chuyện tình zed và syndra ( season 2 )

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Drama , Manhua , Manhwa , Thiếu Nhi , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tiếp nối phần 1 sau khi trưởng lão ulkan bị giết chết bởi kế hoạch của mình, zed và syndra được hạnh phúc sống bên nay. và đây là câu chuyện của họ sau khi đã có đứa con đầu lòng...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 31 03-12-2018 00:07:56 Tải xuống
Chapter 30 03-12-2018 00:07:55 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 00:07:54 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 00:07:53 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 00:07:52 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0.1 03-12-2018 00:07:21 Tải xuống
Chapter 0.2 03-12-2018 00:07:22 Tải xuống
Chapter 0.3 03-12-2018 00:07:22 Tải xuống
Chapter 1 03-12-2018 00:07:24 Tải xuống
Chapter 2 03-12-2018 00:07:25 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 00:07:26 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 00:07:27 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2018 00:07:28 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2018 00:07:29 Tải xuống
Chapter 7 03-12-2018 00:07:30 Tải xuống
Chapter 8 03-12-2018 00:07:30 Tải xuống
Chapter 9 03-12-2018 00:07:32 Tải xuống
Chapter 10 03-12-2018 00:07:33 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 00:07:33 Tải xuống
Chapter 12 03-12-2018 00:07:35 Tải xuống
Chapter 13 03-12-2018 00:07:36 Tải xuống
Chapter 14 03-12-2018 00:07:37 Tải xuống
Chapter 15 03-12-2018 00:07:38 Tải xuống
Chapter 16 03-12-2018 00:07:39 Tải xuống
Chapter 16.1 03-12-2018 00:07:40 Tải xuống
Chapter 17 03-12-2018 00:07:41 Tải xuống
Chapter 18 03-12-2018 00:07:42 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2018 00:07:43 Tải xuống
Chapter 20 03-12-2018 00:07:45 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2018 00:07:46 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2018 00:07:47 Tải xuống
Chapter 23 03-12-2018 00:07:48 Tải xuống
Chapter 24 03-12-2018 00:07:48 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2018 00:07:50 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2018 00:07:51 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 00:07:52 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 00:07:53 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 00:07:54 Tải xuống
Chapter 30 03-12-2018 00:07:55 Tải xuống
Chapter 31 03-12-2018 00:07:56 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh