Plunderer

Tác giả: Minazuki Suu
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Historical , Martial Arts , Mystery , Psychological , Shounen , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 10-08-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đại khái là câu truyện xoay quanh một anh hùng trong truyền thuyết, một con bánh bèo, một chụy ngực bự và một thằng mặt nồi. Nội dung ra sao thì mỗi người khi đọc sẽ có một trải nghiệm khác nhau nên mình sẽ không tóm tắt.^-^Đây cũng là truyện dài kỳ mới nhất được viết bởi Minazuki Suu – tác giả bộ truyện Sora no Otoshimono. Hẳn những ai đã từng yêu thích SnO thì sẽ không muốn bỏ qua đầu truyện mới này đâu nhỉ ^^
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 64: Thiện. 17-07-2020 18:30:07 Tải xuống
Chapter 64 10-08-2020 10:22:11 Tải xuống
Chapter 63 07-07-2020 20:03:14 Tải xuống
Chapter 62: SÁT Ý 02-06-2020 17:37:53 Tải xuống
Chapter 62: . 28-05-2020 17:55:06 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-06-2019 04:09:27 Tải xuống
Chapter 2 29-06-2019 04:45:45 Tải xuống
Chapter 3 29-06-2019 05:22:35 Tải xuống
Chapter 4 05-05-2019 11:20:14 Tải xuống
Chapter 5 05-05-2019 11:20:17 Tải xuống
Chapter 6 05-05-2019 11:20:19 Tải xuống
Chapter 7 05-05-2019 11:20:22 Tải xuống
Chapter 8 25-06-2019 04:18:29 Tải xuống
Chapter 9 05-05-2019 11:20:27 Tải xuống
Chapter 10 05-05-2019 11:20:31 Tải xuống
Chapter 11 25-06-2019 04:26:52 Tải xuống
Chapter 12 25-06-2019 04:29:20 Tải xuống
Chapter 13 25-06-2019 04:33:56 Tải xuống
Chapter 14 25-06-2019 06:07:20 Tải xuống
Chapter 15 05-05-2019 11:20:46 Tải xuống
Chapter 16 05-05-2019 11:20:49 Tải xuống
Chapter 17 05-05-2019 11:20:51 Tải xuống
Chapter 18 05-05-2019 11:20:54 Tải xuống
Chapter 19 05-05-2019 11:20:57 Tải xuống
Chapter 20 05-05-2019 11:21:02 Tải xuống
Chapter 21 05-05-2019 11:21:04 Tải xuống
Chapter 22 05-05-2019 11:21:08 Tải xuống
Chapter 23 25-06-2019 07:32:59 Tải xuống
Chapter 24 05-05-2019 11:21:14 Tải xuống
Chapter 25 05-05-2019 11:21:16 Tải xuống
Chapter 26 25-06-2019 07:41:15 Tải xuống
Chapter 27 25-06-2019 07:44:20 Tải xuống
Chapter 28 25-06-2019 07:49:14 Tải xuống
Chapter 29 25-06-2019 07:52:21 Tải xuống
Chapter 30 28-06-2019 07:59:15 Tải xuống
Chapter 31 28-06-2019 08:02:38 Tải xuống
Chapter 32 28-06-2019 08:08:41 Tải xuống
Chapter 33 05-05-2019 11:21:46 Tải xuống
Chapter 34 05-05-2019 11:21:46 Tải xuống
Chapter 35 05-05-2019 11:21:49 Tải xuống
Chapter 36 28-06-2019 08:23:41 Tải xuống
Chapter 37 05-05-2019 11:21:52 Tải xuống
Chapter 38 28-06-2019 11:28:47 Tải xuống
Chapter 39 05-05-2019 11:22:01 Tải xuống
Chapter 40 05-05-2019 10:18:13 Tải xuống
Chapter 41 30-05-2019 11:54:09 Tải xuống
Chapter 42 14-06-2019 00:48:10 Tải xuống
Chapter 43 15-06-2019 10:24:15 Tải xuống
Chapter 44 17-06-2019 11:42:09 Tải xuống
Chapter 45 19-06-2019 03:48:17 Tải xuống
Chapter 46 21-06-2019 11:36:09 Tải xuống
Chapter 47 24-06-2019 17:15:38 Tải xuống
Chapter 48 25-06-2019 20:06:58 Tải xuống
Chapter 49 29-06-2019 04:08:59 Tải xuống
Chapter 50 01-07-2019 20:00:28 Tải xuống
Chapter 51 07-07-2019 03:05:51 Tải xuống
Chapter 52 08-07-2019 18:02:01 Tải xuống
Chapter 53 29-07-2019 23:08:09 Tải xuống
Chapter 54 29-09-2019 13:02:35 Tải xuống
Chapter 55 08-02-2020 07:28:19 Tải xuống
Chapter 56 01-03-2020 12:04:12 Tải xuống
Chapter 57 06-03-2020 15:18:43 Tải xuống
Chapter 58 10-03-2020 15:12:17 Tải xuống
Chapter 59 12-03-2020 19:06:18 Tải xuống
Chapter 60 01-04-2020 10:48:54 Tải xuống
Chapter 61 08-05-2020 13:30:41 Tải xuống
Chapter 62 04-06-2020 17:06:37 Tải xuống
Chapter 62: . 28-05-2020 17:55:06 Tải xuống
Chapter 62: SÁT Ý 02-06-2020 17:37:53 Tải xuống
Chapter 63 07-07-2020 20:03:14 Tải xuống
Chapter 64 10-08-2020 10:22:11 Tải xuống
Chapter 64: Thiện. 17-07-2020 18:30:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh