Loading...

Lunar Legend Tsukihime

Tác giả: Sasaki Shonen - Kinoko Nasu
Thể loại: Action , Horror , Sci-fi , Manga
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một tai nạn thời thơ ấu đã ban cho Shiki Tohno một năng lực đặc biệt. Cậu ta có thể nhìn thấy các đường kẻ bí mật - là điểm yếu của tất cả mọi thứ, dù là sinh vật sống hay là một vật vô tri vô giác. Bằng cách cắt theo các đường kẻ đó, Shiki có thể cắt mọi thứ dễ như chơi, không cần dùng tí sức nào.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 74 02-12-2018 11:49:40 Tải xuống
Chapter 73 02-12-2018 11:49:38 Tải xuống
Chapter 72 02-12-2018 11:49:35 Tải xuống
Chapter 71 02-12-2018 11:49:33 Tải xuống
Chapter 70 02-12-2018 11:49:31 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-12-2018 11:47:08 Tải xuống
Chapter 2 02-12-2018 11:47:09 Tải xuống
Chapter 3 02-12-2018 11:47:10 Tải xuống
Chapter 4 02-12-2018 11:47:13 Tải xuống
Chapter 5 02-12-2018 11:47:15 Tải xuống
Chapter 6 02-12-2018 11:47:17 Tải xuống
Chapter 7 02-12-2018 11:47:18 Tải xuống
Chapter 8 02-12-2018 11:47:21 Tải xuống
Chapter 9 02-12-2018 11:47:23 Tải xuống
Chapter 10 02-12-2018 11:47:25 Tải xuống
Chapter 11 02-12-2018 11:47:26 Tải xuống
Chapter 12 02-12-2018 11:47:29 Tải xuống
Chapter 13 02-12-2018 11:47:31 Tải xuống
Chapter 14 02-12-2018 11:47:33 Tải xuống
Chapter 15 02-12-2018 11:47:35 Tải xuống
Chapter 16 02-12-2018 11:47:37 Tải xuống
Chapter 17 02-12-2018 11:47:39 Tải xuống
Chapter 18 02-12-2018 11:47:41 Tải xuống
Chapter 19 02-12-2018 11:47:43 Tải xuống
Chapter 20 02-12-2018 11:47:46 Tải xuống
Chapter 21 02-12-2018 11:47:48 Tải xuống
Chapter 22 02-12-2018 11:47:50 Tải xuống
Chapter 23 02-12-2018 11:47:52 Tải xuống
Chapter 24 02-12-2018 11:47:53 Tải xuống
Chapter 25 02-12-2018 11:47:55 Tải xuống
Chapter 26 02-12-2018 11:47:57 Tải xuống
Chapter 27 02-12-2018 11:48:00 Tải xuống
Chapter 28 02-12-2018 11:48:08 Tải xuống
Chapter 29 02-12-2018 11:48:10 Tải xuống
Chapter 30 02-12-2018 11:48:12 Tải xuống
Chapter 31 02-12-2018 11:48:14 Tải xuống
Chapter 32 02-12-2018 11:48:16 Tải xuống
Chapter 33 02-12-2018 11:48:18 Tải xuống
Chapter 34 02-12-2018 11:48:20 Tải xuống
Chapter 35 02-12-2018 11:48:22 Tải xuống
Chapter 36 02-12-2018 11:48:24 Tải xuống
Chapter 37 02-12-2018 11:48:26 Tải xuống
Chapter 38 02-12-2018 11:48:27 Tải xuống
Chapter 39 02-12-2018 11:48:30 Tải xuống
Chapter 40 02-12-2018 11:48:31 Tải xuống
Chapter 41 02-12-2018 11:48:34 Tải xuống
Chapter 42 02-12-2018 11:48:37 Tải xuống
Chapter 43 02-12-2018 11:48:38 Tải xuống
Chapter 44 02-12-2018 11:48:40 Tải xuống
Chapter 45 02-12-2018 11:48:42 Tải xuống
Chapter 46 02-12-2018 11:48:44 Tải xuống
Chapter 47 02-12-2018 11:48:46 Tải xuống
Chapter 48 02-12-2018 11:48:48 Tải xuống
Chapter 49 02-12-2018 11:48:51 Tải xuống
Chapter 50 02-12-2018 11:48:52 Tải xuống
Chapter 51 02-12-2018 11:48:55 Tải xuống
Chapter 52 02-12-2018 11:48:57 Tải xuống
Chapter 53 02-12-2018 11:48:58 Tải xuống
Chapter 54 02-12-2018 11:49:00 Tải xuống
Chapter 55 02-12-2018 11:49:05 Tải xuống
Chapter 56 02-12-2018 11:49:05 Tải xuống
Chapter 57 02-12-2018 11:49:06 Tải xuống
Chapter 58 02-12-2018 11:49:06 Tải xuống
Chapter 59 02-12-2018 11:49:09 Tải xuống
Chapter 60 02-12-2018 11:49:10 Tải xuống
Chapter 61 02-12-2018 11:49:13 Tải xuống
Chapter 62 02-12-2018 11:49:14 Tải xuống
Chapter 63 02-12-2018 11:49:17 Tải xuống
Chapter 64 02-12-2018 11:49:18 Tải xuống
Chapter 65 02-12-2018 11:49:21 Tải xuống
Chapter 66 02-12-2018 11:49:23 Tải xuống
Chapter 67 02-12-2018 11:49:24 Tải xuống
Chapter 68 02-12-2018 11:49:27 Tải xuống
Chapter 69 02-12-2018 11:49:28 Tải xuống
Chapter 70 02-12-2018 11:49:31 Tải xuống
Chapter 71 02-12-2018 11:49:33 Tải xuống
Chapter 72 02-12-2018 11:49:35 Tải xuống
Chapter 73 02-12-2018 11:49:38 Tải xuống
Chapter 74 02-12-2018 11:49:40 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh