Shiroi Majo

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Drama , Manga , Seinen
Lần cập nhật cuối: 01-08-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu truyện về một huyền thoại bắn tỉa
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 21 01-08-2020 15:57:16 Tải xuống
Chapter 20 01-08-2020 01:48:14 Tải xuống
Chapter 19 01-08-2020 01:48:46 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 14:49:13 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 14:49:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 14:48:55 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 14:48:56 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 14:48:57 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 14:48:58 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 14:48:59 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 14:49:00 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 14:49:01 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 14:49:02 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 14:49:04 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 14:49:05 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 14:49:06 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 14:49:07 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 14:49:08 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 14:49:09 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 14:49:10 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 14:49:11 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 14:49:12 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 14:49:13 Tải xuống
Chapter 19 01-08-2020 01:48:46 Tải xuống
Chapter 20 01-08-2020 01:48:14 Tải xuống
Chapter 21 01-08-2020 15:57:16 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh