Ore ga Ojou-sama Gakkou ni "Shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken

Tác giả: NANATSUKI Takafumi - Risumai
Thể loại: Comedy , Ecchi , Harem , Romance , Shounen
Lần cập nhật cuối: 30-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hãy tự nhận mình bị gay, và sẽ có ngày bạn được như anh main. Do bị hiểu lầm là gay nên anh đã dc đem đến 1 trường nữ sinh cực chất nằm sâu trong vùng núi non xa xôi ko có trên bản đồ với tư cách thường dân. Đây là trường chuyên đào tạo các tiểu thư nên anh có trách nhiệm hướng dẫn họ hòa nhập với đời sống xã hội. Và thế là anh thành harem king của 1 dàn loli trẻ đẹp
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 22:07:37 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 22:07:38 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 22:07:39 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 22:07:40 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 22:07:41 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 22:07:42 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 22:07:43 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 22:07:44 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 22:07:45 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 22:07:46 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 22:07:47 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 22:07:48 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 22:07:49 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 22:07:50 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 22:07:50 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 22:07:51 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 22:07:53 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 22:07:54 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 22:07:55 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 22:07:56 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 22:07:57 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 22:07:57 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 22:07:59 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 22:08:00 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 22:08:01 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 22:08:02 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 22:08:04 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 22:08:05 Tải xuống
Chapter 28.5 29-11-2018 22:08:04 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 22:08:06 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 22:08:07 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 22:08:08 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 22:08:09 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 22:08:10 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 22:08:11 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 22:08:11 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 22:08:13 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 22:08:13 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 22:08:15 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 22:08:16 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 22:08:17 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 22:08:18 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 22:08:20 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 22:08:20 Tải xuống
Chapter 43.5 29-11-2018 22:08:20 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 22:08:22 Tải xuống
Chapter 44.5 29-11-2018 22:08:23 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 22:08:24 Tải xuống
Chapter 45.5 29-11-2018 22:08:24 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 22:08:26 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 22:08:27 Tải xuống
Chapter 47.1 29-11-2018 22:08:27 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 22:08:29 Tải xuống
Chapter 48.1 29-11-2018 22:08:29 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 22:08:31 Tải xuống
Chapter 49.1 29-11-2018 22:08:31 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 22:08:33 Tải xuống
Chapter 50.1 29-11-2018 22:08:33 Tải xuống
Chapter 51 30-09-2019 08:07:22 Tải xuống
Chapter 51.1 29-11-2018 22:08:34 Tải xuống
Chapter 51.2 29-11-2018 22:08:35 Tải xuống
Chapter 51.3 29-11-2018 22:08:37 Tải xuống
Chapter 52 30-09-2019 08:00:39 Tải xuống
Chapter 52.1 29-11-2018 22:08:37 Tải xuống
Chapter 52.2 29-11-2018 22:08:38 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 22:08:40 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 22:08:40 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 22:08:42 Tải xuống
Chapter 55.5 29-11-2018 22:08:42 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 22:08:44 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 22:08:45 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 22:08:46 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 22:08:47 Tải xuống
Chapter 59.5 29-11-2018 22:08:47 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 22:08:49 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 22:08:50 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 22:08:51 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 22:08:51 Tải xuống
Chapter 64 29-11-2018 22:08:53 Tải xuống
Chapter 65 29-11-2018 22:08:54 Tải xuống
Chapter 65.5: Lựa chọn 29-11-2018 22:08:55 Tải xuống
Chapter 66 29-11-2018 22:08:56 Tải xuống
Chapter 67 29-11-2018 22:08:57 Tải xuống
Chapter 68 29-11-2018 22:08:58 Tải xuống
Chapter 69 29-11-2018 22:08:58 Tải xuống
Chapter 69.5 29-11-2018 22:08:59 Tải xuống
Chapter 70: (fake) 29-11-2018 22:09:01 Tải xuống
Chapter 71 29-11-2018 22:09:02 Tải xuống
Chapter 72 29-11-2018 22:09:04 Tải xuống
Chapter 73 29-11-2018 22:09:05 Tải xuống
Chapter 74 29-11-2018 22:09:06 Tải xuống
Chapter 75 29-11-2018 22:09:07 Tải xuống
Chapter 76 29-11-2018 22:09:07 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2018 22:09:09 Tải xuống
Chapter 78: Đúng hơn là, mình muốn thấy chúng 29-11-2018 22:09:10 Tải xuống
Chapter 79 29-11-2018 22:09:11 Tải xuống
Chapter 80: Tôi thấy hơi sai sai 29-11-2018 22:09:12 Tải xuống
Chapter 81: Nhìn-nhìn chỗ nào đấy [END] 15-05-2019 11:00:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh