Võ Luyện Đỉnh Phong

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Shounen , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 25-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo. Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 27-09-2020 23:31:46 Tải xuống
Chapter 2 27-09-2020 23:31:45 Tải xuống
Chapter 3 12-10-2020 08:04:52 Tải xuống
Chapter 4 28-09-2020 03:16:32 Tải xuống
Chapter 5 27-09-2020 23:31:40 Tải xuống
Chapter 6 28-09-2020 03:16:26 Tải xuống
Chapter 7 28-09-2020 03:16:24 Tải xuống
Chapter 8 28-09-2020 03:16:22 Tải xuống
Chapter 9 28-09-2020 03:16:19 Tải xuống
Chapter 10 28-09-2020 03:16:18 Tải xuống
Chapter 11 27-09-2020 23:31:37 Tải xuống
Chapter 12 28-09-2020 03:16:13 Tải xuống
Chapter 13 28-09-2020 03:16:08 Tải xuống
Chapter 14 28-09-2020 03:16:09 Tải xuống
Chapter 15 28-09-2020 03:16:04 Tải xuống
Chapter 16 28-09-2020 03:16:04 Tải xuống
Chapter 17 28-09-2020 03:16:00 Tải xuống
Chapter 18 28-09-2020 03:15:59 Tải xuống
Chapter 19 28-09-2020 03:15:55 Tải xuống
Chapter 20 28-09-2020 03:15:55 Tải xuống
Chapter 21 28-09-2020 03:15:50 Tải xuống
Chapter 22 28-09-2020 03:15:50 Tải xuống
Chapter 23 28-09-2020 03:15:44 Tải xuống
Chapter 24 28-09-2020 03:15:44 Tải xuống
Chapter 25 28-09-2020 03:15:38 Tải xuống
Chapter 26 28-09-2020 03:15:38 Tải xuống
Chapter 27 28-09-2020 03:15:32 Tải xuống
Chapter 28 28-09-2020 03:15:32 Tải xuống
Chapter 29 28-09-2020 03:15:26 Tải xuống
Chapter 30 28-09-2020 03:15:26 Tải xuống
Chapter 31 28-09-2020 03:15:19 Tải xuống
Chapter 32 28-09-2020 03:15:20 Tải xuống
Chapter 33 27-09-2020 23:31:37 Tải xuống
Chapter 34 28-09-2020 03:14:58 Tải xuống
Chapter 35 28-09-2020 03:14:49 Tải xuống
Chapter 36 28-09-2020 03:14:49 Tải xuống
Chapter 37 28-09-2020 03:14:38 Tải xuống
Chapter 38 28-09-2020 03:14:36 Tải xuống
Chapter 39 28-09-2020 03:14:25 Tải xuống
Chapter 40 28-09-2020 03:14:21 Tải xuống
Chapter 41 28-09-2020 03:14:19 Tải xuống
Chapter 42 28-09-2020 03:14:16 Tải xuống
Chapter 43 28-09-2020 03:14:13 Tải xuống
Chapter 44 28-09-2020 03:14:11 Tải xuống
Chapter 45 28-09-2020 03:14:08 Tải xuống
Chapter 46 06-09-2020 09:47:55 Tải xuống
Chapter 47 27-09-2020 23:31:33 Tải xuống
Chapter 48 06-09-2020 09:45:01 Tải xuống
Chapter 49 27-09-2020 23:31:33 Tải xuống
Chapter 50 24-09-2019 03:19:51 Tải xuống
Chapter 50: Raw 27-09-2020 23:31:29 Tải xuống
Chapter 51 06-09-2020 09:41:24 Tải xuống
Chapter 52 06-09-2020 08:59:09 Tải xuống
Chapter 53 06-09-2020 08:58:59 Tải xuống
Chapter 54 06-09-2020 09:07:41 Tải xuống
Chapter 55 06-09-2020 09:04:39 Tải xuống
Chapter 56 06-09-2020 09:47:00 Tải xuống
Chapter 57 06-09-2020 09:44:31 Tải xuống
Chapter 58 06-09-2020 09:33:30 Tải xuống
Chapter 59 06-09-2020 08:48:57 Tải xuống
Chapter 60 06-09-2020 08:45:25 Tải xuống
Chapter 61 28-09-2020 03:14:02 Tải xuống
Chapter 62 06-09-2020 08:50:54 Tải xuống
Chapter 63 06-09-2020 08:16:46 Tải xuống
Chapter 64 06-09-2020 09:31:40 Tải xuống
Chapter 65 06-09-2020 09:09:09 Tải xuống
Chapter 66 06-09-2020 08:12:41 Tải xuống
Chapter 67 06-09-2020 08:23:22 Tải xuống
Chapter 68 06-09-2020 08:11:46 Tải xuống
Chapter 69 06-09-2020 09:05:40 Tải xuống
Chapter 70 06-09-2020 08:07:55 Tải xuống
Chapter 71 06-09-2020 08:06:46 Tải xuống
Chapter 72 06-09-2020 08:05:51 Tải xuống
Chapter 73 06-09-2020 08:48:10 Tải xuống
Chapter 74 06-09-2020 08:47:17 Tải xuống
Chapter 75 06-09-2020 08:03:19 Tải xuống
Chapter 76 06-09-2020 08:01:53 Tải xuống
Chapter 77 06-09-2020 08:22:18 Tải xuống
Chapter 78 06-09-2020 08:43:20 Tải xuống
Chapter 79 06-09-2020 07:59:10 Tải xuống
Chapter 80 06-09-2020 08:09:48 Tải xuống
Chapter 81 06-09-2020 08:42:53 Tải xuống
Chapter 82 06-09-2020 09:04:09 Tải xuống
Chapter 83 06-09-2020 07:55:49 Tải xuống
Chapter 84 06-09-2020 08:05:21 Tải xuống
Chapter 85 06-09-2020 07:53:39 Tải xuống
Chapter 86 06-09-2020 08:01:22 Tải xuống
Chapter 87 06-09-2020 08:00:11 Tải xuống
Chapter 88 06-09-2020 07:48:40 Tải xuống
Chapter 89 06-09-2020 07:47:54 Tải xuống
Chapter 90 06-09-2020 09:03:40 Tải xuống
Chapter 91 06-09-2020 07:45:03 Tải xuống
Chapter 92 03-09-2020 13:38:38 Tải xuống
Chapter 93 03-09-2020 13:37:38 Tải xuống
Chapter 94 03-09-2020 13:37:09 Tải xuống
Chapter 95 03-09-2020 13:24:55 Tải xuống
Chapter 96 03-09-2020 13:21:38 Tải xuống
Chapter 97 03-09-2020 13:17:39 Tải xuống
Chapter 98 03-09-2020 13:36:38 Tải xuống
Chapter 99 03-09-2020 13:15:38 Tải xuống
Chapter 100 03-09-2020 13:23:38 Tải xuống
Chapter 101 06-09-2020 07:54:28 Tải xuống
Chapter 102 03-09-2020 13:20:41 Tải xuống
Chapter 103 06-09-2020 07:52:39 Tải xuống
Chapter 104 06-09-2020 07:52:22 Tải xuống
Chapter 105 03-09-2020 13:05:40 Tải xuống
Chapter 106 03-09-2020 13:15:11 Tải xuống
Chapter 107 03-09-2020 13:22:40 Tải xuống
Chapter 108 06-09-2020 07:50:10 Tải xuống
Chapter 109 03-09-2020 13:21:08 Tải xuống
Chapter 110 03-09-2020 13:20:12 Tải xuống
Chapter 111 03-09-2020 12:58:41 Tải xuống
Chapter 112 03-09-2020 13:09:07 Tải xuống
Chapter 113 06-09-2020 07:47:16 Tải xuống
Chapter 114 03-09-2020 12:57:07 Tải xuống
Chapter 115 03-09-2020 13:32:37 Tải xuống
Chapter 116 03-09-2020 13:06:38 Tải xuống
Chapter 117 03-09-2020 12:53:37 Tải xuống
Chapter 117: video 12-12-2018 14:40:36 Tải xuống
Chapter 118 03-09-2020 15:22:45 Tải xuống
Chapter 119 03-09-2020 12:49:38 Tải xuống
Chapter 120 03-09-2020 12:49:09 Tải xuống
Chapter 120: video 03-01-2019 08:58:41 Tải xuống
Chapter 121 03-09-2020 12:48:37 Tải xuống
Chapter 122 03-09-2020 12:48:08 Tải xuống
Chapter 123 03-09-2020 12:46:36 Tải xuống
Chapter 124 03-09-2020 13:01:39 Tải xuống
Chapter 125 03-09-2020 12:37:38 Tải xuống
Chapter 126 03-09-2020 12:46:07 Tải xuống
Chapter 127 03-09-2020 12:45:38 Tải xuống
Chapter 128 03-09-2020 12:34:39 Tải xuống
Chapter 129 03-09-2020 12:56:07 Tải xuống
Chapter 130 03-09-2020 12:16:38 Tải xuống
Chapter 131 03-09-2020 12:38:38 Tải xuống
Chapter 132 03-09-2020 12:14:36 Tải xuống
Chapter 133 03-09-2020 12:21:08 Tải xuống
Chapter 134 03-09-2020 11:28:09 Tải xuống
Chapter 135 03-09-2020 12:31:38 Tải xuống
Chapter 136 03-09-2020 12:16:18 Tải xuống
Chapter 137 03-09-2020 11:39:38 Tải xuống
Chapter 138 03-09-2020 11:16:38 Tải xuống
Chapter 139 03-09-2020 12:15:22 Tải xuống
Chapter 140 03-09-2020 09:59:52 Tải xuống
Chapter 141 03-09-2020 09:59:29 Tải xuống
Chapter 142 03-09-2020 09:57:37 Tải xuống
Chapter 143 03-09-2020 09:56:38 Tải xuống
Chapter 144 03-09-2020 11:38:10 Tải xuống
Chapter 145 03-09-2020 11:11:38 Tải xuống
Chapter 146 03-09-2020 10:05:11 Tải xuống
Chapter 147 03-09-2020 09:48:39 Tải xuống
Chapter 148 03-09-2020 09:58:38 Tải xuống
Chapter 149 03-09-2020 09:46:38 Tải xuống
Chapter 150 03-09-2020 09:45:37 Tải xuống
Chapter 151 03-09-2020 09:53:39 Tải xuống
Chapter 152 03-09-2020 09:52:37 Tải xuống
Chapter 153 03-09-2020 12:38:07 Tải xuống
Chapter 154 03-09-2020 09:50:09 Tải xuống
Chapter 155 03-09-2020 09:49:38 Tải xuống
Chapter 156 03-09-2020 11:09:38 Tải xuống
Chapter 157 03-09-2020 09:35:39 Tải xuống
Chapter 158 27-09-2020 23:31:28 Tải xuống
Chapter 159 03-09-2020 09:55:08 Tải xuống
Chapter 160 03-09-2020 09:54:39 Tải xuống
Chapter 161 27-09-2020 23:31:25 Tải xuống
Chapter 162 03-09-2020 09:40:38 Tải xuống
Chapter 163 27-09-2020 23:31:23 Tải xuống
Chapter 164 03-09-2020 09:27:39 Tải xuống
Chapter 165 03-09-2020 09:27:07 Tải xuống
Chapter 166 03-09-2020 09:37:38 Tải xuống
Chapter 167 03-09-2020 09:34:44 Tải xuống
Chapter 168 03-09-2020 09:22:09 Tải xuống
Chapter 169 03-09-2020 09:22:03 Tải xuống
Chapter 170 03-09-2020 09:31:37 Tải xuống
Chapter 171 03-09-2020 09:40:10 Tải xuống
Chapter 172 03-09-2020 09:18:09 Tải xuống
Chapter 173 03-09-2020 09:16:37 Tải xuống
Chapter 174 03-09-2020 09:12:39 Tải xuống
Chapter 175 03-09-2020 09:45:10 Tải xuống
Chapter 176 03-09-2020 09:10:38 Tải xuống
Chapter 177 03-09-2020 09:09:37 Tải xuống
Chapter 178 03-09-2020 09:07:38 Tải xuống
Chapter 179 27-09-2020 23:31:20 Tải xuống
Chapter 180 27-09-2020 23:31:19 Tải xuống
Chapter 181 27-09-2020 23:31:15 Tải xuống
Chapter 182 27-09-2020 23:31:16 Tải xuống
Chapter 183 27-09-2020 23:31:11 Tải xuống
Chapter 184 27-09-2020 23:31:11 Tải xuống
Chapter 185 27-09-2020 23:31:07 Tải xuống
Chapter 186 27-09-2020 23:31:05 Tải xuống
Chapter 187 27-09-2020 23:31:02 Tải xuống
Chapter 188 27-09-2020 23:31:02 Tải xuống
Chapter 189 27-09-2020 23:30:58 Tải xuống
Chapter 190 27-09-2020 23:30:58 Tải xuống
Chapter 191 27-09-2020 23:30:54 Tải xuống
Chapter 192 27-09-2020 23:30:54 Tải xuống
Chapter 193 27-09-2020 23:30:49 Tải xuống
Chapter 194 27-09-2020 23:30:49 Tải xuống
Chapter 195 27-09-2020 23:30:45 Tải xuống
Chapter 196 27-09-2020 23:30:45 Tải xuống
Chapter 197 27-09-2020 23:30:41 Tải xuống
Chapter 198 27-09-2020 23:30:41 Tải xuống
Chapter 199 27-09-2020 23:30:36 Tải xuống
Chapter 200 27-09-2020 23:30:36 Tải xuống
Chapter 201 27-09-2020 23:30:33 Tải xuống
Chapter 202 27-09-2020 23:30:32 Tải xuống
Chapter 203 27-09-2020 23:30:28 Tải xuống
Chapter 204 27-09-2020 23:30:28 Tải xuống
Chapter 205 27-09-2020 23:30:23 Tải xuống
Chapter 206 27-09-2020 23:30:23 Tải xuống
Chapter 207 27-09-2020 23:30:18 Tải xuống
Chapter 208 27-09-2020 23:30:18 Tải xuống
Chapter 209 27-09-2020 23:30:12 Tải xuống
Chapter 210 27-09-2020 23:30:03 Tải xuống
Chapter 211 27-09-2020 23:30:01 Tải xuống
Chapter 212 27-09-2020 23:29:57 Tải xuống
Chapter 213 27-09-2020 23:29:57 Tải xuống
Chapter 214 27-09-2020 23:29:52 Tải xuống
Chapter 215 27-09-2020 23:29:52 Tải xuống
Chapter 216 27-09-2020 23:29:48 Tải xuống
Chapter 217 27-09-2020 23:29:48 Tải xuống
Chapter 218 27-09-2020 23:29:44 Tải xuống
Chapter 219 27-09-2020 23:29:44 Tải xuống
Chapter 220 27-09-2020 23:29:41 Tải xuống
Chapter 221 27-09-2020 23:29:40 Tải xuống
Chapter 222 27-09-2020 23:29:37 Tải xuống
Chapter 223 27-09-2020 23:29:36 Tải xuống
Chapter 224 27-09-2020 23:29:33 Tải xuống
Chapter 225 27-09-2020 23:29:31 Tải xuống
Chapter 226 27-09-2020 23:29:29 Tải xuống
Chapter 227 27-09-2020 23:29:26 Tải xuống
Chapter 228 27-09-2020 23:29:24 Tải xuống
Chapter 229 27-09-2020 23:29:21 Tải xuống
Chapter 230 27-09-2020 23:29:21 Tải xuống
Chapter 231 27-09-2020 23:29:18 Tải xuống
Chapter 232 27-09-2020 23:29:16 Tải xuống
Chapter 233 27-09-2020 23:29:13 Tải xuống
Chapter 234 27-09-2020 23:29:11 Tải xuống
Chapter 235 27-09-2020 23:29:09 Tải xuống
Chapter 236 27-09-2020 23:29:07 Tải xuống
Chapter 237 27-09-2020 23:29:05 Tải xuống
Chapter 238 27-09-2020 23:29:03 Tải xuống
Chapter 239 27-09-2020 23:29:02 Tải xuống
Chapter 240 27-09-2020 23:28:59 Tải xuống
Chapter 241 27-09-2020 23:28:59 Tải xuống
Chapter 242 27-09-2020 23:28:54 Tải xuống
Chapter 243 27-09-2020 23:28:54 Tải xuống
Chapter 244 27-09-2020 23:28:51 Tải xuống
Chapter 245 27-09-2020 23:28:49 Tải xuống
Chapter 246 27-09-2020 23:28:48 Tải xuống
Chapter 247 27-09-2020 23:28:44 Tải xuống
Chapter 248 27-09-2020 23:28:44 Tải xuống
Chapter 249 27-09-2020 23:28:40 Tải xuống
Chapter 250 27-09-2020 23:28:39 Tải xuống
Chapter 251 27-09-2020 23:28:36 Tải xuống
Chapter 252 27-09-2020 23:28:35 Tải xuống
Chapter 253 27-09-2020 23:28:33 Tải xuống
Chapter 254 27-09-2020 23:28:30 Tải xuống
Chapter 255 27-09-2020 23:28:28 Tải xuống
Chapter 256 27-09-2020 23:28:26 Tải xuống
Chapter 257 27-09-2020 23:28:24 Tải xuống
Chapter 258 27-09-2020 23:28:22 Tải xuống
Chapter 259 27-09-2020 23:28:20 Tải xuống
Chapter 260 27-09-2020 23:28:17 Tải xuống
Chapter 261 27-09-2020 23:28:17 Tải xuống
Chapter 262 27-09-2020 23:28:13 Tải xuống
Chapter 263 27-09-2020 23:28:13 Tải xuống
Chapter 264 27-09-2020 23:28:09 Tải xuống
Chapter 265 27-09-2020 23:28:09 Tải xuống
Chapter 266 27-09-2020 23:28:05 Tải xuống
Chapter 267 27-09-2020 23:28:05 Tải xuống
Chapter 268 27-09-2020 23:28:01 Tải xuống
Chapter 269 27-09-2020 23:27:59 Tải xuống
Chapter 270 27-09-2020 23:27:57 Tải xuống
Chapter 271 27-09-2020 23:27:55 Tải xuống
Chapter 272 27-09-2020 23:27:53 Tải xuống
Chapter 273 27-09-2020 23:27:51 Tải xuống
Chapter 274 27-09-2020 23:27:49 Tải xuống
Chapter 275 27-09-2020 23:27:47 Tải xuống
Chapter 276 27-09-2020 23:27:45 Tải xuống
Chapter 277 27-09-2020 23:27:43 Tải xuống
Chapter 278 27-09-2020 23:27:41 Tải xuống
Chapter 279 27-09-2020 23:27:39 Tải xuống
Chapter 280 27-09-2020 23:27:37 Tải xuống
Chapter 281 27-09-2020 23:27:35 Tải xuống
Chapter 282 27-09-2020 23:27:33 Tải xuống
Chapter 283 27-09-2020 23:27:31 Tải xuống
Chapter 284 27-09-2020 23:27:29 Tải xuống
Chapter 285 27-09-2020 23:27:27 Tải xuống
Chapter 286 27-09-2020 23:27:25 Tải xuống
Chapter 287 27-09-2020 23:27:23 Tải xuống
Chapter 288 27-09-2020 23:27:20 Tải xuống
Chapter 289 27-09-2020 23:27:19 Tải xuống
Chapter 290 27-09-2020 23:27:15 Tải xuống
Chapter 291 27-09-2020 23:27:15 Tải xuống
Chapter 292 27-09-2020 23:27:04 Tải xuống
Chapter 293 27-09-2020 23:27:04 Tải xuống
Chapter 294 27-09-2020 23:27:00 Tải xuống
Chapter 295 27-09-2020 23:26:59 Tải xuống
Chapter 296 27-09-2020 23:26:55 Tải xuống
Chapter 297 27-09-2020 23:26:55 Tải xuống
Chapter 298 27-09-2020 23:26:51 Tải xuống
Chapter 299 27-09-2020 23:26:51 Tải xuống
Chapter 300 27-09-2020 23:26:47 Tải xuống
Chapter 301 27-09-2020 23:26:47 Tải xuống
Chapter 302 27-09-2020 23:26:43 Tải xuống
Chapter 303 27-09-2020 23:26:42 Tải xuống
Chapter 304 27-09-2020 23:26:40 Tải xuống
Chapter 305 27-09-2020 23:26:37 Tải xuống
Chapter 306 27-09-2020 23:26:35 Tải xuống
Chapter 307 27-09-2020 23:26:34 Tải xuống
Chapter 308 27-09-2020 23:26:30 Tải xuống
Chapter 309 27-09-2020 23:26:30 Tải xuống
Chapter 310 27-09-2020 23:26:27 Tải xuống
Chapter 311 27-09-2020 23:26:25 Tải xuống
Chapter 312 27-09-2020 23:26:22 Tải xuống
Chapter 313 27-09-2020 23:26:21 Tải xuống
Chapter 314 27-09-2020 23:26:18 Tải xuống
Chapter 315 27-09-2020 23:26:18 Tải xuống
Chapter 316 27-09-2020 23:26:14 Tải xuống
Chapter 317 27-09-2020 23:26:14 Tải xuống
Chapter 318 27-09-2020 23:26:11 Tải xuống
Chapter 319 27-09-2020 23:26:10 Tải xuống
Chapter 320 27-09-2020 23:26:07 Tải xuống
Chapter 321 27-09-2020 23:26:06 Tải xuống
Chapter 322 27-09-2020 23:26:02 Tải xuống
Chapter 323 27-09-2020 23:26:02 Tải xuống
Chapter 324 27-09-2020 23:25:59 Tải xuống
Chapter 325 27-09-2020 23:25:58 Tải xuống
Chapter 326 27-09-2020 23:25:55 Tải xuống
Chapter 327 27-09-2020 23:25:54 Tải xuống
Chapter 328 27-09-2020 23:25:51 Tải xuống
Chapter 329 27-09-2020 23:25:49 Tải xuống
Chapter 330 27-09-2020 23:25:48 Tải xuống
Chapter 331 27-09-2020 23:25:45 Tải xuống
Chapter 332 27-09-2020 23:25:45 Tải xuống
Chapter 333 27-09-2020 23:25:41 Tải xuống
Chapter 334 27-09-2020 23:25:40 Tải xuống
Chapter 335 27-09-2020 23:25:37 Tải xuống
Chapter 336 27-09-2020 23:25:36 Tải xuống
Chapter 337 27-09-2020 23:25:33 Tải xuống
Chapter 338 27-09-2020 23:25:33 Tải xuống
Chapter 339 27-09-2020 23:25:29 Tải xuống
Chapter 340 27-09-2020 23:25:29 Tải xuống
Chapter 341 27-09-2020 23:25:25 Tải xuống
Chapter 342 27-09-2020 23:25:25 Tải xuống
Chapter 343 27-09-2020 23:25:21 Tải xuống
Chapter 344 27-09-2020 23:25:19 Tải xuống
Chapter 345 27-09-2020 23:25:17 Tải xuống
Chapter 346 27-09-2020 23:25:14 Tải xuống
Chapter 346.5 27-09-2020 23:25:14 Tải xuống
Chapter 347 27-09-2020 23:25:10 Tải xuống
Chapter 348 27-09-2020 23:25:10 Tải xuống
Chapter 349 27-09-2020 23:25:06 Tải xuống
Chapter 350 27-09-2020 23:25:06 Tải xuống
Chapter 351 27-09-2020 23:25:02 Tải xuống
Chapter 352 27-09-2020 23:25:02 Tải xuống
Chapter 353 27-09-2020 23:24:58 Tải xuống
Chapter 354 27-09-2020 23:24:56 Tải xuống
Chapter 355 27-09-2020 23:24:54 Tải xuống
Chapter 356 27-09-2020 23:24:52 Tải xuống
Chapter 357 27-09-2020 23:24:50 Tải xuống
Chapter 358 27-09-2020 23:24:47 Tải xuống
Chapter 359 27-09-2020 23:24:46 Tải xuống
Chapter 360 27-09-2020 23:24:43 Tải xuống
Chapter 361 27-09-2020 23:24:42 Tải xuống
Chapter 362 27-09-2020 23:24:38 Tải xuống
Chapter 363 27-09-2020 23:24:38 Tải xuống
Chapter 364 27-09-2020 23:24:32 Tải xuống
Chapter 365 27-09-2020 23:24:31 Tải xuống
Chapter 366 27-09-2020 23:24:28 Tải xuống
Chapter 367 27-09-2020 23:24:05 Tải xuống
Chapter 368 27-09-2020 23:23:59 Tải xuống
Chapter 369 27-09-2020 23:24:01 Tải xuống
Chapter 370 27-09-2020 23:23:55 Tải xuống
Chapter 371 27-09-2020 23:23:55 Tải xuống
Chapter 372 27-09-2020 23:23:51 Tải xuống
Chapter 373 27-09-2020 23:23:46 Tải xuống
Chapter 374 27-09-2020 23:23:44 Tải xuống
Chapter 375 27-09-2020 23:23:43 Tải xuống
Chapter 376 27-09-2020 23:23:40 Tải xuống
Chapter 377 27-09-2020 23:23:37 Tải xuống
Chapter 378 27-09-2020 23:23:39 Tải xuống
Chapter 379 27-09-2020 23:23:33 Tải xuống
Chapter 380 27-09-2020 23:23:31 Tải xuống
Chapter 381 27-09-2020 23:23:29 Tải xuống
Chapter 382 27-09-2020 23:23:25 Tải xuống
Chapter 383 27-09-2020 23:23:22 Tải xuống
Chapter 384 27-09-2020 23:23:19 Tải xuống
Chapter 385 27-09-2020 23:23:13 Tải xuống
Chapter 386 27-09-2020 23:23:13 Tải xuống
Chapter 387 27-09-2020 23:23:08 Tải xuống
Chapter 388 27-09-2020 23:23:07 Tải xuống
Chapter 389 27-09-2020 23:23:05 Tải xuống
Chapter 390 27-09-2020 23:22:57 Tải xuống
Chapter 391 27-09-2020 23:22:53 Tải xuống
Chapter 392 27-09-2020 23:22:57 Tải xuống
Chapter 393 27-09-2020 23:22:49 Tải xuống
Chapter 394 27-09-2020 23:22:49 Tải xuống
Chapter 395 27-09-2020 23:22:45 Tải xuống
Chapter 396 27-09-2020 23:22:39 Tải xuống
Chapter 397 27-09-2020 23:21:03 Tải xuống
Chapter 398 27-09-2020 23:21:02 Tải xuống
Chapter 399 27-09-2020 23:20:53 Tải xuống
Chapter 400 27-09-2020 23:20:53 Tải xuống
Chapter 401 27-09-2020 23:20:48 Tải xuống
Chapter 402 27-09-2020 23:20:49 Tải xuống
Chapter 403 27-09-2020 23:20:40 Tải xuống
Chapter 404 27-09-2020 23:20:38 Tải xuống
Chapter 405 27-09-2020 23:20:36 Tải xuống
Chapter 406 27-09-2020 23:20:34 Tải xuống
Chapter 407 27-09-2020 23:20:32 Tải xuống
Chapter 408 27-09-2020 23:20:30 Tải xuống
Chapter 409 27-09-2020 23:20:28 Tải xuống
Chapter 410 27-09-2020 23:20:25 Tải xuống
Chapter 410.5 27-09-2020 23:20:26 Tải xuống
Chapter 411 27-09-2020 23:20:20 Tải xuống
Chapter 412 27-09-2020 23:20:20 Tải xuống
Chapter 413: Bỏ - Trùng 414 23-08-2020 01:23:11 Tải xuống
Chapter 413: Đại Thiếu Ra Tay 18-07-2020 07:30:41 Tải xuống
Chapter 414: - Liễu gia cửu khúc bộ 27-09-2020 23:20:15 Tải xuống
Chapter 415: - Là hắn? 27-09-2020 23:20:14 Tải xuống
Chapter 416: - Đã lâu không gặp 27-09-2020 23:20:10 Tải xuống
Chapter 417: - Cưỡng ép và dụ dỗ 27-09-2020 23:20:11 Tải xuống
Chapter 418: - Trò vặt vãnh 27-09-2020 23:20:06 Tải xuống
Chapter 419: - Quý phủ thật nhiều người thần bí 27-09-2020 23:20:06 Tải xuống
Chapter 420 25-09-2020 08:05:02 Tải xuống
Chapter 421: - Còn không đủ để Dương Khai dốc sức? 27-09-2020 23:20:02 Tải xuống
Chapter 422: - Sợ hãi 27-09-2020 23:19:58 Tải xuống
Chapter 423: - Đại lễ 27-09-2020 23:19:58 Tải xuống
Chapter 424: - Đoàn tụ 27-09-2020 23:19:55 Tải xuống
Chapter 425: - Chuột nhìn thấy mèo? 27-09-2020 23:19:54 Tải xuống
Chapter 426: - Nàng là nữ nhân 27-09-2020 23:19:51 Tải xuống
Chapter 427: - Tự chủ trương 27-09-2020 23:19:50 Tải xuống
Chapter 428: - Một mình thâm nhập 27-09-2020 23:19:47 Tải xuống
Chapter 429: - Phong Thần Điện 27-09-2020 23:19:46 Tải xuống
Chapter 430: - Thái thượng trưởng lão 27-09-2020 23:19:43 Tải xuống
Chapter 431: - Nhân họa đắc phúc 27-09-2020 23:19:39 Tải xuống
Chapter 432: - Lão Cửu! ngươi điên rồi! 27-09-2020 23:19:35 Tải xuống
Chapter 433: - Con rối Huyết Ma 27-09-2020 23:19:33 Tải xuống
Chapter 434: - Tiểu công tử, rốt cuộc ngày đó cũng đã tới! 27-09-2020 23:19:30 Tải xuống
Chapter 435: - Trả giá lớn 27-09-2020 23:19:30 Tải xuống
Chapter 436: - Dương Kháng chiến bại 27-09-2020 23:19:27 Tải xuống
Chapter 437: - Ta cố ý đấy 27-09-2020 23:19:26 Tải xuống
Chapter 438: - Hoàn toàn là thua 27-09-2020 23:19:22 Tải xuống
Chapter 439: - Lã Lương cầu kiến! 27-09-2020 23:19:22 Tải xuống
Chapter 440: - Giáo huấn Lã Tống 27-09-2020 23:19:18 Tải xuống
Chapter 441: - Trưởng lão điện triệu tập 27-09-2020 23:19:18 Tải xuống
Chapter 442: - Đệ tử không hiểu 27-09-2020 23:19:13 Tải xuống
Chapter 444: - Đệ tử có một yêu cầu! 27-09-2020 23:19:13 Tải xuống
Chapter 445: - Trong cái rủi lại có cái ăn ! 27-09-2020 23:19:09 Tải xuống
Chapter 446: - Một tin tốt và một tin xấu 27-09-2020 23:19:09 Tải xuống
Chapter 447: - Cao thủ tới chơi 27-09-2020 23:19:05 Tải xuống
Chapter 448: - Ngươi Rốt Cuộc Bao Tuổi? 27-09-2020 23:19:03 Tải xuống
Chapter 449: - Thủy Linh 27-09-2020 23:19:01 Tải xuống
Chapter 450: - Bàng Trì cầu kiến! 27-09-2020 23:18:59 Tải xuống
Chapter 451: - Lăng Tiêu người cũ 27-09-2020 23:18:56 Tải xuống
Chapter 452: - Chỗ ẩn cư 27-09-2020 23:18:56 Tải xuống
Chapter 453: - Xếp hình trong hàn băng động 27-09-2020 23:18:52 Tải xuống
Chapter 454: - Tuyệt Đối Không Hối Hận 27-09-2020 23:18:52 Tải xuống
Chapter 455: - Ta cũng muốn tốt cho các ngươi 27-09-2020 23:18:49 Tải xuống
Chapter 456: - Không đủ 27-09-2020 23:18:47 Tải xuống
Chapter 457: - Băng hỏa lưỡng trọng thiên 27-09-2020 23:18:45 Tải xuống
Chapter 458: - Hàn Băng kết giới 27-09-2020 23:18:44 Tải xuống
Chapter 459: - Ánh mắt khá lắm 27-09-2020 23:18:41 Tải xuống
Chapter 460: - Chúng mày xác định rồi ! 27-09-2020 23:18:41 Tải xuống
Chapter 461: - Là thằng chó nào làm? 27-09-2020 23:18:38 Tải xuống
Chapter 462: - Ngươi tưởng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi? 27-09-2020 23:18:38 Tải xuống
Chapter 463: - Truy sát 27-09-2020 23:18:34 Tải xuống
Chapter 464: - Nhập ma 27-09-2020 23:18:35 Tải xuống
Chapter 465: - Tà khí cường đại 27-09-2020 23:18:30 Tải xuống
Chapter 466: - Thảm bại trở về 27-09-2020 23:18:30 Tải xuống
Chapter 467: - Giết đến tận cửa 27-09-2020 23:18:26 Tải xuống
Chapter 468: - Giết Tận Cửa ( Tiếp Theo ) 27-09-2020 23:18:26 Tải xuống
Chapter 469: - Các Ngươi Không Ngăn Được 27-09-2020 23:18:22 Tải xuống
Chapter 470: - Cược Một Ván 27-09-2020 23:18:20 Tải xuống
Chapter 471 27-09-2020 23:18:18 Tải xuống
Chapter 472 27-09-2020 23:18:15 Tải xuống
Chapter 473 27-09-2020 23:18:04 Tải xuống
Chapter 474: - Kề Vai Chiến Đấu 27-09-2020 23:18:00 Tải xuống
Chapter 475 27-09-2020 23:17:56 Tải xuống
Chapter 476 27-09-2020 23:17:56 Tải xuống
Chapter 477 27-09-2020 23:17:52 Tải xuống
Chapter 478 27-09-2020 23:17:52 Tải xuống
Chapter 479 27-09-2020 23:17:48 Tải xuống
Chapter 480 27-09-2020 23:17:48 Tải xuống
Chapter 481 27-09-2020 23:17:44 Tải xuống
Chapter 482 27-09-2020 23:17:44 Tải xuống
Chapter 483 27-09-2020 23:17:39 Tải xuống
Chapter 483: Raw 18-03-2020 09:56:10 Tải xuống
Chapter 484.5: Video 15-03-2020 14:29:43 Tải xuống
Chapter 484: Ngươi sẽ trả giá gì? 27-09-2020 23:17:26 Tải xuống
Chapter 484: Raw - Ngươi sẽ trả giá gì? 15-03-2020 10:24:08 Tải xuống
Chapter 484: Video - Ngươi sẽ trả giá gì? 15-03-2020 14:01:10 Tải xuống
Chapter 485 27-09-2020 23:17:26 Tải xuống
Chapter 485.5: Video 15-03-2020 14:24:10 Tải xuống
Chapter 485: Raw 15-03-2020 10:23:12 Tải xuống
Chapter 485: Video 15-03-2020 14:00:41 Tải xuống
Chapter 486: Trang Thứ Bảy Hắc Thư 27-09-2020 23:17:20 Tải xuống
Chapter 486: Video - Trang Thứ Bảy Hắc Thư 18-03-2020 09:55:40 Tải xuống
Chapter 487: Trả Lại Tự Do Cho Các Ngươi 27-09-2020 23:17:20 Tải xuống
Chapter 487: Video - Trả Lại Tự Do Cho Các Ngươi 18-03-2020 09:55:13 Tải xuống
Chapter 488 27-09-2020 23:17:17 Tải xuống
Chapter 489: Video 27-09-2020 23:17:15 Tải xuống
Chapter 490 27-09-2020 23:17:13 Tải xuống
Chapter 490: Video 21-03-2020 09:49:08 Tải xuống
Chapter 491 27-09-2020 23:17:11 Tải xuống
Chapter 491: Video 22-03-2020 18:11:09 Tải xuống
Chapter 492: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi 27-09-2020 23:17:08 Tải xuống
Chapter 492: Video - Ta sẽ không bỏ rơi ngươi 23-03-2020 03:15:41 Tải xuống
Chapter 493: Nội tình đằng sau đoạt đích chiến 27-09-2020 23:17:06 Tải xuống
Chapter 493: Video - Nội tình đằng sau đoạt đích chiến 23-03-2020 03:14:41 Tải xuống
Chapter 494 27-09-2020 23:17:04 Tải xuống
Chapter 494: Video 25-03-2020 16:32:08 Tải xuống
Chapter 495 27-09-2020 23:17:01 Tải xuống
Chapter 495: Video 25-03-2020 16:31:40 Tải xuống
Chapter 496 27-09-2020 23:16:59 Tải xuống
Chapter 496: Video 27-03-2020 08:26:10 Tải xuống
Chapter 497 27-09-2020 23:16:58 Tải xuống
Chapter 497: Video 28-03-2020 05:08:13 Tải xuống
Chapter 498 27-09-2020 23:16:55 Tải xuống
Chapter 498: Video 29-03-2020 08:30:40 Tải xuống
Chapter 499 27-09-2020 23:16:53 Tải xuống
Chapter 499: Video 30-03-2020 08:54:41 Tải xuống
Chapter 500 18-04-2020 20:56:07 Tải xuống
Chapter 500: Video 27-09-2020 23:16:51 Tải xuống
Chapter 501 27-09-2020 23:16:49 Tải xuống
Chapter 501: Video 01-04-2020 08:16:18 Tải xuống
Chapter 502 27-09-2020 23:16:46 Tải xuống
Chapter 502: Video 02-04-2020 09:50:42 Tải xuống
Chapter 503 27-09-2020 23:16:40 Tải xuống
Chapter 503: Video 03-04-2020 09:36:40 Tải xuống
Chapter 504 27-09-2020 23:16:41 Tải xuống
Chapter 504: Video 03-04-2020 13:43:39 Tải xuống
Chapter 505 27-09-2020 23:16:33 Tải xuống
Chapter 505: Video 06-04-2020 07:48:10 Tải xuống
Chapter 506 27-09-2020 23:16:32 Tải xuống
Chapter 506: Video 06-04-2020 07:47:38 Tải xuống
Chapter 507 27-09-2020 23:16:28 Tải xuống
Chapter 507: Video 06-04-2020 09:00:41 Tải xuống
Chapter 508 27-09-2020 23:16:27 Tải xuống
Chapter 508: Video 07-04-2020 09:20:40 Tải xuống
Chapter 509 27-09-2020 23:16:24 Tải xuống
Chapter 509: Video 09-04-2020 11:13:08 Tải xuống
Chapter 510 27-09-2020 23:16:21 Tải xuống
Chapter 510: Video 10-04-2020 14:08:32 Tải xuống
Chapter 511 27-09-2020 23:16:19 Tải xuống
Chapter 511: Video 10-04-2020 14:08:09 Tải xuống
Chapter 512 27-09-2020 23:16:17 Tải xuống
Chapter 512: Video 11-04-2020 17:42:39 Tải xuống
Chapter 513 27-09-2020 23:16:15 Tải xuống
Chapter 513: Video 12-04-2020 11:22:18 Tải xuống
Chapter 514 27-09-2020 23:16:13 Tải xuống
Chapter 514: Video 13-04-2020 09:42:37 Tải xuống
Chapter 515 27-09-2020 23:16:11 Tải xuống
Chapter 515: Video 14-04-2020 13:54:42 Tải xuống
Chapter 516 27-09-2020 23:16:09 Tải xuống
Chapter 516: Video 15-04-2020 20:24:40 Tải xuống
Chapter 517 27-09-2020 23:16:06 Tải xuống
Chapter 518 27-09-2020 23:16:05 Tải xuống
Chapter 518: Video 17-04-2020 10:01:37 Tải xuống
Chapter 519: Thánh địa tập kích 27-09-2020 23:16:01 Tải xuống
Chapter 519: Video - Thánh địa tập kích 18-04-2020 09:36:41 Tải xuống
Chapter 520: Tà ma tập kích 27-09-2020 23:16:01 Tải xuống
Chapter 520: Video - Tà ma tập kích 19-04-2020 10:48:44 Tải xuống
Chapter 521: Video - Đứng ép ta 19-04-2020 20:19:09 Tải xuống
Chapter 521: Đừng ép ta 27-09-2020 23:15:57 Tải xuống
Chapter 522: - Thông minh quá hóa ngu 22-04-2020 10:31:37 Tải xuống
Chapter 522: Thông minh quá hóa ngu 27-09-2020 23:15:57 Tải xuống
Chapter 523: Hồi phủ 27-09-2020 23:15:52 Tải xuống
Chapter 523: Video - - Hồi phủ 23-04-2020 08:25:47 Tải xuống
Chapter 523: Video - Hồi phủ 22-04-2020 10:37:12 Tải xuống
Chapter 524: Còn có cao thủ 27-09-2020 23:15:52 Tải xuống
Chapter 524: Video - Còn có cao thủ 23-04-2020 08:25:16 Tải xuống
Chapter 525: Tà Vương ra tay 27-09-2020 23:15:48 Tải xuống
Chapter 525: Video - Tà Vương ra tay 24-04-2020 16:15:10 Tải xuống
Chapter 526: Tuyệt vọng 27-09-2020 23:15:48 Tải xuống
Chapter 526: Video - Tuyệt vọng 27-04-2020 18:14:01 Tải xuống
Chapter 527: Lăng Thái Hư thể hiện 27-09-2020 23:15:45 Tải xuống
Chapter 527: Video - Lăng Thái Hư thể hiện 27-04-2020 18:13:07 Tải xuống
Chapter 528: Dương Khai là thằng vô tình ! 27-09-2020 23:15:43 Tải xuống
Chapter 528: Video - Dương Khai là thằng vô tình ! 27-04-2020 18:12:38 Tải xuống
Chapter 529: Kết giới của Mộng chưởng quầy 27-09-2020 23:15:40 Tải xuống
Chapter 529: Video - Kết giới của Mộng chưởng quầy 30-04-2020 08:55:08 Tải xuống
Chapter 530: Tà chủ muốn làm gì? 27-09-2020 23:15:38 Tải xuống
Chapter 530: Video - Tà chủ muốn làm gì? 30-04-2020 08:54:40 Tải xuống
Chapter 531: Thiên hạ đệ nhất nhân 27-09-2020 23:15:36 Tải xuống
Chapter 531: Video - Thiên hạ đệ nhất nhân 30-04-2020 08:54:08 Tải xuống
Chapter 532: Video - Vạn dược linh trì 01-05-2020 14:49:39 Tải xuống
Chapter 532: Vạn dược linh trì 27-09-2020 23:15:35 Tải xuống
Chapter 533: Không cần khách khí 27-09-2020 23:15:31 Tải xuống
Chapter 533: Video - Không cần khách khí 02-05-2020 12:24:38 Tải xuống
Chapter 534: - Bí mật của thàn du chi thượng 27-09-2020 23:15:31 Tải xuống
Chapter 535: - Điềm lành 27-09-2020 23:15:27 Tải xuống
Chapter 536: - Yêu nữ gặp nạn 27-09-2020 23:15:28 Tải xuống
Chapter 537: - Gặp lại Lã Lương 27-09-2020 23:15:22 Tải xuống
Chapter 538: Ngã vào hố lửa 27-09-2020 23:15:22 Tải xuống
Chapter 538: Video - Ngã vào hố lửa 07-05-2020 11:54:37 Tải xuống
Chapter 539: Hấp thu thần thức 27-09-2020 23:15:19 Tải xuống
Chapter 540: Lực lượng hùng mạnh 27-09-2020 23:15:18 Tải xuống
Chapter 541: Tiến về trung đô 27-09-2020 23:15:15 Tải xuống
Chapter 541: Video - Tiến về trung đô 10-05-2020 08:30:42 Tải xuống
Chapter 542: Thiên hành cung cất cánh 27-09-2020 23:15:14 Tải xuống
Chapter 543: Sẽ không tới trả thù đó chứ? 27-09-2020 23:15:03 Tải xuống
Chapter 544: Giết hết đi 27-09-2020 23:15:04 Tải xuống
Chapter 545: Từ nay sẽ không còn hai nhà Hướng, Nam 27-09-2020 23:15:00 Tải xuống
Chapter 546: Người hủy của ta 1, ta cướp của người 3 27-09-2020 23:14:59 Tải xuống
Chapter 547: Sắp biến thiên rồi 27-09-2020 23:14:55 Tải xuống
Chapter 548: Dụ dỗ 27-09-2020 23:14:56 Tải xuống
Chapter 549: Đổi chủ toàn cục 27-09-2020 23:14:51 Tải xuống
Chapter 550: Ba tỉ muội 27-09-2020 23:14:51 Tải xuống
Chapter 551: Thần căn điện 27-09-2020 23:14:47 Tải xuống
Chapter 552: Tổ tiên của Dương gia 27-09-2020 23:14:47 Tải xuống
Chapter 553: Thanh tẩy toàn bộ 27-09-2020 23:14:43 Tải xuống
Chapter 554: Đại lễ nhậm chức 27-09-2020 23:14:39 Tải xuống
Chapter 555: Đến để cầu hòa 27-09-2020 23:14:39 Tải xuống
Chapter 556: Thời thế tạo anh hùng 27-09-2020 23:14:34 Tải xuống
Chapter 557: Mục đích thật sự 27-09-2020 23:14:35 Tải xuống
Chapter 558: Địa mạch trung đô 27-09-2020 23:14:30 Tải xuống
Chapter 559: Video - Giải trừ phong ấn 27-09-2020 23:14:30 Tải xuống
Chapter 560: Video - Gặp lại hư không thông đạo 27-09-2020 23:14:26 Tải xuống
Chapter 561: Thanh lý môn hộ 27-09-2020 23:14:26 Tải xuống
Chapter 562: Đồng quy vu tận 27-09-2020 23:14:22 Tải xuống
Chapter 563: Thiếu nữ chăm sóc khổng tước 27-09-2020 23:14:21 Tải xuống
Chapter 564: Hắn rốt cuộc là ai? 27-09-2020 23:14:18 Tải xuống
Chapter 565: Có mắt không tròng 27-09-2020 23:14:17 Tải xuống
Chapter 566: Vật quy nguyên chủ 27-09-2020 23:14:13 Tải xuống
Chapter 567: Cơ duyên của Chung Diệu Khả 27-09-2020 23:14:13 Tải xuống
Chapter 568: Tình chủng phát tác 27-09-2020 23:14:08 Tải xuống
Chapter 569: - Đến phiên ngươi 27-09-2020 23:14:03 Tải xuống
Chapter 570: - Mùi vị quen thuộc 27-09-2020 23:14:03 Tải xuống
Chapter 571: - Tự tìm đường chết 27-09-2020 23:13:56 Tải xuống
Chapter 572: - Nhện mẫu lên bảng 27-09-2020 23:13:49 Tải xuống
Chapter 573: - Chén Bích Lạc! 27-09-2020 23:13:47 Tải xuống
Chapter 574: - Về trung đô 27-09-2020 23:13:40 Tải xuống
Chapter 575: - Ta muốn đến thế giới đó 27-09-2020 23:13:38 Tải xuống
Chapter 576: - Thu ngọc trong chân linh 27-09-2020 23:13:33 Tải xuống
Chapter 577: - Ly biệt 27-09-2020 23:13:28 Tải xuống
Chapter 578: - Thiên Lang Quốc 27-09-2020 23:13:23 Tải xuống
Chapter 579: - Cấm địa Sâm La điện 27-09-2020 23:13:23 Tải xuống
Chapter 580: - Đầu óc ngươi có vấn đề? 27-09-2020 23:13:19 Tải xuống
Chapter 581: - Mịch tung trùng 27-09-2020 23:13:16 Tải xuống
Chapter 582: - Phế thổ 27-09-2020 23:13:14 Tải xuống
Chapter 583: - Khu vực tử vong 27-09-2020 23:13:12 Tải xuống
Chapter 584: - Thông Huyền đại lục 27-09-2020 23:13:09 Tải xuống
Chapter 585: - Ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta 27-09-2020 23:13:09 Tải xuống
Chapter 586: - Độc ngạo minh 27-09-2020 23:13:06 Tải xuống
Chapter 587: - Ta có thể hỗ trợ 27-09-2020 23:13:05 Tải xuống
Chapter 588: - Băng diễm tinh sa 27-09-2020 23:13:01 Tải xuống
Chapter 589: - Sự hấp dẫn của gái xinh 27-09-2020 23:13:00 Tải xuống
Chapter 590: - Gia nhập thủy thần điên? 27-09-2020 23:12:57 Tải xuống
Chapter 591: - Chữa trị cốt thuẫn 27-09-2020 23:12:53 Tải xuống
Chapter 592: - Bắt đầu luyện đan 27-09-2020 23:12:49 Tải xuống
Chapter 593: - Tạm biệt Thủy Linh 27-09-2020 23:01:49 Tải xuống
Chapter 594: - Trả nhân tình 27-09-2020 23:01:45 Tải xuống
Chapter 595: - Hắn muốn gia nhập độc ngạo minh 27-09-2020 23:12:46 Tải xuống
Chapter 596: - Ngươi lo lắng quá nhiều rồi 27-09-2020 23:01:43 Tải xuống
Chapter 597: - Rất nhẹ nhàng 27-09-2020 23:01:40 Tải xuống
Chapter 598: - Dương khai động thủ 27-09-2020 23:01:37 Tải xuống
Chapter 599: - Nói chuyện giật gân 27-09-2020 23:01:33 Tải xuống
Chapter 600: - Không ở lại lâu 27-09-2020 23:01:39 Tải xuống
Chapter 601: - Mị yêu nhất mạch 27-09-2020 23:01:28 Tải xuống
Chapter 602: - Ta chọn Vân Huyên để xếp hình 27-09-2020 23:01:28 Tải xuống
Chapter 603: - Lửa thần thức 27-09-2020 23:01:22 Tải xuống
Chapter 604: - Làm cái gì vậy? 27-09-2020 23:01:15 Tải xuống
Chapter 605: - Ta vốn không muốn giết ngươi! 27-09-2020 23:01:08 Tải xuống
Chapter 606: - Ngươi là đồ chó ăn xong không trả tiền! 27-09-2020 23:01:04 Tải xuống
Chapter 607: - Quyết định thuộc về ngươi 27-09-2020 23:01:01 Tải xuống
Chapter 608: - Chịch Vân Huyên part 2 27-09-2020 23:00:57 Tải xuống
Chapter 609: - Bối Quan Nhân 27-09-2020 23:00:54 Tải xuống
Chapter 610: - Săn Boss rớt trang bị 27-09-2020 23:01:15 Tải xuống
Chapter 611: - Dữ ma cộng vũ 27-09-2020 23:00:44 Tải xuống
Chapter 612: - Sào huyệt ma tộc 27-09-2020 23:00:40 Tải xuống
Chapter 613: - Tiểu huyền giới 27-09-2020 23:00:04 Tải xuống
Chapter 614: - Ta muốn có lửa thần thức 27-09-2020 22:59:59 Tải xuống
