Loading...

Võ Luyện Đỉnh Phong

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Shounen , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 06-06-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo. Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-03-2020 21:49:18 Tải xuống
Chapter 2 23-07-2019 11:29:18 Tải xuống
Chapter 3 29-09-2019 11:22:32 Tải xuống
Chapter 4 08-01-2019 13:52:13 Tải xuống
Chapter 5 26-09-2019 12:02:05 Tải xuống
Chapter 6 08-01-2019 13:52:17 Tải xuống
Chapter 7 08-01-2019 13:52:26 Tải xuống
Chapter 8 08-01-2019 13:52:29 Tải xuống
Chapter 9 08-01-2019 13:52:29 Tải xuống
Chapter 10 08-01-2019 13:52:30 Tải xuống
Chapter 11 29-09-2019 18:33:52 Tải xuống
Chapter 12 08-01-2019 13:52:35 Tải xuống
Chapter 13 08-01-2019 13:52:37 Tải xuống
Chapter 14 08-01-2019 13:52:42 Tải xuống
Chapter 15 08-01-2019 13:52:47 Tải xuống
Chapter 16 08-01-2019 13:52:49 Tải xuống
Chapter 17 08-01-2019 13:52:53 Tải xuống
Chapter 18 08-01-2019 13:52:57 Tải xuống
Chapter 19 08-01-2019 13:53:02 Tải xuống
Chapter 20 08-01-2019 13:53:06 Tải xuống
Chapter 21 08-01-2019 13:53:06 Tải xuống
Chapter 22 08-01-2019 13:53:11 Tải xuống
Chapter 23 08-01-2019 13:53:17 Tải xuống
Chapter 24 08-01-2019 13:53:23 Tải xuống
Chapter 25 08-01-2019 13:53:25 Tải xuống
Chapter 26 08-01-2019 13:53:25 Tải xuống
Chapter 27 08-01-2019 13:53:27 Tải xuống
Chapter 28 08-01-2019 13:53:29 Tải xuống
Chapter 29 29-03-2019 10:18:11 Tải xuống
Chapter 30 08-01-2019 13:53:32 Tải xuống
Chapter 31 08-01-2019 13:53:36 Tải xuống
Chapter 32 08-01-2019 13:53:42 Tải xuống
Chapter 33 16-09-2019 12:54:41 Tải xuống
Chapter 34 08-01-2019 13:53:46 Tải xuống
Chapter 35 29-03-2019 10:18:14 Tải xuống
Chapter 36 20-03-2019 13:18:14 Tải xuống
Chapter 37 29-03-2019 10:18:16 Tải xuống
Chapter 38 29-03-2019 10:18:20 Tải xuống
Chapter 39 29-03-2019 10:18:23 Tải xuống
Chapter 40 29-03-2019 10:18:26 Tải xuống
Chapter 41 20-03-2019 13:18:17 Tải xuống
Chapter 42 20-03-2019 13:18:20 Tải xuống
Chapter 43 20-03-2019 13:18:23 Tải xuống
Chapter 44 20-03-2019 13:18:26 Tải xuống
Chapter 45 20-03-2019 13:18:29 Tải xuống
Chapter 46 20-03-2019 13:18:32 Tải xuống
Chapter 47 30-09-2019 18:49:29 Tải xuống
Chapter 48 20-03-2019 13:18:38 Tải xuống
Chapter 49 19-09-2019 00:40:31 Tải xuống
Chapter 50 24-09-2019 03:19:51 Tải xuống
Chapter 50: Raw 09-10-2019 10:01:17 Tải xuống
Chapter 51 08-01-2019 13:54:50 Tải xuống
Chapter 52 08-01-2019 13:54:51 Tải xuống
Chapter 53 08-01-2019 13:54:51 Tải xuống
Chapter 54 08-01-2019 13:54:54 Tải xuống
Chapter 55 08-01-2019 13:54:54 Tải xuống
Chapter 56 08-01-2019 13:55:00 Tải xuống
Chapter 57 29-03-2019 21:37:03 Tải xuống
Chapter 58 08-01-2019 13:55:04 Tải xuống
Chapter 59 08-01-2019 13:55:07 Tải xuống
Chapter 60 08-01-2019 13:55:12 Tải xuống
Chapter 61 08-01-2019 13:55:20 Tải xuống
Chapter 62 08-01-2019 13:55:26 Tải xuống
Chapter 63 08-01-2019 13:55:26 Tải xuống
Chapter 64 08-01-2019 13:55:27 Tải xuống
Chapter 65 08-01-2019 13:55:29 Tải xuống
Chapter 66 08-01-2019 13:55:29 Tải xuống
Chapter 67 08-01-2019 13:55:37 Tải xuống
Chapter 68 08-01-2019 13:55:37 Tải xuống
Chapter 69 08-01-2019 13:55:45 Tải xuống
Chapter 70 08-01-2019 13:55:51 Tải xuống
Chapter 71 08-01-2019 13:55:58 Tải xuống
Chapter 72 08-01-2019 13:56:00 Tải xuống
Chapter 73 08-01-2019 13:56:02 Tải xuống
Chapter 74 08-01-2019 13:56:03 Tải xuống
Chapter 75 08-01-2019 13:56:03 Tải xuống
Chapter 76 08-01-2019 13:56:05 Tải xuống
Chapter 77 08-01-2019 13:56:06 Tải xuống
Chapter 78 08-01-2019 13:56:10 Tải xuống
Chapter 79 08-01-2019 13:56:16 Tải xuống
Chapter 80 08-01-2019 13:56:17 Tải xuống
Chapter 81 08-01-2019 13:56:25 Tải xuống
Chapter 82 08-01-2019 13:56:28 Tải xuống
Chapter 83 08-01-2019 13:56:34 Tải xuống
Chapter 84 08-01-2019 13:56:36 Tải xuống
Chapter 85 08-01-2019 13:56:39 Tải xuống
Chapter 86 08-01-2019 13:56:42 Tải xuống
Chapter 87 08-01-2019 13:56:42 Tải xuống
Chapter 88 08-01-2019 13:56:43 Tải xuống
Chapter 89 08-01-2019 13:56:51 Tải xuống
Chapter 90 08-01-2019 13:56:53 Tải xuống
Chapter 91 08-01-2019 13:56:56 Tải xuống
Chapter 92 08-01-2019 13:57:04 Tải xuống
Chapter 93 08-01-2019 13:57:05 Tải xuống
Chapter 94 08-01-2019 13:57:08 Tải xuống
Chapter 95 08-01-2019 13:57:09 Tải xuống
Chapter 96 08-01-2019 13:57:12 Tải xuống
Chapter 97 08-01-2019 13:57:22 Tải xuống
Chapter 98 08-01-2019 13:57:24 Tải xuống
Chapter 99 08-01-2019 13:57:26 Tải xuống
Chapter 100 08-01-2019 13:57:30 Tải xuống
Chapter 101 08-01-2019 13:57:41 Tải xuống
Chapter 102 08-01-2019 13:57:43 Tải xuống
Chapter 103 08-01-2019 13:57:45 Tải xuống
Chapter 104 08-01-2019 13:57:45 Tải xuống
Chapter 105 08-01-2019 13:57:51 Tải xuống
Chapter 106 08-01-2019 13:57:51 Tải xuống
Chapter 107 08-01-2019 13:57:54 Tải xuống
Chapter 108 08-01-2019 13:58:00 Tải xuống
Chapter 109 08-01-2019 13:58:03 Tải xuống
Chapter 110 08-01-2019 13:58:04 Tải xuống
Chapter 111 08-01-2019 13:58:14 Tải xuống
Chapter 112 08-01-2019 13:58:15 Tải xuống
Chapter 113 08-01-2019 13:58:16 Tải xuống
Chapter 114 08-01-2019 13:58:20 Tải xuống
Chapter 115 08-01-2019 13:58:23 Tải xuống
Chapter 116 08-01-2019 13:58:28 Tải xuống
Chapter 117 08-01-2019 13:58:32 Tải xuống
Chapter 117: video 12-12-2018 14:40:36 Tải xuống
Chapter 118 08-01-2019 13:58:36 Tải xuống
Chapter 119 04-05-2019 19:44:08 Tải xuống
Chapter 120 08-01-2019 13:58:49 Tải xuống
Chapter 120: video 03-01-2019 08:58:41 Tải xuống
Chapter 121 08-01-2019 13:58:52 Tải xuống
Chapter 122 08-01-2019 13:59:02 Tải xuống
Chapter 123 08-01-2019 13:59:03 Tải xuống
Chapter 124 16-01-2019 18:58:12 Tải xuống
Chapter 125 16-01-2019 18:58:15 Tải xuống
Chapter 126 18-01-2019 08:18:12 Tải xuống
Chapter 127 20-01-2019 05:54:09 Tải xuống
Chapter 128 23-01-2019 12:50:10 Tải xuống
Chapter 129 23-01-2019 12:50:13 Tải xuống
Chapter 130 19-02-2019 23:08:17 Tải xuống
Chapter 131 19-02-2019 23:08:21 Tải xuống
Chapter 132 17-02-2019 00:04:14 Tải xuống
Chapter 133 20-02-2019 00:07:03 Tải xuống
Chapter 134 15-03-2019 08:58:20 Tải xuống
Chapter 135 20-02-2019 22:09:05 Tải xuống
Chapter 136 20-02-2019 22:09:08 Tải xuống
Chapter 137 13-03-2019 15:05:50 Tải xuống
Chapter 138 13-03-2019 15:05:53 Tải xuống
Chapter 139 13-03-2019 06:03:09 Tải xuống
Chapter 140 13-03-2019 16:10:30 Tải xuống
Chapter 141 13-03-2019 14:06:47 Tải xuống
Chapter 142 13-03-2019 11:07:08 Tải xuống
Chapter 143 12-03-2019 11:18:11 Tải xuống
Chapter 144 20-03-2019 13:18:44 Tải xuống
Chapter 145 20-03-2019 13:18:47 Tải xuống
Chapter 146 20-03-2019 13:18:50 Tải xuống
Chapter 147 20-03-2019 13:18:53 Tải xuống
Chapter 148 29-03-2019 14:01:38 Tải xuống
Chapter 149 29-03-2019 14:01:41 Tải xuống
Chapter 150 29-03-2019 21:45:26 Tải xuống
Chapter 151 29-03-2019 10:18:41 Tải xuống
Chapter 152 29-03-2019 14:01:14 Tải xuống
Chapter 153 30-03-2019 20:06:44 Tải xuống
Chapter 154 09-04-2019 02:14:45 Tải xuống
Chapter 155 09-04-2019 02:14:48 Tải xuống
Chapter 156 09-04-2019 02:14:51 Tải xuống
Chapter 157 04-05-2019 19:44:11 Tải xuống
Chapter 158 29-09-2019 08:08:33 Tải xuống
Chapter 159 04-05-2019 19:44:18 Tải xuống
Chapter 160 04-05-2019 19:44:21 Tải xuống
Chapter 161 28-08-2019 10:46:51 Tải xuống
Chapter 162 04-05-2019 19:44:26 Tải xuống
Chapter 163 01-10-2019 22:23:44 Tải xuống
Chapter 164 04-05-2019 19:44:36 Tải xuống
Chapter 165 04-05-2019 19:44:41 Tải xuống
Chapter 166 04-05-2019 19:56:05 Tải xuống
Chapter 167 07-05-2019 22:04:32 Tải xuống
Chapter 168 09-05-2019 07:01:41 Tải xuống
Chapter 169 11-05-2019 02:12:11 Tải xuống
Chapter 170 29-05-2019 11:11:57 Tải xuống
Chapter 171 29-05-2019 11:12:00 Tải xuống
Chapter 172 29-05-2019 11:12:03 Tải xuống
Chapter 173 29-05-2019 11:03:45 Tải xuống
Chapter 174 29-05-2019 11:12:06 Tải xuống
Chapter 175 29-05-2019 11:12:10 Tải xuống
Chapter 176 29-05-2019 11:12:12 Tải xuống
Chapter 177 29-05-2019 14:05:11 Tải xuống
Chapter 178 29-05-2019 11:12:14 Tải xuống
Chapter 179 30-05-2019 22:25:41 Tải xuống
Chapter 180 01-06-2019 22:12:19 Tải xuống
Chapter 181 01-10-2019 22:43:29 Tải xuống
Chapter 182 01-10-2019 22:45:20 Tải xuống
Chapter 183 01-10-2019 22:45:43 Tải xuống
Chapter 184 02-08-2019 12:06:30 Tải xuống
Chapter 185 04-08-2019 12:24:22 Tải xuống
Chapter 186 15-08-2019 18:12:59 Tải xuống
Chapter 187 01-10-2019 22:50:38 Tải xuống
Chapter 188 19-08-2019 21:18:34 Tải xuống
Chapter 189 25-08-2019 12:48:16 Tải xuống
Chapter 190 27-08-2019 19:20:49 Tải xuống
Chapter 191 25-08-2019 12:48:22 Tải xuống
Chapter 192 25-08-2019 12:48:25 Tải xuống
Chapter 193 25-08-2019 12:48:28 Tải xuống
Chapter 194 28-08-2019 13:18:47 Tải xuống
Chapter 195 25-08-2019 12:48:33 Tải xuống
Chapter 196 25-08-2019 12:48:37 Tải xuống
Chapter 197 25-08-2019 12:48:41 Tải xuống
Chapter 198 25-08-2019 12:48:45 Tải xuống
Chapter 199 25-08-2019 12:48:47 Tải xuống
Chapter 200 25-08-2019 12:48:48 Tải xuống
Chapter 201 25-08-2019 12:48:53 Tải xuống
Chapter 202 25-08-2019 12:48:54 Tải xuống
Chapter 203 25-08-2019 12:48:59 Tải xuống
Chapter 204 25-08-2019 12:49:00 Tải xuống
Chapter 205 25-08-2019 12:49:05 Tải xuống
Chapter 206 25-08-2019 12:49:06 Tải xuống
Chapter 207 25-08-2019 12:49:10 Tải xuống
Chapter 208 25-08-2019 12:49:14 Tải xuống
Chapter 209 25-08-2019 12:49:15 Tải xuống
Chapter 210 25-08-2019 12:49:19 Tải xuống
Chapter 211 25-08-2019 12:49:20 Tải xuống
Chapter 212 25-08-2019 12:49:42 Tải xuống
Chapter 213 25-08-2019 12:49:28 Tải xuống
Chapter 214 25-08-2019 12:49:45 Tải xuống
Chapter 215 25-08-2019 12:49:44 Tải xuống
Chapter 216 25-08-2019 12:49:45 Tải xuống
Chapter 217 25-08-2019 12:49:47 Tải xuống
Chapter 218 26-08-2019 09:55:11 Tải xuống
Chapter 219 26-08-2019 09:55:14 Tải xuống
Chapter 220 25-08-2019 12:49:51 Tải xuống
Chapter 221 25-08-2019 12:49:54 Tải xuống
Chapter 222 25-08-2019 12:49:55 Tải xuống
Chapter 223 25-08-2019 12:49:59 Tải xuống
Chapter 224 25-08-2019 12:50:00 Tải xuống
Chapter 225 26-09-2019 13:16:24 Tải xuống
Chapter 226 29-09-2019 22:19:20 Tải xuống
Chapter 227 29-09-2019 22:22:27 Tải xuống
Chapter 228 29-09-2019 22:25:02 Tải xuống
Chapter 229 29-09-2019 22:27:03 Tải xuống
Chapter 230 29-09-2019 22:28:47 Tải xuống
Chapter 231 29-09-2019 22:30:52 Tải xuống
Chapter 232 29-09-2019 22:33:20 Tải xuống
Chapter 233 29-09-2019 22:35:20 Tải xuống
Chapter 234 29-09-2019 22:37:35 Tải xuống
Chapter 235 25-08-2019 12:50:34 Tải xuống
Chapter 236 25-08-2019 12:50:37 Tải xuống
Chapter 237 25-08-2019 12:50:41 Tải xuống
Chapter 238 25-08-2019 12:50:44 Tải xuống
Chapter 239 25-08-2019 12:50:47 Tải xuống
Chapter 240 25-08-2019 12:50:50 Tải xuống
Chapter 241 25-08-2019 12:50:53 Tải xuống
Chapter 242 25-08-2019 12:50:56 Tải xuống
Chapter 243 25-08-2019 12:50:58 Tải xuống
Chapter 244 25-08-2019 12:51:02 Tải xuống
Chapter 245 25-08-2019 12:51:05 Tải xuống
Chapter 246 25-08-2019 12:51:09 Tải xuống
Chapter 247 25-08-2019 12:51:10 Tải xuống
Chapter 248 25-08-2019 12:51:13 Tải xuống
Chapter 249 25-08-2019 12:51:16 Tải xuống
Chapter 250 25-08-2019 12:51:20 Tải xuống
Chapter 251 25-08-2019 12:51:22 Tải xuống
Chapter 252 25-08-2019 12:51:23 Tải xuống
Chapter 253 25-08-2019 12:51:27 Tải xuống
Chapter 254 25-08-2019 12:51:31 Tải xuống
Chapter 255 25-08-2019 12:51:35 Tải xuống
Chapter 256 25-08-2019 12:51:36 Tải xuống
Chapter 257 25-08-2019 12:51:41 Tải xuống
Chapter 258 25-08-2019 12:51:43 Tải xuống
Chapter 259 25-08-2019 12:51:44 Tải xuống
Chapter 260 25-08-2019 12:51:48 Tải xuống
Chapter 261 25-08-2019 12:51:53 Tải xuống
Chapter 262 25-08-2019 12:51:55 Tải xuống
Chapter 263 25-08-2019 12:51:59 Tải xuống
Chapter 264 25-08-2019 12:52:00 Tải xuống
Chapter 265 25-08-2019 12:52:04 Tải xuống
Chapter 266 25-08-2019 12:52:06 Tải xuống
Chapter 267 25-08-2019 12:52:10 Tải xuống
Chapter 268 25-08-2019 12:52:13 Tải xuống
Chapter 269 25-08-2019 12:52:16 Tải xuống
Chapter 270 25-08-2019 12:52:18 Tải xuống
Chapter 271 25-08-2019 12:52:23 Tải xuống
Chapter 272 25-08-2019 12:52:23 Tải xuống
Chapter 273 25-08-2019 12:52:27 Tải xuống
Chapter 274 25-08-2019 12:52:31 Tải xuống
Chapter 275 25-08-2019 12:52:33 Tải xuống
Chapter 276 25-08-2019 12:52:36 Tải xuống
Chapter 277 25-08-2019 12:52:39 Tải xuống
Chapter 278 25-08-2019 12:52:42 Tải xuống
Chapter 279 25-08-2019 12:52:46 Tải xuống
Chapter 280 25-08-2019 12:52:47 Tải xuống
Chapter 281 25-08-2019 12:52:50 Tải xuống
Chapter 282 25-08-2019 12:52:55 Tải xuống
Chapter 283 25-08-2019 12:52:58 Tải xuống
Chapter 284 29-08-2019 16:36:15 Tải xuống
Chapter 285 03-09-2019 10:06:12 Tải xuống
Chapter 286 03-09-2019 10:06:15 Tải xuống
Chapter 287 05-09-2019 10:00:22 Tải xuống
Chapter 288 07-09-2019 10:12:22 Tải xuống
Chapter 289 09-09-2019 10:00:13 Tải xuống
Chapter 290 11-09-2019 10:12:12 Tải xuống
Chapter 291 14-09-2019 11:06:06 Tải xuống
Chapter 292 15-09-2019 10:00:12 Tải xuống
Chapter 293 17-09-2019 10:18:08 Tải xuống
Chapter 294 19-09-2019 16:08:48 Tải xuống
Chapter 295 21-09-2019 11:05:07 Tải xuống
Chapter 296 23-09-2019 10:00:12 Tải xuống
Chapter 297 25-09-2019 10:06:09 Tải xuống
Chapter 298 27-09-2019 10:06:08 Tải xuống
Chapter 299 29-09-2019 20:07:31 Tải xuống
Chapter 300 04-10-2019 03:36:54 Tải xuống
Chapter 301 03-10-2019 23:24:18 Tải xuống
Chapter 302 05-10-2019 10:00:50 Tải xuống
Chapter 303 07-10-2019 14:55:29 Tải xuống
Chapter 304 09-10-2019 10:01:02 Tải xuống
Chapter 305 11-10-2019 10:02:43 Tải xuống
Chapter 306 13-10-2019 10:00:42 Tải xuống
Chapter 307 15-10-2019 10:00:47 Tải xuống
Chapter 308 17-10-2019 10:12:42 Tải xuống
Chapter 309 19-10-2019 14:09:34 Tải xuống
Chapter 310 21-10-2019 13:51:31 Tải xuống
Chapter 311 23-10-2019 12:11:33 Tải xuống
Chapter 312 26-10-2019 20:05:32 Tải xuống
Chapter 313 29-10-2019 20:14:17 Tải xuống
Chapter 314 01-11-2019 10:19:47 Tải xuống
Chapter 315 04-11-2019 12:08:18 Tải xuống
Chapter 316 07-11-2019 12:06:55 Tải xuống
Chapter 317 10-11-2019 20:12:46 Tải xuống
Chapter 318 12-11-2019 21:21:48 Tải xuống
Chapter 319 14-11-2019 20:23:39 Tải xuống
Chapter 320 16-11-2019 20:01:21 Tải xuống
Chapter 321 18-11-2019 20:00:47 Tải xuống
Chapter 322 20-11-2019 20:12:43 Tải xuống
Chapter 323 22-11-2019 20:26:12 Tải xuống
Chapter 324 24-11-2019 23:49:09 Tải xuống
Chapter 325 26-11-2019 20:07:12 Tải xuống
Chapter 326 28-11-2019 20:07:20 Tải xuống
Chapter 327 30-11-2019 20:13:12 Tải xuống
Chapter 328 08-12-2019 04:36:43 Tải xuống
Chapter 329 13-12-2019 18:07:15 Tải xuống
Chapter 330 16-12-2019 11:06:43 Tải xuống
Chapter 331 20-12-2019 18:02:27 Tải xuống
Chapter 332 23-12-2019 08:48:12 Tải xuống
Chapter 333 25-12-2019 05:40:44 Tải xuống
Chapter 334 16-01-2020 12:57:38 Tải xuống
Chapter 335 28-12-2019 18:51:11 Tải xuống
Chapter 336 30-12-2019 18:06:42 Tải xuống
Chapter 337 04-01-2020 04:53:46 Tải xuống
Chapter 338 07-01-2020 18:30:17 Tải xuống
Chapter 339 09-01-2020 18:24:14 Tải xuống
Chapter 340 11-01-2020 18:06:42 Tải xuống
Chapter 341 13-01-2020 18:19:12 Tải xuống
Chapter 342 16-01-2020 11:08:40 Tải xuống
Chapter 343 18-01-2020 11:06:41 Tải xuống
Chapter 344 20-01-2020 11:12:47 Tải xuống
Chapter 345 22-01-2020 11:00:40 Tải xuống
Chapter 346 28-01-2020 19:14:11 Tải xuống
Chapter 346.5 01-01-2020 19:12:15 Tải xuống
Chapter 347 03-02-2020 19:13:40 Tải xuống
Chapter 348 05-02-2020 19:07:10 Tải xuống
Chapter 349 07-02-2020 19:06:42 Tải xuống
Chapter 350 11-02-2020 21:43:35 Tải xuống
Chapter 351 15-02-2020 21:35:09 Tải xuống
Chapter 352 17-02-2020 22:08:35 Tải xuống
Chapter 353 27-02-2020 10:14:10 Tải xuống
Chapter 354 06-03-2020 22:21:09 Tải xuống
Chapter 355 08-03-2020 21:12:40 Tải xuống
Chapter 356 10-03-2020 21:04:46 Tải xuống
Chapter 357 12-03-2020 21:07:17 Tải xuống
Chapter 358 14-03-2020 22:21:41 Tải xuống
Chapter 359 20-03-2020 18:33:12 Tải xuống
Chapter 360 22-03-2020 18:12:10 Tải xuống
Chapter 361 24-03-2020 22:43:09 Tải xuống
Chapter 362 19-04-2020 01:15:08 Tải xuống
Chapter 363 19-04-2020 01:14:37 Tải xuống
Chapter 364 19-04-2020 01:13:50 Tải xuống
Chapter 364: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 365 19-04-2020 01:11:37 Tải xuống
Chapter 365: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 366 19-04-2020 01:10:38 Tải xuống
Chapter 366: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 367 19-04-2020 00:59:38 Tải xuống
Chapter 367: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 368 19-04-2020 10:50:14 Tải xuống
Chapter 368: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 369 19-04-2020 10:49:40 Tải xuống
Chapter 369: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 370 19-04-2020 10:49:10 Tải xuống
Chapter 370: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 371 27-04-2020 18:25:08 Tải xuống
Chapter 371: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 372 01-05-2020 14:50:10 Tải xuống
Chapter 372: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 373 10-05-2020 08:32:46 Tải xuống
Chapter 373: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 374 10-05-2020 08:32:25 Tải xuống
Chapter 374: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 375 10-05-2020 09:09:07 Tải xuống
Chapter 375: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 376 10-05-2020 08:42:14 Tải xuống
Chapter 376: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 377 27-05-2020 22:20:44 Tải xuống
Chapter 377: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 378 27-05-2020 22:20:22 Tải xuống
Chapter 378: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 379 27-05-2020 22:19:48 Tải xuống
Chapter 379: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 380 27-05-2020 22:19:10 Tải xuống
Chapter 380: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 381 27-05-2020 22:18:41 Tải xuống
Chapter 381: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 382 27-05-2020 22:18:24 Tải xuống
Chapter 382: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 383 27-05-2020 22:17:57 Tải xuống
Chapter 383: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 384 30-05-2020 08:52:07 Tải xuống
Chapter 384: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 385 30-05-2020 08:51:43 Tải xuống
Chapter 385: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 386 30-05-2020 08:51:07 Tải xuống
Chapter 386: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 387 03-06-2020 22:09:12 Tải xuống
Chapter 387: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 388: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 389: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 390: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 391: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 392: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 393: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 394: Video 29-03-2020 12:51:04 Tải xuống
Chapter 395: Video 30-03-2020 05:45:02 Tải xuống
Chapter 396: Video 30-03-2020 17:58:01 Tải xuống
Chapter 397: Video 30-03-2020 17:56:01 Tải xuống
Chapter 398: Video 30-03-2020 17:56:01 Tải xuống
Chapter 399: Video 30-03-2020 17:53:02 Tải xuống
Chapter 400: Video 30-03-2020 17:49:01 Tải xuống
Chapter 401: Video 30-03-2020 17:48:02 Tải xuống
Chapter 402: Video 30-03-2020 17:58:01 Tải xuống
Chapter 403: Video 30-03-2020 17:53:02 Tải xuống
Chapter 404: Video 30-03-2020 17:51:01 Tải xuống
Chapter 405: Video 30-03-2020 17:57:02 Tải xuống
Chapter 406: Video 30-03-2020 17:55:03 Tải xuống
Chapter 407: Video 31-03-2020 08:25:02 Tải xuống
Chapter 408: Video 01-04-2020 05:30:04 Tải xuống
Chapter 409: Video 01-04-2020 05:30:04 Tải xuống
Chapter 410.5: Video 02-04-2020 09:40:02 Tải xuống
Chapter 410: Video 01-04-2020 13:28:27 Tải xuống
Chapter 411: Video 02-04-2020 09:40:02 Tải xuống
Chapter 412: Video 02-04-2020 09:39:02 Tải xuống
Chapter 413: Video 02-04-2020 10:39:01 Tải xuống
Chapter 414: - Liễu gia cửu khúc bộ 22-02-2020 10:15:08 Tải xuống
Chapter 415: - Là hắn? 22-02-2020 10:14:38 Tải xuống
Chapter 416: - Đã lâu không gặp 22-02-2020 10:14:09 Tải xuống
Chapter 417: - Cưỡng ép và dụ dỗ 22-02-2020 10:13:37 Tải xuống
Chapter 418: - Trò vặt vãnh 22-02-2020 10:13:29 Tải xuống
Chapter 419: - Quý phủ thật nhiều người thần bí 22-02-2020 10:11:39 Tải xuống
Chapter 420: Video 02-04-2020 10:51:01 Tải xuống
Chapter 421: - Còn không đủ để Dương Khai dốc sức? 22-02-2020 10:11:09 Tải xuống
Chapter 422: - Sợ hãi 22-02-2020 10:10:40 Tải xuống
Chapter 423: - Đại lễ 22-02-2020 10:21:09 Tải xuống
Chapter 424: - Đoàn tụ 22-02-2020 10:09:38 Tải xuống
Chapter 425: - Chuột nhìn thấy mèo? 22-02-2020 10:09:08 Tải xuống
Chapter 426: - Nàng là nữ nhân 22-02-2020 10:08:40 Tải xuống
Chapter 427: - Tự chủ trương 22-02-2020 10:08:08 Tải xuống
Chapter 428: - Một mình thâm nhập 22-02-2020 10:07:39 Tải xuống
Chapter 429: - Phong Thần Điện 22-02-2020 10:07:10 Tải xuống
Chapter 430: - Thái thượng trưởng lão 22-02-2020 10:06:42 Tải xuống
Chapter 431: - Nhân họa đắc phúc 22-02-2020 10:06:08 Tải xuống
Chapter 432: - Lão Cửu! ngươi điên rồi! 22-02-2020 10:05:38 Tải xuống
Chapter 433: - Con rối Huyết Ma 22-02-2020 10:05:08 Tải xuống
Chapter 434: - Tiểu công tử, rốt cuộc ngày đó cũng đã tới! 22-02-2020 10:04:42 Tải xuống
Chapter 435: - Trả giá lớn 22-02-2020 10:04:08 Tải xuống
Chapter 436: - Dương Kháng chiến bại 22-02-2020 10:03:41 Tải xuống
Chapter 437: - Ta cố ý đấy 22-02-2020 10:03:07 Tải xuống
Chapter 438: - Hoàn toàn là thua 22-02-2020 10:02:41 Tải xuống
Chapter 439: - Lã Lương cầu kiến! 22-02-2020 10:02:08 Tải xuống
Chapter 440: - Giáo huấn Lã Tống 22-02-2020 10:01:38 Tải xuống
Chapter 441: - Trưởng lão điện triệu tập 22-02-2020 10:01:09 Tải xuống
Chapter 442: - Đệ tử không hiểu 22-02-2020 10:00:10 Tải xuống
Chapter 443: Video 02-04-2020 10:50:02 Tải xuống
Chapter 444: - Đệ tử có một yêu cầu! 22-02-2020 09:59:40 Tải xuống
Chapter 445: - Trong cái rủi lại có cái ăn ! 22-02-2020 09:59:08 Tải xuống
Chapter 446: - Một tin tốt và một tin xấu 22-02-2020 09:58:41 Tải xuống
Chapter 447: - Cao thủ tới chơi 22-02-2020 09:58:11 Tải xuống
Chapter 448: - Ngươi Rốt Cuộc Bao Tuổi? 22-02-2020 09:53:38 Tải xuống
Chapter 449: - Thủy Linh 22-02-2020 09:53:10 Tải xuống
Chapter 450: - Bàng Trì cầu kiến! 22-02-2020 09:52:40 Tải xuống
Chapter 451: - Lăng Tiêu người cũ 22-02-2020 09:52:10 Tải xuống
Chapter 452: - Chỗ ẩn cư 22-02-2020 09:51:39 Tải xuống
Chapter 453: - Xếp hình trong hàn băng động 22-02-2020 09:51:10 Tải xuống
Chapter 454: - Tuyệt Đối Không Hối Hận 22-02-2020 09:50:39 Tải xuống
Chapter 455: - Ta cũng muốn tốt cho các ngươi 22-02-2020 09:50:12 Tải xuống
Chapter 456: - Không đủ 22-02-2020 09:49:39 Tải xuống
Chapter 457: - Băng hỏa lưỡng trọng thiên 22-02-2020 09:49:10 Tải xuống
Chapter 458: - Hàn Băng kết giới 22-02-2020 09:48:38 Tải xuống
Chapter 459: - Ánh mắt khá lắm 22-02-2020 09:48:08 Tải xuống
Chapter 460: - Chúng mày xác định rồi ! 22-02-2020 09:47:41 Tải xuống
Chapter 461: - Là thằng chó nào làm? 22-02-2020 09:47:09 Tải xuống
Chapter 462: - Ngươi tưởng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi? 22-02-2020 09:46:40 Tải xuống
Chapter 463: - Truy sát 22-02-2020 09:46:10 Tải xuống
Chapter 464: - Nhập ma 22-02-2020 09:45:50 Tải xuống
Chapter 465: - Tà khí cường đại 22-02-2020 09:45:09 Tải xuống
Chapter 466: - Thảm bại trở về 22-02-2020 09:44:39 Tải xuống
Chapter 467: - Giết đến tận cửa 22-02-2020 09:44:09 Tải xuống
Chapter 468: - Giết Tận Cửa ( Tiếp Theo ) 22-02-2020 09:43:38 Tải xuống
Chapter 469: - Các Ngươi Không Ngăn Được 22-02-2020 09:43:10 Tải xuống
Chapter 470: - Cược Một Ván 22-02-2020 09:42:39 Tải xuống
Chapter 471 27-02-2020 10:13:56 Tải xuống
Chapter 472 27-02-2020 10:13:26 Tải xuống
Chapter 473 27-02-2020 10:23:08 Tải xuống
Chapter 473.5: Video 10-03-2020 16:16:09 Tải xuống
Chapter 474: - Kề Vai Chiến Đấu 06-03-2020 22:20:09 Tải xuống
Chapter 475 06-03-2020 22:19:39 Tải xuống
Chapter 476 07-03-2020 00:40:13 Tải xuống
Chapter 477 07-03-2020 08:53:10 Tải xuống
Chapter 478 09-03-2020 10:37:14 Tải xuống
Chapter 479 10-03-2020 21:26:44 Tải xuống
Chapter 480 10-03-2020 21:03:42 Tải xuống
Chapter 481 12-03-2020 21:39:18 Tải xuống
Chapter 482 13-03-2020 08:09:20 Tải xuống
Chapter 483 14-03-2020 07:01:10 Tải xuống
Chapter 483.5: Video 16-03-2020 17:25:04 Tải xuống
Chapter 483: Raw 18-03-2020 09:56:10 Tải xuống
Chapter 484.5: Video 15-03-2020 14:29:43 Tải xuống
Chapter 484: Ngươi sẽ trả giá gì? 20-03-2020 09:16:35 Tải xuống
Chapter 484: Raw - Ngươi sẽ trả giá gì? 15-03-2020 10:24:08 Tải xuống
Chapter 484: Video - Ngươi sẽ trả giá gì? 15-03-2020 14:01:10 Tải xuống
Chapter 485 20-03-2020 09:27:07 Tải xuống
Chapter 485.5: Video 15-03-2020 14:24:10 Tải xuống
Chapter 485: Raw 15-03-2020 10:23:12 Tải xuống
Chapter 485: Video 15-03-2020 14:00:41 Tải xuống
Chapter 486: Trang Thứ Bảy Hắc Thư 20-03-2020 09:22:09 Tải xuống
Chapter 486: Video - Trang Thứ Bảy Hắc Thư 18-03-2020 09:55:40 Tải xuống
Chapter 487: Trả Lại Tự Do Cho Các Ngươi 20-03-2020 09:11:25 Tải xuống
Chapter 487: Video - Trả Lại Tự Do Cho Các Ngươi 18-03-2020 09:55:13 Tải xuống
Chapter 488 20-03-2020 09:10:41 Tải xuống
Chapter 489: Video 20-03-2020 09:10:14 Tải xuống
Chapter 490 09-04-2020 14:37:07 Tải xuống
Chapter 490: Video 21-03-2020 09:49:08 Tải xuống
Chapter 491 09-04-2020 14:36:37 Tải xuống
Chapter 491: Video 22-03-2020 18:11:09 Tải xuống
Chapter 492: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi 09-04-2020 14:09:39 Tải xuống
Chapter 492: Video - Ta sẽ không bỏ rơi ngươi 23-03-2020 03:15:41 Tải xuống
Chapter 493: Nội tình đằng sau đoạt đích chiến 09-04-2020 14:36:08 Tải xuống
Chapter 493: Video - Nội tình đằng sau đoạt đích chiến 23-03-2020 03:14:41 Tải xuống
Chapter 494 09-04-2020 14:35:59 Tải xuống
Chapter 494: Video 25-03-2020 16:32:08 Tải xuống
Chapter 495 10-04-2020 14:00:34 Tải xuống
Chapter 495: Video 25-03-2020 16:31:40 Tải xuống
Chapter 496 17-04-2020 06:42:00 Tải xuống
Chapter 496: Video 27-03-2020 08:26:10 Tải xuống
Chapter 497 17-04-2020 06:41:07 Tải xuống
Chapter 497: Video 28-03-2020 05:08:13 Tải xuống
Chapter 498 17-04-2020 06:40:38 Tải xuống
Chapter 498: Video 29-03-2020 08:30:40 Tải xuống
Chapter 499 18-04-2020 20:56:39 Tải xuống
Chapter 499: Video 30-03-2020 08:54:41 Tải xuống
Chapter 500 18-04-2020 20:56:07 Tải xuống
Chapter 500: Video 31-03-2020 10:05:38 Tải xuống
Chapter 501 17-04-2020 06:39:09 Tải xuống
Chapter 501: Video 01-04-2020 08:16:18 Tải xuống
Chapter 502 18-04-2020 20:55:39 Tải xuống
Chapter 502: Video 02-04-2020 09:50:42 Tải xuống
Chapter 503 30-04-2020 09:34:08 Tải xuống
Chapter 503: Video 03-04-2020 09:36:40 Tải xuống
Chapter 504 30-04-2020 09:33:38 Tải xuống
Chapter 504: Video 03-04-2020 13:43:39 Tải xuống
Chapter 505 30-04-2020 09:33:11 Tải xuống
Chapter 505: Video 06-04-2020 07:48:10 Tải xuống
Chapter 506 30-04-2020 09:32:37 Tải xuống
Chapter 506: Video 06-04-2020 07:47:38 Tải xuống
Chapter 507 30-04-2020 09:32:08 Tải xuống
Chapter 507: Video 06-04-2020 09:00:41 Tải xuống
Chapter 508 30-04-2020 09:31:36 Tải xuống
Chapter 508: Video 07-04-2020 09:20:40 Tải xuống
Chapter 509 17-04-2020 06:34:45 Tải xuống
Chapter 509: Video 09-04-2020 11:13:08 Tải xuống
Chapter 510 17-04-2020 06:34:16 Tải xuống
Chapter 510: Video 10-04-2020 14:08:32 Tải xuống
Chapter 511 17-04-2020 06:33:38 Tải xuống
Chapter 511: Video 10-04-2020 14:08:09 Tải xuống
Chapter 512 30-04-2020 09:31:07 Tải xuống
Chapter 512: Video 11-04-2020 17:42:39 Tải xuống
Chapter 513 30-04-2020 09:30:37 Tải xuống
Chapter 513: Video 12-04-2020 11:22:18 Tải xuống
Chapter 514 30-04-2020 09:30:07 Tải xuống
Chapter 514: Video 13-04-2020 09:42:37 Tải xuống
Chapter 515 30-04-2020 09:29:37 Tải xuống
Chapter 515: Video 14-04-2020 13:54:42 Tải xuống
Chapter 516 30-04-2020 09:40:12 Tải xuống
Chapter 516: Video 15-04-2020 20:24:40 Tải xuống
Chapter 517 17-04-2020 10:02:07 Tải xuống
Chapter 518 30-04-2020 09:28:38 Tải xuống
Chapter 518: Video 17-04-2020 10:01:37 Tải xuống
Chapter 519: Thánh địa tập kích 30-04-2020 09:28:13 Tải xuống
Chapter 519: Video - Thánh địa tập kích 18-04-2020 09:36:41 Tải xuống
Chapter 520: Tà ma tập kích 30-04-2020 09:27:40 Tải xuống
Chapter 520: Video - Tà ma tập kích 19-04-2020 10:48:44 Tải xuống
Chapter 521: Video - Đứng ép ta 19-04-2020 20:19:09 Tải xuống
Chapter 521: Đừng ép ta 27-05-2020 22:27:07 Tải xuống
Chapter 522: - Thông minh quá hóa ngu 22-04-2020 10:31:37 Tải xuống
Chapter 522: Thông minh quá hóa ngu 30-04-2020 09:27:08 Tải xuống
Chapter 523: Hồi phủ 09-05-2020 13:13:06 Tải xuống
Chapter 523: Video - - Hồi phủ 23-04-2020 08:25:47 Tải xuống
Chapter 523: Video - Hồi phủ 22-04-2020 10:37:12 Tải xuống
Chapter 524: Còn có cao thủ 09-05-2020 13:12:36 Tải xuống
Chapter 524: Video - Còn có cao thủ 23-04-2020 08:25:16 Tải xuống
Chapter 525: Tà Vương ra tay 09-05-2020 13:12:08 Tải xuống
Chapter 525: Video - Tà Vương ra tay 24-04-2020 16:15:10 Tải xuống
Chapter 526: Tuyệt vọng 09-05-2020 13:11:37 Tải xuống
Chapter 526: Video - Tuyệt vọng 27-04-2020 18:14:01 Tải xuống
Chapter 527: Lăng Thái Hư thể hiện 09-05-2020 13:11:08 Tải xuống
Chapter 527: Video - Lăng Thái Hư thể hiện 27-04-2020 18:13:07 Tải xuống
Chapter 528: Dương Khai là thằng vô tình ! 09-05-2020 13:10:36 Tải xuống
Chapter 528: Video - Dương Khai là thằng vô tình ! 27-04-2020 18:12:38 Tải xuống
Chapter 529: Kết giới của Mộng chưởng quầy 27-05-2020 22:24:12 Tải xuống
Chapter 529: Video - Kết giới của Mộng chưởng quầy 30-04-2020 08:55:08 Tải xuống
Chapter 530: Tà chủ muốn làm gì? 27-05-2020 22:13:18 Tải xuống
Chapter 530: Video - Tà chủ muốn làm gì? 30-04-2020 08:54:40 Tải xuống
Chapter 531: Thiên hạ đệ nhất nhân 27-05-2020 22:12:47 Tải xuống
Chapter 531: Video - Thiên hạ đệ nhất nhân 30-04-2020 08:54:08 Tải xuống
Chapter 532: Video - Vạn dược linh trì 01-05-2020 14:49:39 Tải xuống
Chapter 532: Vạn dược linh trì 27-05-2020 22:23:09 Tải xuống
Chapter 533: Không cần khách khí 27-05-2020 22:11:40 Tải xuống
Chapter 533: Video - Không cần khách khí 02-05-2020 12:24:38 Tải xuống
Chapter 534: - Bí mật của thàn du chi thượng 07-05-2020 11:56:37 Tải xuống
Chapter 535: - Điềm lành 07-05-2020 11:56:07 Tải xuống
Chapter 536: - Yêu nữ gặp nạn 07-05-2020 11:55:37 Tải xuống
Chapter 537: - Gặp lại Lã Lương 07-05-2020 11:55:07 Tải xuống
Chapter 538: Ngã vào hố lửa 27-05-2020 22:11:07 Tải xuống
Chapter 538: Video - Ngã vào hố lửa 07-05-2020 11:54:37 Tải xuống
Chapter 539: Hấp thu thần thức 09-05-2020 13:10:08 Tải xuống
Chapter 540: Lực lượng hùng mạnh 09-05-2020 13:09:42 Tải xuống
Chapter 541: Tiến về trung đô 10-05-2020 10:24:37 Tải xuống
Chapter 541: Video - Tiến về trung đô 10-05-2020 08:30:42 Tải xuống
Chapter 542: Thiên hành cung cất cánh 27-05-2020 22:10:38 Tải xuống
Chapter 543: Sẽ không tới trả thù đó chứ? 27-05-2020 22:10:07 Tải xuống
Chapter 544: Giết hết đi 27-05-2020 22:09:36 Tải xuống
Chapter 545: Từ nay sẽ không còn hai nhà Hướng, Nam 27-05-2020 22:09:07 Tải xuống
Chapter 546: Người hủy của ta 1, ta cướp của người 3 27-05-2020 22:08:36 Tải xuống
Chapter 547: Sắp biến thiên rồi 27-05-2020 22:08:07 Tải xuống
Chapter 548: Dụ dỗ 27-05-2020 22:07:38 Tải xuống
Chapter 549: Đổi chủ toàn cục 27-05-2020 22:07:25 Tải xuống
Chapter 550: Ba tỉ muội 27-05-2020 22:28:09 Tải xuống
Chapter 551: Thần căn điện 27-05-2020 22:06:15 Tải xuống
Chapter 552: Tổ tiên của Dương gia 27-05-2020 22:17:10 Tải xuống
Chapter 553: Thanh tẩy toàn bộ 27-05-2020 22:16:37 Tải xuống
Chapter 554: Đại lễ nhậm chức 27-05-2020 22:26:37 Tải xuống
Chapter 555: Đến để cầu hòa 27-05-2020 22:14:39 Tải xuống
Chapter 556: Thời thế tạo anh hùng 27-05-2020 22:26:07 Tải xuống
Chapter 557: Mục đích thật sự 27-05-2020 22:02:37 Tải xuống
Chapter 558: Địa mạch trung đô 27-05-2020 22:02:06 Tải xuống
Chapter 559: Video - Giải trừ phong ấn 30-05-2020 08:50:39 Tải xuống
Chapter 560: Video - Gặp lại hư không thông đạo 30-05-2020 08:50:09 Tải xuống
Chapter 561: Thanh lý môn hộ 30-05-2020 08:49:42 Tải xuống
Chapter 562: Đồng quy vu tận 03-06-2020 22:19:36 Tải xuống
Chapter 563: Thiếu nữ chăm sóc khổng tước 03-06-2020 22:19:14 Tải xuống
Chapter 564: Hắn rốt cuộc là ai? 03-06-2020 22:07:43 Tải xuống
Chapter 565: Có mắt không tròng 03-06-2020 22:07:15 Tải xuống
Chapter 566: Vật quy nguyên chủ 06-06-2020 15:25:40 Tải xuống
Chapter 567: Cơ duyên của Chung Diệu Khả 06-06-2020 15:25:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh