Blend S

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Slice of Life , Seinen , Comedy
Lần cập nhật cuối: 11-08-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một quán cafe bá đạo
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 22:55:06 Tải xuống
Chapter 1.5 29-11-2018 22:55:07 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 22:55:08 Tải xuống
Chapter 2.9 08-08-2020 14:08:40 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 22:55:09 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 22:55:10 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 22:55:12 Tải xuống
Chapter 7 03-08-2020 10:54:13 Tải xuống
Chapter 8 11-08-2020 16:12:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh