Ore ga Ojou-sama Gakkou ni "Shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken

Tác giả: NANATSUKI Takafumi - Risumai
Thể loại: Comedy , Ecchi , Harem , Romance , Shounen
Lần cập nhật cuối: 30-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hãy tự nhận mình bị gay, và sẽ có ngày bạn được như anh main. Do bị hiểu lầm là gay nên anh đã dc đem đến 1 trường nữ sinh cực chất nằm sâu trong vùng núi non xa xôi ko có trên bản đồ với tư cách thường dân. Đây là trường chuyên đào tạo các tiểu thư nên anh có trách nhiệm hướng dẫn họ hòa nhập với đời sống xã hội. Và thế là anh thành harem king của 1 dàn loli trẻ đẹp
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 05:07:37 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 05:07:38 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 05:07:39 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 05:07:40 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 05:07:41 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 05:07:42 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 05:07:43 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 05:07:44 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 05:07:45 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 05:07:46 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 05:07:47 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 05:07:48 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 05:07:49 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 05:07:50 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 05:07:50 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 05:07:51 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 05:07:53 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 05:07:54 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 05:07:55 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 05:07:56 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 05:07:57 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 05:07:57 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 05:07:59 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 05:08:00 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 05:08:01 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 05:08:02 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 05:08:04 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 05:08:05 Tải xuống
Chapter 28.5 30-11-2018 05:08:04 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 05:08:06 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 05:08:07 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 05:08:08 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 05:08:09 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 05:08:10 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 05:08:11 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 05:08:11 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 05:08:13 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 05:08:13 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 05:08:15 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 05:08:16 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 05:08:17 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 05:08:18 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 05:08:20 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 05:08:20 Tải xuống
Chapter 43.5 30-11-2018 05:08:20 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 05:08:22 Tải xuống
Chapter 44.5 30-11-2018 05:08:23 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 05:08:24 Tải xuống
Chapter 45.5 30-11-2018 05:08:24 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 05:08:26 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 05:08:27 Tải xuống
Chapter 47.1 30-11-2018 05:08:27 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 05:08:29 Tải xuống
Chapter 48.1 30-11-2018 05:08:29 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 05:08:31 Tải xuống
Chapter 49.1 30-11-2018 05:08:31 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 05:08:33 Tải xuống
Chapter 50.1 30-11-2018 05:08:33 Tải xuống
Chapter 51 30-09-2019 15:07:22 Tải xuống
Chapter 51.1 30-11-2018 05:08:34 Tải xuống
Chapter 51.2 30-11-2018 05:08:35 Tải xuống
Chapter 51.3 30-11-2018 05:08:37 Tải xuống
Chapter 52 30-09-2019 15:00:39 Tải xuống
Chapter 52.1 30-11-2018 05:08:37 Tải xuống
Chapter 52.2 30-11-2018 05:08:38 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 05:08:40 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 05:08:40 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 05:08:42 Tải xuống
Chapter 55.5 30-11-2018 05:08:42 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 05:08:44 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 05:08:45 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 05:08:46 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 05:08:47 Tải xuống
Chapter 59.5 30-11-2018 05:08:47 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 05:08:49 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 05:08:50 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 05:08:51 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 05:08:51 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 05:08:53 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 05:08:54 Tải xuống
Chapter 65.5: Lựa chọn 30-11-2018 05:08:55 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 05:08:56 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 05:08:57 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 05:08:58 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 05:08:58 Tải xuống
Chapter 69.5 30-11-2018 05:08:59 Tải xuống
Chapter 70: (fake) 30-11-2018 05:09:01 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 05:09:02 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 05:09:04 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 05:09:05 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 05:09:06 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 05:09:07 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 05:09:07 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 05:09:09 Tải xuống
Chapter 78: Đúng hơn là, mình muốn thấy chúng 30-11-2018 05:09:10 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 05:09:11 Tải xuống
Chapter 80: Tôi thấy hơi sai sai 30-11-2018 05:09:12 Tải xuống
Chapter 81: Nhìn-nhìn chỗ nào đấy [END] 15-05-2019 18:00:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh