Lấy Sắc Tấn Công Sắc

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Đam Mỹ , Romance , Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đi rồi sớm muộn cũng phải trở về! Boss hắc đạo xinh đẹp chuyển mình một cái trở thành sĩ quan chỉ huy lính đánh thuê, một trò chơi lấy sắc dụ người và chống trả sắc dụ sắp bắt đầu!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 22: – END 16-04-2019 13:14:02 Tải xuống
Chapter 21 16-04-2019 13:05:35 Tải xuống
Chapter 20 16-04-2019 12:58:57 Tải xuống
Chapter 19 16-04-2019 12:58:41 Tải xuống
Chapter 18 16-04-2019 12:45:27 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 01-12-2018 03:42:26 Tải xuống
Chapter 2 01-12-2018 03:42:27 Tải xuống
Chapter 3 01-12-2018 03:42:28 Tải xuống
Chapter 4 28-06-2019 19:23:22 Tải xuống
Chapter 5 28-06-2019 19:26:08 Tải xuống
Chapter 6 28-06-2019 19:29:20 Tải xuống
Chapter 7 28-06-2019 19:32:03 Tải xuống
Chapter 8 01-12-2018 03:42:32 Tải xuống
Chapter 9 28-06-2019 19:36:20 Tải xuống
Chapter 10 28-06-2019 19:38:11 Tải xuống
Chapter 11 28-06-2019 19:40:23 Tải xuống
Chapter 12 28-06-2019 19:44:00 Tải xuống
Chapter 13 01-12-2018 03:42:36 Tải xuống
Chapter 14 01-12-2018 03:42:37 Tải xuống
Chapter 15 15-04-2019 22:03:28 Tải xuống
Chapter 16 15-04-2019 22:13:25 Tải xuống
Chapter 17 15-04-2019 22:19:13 Tải xuống
Chapter 18 16-04-2019 12:45:27 Tải xuống
Chapter 19 16-04-2019 12:58:41 Tải xuống
Chapter 20 16-04-2019 12:58:57 Tải xuống
Chapter 21 16-04-2019 13:05:35 Tải xuống
Chapter 22: – END 16-04-2019 13:14:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh