MAR

Tác giả: Anzai Nobuyuki
Thể loại: Action , Adventure , Sci-fi , Manga
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Ginta là học sinh năm thứ 2 cao trung, có thể chất yếu ớt (thị lực cả 2 mắt là 0,1/10 vì chơi game quá nhiều) nên hay bị bạn bè bắt nạt. Ginta luôn có những giấc mơ về những điều kỳ diệu và thường thả hồn mình bay đến các vùng đất xa xôi, bí ẩn. Rồi một ngày kia, cậu được con quái vật mang đến thế giới mà cậu thường mơ thấy: Thiên Đường Thần Tiên...
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: - Gõ cửa thiên đường 02-12-2018 15:50:37 Tải xuống
Chapter 2: - Chào mừng 02-12-2018 15:50:38 Tải xuống
Chapter 3: - Babbo 02-12-2018 15:50:39 Tải xuống
Chapter 4: - Get 02-12-2018 15:50:40 Tải xuống
Chapter 5: - Động cơ của quý ngài 02-12-2018 15:50:41 Tải xuống
Chapter 6: - Jack 02-12-2018 15:50:42 Tải xuống
Chapter 7: - Trưởng thành 02-12-2018 15:50:43 Tải xuống
Chapter 8: - Không sợ hãi 02-12-2018 15:50:44 Tải xuống
Chapter 9: - Quyết định và hành trình 02-12-2018 15:50:46 Tải xuống
Chapter 10: - Tới thị trấn 02-12-2018 15:50:47 Tải xuống
Chapter 11: - Alviss 02-12-2018 15:50:49 Tải xuống
Chapter 12: - Đội quân bàn cờ 02-12-2018 15:50:49 Tải xuống
Chapter 13: - Đánh cược 02-12-2018 15:50:50 Tải xuống
Chapter 14: - Công chúa tuyết (1) 02-12-2018 15:50:51 Tải xuống
Chapter 15: - Công chúa tuyết (2) 02-12-2018 15:50:52 Tải xuống
Chapter 16: - Công chúa tuyết (3) 02-12-2018 15:50:53 Tải xuống
Chapter 17: - Công chúa tuyết (4) 02-12-2018 15:50:54 Tải xuống
Chapter 18: - Công chúa tuyết (5) 02-12-2018 15:50:55 Tải xuống
Chapter 19: - Công chúa tuyết (6) 02-12-2018 15:50:56 Tải xuống
Chapter 20: - Mạnh mẽ hơn 02-12-2018 15:50:57 Tải xuống
Chapter 21: - Đánh thức sức mạnh (1) 02-12-2018 15:50:58 Tải xuống
Chapter 22: - Đánh thức sức mạnh (2) 02-12-2018 15:50:59 Tải xuống
Chapter 23: - Đánh thức sức mạnh (3) 02-12-2018 15:51:00 Tải xuống
Chapter 24: - Đánh thức sức mạnh (4) 02-12-2018 15:51:01 Tải xuống
Chapter 25: - Đánh thức sức mạnh (5) 02-12-2018 15:51:02 Tải xuống
Chapter 26: - Đánh thức sức mạnh (6) 02-12-2018 15:51:04 Tải xuống
Chapter 27: - 3 ngày 02-12-2018 15:51:05 Tải xuống
Chapter 28: - Chờ đợi 02-12-2018 15:51:06 Tải xuống
Chapter 29: - Ginta vs Ian 02-12-2018 15:51:07 Tải xuống
Chapter 30: - Rèn luyện hoàn tất 02-12-2018 15:51:08 Tải xuống
Chapter 31: - Mar 02-12-2018 15:51:09 Tải xuống
Chapter 32: - Vượt biển 02-12-2018 15:51:10 Tải xuống
Chapter 33: - Cơn thịnh nộ của Phantom 02-12-2018 15:51:11 Tải xuống
Chapter 34: - Chiến đấu ở hồ tử thần (1) ... 02-12-2018 15:51:12 Tải xuống
Chapter 35: - Chiến đấu ở hồ tử thần (2) ... 02-12-2018 15:51:13 Tải xuống
Chapter 36: - Chiến đấu ở hồ tử thần (3) ... 02-12-2018 15:51:14 Tải xuống
Chapter 37: - Chiến đấu ở hồ tử thần (4) ... 02-12-2018 15:51:15 Tải xuống
