Loading...

Frag Time

Tác giả: Sato
Thể loại: Shoujo , Soft Yuri , Supernatural , Drama
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Moritani là một học sinh có khả năng ngưng đọng thời gian 3 phút mỗi ngày. Cô hay dùng sức mạnh của mình để quan sát mọi người xung quanh. Một ngày tình cờ, cô lựa chọn để "quan sát" quần chip của Murakami – một người bạn cùng lớp. Trớ trêu thay, sức mạnh đó lại không hữa dụng với Murakami… Chuyện gì sẽ xảy ra với Moritani?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 17: Ending ! 02-12-2018 06:43:04 Tải xuống
Chapter 16 02-12-2018 06:43:05 Tải xuống
Chapter 15 02-12-2018 06:43:02 Tải xuống
Chapter 14 02-12-2018 06:43:01 Tải xuống
Chapter 13 02-12-2018 06:43:00 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-08-2019 04:02:08 Tải xuống
Chapter 2 02-12-2018 06:42:49 Tải xuống
Chapter 3 02-12-2018 06:42:50 Tải xuống
Chapter 4 02-12-2018 06:42:51 Tải xuống
Chapter 5 02-12-2018 06:42:52 Tải xuống
Chapter 6 02-12-2018 06:42:53 Tải xuống
Chapter 7 02-12-2018 06:42:54 Tải xuống
Chapter 8 02-12-2018 06:42:55 Tải xuống
Chapter 9 02-12-2018 06:42:56 Tải xuống
Chapter 10 02-12-2018 06:42:57 Tải xuống
Chapter 11 02-12-2018 06:42:57 Tải xuống
Chapter 12 02-12-2018 06:42:59 Tải xuống
Chapter 13 02-12-2018 06:43:00 Tải xuống
Chapter 14 02-12-2018 06:43:01 Tải xuống
Chapter 15 02-12-2018 06:43:02 Tải xuống
Chapter 16 02-12-2018 06:43:05 Tải xuống
Chapter 17: Ending ! 02-12-2018 06:43:04 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh