Loading...

Võ Luyện Đỉnh Phong

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Shounen , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo. Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 681 15-09-2020 17:02:02 Tải xuống
Chapter 680 15-09-2020 17:03:01 Tải xuống
Chapter 679 15-09-2020 17:04:02 Tải xuống
Chapter 678 15-09-2020 17:04:02 Tải xuống
Chapter 674: - Tiểu bạch kiểm này là ai? 16-09-2020 09:22:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 2 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 3 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 4 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 5 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 6 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 7 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 8 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 9 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 10 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 11 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 12 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 13 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 14 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 15 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 16 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 17 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 18 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 19 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 20 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 21 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 22 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 23 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 24 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 25 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 26 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 27 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 28 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 29 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 30 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 31 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 32 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 33 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 34 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 35 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 36 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 37 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 38 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 39 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 40 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 41 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 42 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 43 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 44 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 45 31-08-2020 15:48:03 Tải xuống
Chapter 46 06-09-2020 09:47:55 Tải xuống
Chapter 47 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 48 06-09-2020 09:45:01 Tải xuống
Chapter 49 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 50 24-09-2019 03:19:51 Tải xuống
Chapter 50: Raw 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 51 06-09-2020 09:41:24 Tải xuống
Chapter 52 06-09-2020 08:59:09 Tải xuống
Chapter 53 06-09-2020 08:58:59 Tải xuống
Chapter 54 06-09-2020 09:07:41 Tải xuống
Chapter 55 06-09-2020 09:04:39 Tải xuống
Chapter 56 06-09-2020 09:47:00 Tải xuống
Chapter 57 06-09-2020 09:44:31 Tải xuống
Chapter 58 06-09-2020 09:33:30 Tải xuống
Chapter 59 06-09-2020 08:48:57 Tải xuống
Chapter 60 06-09-2020 08:45:25 Tải xuống
Chapter 61 06-09-2020 09:54:01 Tải xuống
Chapter 62 06-09-2020 08:50:54 Tải xuống
Chapter 63 06-09-2020 08:16:46 Tải xuống
Chapter 64 06-09-2020 09:31:40 Tải xuống
Chapter 65 06-09-2020 09:09:09 Tải xuống
Chapter 66 06-09-2020 08:12:41 Tải xuống
Chapter 67 06-09-2020 08:23:22 Tải xuống
Chapter 68 06-09-2020 08:11:46 Tải xuống
Chapter 69 06-09-2020 09:05:40 Tải xuống
Chapter 70 06-09-2020 08:07:55 Tải xuống
Chapter 71 06-09-2020 08:06:46 Tải xuống
Chapter 72 06-09-2020 08:05:51 Tải xuống
Chapter 73 06-09-2020 08:48:10 Tải xuống
Chapter 74 06-09-2020 08:47:17 Tải xuống
Chapter 75 06-09-2020 08:03:19 Tải xuống
Chapter 76 06-09-2020 08:01:53 Tải xuống
Chapter 77 06-09-2020 08:22:18 Tải xuống
Chapter 78 06-09-2020 08:43:20 Tải xuống
Chapter 79 06-09-2020 07:59:10 Tải xuống
Chapter 80 06-09-2020 08:09:48 Tải xuống
Chapter 81 06-09-2020 08:42:53 Tải xuống
Chapter 82 06-09-2020 09:04:09 Tải xuống
Chapter 83 06-09-2020 07:55:49 Tải xuống
Chapter 84 06-09-2020 08:05:21 Tải xuống
Chapter 85 06-09-2020 07:53:39 Tải xuống
Chapter 86 06-09-2020 08:01:22 Tải xuống
Chapter 87 06-09-2020 08:00:11 Tải xuống
Chapter 88 06-09-2020 07:48:40 Tải xuống
Chapter 89 06-09-2020 07:47:54 Tải xuống
Chapter 90 06-09-2020 09:03:40 Tải xuống
Chapter 91 06-09-2020 07:45:03 Tải xuống
Chapter 92 03-09-2020 13:38:38 Tải xuống
Chapter 93 03-09-2020 13:37:38 Tải xuống
Chapter 94 03-09-2020 13:37:09 Tải xuống
Chapter 95 03-09-2020 13:24:55 Tải xuống
Chapter 96 03-09-2020 13:21:38 Tải xuống
Chapter 97 03-09-2020 13:17:39 Tải xuống
Chapter 98 03-09-2020 13:36:38 Tải xuống
Chapter 99 03-09-2020 13:15:38 Tải xuống
Chapter 100 03-09-2020 13:23:38 Tải xuống
Chapter 101 06-09-2020 07:54:28 Tải xuống
Chapter 102 03-09-2020 13:20:41 Tải xuống
Chapter 103 06-09-2020 07:52:39 Tải xuống
Chapter 104 06-09-2020 07:52:22 Tải xuống
Chapter 105 03-09-2020 13:05:40 Tải xuống
Chapter 106 03-09-2020 13:15:11 Tải xuống
Chapter 107 03-09-2020 13:22:40 Tải xuống
Chapter 108 06-09-2020 07:50:10 Tải xuống
Chapter 109 03-09-2020 13:21:08 Tải xuống
Chapter 110 03-09-2020 13:20:12 Tải xuống
Chapter 111 03-09-2020 12:58:41 Tải xuống
Chapter 112 03-09-2020 13:09:07 Tải xuống
Chapter 113 06-09-2020 07:47:16 Tải xuống
Chapter 114 03-09-2020 12:57:07 Tải xuống
Chapter 115 03-09-2020 13:32:37 Tải xuống
Chapter 116 03-09-2020 13:06:38 Tải xuống
Chapter 117 03-09-2020 12:53:37 Tải xuống
Chapter 117: video 12-12-2018 14:40:36 Tải xuống
Chapter 118 03-09-2020 15:22:45 Tải xuống
Chapter 119 03-09-2020 12:49:38 Tải xuống
Chapter 120 03-09-2020 12:49:09 Tải xuống
Chapter 120: video 03-01-2019 08:58:41 Tải xuống
Chapter 121 03-09-2020 12:48:37 Tải xuống
Chapter 122 03-09-2020 12:48:08 Tải xuống
Chapter 123 03-09-2020 12:46:36 Tải xuống
Chapter 124 03-09-2020 13:01:39 Tải xuống
Chapter 125 03-09-2020 12:37:38 Tải xuống
Chapter 126 03-09-2020 12:46:07 Tải xuống
Chapter 127 03-09-2020 12:45:38 Tải xuống
Chapter 128 03-09-2020 12:34:39 Tải xuống
Chapter 129 03-09-2020 12:56:07 Tải xuống
Chapter 130 03-09-2020 12:16:38 Tải xuống
Chapter 131 03-09-2020 12:38:38 Tải xuống
Chapter 132 03-09-2020 12:14:36 Tải xuống
Chapter 133 03-09-2020 12:21:08 Tải xuống
Chapter 134 03-09-2020 11:28:09 Tải xuống
Chapter 135 03-09-2020 12:31:38 Tải xuống
Chapter 136 03-09-2020 12:16:18 Tải xuống
Chapter 137 03-09-2020 11:39:38 Tải xuống
Chapter 138 03-09-2020 11:16:38 Tải xuống
Chapter 139 03-09-2020 12:15:22 Tải xuống
Chapter 140 03-09-2020 09:59:52 Tải xuống
Chapter 141 03-09-2020 09:59:29 Tải xuống
Chapter 142 03-09-2020 09:57:37 Tải xuống
Chapter 143 03-09-2020 09:56:38 Tải xuống
Chapter 144 03-09-2020 11:38:10 Tải xuống
Chapter 145 03-09-2020 11:11:38 Tải xuống
Chapter 146 03-09-2020 10:05:11 Tải xuống
Chapter 147 03-09-2020 09:48:39 Tải xuống
Chapter 148 03-09-2020 09:58:38 Tải xuống
Chapter 149 03-09-2020 09:46:38 Tải xuống
Chapter 150 03-09-2020 09:45:37 Tải xuống
Chapter 151 03-09-2020 09:53:39 Tải xuống
Chapter 152 03-09-2020 09:52:37 Tải xuống
Chapter 153 03-09-2020 12:38:07 Tải xuống
Chapter 154 03-09-2020 09:50:09 Tải xuống
Chapter 155 03-09-2020 09:49:38 Tải xuống
Chapter 156 03-09-2020 11:09:38 Tải xuống
Chapter 157 03-09-2020 09:35:39 Tải xuống
Chapter 158 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 159 03-09-2020 09:55:08 Tải xuống
Chapter 160 03-09-2020 09:54:39 Tải xuống
Chapter 161 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 162 03-09-2020 09:40:38 Tải xuống
Chapter 163 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 164 03-09-2020 09:27:39 Tải xuống
Chapter 165 03-09-2020 09:27:07 Tải xuống
Chapter 166 03-09-2020 09:37:38 Tải xuống
Chapter 167 03-09-2020 09:34:44 Tải xuống
Chapter 168 03-09-2020 09:22:09 Tải xuống
Chapter 169 03-09-2020 09:22:03 Tải xuống
Chapter 170 03-09-2020 09:31:37 Tải xuống
Chapter 171 03-09-2020 09:40:10 Tải xuống
Chapter 172 03-09-2020 09:18:09 Tải xuống
Chapter 173 03-09-2020 09:16:37 Tải xuống
Chapter 174 03-09-2020 09:12:39 Tải xuống
Chapter 175 03-09-2020 09:45:10 Tải xuống
Chapter 176 03-09-2020 09:10:38 Tải xuống
Chapter 177 03-09-2020 09:09:37 Tải xuống
Chapter 178 03-09-2020 09:07:38 Tải xuống
Chapter 179 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 180 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 181 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 182 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 183 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 184 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 185 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 186 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 187 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 188 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 189 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 190 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 191 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 192 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 193 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 194 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 195 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 196 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 197 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 198 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 199 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 200 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 201 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 202 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 203 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 204 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 205 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 206 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 207 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 208 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 209 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 210 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 211 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 212 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 213 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 214 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 215 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 216 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 217 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 218 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 219 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 220 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 221 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 222 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 223 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 224 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 225 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 226 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 227 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 228 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 229 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 230 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 231 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 232 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 233 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 234 10-09-2020 11:56:18 Tải xuống
Chapter 235 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 236 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 237 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 238 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 239 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 240 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 241 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 242 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 243 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 244 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 245 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 246 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 247 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 248 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 249 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 250 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 251 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 252 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 253 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 254 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 255 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 256 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 257 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 258 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 259 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 260 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 261 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 262 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 263 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 264 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 265 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 266 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 267 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 268 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 269 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 270 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 271 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 272 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 273 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 274 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 275 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 276 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 277 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 278 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 279 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 280 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 281 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 282 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 283 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 284 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 285 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 286 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 287 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 288 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 289 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 290 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 291 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 292 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 293 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 294 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 295 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 296 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 297 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 298 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 299 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 300 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 301 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 302 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 303 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 304 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 305 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 306 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 307 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 308 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 309 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 310 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 311 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 312 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 313 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 314 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 315 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 316 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 317 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 318 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 319 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 320 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 321 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 322 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 323 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 324 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 325 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 326 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 327 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 328 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 329 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 330 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 331 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 332 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 333 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 334 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 335 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 336 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 337 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 338 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 339 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 340 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 341 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 342 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 343 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 344 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 345 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 346 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 346.5 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 347 10-09-2020 11:56:19 Tải xuống
Chapter 348 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 349 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 350 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 351 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 352 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 353 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 354 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 355 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 356 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 357 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 358 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 359 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 360 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 361 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 362 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 363 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 364 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 364: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 365 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 365: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 366 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 366: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 367 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 367: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 368 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 368: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 369 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 369: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 370 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 370: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 371 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 371: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 372 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 372: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 373 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 373: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 374 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 374: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 375 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 375: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 376 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 376: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 377 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 377: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 378 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 378: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 379 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 379: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 380 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 380: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 381 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 381: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 382 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 382: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 383 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 383: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 384 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 384: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 385 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 385: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 386 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 386: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 387 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 387: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 388 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 388: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 389 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 389: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 390 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 390: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 391 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 391: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 392 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 392: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 393 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 393: Video 29-03-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 394 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 394: Video 29-03-2020 12:51:04 Tải xuống
Chapter 395 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 395: Video 30-03-2020 05:45:02 Tải xuống
Chapter 396 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 396: Video 30-03-2020 17:58:01 Tải xuống
Chapter 397 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 397: Video 30-03-2020 17:56:01 Tải xuống
Chapter 398 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 398: Video 30-03-2020 17:56:01 Tải xuống
Chapter 399 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 399: Video 30-03-2020 17:53:02 Tải xuống
Chapter 400 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 400: Video 30-03-2020 17:49:01 Tải xuống
Chapter 401 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 401: Video 30-03-2020 17:48:02 Tải xuống
Chapter 402 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 402: Video 30-03-2020 17:58:01 Tải xuống
Chapter 403 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 403: Video 30-03-2020 17:53:02 Tải xuống
Chapter 404 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 404: Video 30-03-2020 17:51:01 Tải xuống
Chapter 405 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 405: Video 30-03-2020 17:57:02 Tải xuống
Chapter 406 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 406: Video 30-03-2020 17:55:03 Tải xuống
Chapter 407 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 407: Video 31-03-2020 08:25:02 Tải xuống
Chapter 408 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 408: Video 01-04-2020 05:30:04 Tải xuống
Chapter 409 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 409: Video 01-04-2020 05:30:04 Tải xuống
Chapter 410 10-09-2020 11:56:20 Tải xuống
Chapter 410.5 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 410.5: Video 02-04-2020 09:40:02 Tải xuống
Chapter 410: Video 01-04-2020 13:28:27 Tải xuống
Chapter 411 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 411: Video 02-04-2020 09:40:02 Tải xuống
Chapter 412 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 412: Video 02-04-2020 09:39:02 Tải xuống
Chapter 413: Bỏ - Trùng 414 23-08-2020 01:23:11 Tải xuống
Chapter 413: Video 02-04-2020 10:39:01 Tải xuống
Chapter 413: Đại Thiếu Ra Tay 18-07-2020 07:30:41 Tải xuống
Chapter 414: - Liễu gia cửu khúc bộ 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 415: - Là hắn? 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 416: - Đã lâu không gặp 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 417: - Cưỡng ép và dụ dỗ 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 418: - Trò vặt vãnh 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 419: - Quý phủ thật nhiều người thần bí 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 420 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 420: Video 02-04-2020 10:51:01 Tải xuống
Chapter 421: - Còn không đủ để Dương Khai dốc sức? 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 422: - Sợ hãi 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 423: - Đại lễ 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 424: - Đoàn tụ 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 425: - Chuột nhìn thấy mèo? 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 426: - Nàng là nữ nhân 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 427: - Tự chủ trương 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 428: - Một mình thâm nhập 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 429: - Phong Thần Điện 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 430: - Thái thượng trưởng lão 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 431: - Nhân họa đắc phúc 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 432: - Lão Cửu! ngươi điên rồi! 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 433: - Con rối Huyết Ma 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 434: - Tiểu công tử, rốt cuộc ngày đó cũng đã tới! 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 435: - Trả giá lớn 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 436: - Dương Kháng chiến bại 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 437: - Ta cố ý đấy 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 438: - Hoàn toàn là thua 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 439: - Lã Lương cầu kiến! 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 440: - Giáo huấn Lã Tống 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 441: - Trưởng lão điện triệu tập 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 442: - Đệ tử không hiểu 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 443: Video 02-04-2020 10:50:02 Tải xuống
Chapter 444: - Đệ tử có một yêu cầu! 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 445: - Trong cái rủi lại có cái ăn ! 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 446: - Một tin tốt và một tin xấu 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 447: - Cao thủ tới chơi 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 448: - Ngươi Rốt Cuộc Bao Tuổi? 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 449: - Thủy Linh 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 450: - Bàng Trì cầu kiến! 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 451: - Lăng Tiêu người cũ 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 452: - Chỗ ẩn cư 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 453: - Xếp hình trong hàn băng động 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 454: - Tuyệt Đối Không Hối Hận 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 455: - Ta cũng muốn tốt cho các ngươi 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 456: - Không đủ 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 457: - Băng hỏa lưỡng trọng thiên 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 458: - Hàn Băng kết giới 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 459: - Ánh mắt khá lắm 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 460: - Chúng mày xác định rồi ! 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 461: - Là thằng chó nào làm? 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 462: - Ngươi tưởng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi? 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 463: - Truy sát 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 464: - Nhập ma 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 465: - Tà khí cường đại 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 466: - Thảm bại trở về 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 467: - Giết đến tận cửa 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 468: - Giết Tận Cửa ( Tiếp Theo ) 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 469: - Các Ngươi Không Ngăn Được 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 470: - Cược Một Ván 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 471 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 472 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 473 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 473.5: Video 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 474: - Kề Vai Chiến Đấu 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 475 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 476 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 477 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 478 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 479 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 480 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 481 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 482 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 483 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 483.5: Video 16-03-2020 17:25:04 Tải xuống
Chapter 483: Raw 18-03-2020 09:56:10 Tải xuống
Chapter 484.5: Video 15-03-2020 14:29:43 Tải xuống
Chapter 484: Ngươi sẽ trả giá gì? 10-09-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 484: Raw - Ngươi sẽ trả giá gì? 15-03-2020 10:24:08 Tải xuống
Chapter 484: Video - Ngươi sẽ trả giá gì? 15-03-2020 14:01:10 Tải xuống
Chapter 485 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 485.5: Video 15-03-2020 14:24:10 Tải xuống
Chapter 485: Raw 15-03-2020 10:23:12 Tải xuống
Chapter 485: Video 15-03-2020 14:00:41 Tải xuống
Chapter 486: Trang Thứ Bảy Hắc Thư 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 486: Video - Trang Thứ Bảy Hắc Thư 18-03-2020 09:55:40 Tải xuống
Chapter 487: Trả Lại Tự Do Cho Các Ngươi 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 487: Video - Trả Lại Tự Do Cho Các Ngươi 18-03-2020 09:55:13 Tải xuống
Chapter 488 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 489: Video 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 490 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 490: Video 21-03-2020 09:49:08 Tải xuống
Chapter 491 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 491: Video 22-03-2020 18:11:09 Tải xuống
Chapter 492: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 492: Video - Ta sẽ không bỏ rơi ngươi 23-03-2020 03:15:41 Tải xuống
Chapter 493: Nội tình đằng sau đoạt đích chiến 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 493: Video - Nội tình đằng sau đoạt đích chiến 23-03-2020 03:14:41 Tải xuống
Chapter 494 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 494: Video 25-03-2020 16:32:08 Tải xuống
Chapter 495 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 495: Video 25-03-2020 16:31:40 Tải xuống
Chapter 496 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 496: Video 27-03-2020 08:26:10 Tải xuống
Chapter 497 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 497: Video 28-03-2020 05:08:13 Tải xuống
Chapter 498 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 498: Video 29-03-2020 08:30:40 Tải xuống
Chapter 499 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 499: Video 30-03-2020 08:54:41 Tải xuống
Chapter 500 18-04-2020 20:56:07 Tải xuống
Chapter 500: Video 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 501 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 501: Video 01-04-2020 08:16:18 Tải xuống
Chapter 502 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 502: Video 02-04-2020 09:50:42 Tải xuống
Chapter 503 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 503: Video 03-04-2020 09:36:40 Tải xuống
Chapter 504 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 504: Video 03-04-2020 13:43:39 Tải xuống
Chapter 505 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 505: Video 06-04-2020 07:48:10 Tải xuống
Chapter 506 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 506: Video 06-04-2020 07:47:38 Tải xuống
Chapter 507 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 507: Video 06-04-2020 09:00:41 Tải xuống
Chapter 508 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 508: Video 07-04-2020 09:20:40 Tải xuống
Chapter 509 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 509: Video 09-04-2020 11:13:08 Tải xuống
Chapter 510 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 510: Video 10-04-2020 14:08:32 Tải xuống
Chapter 511 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 511: Video 10-04-2020 14:08:09 Tải xuống
Chapter 512 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 512: Video 11-04-2020 17:42:39 Tải xuống
Chapter 513 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 513: Video 12-04-2020 11:22:18 Tải xuống
Chapter 514 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 514: Video 13-04-2020 09:42:37 Tải xuống
Chapter 515 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 515: Video 14-04-2020 13:54:42 Tải xuống
Chapter 516 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 516: Video 15-04-2020 20:24:40 Tải xuống
Chapter 517 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 518 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 518: Video 17-04-2020 10:01:37 Tải xuống
Chapter 519: Thánh địa tập kích 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 519: Video - Thánh địa tập kích 18-04-2020 09:36:41 Tải xuống
Chapter 520: Tà ma tập kích 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 520: Video - Tà ma tập kích 19-04-2020 10:48:44 Tải xuống
Chapter 521: Video - Đứng ép ta 19-04-2020 20:19:09 Tải xuống
Chapter 521: Đừng ép ta 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 522: - Thông minh quá hóa ngu 22-04-2020 10:31:37 Tải xuống
Chapter 522: Thông minh quá hóa ngu 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 523: Hồi phủ 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 523: Video - - Hồi phủ 23-04-2020 08:25:47 Tải xuống
Chapter 523: Video - Hồi phủ 22-04-2020 10:37:12 Tải xuống
Chapter 524: Còn có cao thủ 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 524: Video - Còn có cao thủ 23-04-2020 08:25:16 Tải xuống
Chapter 525: Tà Vương ra tay 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 525: Video - Tà Vương ra tay 24-04-2020 16:15:10 Tải xuống
Chapter 526: Tuyệt vọng 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 526: Video - Tuyệt vọng 27-04-2020 18:14:01 Tải xuống
Chapter 527: Lăng Thái Hư thể hiện 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 527: Video - Lăng Thái Hư thể hiện 27-04-2020 18:13:07 Tải xuống
Chapter 528: Dương Khai là thằng vô tình ! 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 528: Video - Dương Khai là thằng vô tình ! 27-04-2020 18:12:38 Tải xuống
Chapter 529: Kết giới của Mộng chưởng quầy 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 529: Video - Kết giới của Mộng chưởng quầy 30-04-2020 08:55:08 Tải xuống
Chapter 530: Tà chủ muốn làm gì? 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 530: Video - Tà chủ muốn làm gì? 30-04-2020 08:54:40 Tải xuống
Chapter 531: Thiên hạ đệ nhất nhân 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 531: Video - Thiên hạ đệ nhất nhân 30-04-2020 08:54:08 Tải xuống
Chapter 532: Video - Vạn dược linh trì 01-05-2020 14:49:39 Tải xuống
Chapter 532: Vạn dược linh trì 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 533: Không cần khách khí 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 533: Video - Không cần khách khí 02-05-2020 12:24:38 Tải xuống
Chapter 534: - Bí mật của thàn du chi thượng 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 535: - Điềm lành 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 536: - Yêu nữ gặp nạn 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 537: - Gặp lại Lã Lương 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 538: Ngã vào hố lửa 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 538: Video - Ngã vào hố lửa 07-05-2020 11:54:37 Tải xuống
Chapter 539: Hấp thu thần thức 10-09-2020 11:56:22 Tải xuống
Chapter 540: Lực lượng hùng mạnh 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 541: Tiến về trung đô 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 541: Video - Tiến về trung đô 10-05-2020 08:30:42 Tải xuống
Chapter 542: Thiên hành cung cất cánh 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 543: Sẽ không tới trả thù đó chứ? 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 544: Giết hết đi 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 545: Từ nay sẽ không còn hai nhà Hướng, Nam 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 546: Người hủy của ta 1, ta cướp của người 3 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 547: Sắp biến thiên rồi 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 548: Dụ dỗ 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 549: Đổi chủ toàn cục 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 550: Ba tỉ muội 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 551: Thần căn điện 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 552: Tổ tiên của Dương gia 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 553: Thanh tẩy toàn bộ 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 554: Đại lễ nhậm chức 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 555: Đến để cầu hòa 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 556: Thời thế tạo anh hùng 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 557: Mục đích thật sự 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 558: Địa mạch trung đô 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 559: Video - Giải trừ phong ấn 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 560: Video - Gặp lại hư không thông đạo 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 561: Thanh lý môn hộ 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 562: Đồng quy vu tận 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 563: Thiếu nữ chăm sóc khổng tước 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 564: Hắn rốt cuộc là ai? 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 565: Có mắt không tròng 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 566: Vật quy nguyên chủ 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 567: Cơ duyên của Chung Diệu Khả 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 568: Tình chủng phát tác 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 569: - Đến phiên ngươi 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 570: - Mùi vị quen thuộc 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 571: - Tự tìm đường chết 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 572: - Nhện mẫu lên bảng 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 573: - Chén Bích Lạc! 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 574: - Về trung đô 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 575: - Ta muốn đến thế giới đó 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 576: - Thu ngọc trong chân linh 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 577: - Ly biệt 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 578: - Thiên Lang Quốc 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 579: - Cấm địa Sâm La điện 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 580: - Đầu óc ngươi có vấn đề? 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 581: - Mịch tung trùng 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 582: - Phế thổ 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 583: - Khu vực tử vong 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 584: - Thông Huyền đại lục 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 585: - Ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 586: - Độc ngạo minh 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 587: - Ta có thể hỗ trợ 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 588: - Băng diễm tinh sa 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 589: - Sự hấp dẫn của gái xinh 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 590: - Gia nhập thủy thần điên? 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 591: - Chữa trị cốt thuẫn 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 592: - Bắt đầu luyện đan 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 593: - Tạm biệt Thủy Linh 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 594: - Trả nhân tình 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 595: - Hắn muốn gia nhập độc ngạo minh 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 596: - Ngươi lo lắng quá nhiều rồi 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 597: - Rất nhẹ nhàng 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 598: - Dương khai động thủ 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 599: - Nói chuyện giật gân 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 600: - Không ở lại lâu 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 601: - Mị yêu nhất mạch 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 602: - Ta chọn Vân Huyên để xếp hình 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 603: - Lửa thần thức 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 604: - Làm cái gì vậy? 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 605: - Ta vốn không muốn giết ngươi! 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 606: - Ngươi là đồ chó ăn xong không trả tiền! 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 607: - Quyết định thuộc về ngươi 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 608: - Chịch Vân Huyên part 2 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 609: - Bối Quan Nhân 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 610: - Săn Boss rớt trang bị 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 611: - Dữ ma cộng vũ 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 612: - Sào huyệt ma tộc 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 613: - Tiểu huyền giới 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 614: - Ta muốn có lửa thần thức 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 615: - Giúp ngươi một tay thôi 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 616: - Ngoài ý muốn 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 617: - Ưu đãi đặc biệt 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 618: - RIP chú ma tộc 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 619: - Lên hết cả đi ! 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 620: - Sát ý 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 621: - Bí mật ma văn 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 622: - Sự bảo kê của Lệ đại nhân 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 623: - Cạn kiệt chân nguyên 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 624: - Chân nguyên hỏa sơn 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 625: - Tâm điểm của cuộc chiến 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 626: - Cực hạn 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 627: - Gặp họa không chết ắt có phúc 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 628: - Ai thu hoạch được là của thằng đó 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 629: - Nếu hắn chết, ngươi sẽ chết!.. 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 630: - Đại ma thần 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 631: - Không được xâm phạm 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 632 09-08-2020 11:37:45 Tải xuống
Chapter 632: Diệt thế ma nhãn 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 633 09-08-2020 11:36:09 Tải xuống
Chapter 633: Đại nhân 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 634: - Tu luyện ma thần biến 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 635: - Đúng là một tên quái thai 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 636: - Đại lễ 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 637: - Thật là trùng hợp 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 638: Năn nỉ đó mà 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 639: Lấy thân báo đáp 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 640 17-08-2020 07:13:07 Tải xuống
Chapter 640: Hiệp hội luyện đan 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 641: Sau lưng có chỗ dựa à? 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 642: Cường giả siêu phàm cảnh? 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 643: Lôi quang thần giáo 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 644: Như ngươi mong muốn 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 645 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 646: - Ngươi có ý gì? 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 647: - Cơ Mộng gợi tình 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 648 23-08-2020 09:31:08 Tải xuống
Chapter 648: Phong Nhãn? 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 649 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 650 24-08-2020 09:09:07 Tải xuống
Chapter 650: - Lời nói thuận miệng 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 651: - Sự di chuyển của gió 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 652: - Bởi vì ta có thần thức chi hỏa 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 653: - Hoài nghi thật lớn 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 654: - Tiểu tử ngươi từ đâu đến? 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 655: - Phệ hồn trùng 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 656: - Ta cũng có phần? 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 657: - Trọng lượng được bao nhiêu? 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 658: - Đây là đồ vật của lão phu 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 659: - Nhận tổ quy tông 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 660 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 661: - Khởi Tú Phong 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 662: - Một đường ra đi 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 663: - Quả nhiên không may 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 664: - Đâm sau lưng 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 665: - Phù Vân Thành 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 666: - Diệu Nhi xinh gái 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 667: - Diệu Nhi là đực 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 668: - Cò kè mặc cả 10-09-2020 11:56:23 Tải xuống
Chapter 669: - Băng tâm tuyết liên 11-09-2020 09:42:12 Tải xuống
Chapter 669: Raw - - Băng tâm tuyết liên 11-09-2020 09:05:09 Tải xuống
Chapter 670: - Ước chiến 12-09-2020 09:12:05 Tải xuống
Chapter 671: - Tỉ thí thuật luyện đan 13-09-2020 05:48:55 Tải xuống
Chapter 672: - Ngươi muốn chết như thế nào? 14-09-2020 08:03:10 Tải xuống
Chapter 673: - Cút khỏi Phù Vân Thành 15-09-2020 08:06:09 Tải xuống
Chapter 674: - Tiểu bạch kiểm này là ai? 16-09-2020 09:22:07 Tải xuống
Chapter 678 15-09-2020 17:04:02 Tải xuống
Chapter 679 15-09-2020 17:04:02 Tải xuống
Chapter 680 15-09-2020 17:03:01 Tải xuống
Chapter 681 15-09-2020 17:02:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh