Loading...

Võ Luyện Đỉnh Phong

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Shounen , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 22-05-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo. Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 175 22-05-2019 21:00:15 Tải xuống
Chapter 174 20-05-2019 21:00:12 Tải xuống
Chapter 173 18-05-2019 21:00:08 Tải xuống
Chapter 172 16-05-2019 21:30:21 Tải xuống
Chapter 171 16-05-2019 00:02:30 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-01-2019 13:52:06 Tải xuống
Chapter 2 08-01-2019 13:52:06 Tải xuống
Chapter 3 08-01-2019 13:52:09 Tải xuống
Chapter 4 08-01-2019 13:52:13 Tải xuống
Chapter 5 29-03-2019 14:45:38 Tải xuống
Chapter 6 08-01-2019 13:52:17 Tải xuống
Chapter 7 08-01-2019 13:52:26 Tải xuống
Chapter 8 08-01-2019 13:52:29 Tải xuống
Chapter 9 08-01-2019 13:52:29 Tải xuống
Chapter 10 08-01-2019 13:52:30 Tải xuống
Chapter 11 29-03-2019 08:34:43 Tải xuống
Chapter 12 08-01-2019 13:52:35 Tải xuống
Chapter 13 08-01-2019 13:52:37 Tải xuống
Chapter 14 08-01-2019 13:52:42 Tải xuống
Chapter 15 08-01-2019 13:52:47 Tải xuống
Chapter 16 08-01-2019 13:52:49 Tải xuống
Chapter 17 08-01-2019 13:52:53 Tải xuống
Chapter 18 08-01-2019 13:52:57 Tải xuống
Chapter 19 08-01-2019 13:53:02 Tải xuống
Chapter 20 08-01-2019 13:53:06 Tải xuống
Chapter 21 08-01-2019 13:53:06 Tải xuống
Chapter 22 08-01-2019 13:53:11 Tải xuống
Chapter 23 08-01-2019 13:53:17 Tải xuống
Chapter 24 08-01-2019 13:53:23 Tải xuống
Chapter 25 08-01-2019 13:53:25 Tải xuống
Chapter 26 08-01-2019 13:53:25 Tải xuống
Chapter 27 08-01-2019 13:53:27 Tải xuống
Chapter 28 08-01-2019 13:53:29 Tải xuống
Chapter 29 29-03-2019 10:18:11 Tải xuống
Chapter 30 08-01-2019 13:53:32 Tải xuống
Chapter 31 08-01-2019 13:53:36 Tải xuống
Chapter 32 08-01-2019 13:53:42 Tải xuống
Chapter 33 08-01-2019 13:53:43 Tải xuống
Chapter 34 08-01-2019 13:53:46 Tải xuống
Chapter 35 29-03-2019 10:18:14 Tải xuống
Chapter 36 20-03-2019 13:18:14 Tải xuống
Chapter 37 29-03-2019 10:18:16 Tải xuống
Chapter 38 29-03-2019 10:18:20 Tải xuống
Chapter 39 29-03-2019 10:18:23 Tải xuống
Chapter 40 29-03-2019 10:18:26 Tải xuống
Chapter 41 20-03-2019 13:18:17 Tải xuống
Chapter 42 20-03-2019 13:18:20 Tải xuống
Chapter 43 20-03-2019 13:18:23 Tải xuống
Chapter 44 20-03-2019 13:18:26 Tải xuống
Chapter 45 20-03-2019 13:18:29 Tải xuống
Chapter 46 20-03-2019 13:18:32 Tải xuống
Chapter 47 20-03-2019 13:18:35 Tải xuống
Chapter 48 20-03-2019 13:18:38 Tải xuống
Chapter 49 20-03-2019 13:18:41 Tải xuống
Chapter 50 13-05-2019 17:18:36 Tải xuống
Chapter 51 08-01-2019 13:54:50 Tải xuống
Chapter 52 08-01-2019 13:54:51 Tải xuống
Chapter 53 08-01-2019 13:54:51 Tải xuống
Chapter 54 08-01-2019 13:54:54 Tải xuống
Chapter 55 08-01-2019 13:54:54 Tải xuống
Chapter 56 08-01-2019 13:55:00 Tải xuống
Chapter 57 29-03-2019 21:37:03 Tải xuống
Chapter 58 08-01-2019 13:55:04 Tải xuống
Chapter 59 08-01-2019 13:55:07 Tải xuống
Chapter 60 08-01-2019 13:55:12 Tải xuống
Chapter 61 08-01-2019 13:55:20 Tải xuống
Chapter 62 08-01-2019 13:55:26 Tải xuống
Chapter 63 08-01-2019 13:55:26 Tải xuống
Chapter 64 08-01-2019 13:55:27 Tải xuống
Chapter 65 08-01-2019 13:55:29 Tải xuống
Chapter 66 08-01-2019 13:55:29 Tải xuống
Chapter 67 08-01-2019 13:55:37 Tải xuống
Chapter 68 08-01-2019 13:55:37 Tải xuống
Chapter 69 08-01-2019 13:55:45 Tải xuống
Chapter 70 08-01-2019 13:55:51 Tải xuống
Chapter 71 08-01-2019 13:55:58 Tải xuống
Chapter 72 08-01-2019 13:56:00 Tải xuống
Chapter 73 08-01-2019 13:56:02 Tải xuống
Chapter 74 08-01-2019 13:56:03 Tải xuống
Chapter 75 08-01-2019 13:56:03 Tải xuống
Chapter 76 08-01-2019 13:56:05 Tải xuống
Chapter 77 08-01-2019 13:56:06 Tải xuống
Chapter 78 08-01-2019 13:56:10 Tải xuống
Chapter 79 08-01-2019 13:56:16 Tải xuống
Chapter 80 08-01-2019 13:56:17 Tải xuống
Chapter 81 08-01-2019 13:56:25 Tải xuống
Chapter 82 08-01-2019 13:56:28 Tải xuống
Chapter 83 08-01-2019 13:56:34 Tải xuống
Chapter 84 08-01-2019 13:56:36 Tải xuống
Chapter 85 08-01-2019 13:56:39 Tải xuống
Chapter 86 08-01-2019 13:56:42 Tải xuống
Chapter 87 08-01-2019 13:56:42 Tải xuống
Chapter 88 08-01-2019 13:56:43 Tải xuống
Chapter 89 08-01-2019 13:56:51 Tải xuống
Chapter 90 08-01-2019 13:56:53 Tải xuống
Chapter 91 08-01-2019 13:56:56 Tải xuống
Chapter 92 08-01-2019 13:57:04 Tải xuống
Chapter 93 08-01-2019 13:57:05 Tải xuống
Chapter 94 08-01-2019 13:57:08 Tải xuống
Chapter 95 08-01-2019 13:57:09 Tải xuống
Chapter 96 08-01-2019 13:57:12 Tải xuống
Chapter 97 08-01-2019 13:57:22 Tải xuống
Chapter 98 08-01-2019 13:57:24 Tải xuống
Chapter 99 08-01-2019 13:57:26 Tải xuống
Chapter 100 08-01-2019 13:57:30 Tải xuống
Chapter 101 08-01-2019 13:57:41 Tải xuống
Chapter 102 08-01-2019 13:57:43 Tải xuống
Chapter 103 08-01-2019 13:57:45 Tải xuống
Chapter 104 08-01-2019 13:57:45 Tải xuống
Chapter 105 08-01-2019 13:57:51 Tải xuống
Chapter 106 08-01-2019 13:57:51 Tải xuống
Chapter 107 08-01-2019 13:57:54 Tải xuống
Chapter 108 08-01-2019 13:58:00 Tải xuống
Chapter 109 08-01-2019 13:58:03 Tải xuống
Chapter 110 08-01-2019 13:58:04 Tải xuống
Chapter 111 08-01-2019 13:58:14 Tải xuống
Chapter 112 08-01-2019 13:58:15 Tải xuống
Chapter 113 08-01-2019 13:58:16 Tải xuống
Chapter 114 08-01-2019 13:58:20 Tải xuống
Chapter 115 08-01-2019 13:58:23 Tải xuống
Chapter 116 08-01-2019 13:58:28 Tải xuống
Chapter 117 08-01-2019 13:58:32 Tải xuống
Chapter 117: video 12-12-2018 14:40:36 Tải xuống
Chapter 118 08-01-2019 13:58:36 Tải xuống
Chapter 119 04-05-2019 19:44:08 Tải xuống
Chapter 120 08-01-2019 13:58:49 Tải xuống
Chapter 120: video 03-01-2019 08:58:41 Tải xuống
Chapter 121 08-01-2019 13:58:52 Tải xuống
Chapter 122 08-01-2019 13:59:02 Tải xuống
Chapter 123 08-01-2019 13:59:03 Tải xuống
Chapter 124 16-01-2019 18:58:12 Tải xuống
Chapter 125 16-01-2019 18:58:15 Tải xuống
Chapter 126 18-01-2019 08:18:12 Tải xuống
Chapter 127 20-01-2019 05:54:09 Tải xuống
Chapter 128 23-01-2019 12:50:10 Tải xuống
Chapter 129 23-01-2019 12:50:13 Tải xuống
Chapter 130 19-02-2019 23:08:17 Tải xuống
Chapter 131 19-02-2019 23:08:21 Tải xuống
Chapter 132 17-02-2019 00:04:14 Tải xuống
Chapter 133 20-02-2019 00:07:03 Tải xuống
Chapter 134 15-03-2019 08:58:20 Tải xuống
Chapter 135 20-02-2019 22:09:05 Tải xuống
Chapter 136 20-02-2019 22:09:08 Tải xuống
Chapter 137 13-03-2019 15:05:50 Tải xuống
Chapter 138 13-03-2019 15:05:53 Tải xuống
Chapter 139 13-03-2019 06:03:09 Tải xuống
Chapter 140 13-03-2019 16:10:30 Tải xuống
Chapter 141 13-03-2019 14:06:47 Tải xuống
Chapter 142 13-03-2019 11:07:08 Tải xuống
Chapter 143 12-03-2019 11:18:11 Tải xuống
Chapter 144 20-03-2019 13:18:44 Tải xuống
Chapter 145 20-03-2019 13:18:47 Tải xuống
Chapter 146 20-03-2019 13:18:50 Tải xuống
Chapter 147 20-03-2019 13:18:53 Tải xuống
Chapter 148 29-03-2019 14:01:38 Tải xuống
Chapter 149 29-03-2019 14:01:41 Tải xuống
Chapter 150 29-03-2019 21:45:26 Tải xuống
Chapter 151 29-03-2019 10:18:41 Tải xuống
Chapter 152 29-03-2019 14:01:14 Tải xuống
Chapter 153 30-03-2019 20:06:44 Tải xuống
Chapter 154 09-04-2019 02:14:45 Tải xuống
Chapter 155 09-04-2019 02:14:48 Tải xuống
Chapter 156 09-04-2019 02:14:51 Tải xuống
Chapter 157 04-05-2019 19:44:11 Tải xuống
Chapter 158 04-05-2019 19:44:14 Tải xuống
Chapter 159 04-05-2019 19:44:18 Tải xuống
Chapter 160 04-05-2019 19:44:21 Tải xuống
Chapter 161 04-05-2019 19:44:25 Tải xuống
Chapter 162 04-05-2019 19:44:26 Tải xuống
Chapter 163 21-05-2019 12:29:08 Tải xuống
Chapter 164 04-05-2019 19:44:36 Tải xuống
Chapter 165 04-05-2019 19:44:41 Tải xuống
Chapter 166 04-05-2019 19:56:05 Tải xuống
Chapter 167 07-05-2019 22:04:32 Tải xuống
Chapter 168 09-05-2019 07:01:41 Tải xuống
Chapter 169 11-05-2019 02:12:11 Tải xuống
Chapter 170 13-05-2019 02:06:19 Tải xuống
Chapter 171 16-05-2019 00:02:30 Tải xuống
Chapter 172 16-05-2019 21:30:21 Tải xuống
Chapter 173 18-05-2019 21:00:08 Tải xuống
Chapter 174 20-05-2019 21:00:12 Tải xuống
Chapter 175 22-05-2019 21:00:15 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
Mạc Ly - 2 ngày trước
Tại sao vẫn là 51 a?
Trả Lời