Chapter 615: - Giúp ngươi một tay thôi 27-09-2020 22:59:56 Tải xuống
Chapter 616: - Ngoài ý muốn 27-09-2020 22:59:54 Tải xuống
Chapter 617: - Ưu đãi đặc biệt 27-09-2020 22:59:51 Tải xuống
Chapter 618: - RIP chú ma tộc 27-09-2020 23:00:08 Tải xuống
Chapter 619: - Lên hết cả đi ! 27-09-2020 22:59:48 Tải xuống
Chapter 620: - Sát ý 27-09-2020 22:59:44 Tải xuống
Chapter 621: - Bí mật ma văn 27-09-2020 22:59:44 Tải xuống
Chapter 622: - Sự bảo kê của Lệ đại nhân 27-09-2020 22:59:41 Tải xuống
Chapter 623: - Cạn kiệt chân nguyên 27-09-2020 22:59:40 Tải xuống
Chapter 624: - Chân nguyên hỏa sơn 27-09-2020 22:59:36 Tải xuống
Chapter 625: - Tâm điểm của cuộc chiến 27-09-2020 22:59:36 Tải xuống
Chapter 626: - Cực hạn 27-09-2020 22:59:32 Tải xuống
Chapter 627: - Gặp họa không chết ắt có phúc 27-09-2020 22:59:32 Tải xuống
Chapter 628: - Ai thu hoạch được là của thằng đó 27-09-2020 22:59:28 Tải xuống
Chapter 629: - Nếu hắn chết, ngươi sẽ chết!.. 27-09-2020 22:59:28 Tải xuống
Chapter 630: - Đại ma thần 27-09-2020 22:59:25 Tải xuống
Chapter 631: - Không được xâm phạm 27-09-2020 22:59:24 Tải xuống
Chapter 632 09-08-2020 11:37:45 Tải xuống
Chapter 632: Diệt thế ma nhãn 27-09-2020 22:59:20 Tải xuống
Chapter 633 09-08-2020 11:36:09 Tải xuống
Chapter 633: Đại nhân 27-09-2020 22:59:20 Tải xuống
Chapter 634: - Tu luyện ma thần biến 27-09-2020 22:59:17 Tải xuống
Chapter 635: - Đúng là một tên quái thai 27-09-2020 22:59:16 Tải xuống
Chapter 636: - Đại lễ 27-09-2020 22:59:13 Tải xuống
Chapter 637: - Thật là trùng hợp 27-09-2020 22:59:11 Tải xuống
Chapter 638: Năn nỉ đó mà 27-09-2020 22:59:09 Tải xuống
Chapter 639: Lấy thân báo đáp 27-09-2020 22:59:07 Tải xuống
Chapter 640 17-08-2020 07:13:07 Tải xuống
Chapter 640: Hiệp hội luyện đan 27-09-2020 22:59:04 Tải xuống
Chapter 641: Sau lưng có chỗ dựa à? 27-09-2020 22:59:01 Tải xuống
Chapter 642: Cường giả siêu phàm cảnh? 27-09-2020 22:58:58 Tải xuống
Chapter 643: Lôi quang thần giáo 27-09-2020 22:59:05 Tải xuống
Chapter 644: Như ngươi mong muốn 27-09-2020 22:58:54 Tải xuống
Chapter 645 27-09-2020 22:58:53 Tải xuống
Chapter 646: - Ngươi có ý gì? 27-09-2020 22:58:49 Tải xuống
Chapter 647: - Cơ Mộng gợi tình 27-09-2020 22:58:49 Tải xuống
Chapter 648 23-08-2020 09:31:08 Tải xuống
Chapter 648: Phong Nhãn? 27-09-2020 22:58:32 Tải xuống
Chapter 649 27-09-2020 22:58:29 Tải xuống
Chapter 650 24-08-2020 09:09:07 Tải xuống
Chapter 650: - Lời nói thuận miệng 27-09-2020 22:58:45 Tải xuống
Chapter 651: - Sự di chuyển của gió 27-09-2020 22:58:25 Tải xuống
Chapter 652: - Bởi vì ta có thần thức chi hỏa 27-09-2020 22:58:22 Tải xuống
Chapter 653: - Hoài nghi thật lớn 27-09-2020 22:58:20 Tải xuống
Chapter 654: - Tiểu tử ngươi từ đâu đến? 27-09-2020 22:58:12 Tải xuống
Chapter 655: - Phệ hồn trùng 27-09-2020 22:58:10 Tải xuống
Chapter 656: - Ta cũng có phần? 27-09-2020 22:58:09 Tải xuống
Chapter 657: - Trọng lượng được bao nhiêu? 27-09-2020 22:58:05 Tải xuống
Chapter 658: - Đây là đồ vật của lão phu 27-09-2020 22:58:04 Tải xuống
Chapter 659: - Nhận tổ quy tông 25-09-2020 08:15:36 Tải xuống
Chapter 660 25-09-2020 08:04:37 Tải xuống
Chapter 661: - Khởi Tú Phong 25-09-2020 08:04:32 Tải xuống
Chapter 662: - Một đường ra đi 25-09-2020 08:04:39 Tải xuống
Chapter 663: - Quả nhiên không may 25-09-2020 08:04:19 Tải xuống
Chapter 664: - Đâm sau lưng 25-09-2020 08:15:37 Tải xuống
Chapter 665: - Phù Vân Thành 25-09-2020 08:03:32 Tải xuống
Chapter 666: - Diệu Nhi xinh gái 25-09-2020 08:03:18 Tải xuống
Chapter 667: - Diệu Nhi là đực 25-09-2020 08:15:31 Tải xuống
Chapter 668: - Cò kè mặc cả 25-09-2020 08:02:53 Tải xuống
Chapter 669: - Băng tâm tuyết liên 25-09-2020 08:02:31 Tải xuống
Chapter 669: Raw - - Băng tâm tuyết liên 11-09-2020 09:05:09 Tải xuống
Chapter 670: - Ước chiến 25-09-2020 08:02:27 Tải xuống
Chapter 671: - Tỉ thí thuật luyện đan 25-09-2020 08:02:27 Tải xuống
Chapter 672: - Ngươi muốn chết như thế nào? 25-09-2020 08:02:10 Tải xuống
Chapter 673: - Cút khỏi Phù Vân Thành 25-09-2020 08:02:05 Tải xuống
Chapter 674: - Tiểu bạch kiểm này là ai? 25-09-2020 08:01:41 Tải xuống
Chapter 675: - Đại hội luyện đan 25-09-2020 08:01:42 Tải xuống
Chapter 676 25-09-2020 08:01:36 Tải xuống
Chapter 677 25-09-2020 08:01:36 Tải xuống
Chapter 678 25-09-2020 08:01:24 Tải xuống
Chapter 679 21-09-2020 10:16:33 Tải xuống
Chapter 679: - Moa hoa nở rộ 25-09-2020 08:01:23 Tải xuống
Chapter 680 21-09-2020 10:39:28 Tải xuống
Chapter 680: - Tiến vào 12-10-2020 08:04:46 Tải xuống
Chapter 681 21-09-2020 10:05:22 Tải xuống
Chapter 681: - Tinh không 25-09-2020 08:01:17 Tải xuống
Chapter 682: - Tinh không rèn luyện 25-09-2020 08:01:12 Tải xuống
Chapter 683: - Trở về 25-09-2020 08:01:04 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh