Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

Tác giả: SHIINA Howahowa - RIKUDOU Shuuya
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Shounen , Fantasy , Manga
Lần cập nhật cuối: 03-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một nhân viên bình thường (38 tuổi, độc thân) thích game và đang VRMMO (game nhập vai thực tế ảo nhiều người chơi) tên "One more free life online". Trong thế giờ thứ 2 này, cậu ta chọn những skill cho nhân vật khá là vô dụng như bắn tên, đá, phong thuật, chế thuốc, ẩn thân, ưng nhãn... tuy nhiên khi hợp chúng lại với nhau mọi thứ đã bắt đầu thay đổi
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 66.2 03-01-2021 14:06:12 Tải xuống
Chapter 66 12-11-2020 19:30:35 Tải xuống
Chapter 65 12-11-2020 19:30:41 Tải xuống
Chapter 64 17-10-2020 13:00:15 Tải xuống
Chapter 63 17-10-2020 13:00:23 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 04:31:24 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 04:31:25 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 04:31:26 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 04:31:27 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 04:31:28 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 04:31:29 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 04:31:30 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 04:31:31 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 04:31:32 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 04:31:33 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 04:31:34 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 04:31:35 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 04:31:36 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 04:31:37 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 04:31:38 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 04:31:39 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 04:31:40 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 04:31:41 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 04:31:42 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 04:31:43 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 04:31:44 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 04:31:45 Tải xuống
Chapter 23 10-10-2020 13:18:21 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 04:31:47 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 04:31:48 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 04:31:49 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 04:31:50 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 04:31:51 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 04:31:52 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 04:31:53 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 04:31:54 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 04:31:55 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 04:31:56 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 04:31:57 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 04:31:58 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 04:31:59 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 04:32:00 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 04:32:01 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 04:32:02 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 04:32:05 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 04:32:05 Tải xuống
Chapter 42 03-09-2019 04:18:08 Tải xuống
Chapter 43 09-09-2019 14:01:43 Tải xuống
Chapter 44 19-09-2019 09:07:55 Tải xuống
Chapter 45 24-09-2019 12:06:15 Tải xuống
Chapter 46 25-09-2019 16:24:09 Tải xuống
Chapter 47 26-09-2019 16:30:21 Tải xuống
Chapter 48 26-09-2019 16:30:24 Tải xuống
Chapter 49 29-09-2019 14:43:04 Tải xuống
Chapter 50 03-10-2019 17:02:21 Tải xuống
Chapter 51 05-10-2019 03:07:13 Tải xuống
Chapter 52 23-04-2020 06:30:13 Tải xuống
Chapter 52.1 05-10-2019 13:00:55 Tải xuống
Chapter 52.2 20-10-2019 16:00:46 Tải xuống
Chapter 53 12-02-2020 10:36:48 Tải xuống
Chapter 54 28-02-2020 12:30:52 Tải xuống
Chapter 55 17-05-2020 16:43:23 Tải xuống
Chapter 56 17-05-2020 16:42:52 Tải xuống
Chapter 57 21-06-2020 14:13:47 Tải xuống
Chapter 58 21-06-2020 14:24:22 Tải xuống
Chapter 59 30-06-2020 15:24:26 Tải xuống
Chapter 60 21-08-2020 22:37:40 Tải xuống
Chapter 61 10-10-2020 12:42:30 Tải xuống
Chapter 61.5 10-10-2020 12:03:59 Tải xuống
Chapter 62 10-10-2020 12:42:25 Tải xuống
Chapter 63 17-10-2020 13:00:23 Tải xuống
Chapter 64 17-10-2020 13:00:15 Tải xuống
Chapter 65 12-11-2020 19:30:41 Tải xuống
Chapter 66 12-11-2020 19:30:35 Tải xuống
Chapter 66.2 03-01-2021 14:06:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh