Trinity Seven: 7 Nin no Mahoutsukai

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Ecchi , Manga , Shounen , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 09-03-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vào một ngày đẹp giời, sao băng rơi như mưa đá được mùa. Người người rủ nhau ra phố ngắm rồi thi nhau vỡ vụn thành từng mảnh. Cô em-họ-kiêm-bạn-thời-thơ-ấu bỗng dưng bộc lộ bộ mặt đểu cáng, đáng yêu vãi. Rồi đang yên đang loạn chả hiểu tòi đâu ra một ẻm bitch BB xinh kinh hồn, nổi máu 35 có tí đã bị dí súng thẳng vào mặt... Đó chính là cuộc-sống-bình-thường mà anh main hằng ao ước.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 79 07-01-2019 07:46:07 Tải xuống
Chapter 78 29-11-2018 22:22:23 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2018 22:22:22 Tải xuống
Chapter 76 29-11-2018 22:22:21 Tải xuống
Chapter 75 29-11-2018 22:22:20 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-11-2022 00:01:01 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 22:20:56 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 22:20:58 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 22:20:59 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 22:21:00 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 22:21:00 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 22:21:01 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 22:21:02 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 22:21:05 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 22:21:07 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 22:21:07 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 22:21:08 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 22:21:09 Tải xuống
Chapter 13.5 29-11-2018 22:21:10 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 22:21:11 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 22:21:12 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 22:21:13 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 22:21:14 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 22:21:15 Tải xuống
Chapter 18.5 29-11-2018 22:21:15 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 22:21:17 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 22:21:18 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 22:21:19 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 22:21:20 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 22:21:21 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 22:21:22 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 22:21:23 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 22:21:24 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 22:21:25 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 22:21:26 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 22:21:28 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 22:21:28 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 22:21:30 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 22:21:31 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 22:21:32 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 22:21:33 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 22:21:33 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 22:21:35 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 22:21:36 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 22:21:37 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 22:21:37 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 22:21:39 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 22:21:40 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 22:21:40 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 22:21:41 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 22:21:43 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 22:21:44 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 22:21:44 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 22:21:45 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 22:21:46 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 22:21:47 Tải xuống
Chapter 49.1 29-11-2018 22:21:48 Tải xuống
Chapter 49.2 29-11-2018 22:21:49 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 22:21:50 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 22:21:51 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 22:21:52 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 22:21:53 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 22:21:54 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 22:21:56 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 22:21:57 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 22:21:58 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 22:21:58 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 22:21:59 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 22:22:01 Tải xuống
Chapter 60.1: Special 1 29-11-2018 22:22:01 Tải xuống
Chapter 60.2: Special 2 27-07-2021 09:09:50 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 22:22:06 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 22:22:06 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 22:22:07 Tải xuống
Chapter 63.1: - Extra-01 07-01-2019 09:10:06 Tải xuống
Chapter 63.2: - Extra-02 07-01-2019 09:10:09 Tải xuống
Chapter 64 29-11-2018 22:22:08 Tải xuống
Chapter 65 29-11-2018 22:22:09 Tải xuống
Chapter 66 29-11-2018 22:22:10 Tải xuống
Chapter 67 29-11-2018 22:22:11 Tải xuống
Chapter 67.5 29-11-2018 22:22:11 Tải xuống
Chapter 68 29-11-2018 22:22:13 Tải xuống
Chapter 69 29-11-2018 22:22:14 Tải xuống
Chapter 70 29-11-2018 22:22:15 Tải xuống
Chapter 71 29-11-2018 22:22:15 Tải xuống
Chapter 72 29-11-2018 22:22:16 Tải xuống
Chapter 73 29-11-2018 22:22:17 Tải xuống
Chapter 74 29-11-2018 22:22:18 Tải xuống
Chapter 75 29-11-2018 22:22:20 Tải xuống
Chapter 76 29-11-2018 22:22:21 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2018 22:22:22 Tải xuống
Chapter 78 29-11-2018 22:22:23 Tải xuống
Chapter 79 07-01-2019 07:46:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh