Loading...

Real Account II

Tác giả: Okushou - WATANABE Shizumu
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Horror , Psychological , Sci-fi , Shounen ,
Lần cập nhật cuối: 20-04-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nội dung ớ vẫn là real account thôi nhưng mà phần này khác không phải tiếp nôi
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 79 20-04-2020 12:36:36 Tải xuống
Chapter 78 19-04-2020 17:21:16 Tải xuống
Chapter 77: Con đường thăng tiến của karua 15-04-2020 19:06:45 Tải xuống
Chapter 77 19-04-2020 03:44:13 Tải xuống
Chapter 76: Bài Hát mùa hè 15-04-2020 09:30:08 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 00:19:12 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 00:19:13 Tải xuống
Chapter 3 15-03-2019 10:33:00 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 00:19:17 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 00:19:19 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 00:19:21 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 00:19:23 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 00:19:25 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 00:19:27 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 00:19:29 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 00:19:31 Tải xuống
Chapter 12 18-04-2019 10:51:40 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 00:19:35 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 00:19:37 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 00:19:39 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 00:19:41 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 00:19:43 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 00:19:45 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 00:19:47 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 00:19:49 Tải xuống
Chapter 21 17-04-2019 22:40:49 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 00:19:53 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 00:19:55 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 00:19:57 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 00:19:59 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 00:20:02 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 00:20:05 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 00:20:07 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 00:20:09 Tải xuống
Chapter 30 01-04-2019 22:21:05 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 00:20:13 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 00:20:15 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 00:20:18 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 00:20:19 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 00:20:21 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 00:20:23 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 00:20:25 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 00:20:27 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 00:20:29 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 00:20:31 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 00:20:33 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 00:20:35 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 00:20:37 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 00:20:39 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 00:20:41 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 00:20:43 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 00:20:45 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 00:20:47 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 00:20:49 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 00:20:51 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 00:20:53 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 00:20:55 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 00:20:57 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 00:20:59 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 00:21:03 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 00:21:05 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 00:21:07 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 00:21:09 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 00:21:11 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 00:21:13 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 00:21:15 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 00:21:17 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 00:21:19 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 00:21:21 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 00:21:23 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 00:21:25 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 00:21:26 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 00:21:28 Tải xuống
Chapter 69 03-01-2019 08:47:33 Tải xuống
Chapter 70 16-09-2019 19:06:08 Tải xuống
Chapter 71 29-09-2019 20:10:57 Tải xuống
Chapter 72 19-04-2020 03:19:49 Tải xuống
Chapter 73 19-04-2020 03:29:38 Tải xuống
Chapter 74 19-04-2020 03:28:39 Tải xuống
Chapter 74: Bí mật của Kalua 04-04-2020 07:48:11 Tải xuống
Chapter 75 19-04-2020 03:27:39 Tải xuống
Chapter 75: Nghệ thuật săn ID 14-04-2020 16:01:19 Tải xuống
Chapter 76 19-04-2020 03:24:09 Tải xuống
Chapter 76: Bài Hát mùa hè 15-04-2020 09:30:08 Tải xuống
Chapter 77 19-04-2020 03:44:13 Tải xuống
Chapter 77: Con đường thăng tiến của karua 15-04-2020 19:06:45 Tải xuống
Chapter 78 19-04-2020 17:21:16 Tải xuống
Chapter 79 20-04-2020 12:36:36 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ

TRUYỆN VỪA XEM