Chapter 38: - Chiến đấu ở hồ tử thần (5) ... 02-12-2018 15:51:16 Tải xuống
Chapter 39: - Chiến đấu ở hồ tử thần (6) ... 02-12-2018 15:51:17 Tải xuống
Chapter 40: - Lời tuyên bố bắt đầu war game ... 02-12-2018 15:51:18 Tải xuống
Chapter 41: - Kiểm tra 02-12-2018 15:51:19 Tải xuống
Chapter 42: - Bảy anh hùng trẻ tuổi 02-12-2018 15:51:20 Tải xuống
Chapter 43: - War game bắt đầu 02-12-2018 15:51:21 Tải xuống
Chapter 44: - Alviss VS Leno 02-12-2018 15:51:22 Tải xuống
Chapter 45: - Jack Vs Pano 02-12-2018 15:51:23 Tải xuống
Chapter 46: - Ginta vs Garon (1) 02-12-2018 15:51:24 Tải xuống
Chapter 47: - Ginta vs Garon (2) 02-12-2018 15:51:25 Tải xuống
Chapter 48: - Người cha 02-12-2018 15:51:26 Tải xuống
Chapter 49: - Nữ hoàng 02-12-2018 15:51:27 Tải xuống
Chapter 50: - Snow vs Fuugi (1) 02-12-2018 15:51:28 Tải xuống
Chapter 51: - Snow vs Fuugi (2) 02-12-2018 15:51:29 Tải xuống
Chapter 52: - Nanashi vs Loco 02-12-2018 15:51:30 Tải xuống
Chapter 53: - Dorothy vs Maira (1) 02-12-2018 15:51:31 Tải xuống
Chapter 54: - Dorothy vs Maira (2) 02-12-2018 15:51:32 Tải xuống
Chapter 55: - Rolan 02-12-2018 15:51:33 Tải xuống
Chapter 56: - Hi vọng 02-12-2018 15:51:34 Tải xuống
Chapter 57: - Người đến sau 02-12-2018 15:51:35 Tải xuống
Chapter 58: - Ed Vs Alibaba 02-12-2018 15:51:36 Tải xuống
Chapter 59: - Jack và Pano (1) 02-12-2018 15:51:37 Tải xuống
Chapter 60: - Jack và Pano (2) 02-12-2018 15:51:38 Tải xuống
Chapter 61: - Snow vs Ngài Hook 02-12-2018 15:51:39 Tải xuống
Chapter 62: - Ginta vs Kanocchi (1) 02-12-2018 15:51:40 Tải xuống
Chapter 63: - Ginta vs Kanocchi (2) 02-12-2018 15:51:41 Tải xuống
Chapter 64: - Alviss và Rolan (1) 02-12-2018 15:51:42 Tải xuống
Chapter 65: - Alviss và Rolan (2) 02-12-2018 15:51:43 Tải xuống
Chapter 66: - Alviss và Rolan (3) 02-12-2018 15:51:44 Tải xuống
Chapter 67: - Cơn thịnh nộ của Phantom 02-12-2018 15:51:46 Tải xuống
Chapter 68: - Gấp rút luyện tập 02-12-2018 15:51:47 Tải xuống
Chapter 69: - Cuộc chiến của bóng tối 02-12-2018 15:51:49 Tải xuống
Chapter 70: - Mối liên kết 02-12-2018 15:51:49 Tải xuống
Chapter 71: - Trận chiến thứ 4 02-12-2018 15:51:50 Tải xuống
Chapter 72: - Alviss vs Mr.Hook (1) 02-12-2018 15:51:51 Tải xuống
Chapter 73: - Alviss vs Mr.Hook (2) 02-12-2018 15:51:52 Tải xuống
Chapter 74: - Jack vs Korekkio (1) 02-12-2018 15:51:53 Tải xuống
Chapter 75: - Jack vs Korekkio (2) 02-12-2018 15:51:54 Tải xuống
Chapter 76: - Jack vs Korekkio (3) 02-12-2018 15:51:55 Tải xuống
Chapter 77: - Dorothy vs Avuruutu 02-12-2018 15:51:56 Tải xuống
Chapter 78: - Nanashi vs Aqua (1) 02-12-2018 15:51:57 Tải xuống
Chapter 79: - Nanashi vs Aqua (2) 02-12-2018 15:51:58 Tải xuống
Chapter 80: - Nanashi vs Aqua (3) 02-12-2018 15:51:59 Tải xuống
Chapter 81: - Ginta vs Giromu (1) 02-12-2018 15:52:00 Tải xuống
Chapter 82: - Ginta vs Giromu (2) 02-12-2018 15:52:01 Tải xuống
Chapter 83: - Ginta vs Giromu (3) 02-12-2018 15:52:03 Tải xuống
Chapter 84: - Dorothy vs Rapunzel (1) 02-12-2018 15:52:04 Tải xuống
Chapter 85: - Dorothy vs Rapunzel (2) 02-12-2018 15:52:06 Tải xuống
Chapter 86: - Dorothy vs Rapunzel (3) 02-12-2018 15:52:06 Tải xuống
Chapter 87: - Tới Kaldea 02-12-2018 15:52:07 Tải xuống
Chapter 88: - Sự thật (1) 02-12-2018 15:52:08 Tải xuống
Chapter 89: - Sự thật (2) 02-12-2018 15:52:09 Tải xuống
Chapter 90: - Khách không mời 02-12-2018 15:52:10 Tải xuống
Chapter 91: - Trận chiến điên cuồng 02-12-2018 15:52:10 Tải xuống
Chapter 92: - Cuộc đối đầu bất ngờ 02-12-2018 15:52:12 Tải xuống
Chapter 93: - Hồi ức của Babbo 02-12-2018 15:52:12 Tải xuống
Chapter 94: - Đêm trước trận đấu thứ 5 02-12-2018 15:52:14 Tải xuống
Chapter 95: - Snow vs Emokis (1) 02-12-2018 15:52:14 Tải xuống
Chapter 96: - Snow vs Emokis (2) 02-12-2018 15:52:15 Tải xuống
Chapter 97: - Snow vs Emokis (3) 02-12-2018 15:52:17 Tải xuống
Chapter 98: - Alviss vs Hamerun (1) 02-12-2018 15:52:18 Tải xuống
Chapter 99: - Alviss vs Hamerun (2) 02-12-2018 15:52:19 Tải xuống
Chapter 100: - Jack vs Kandis (1) 02-12-2018 15:52:19 Tải xuống
Chapter 101: - Jack vs Kandis (2) 02-12-2018 15:52:20 Tải xuống
Chapter 102: - Jack vs Kandis (3) 02-12-2018 15:52:23 Tải xuống
Chapter 103: - Ginta vs Ash (1) 02-12-2018 15:52:22 Tải xuống
Chapter 104: - Ginta vs Ash (2) 02-12-2018 15:52:23 Tải xuống
Chapter 105: - Ginta vs Ash (3) 02-12-2018 15:52:24 Tải xuống
Chapter 106: - Nanashi vs Galian (1) 02-12-2018 15:52:25 Tải xuống
Chapter 107: - Nanashi vs Galian (2) 02-12-2018 15:52:27 Tải xuống
Chapter 108: - Nanashi vs Galian (3) 02-12-2018 15:52:28 Tải xuống
Chapter 109: - Thành viên mới của Zodiac 02-12-2018 15:52:29 Tải xuống
Chapter 110: - Kỳ nghỉ của mọi người 02-12-2018 15:52:30 Tải xuống
Chapter 111: - Alan vs Shaton (1) 02-12-2018 15:52:30 Tải xuống
Chapter 112: - Alan vs Shaton (2) 02-12-2018 15:52:32 Tải xuống
Chapter 113: - Alviss vs Kouga (1) 02-12-2018 15:52:33 Tải xuống
Chapter 114: - Alviss vs Kouga (2) 02-12-2018 15:52:34 Tải xuống
Chapter 115: - Alviss vs Kouga (3) 02-12-2018 15:52:35 Tải xuống
Chapter 116: - Dorothy vs Pinoccio (1) 02-12-2018 15:52:36 Tải xuống
Chapter 117: - Dorothy vs Pinoccio (2) 02-12-2018 15:52:37 Tải xuống
Chapter 118: - Dorothy vs Pinoccio (3) 02-12-2018 15:52:37 Tải xuống
Chapter 119: - Snow vs Roe ma thuật (1) 02-12-2018 15:52:39 Tải xuống
Chapter 120: - Snow vs Roe ma thuật (2) 02-12-2018 15:52:40 Tải xuống
Chapter 121: - Snow vs Roe ma thuật (3) 02-12-2018 15:52:40 Tải xuống
Chapter 122: - Ginta vs Ian (1) 02-12-2018 15:52:42 Tải xuống
Chapter 123: - Ginta vs Ian (2) 02-12-2018 15:52:43 Tải xuống
Chapter 124: - Ginta vs Ian (3) 02-12-2018 15:52:43 Tải xuống
Chapter 125: - Hoàng đạo mạnh nhất 02-12-2018 15:52:46 Tải xuống
Chapter 126: - Đêm trước trận chiến 02-12-2018 15:52:47 Tải xuống
Chapter 127: - Trận chiến cuối cùng bắt đầu ... 02-12-2018 15:52:48 Tải xuống
Chapter 128: - Chung kết War Game - Jack vs Vizal ( ... 02-12-2018 15:52:48 Tải xuống
Chapter 130: - Chung kết War Game - Jack vs Vizal ( ... 02-12-2018 15:52:51 Tải xuống
Chapter 131: - Chung kết War Game - Alviss vs Rolan ... 02-12-2018 15:52:52 Tải xuống
Chapter 132: - Chung kết War Game - Alviss vs Rolan ... 02-12-2018 15:52:54 Tải xuống
Chapter 133: - Chung kết War Game - Alviss vs Rolan ... 02-12-2018 15:52:53 Tải xuống
Chapter 134: - Chung kết War Game - Dorothy vs Chim ... 02-12-2018 15:52:54 Tải xuống
Chapter 135: - Chung kết War Game - Dorothy vs Chim ... 02-12-2018 15:52:55 Tải xuống
Chapter 136: - Chung kết War Game - Dorothy vs Chim ... 02-12-2018 15:52:56 Tải xuống
Chapter 137: - Chung kết War Game - Dorothy vs Chim ... 02-12-2018 15:52:57 Tải xuống
Chapter 138: - Chung kết War Game - Alan vs Hallowe ... 02-12-2018 15:52:58 Tải xuống
Chapter 139: - Chung kết War Game - Alan vs Hallowe ... 02-12-2018 15:52:59 Tải xuống
Chapter 140: - Chung kết War Game - Alan vs Hallowe ... 02-12-2018 15:53:01 Tải xuống
Chapter 141: - Chung kết War Game - Nanashi vs Peta ... 02-12-2018 15:53:02 Tải xuống
Chapter 142: - Chung kết War Game - Nanashi vs Peta ... 02-12-2018 15:53:03 Tải xuống
Chapter 143: - Chung kết War Game - Nanashi vs Peta ... 02-12-2018 15:53:04 Tải xuống
Chapter 144: - Chung kết War Game - Ginta vs Phanto ... 02-12-2018 15:53:05 Tải xuống
Chapter 145: - Chung kết War Game - Ginta vs Phanto ... 02-12-2018 15:53:06 Tải xuống
Chapter 146: - Chung kết War Game - Ginta vs Phanto ... 02-12-2018 15:53:07 Tải xuống
Chapter 147: - Chung kết War Game - Ginta vs Phanto ... 02-12-2018 15:53:08 Tải xuống
Chapter 148: - Chung kết War Game - Ginta vs Phanto ... 02-12-2018 15:53:09 Tải xuống
Chapter 149: - Chung kết War Game - Ginta vs Phanto ... 02-12-2018 15:53:10 Tải xuống
Chapter 150: - Đến lâu đài Lestava 02-12-2018 15:53:11 Tải xuống
Chapter 151: - Chimera, Ion Và Gido 02-12-2018 15:53:12 Tải xuống
Chapter 152: - Sự Thất Bại Của Đội Quân Bàn Cờ ... 02-12-2018 15:53:13 Tải xuống
Chapter 153: - Định mệnh 02-12-2018 15:53:14 Tải xuống
Chapter 154: - Trận chiến giữa hai chị em 02-12-2018 15:53:16 Tải xuống
Chapter 155: - Tâm sự thầm kín của Diana 02-12-2018 15:53:16 Tải xuống
Chapter 156: - King 02-12-2018 15:53:17 Tải xuống
Chapter 157: - Trận chiến giữa cha và con (1) ... 02-12-2018 15:53:18 Tải xuống
Chapter 158: - Trận chiến giữa cha và con (2) ... 02-12-2018 15:53:19 Tải xuống
Chapter 159: - Trận chiến kết thúc 02-12-2018 15:53:20 Tải xuống
Chapter 160: - Hòa bình 02-12-2018 15:53:21 Tải xuống
Chapter 161: - Marchen Awakens Romance 02-12-2018 15:53:23 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh