Loading...

Colette wa Shinu Koto ni Shita

Tác giả: YUKIMURA Alto
Thể loại: Comedy , Fantasy , One shot , Romance , Shoujo , Ngôn Tình
Lần cập nhật cuối: 08-03-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Địa ngục, vương quốc của người chết. Nơi người còn sống ko thể bước chân vào. Ở đó, người thầy thuốc nhỏ bé đó, từ trước cho tới sau này, chỉ có mình cô ấy mà thôi.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 65 12-03-2019 20:05:51 Tải xuống
Chapter 64 12-03-2019 18:05:24 Tải xuống
Chapter 63 12-03-2019 20:05:48 Tải xuống
Chapter 62 12-03-2019 19:05:18 Tải xuống
Chapter 61 12-03-2019 20:05:30 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: One shot 10-03-2019 18:02:39 Tải xuống
Chapter 2 11-03-2019 14:06:47 Tải xuống
Chapter 3 11-03-2019 04:03:42 Tải xuống
Chapter 4 11-03-2019 01:04:05 Tải xuống
Chapter 5 12-03-2019 14:07:57 Tải xuống
Chapter 6 12-03-2019 14:08:00 Tải xuống
Chapter 7 11-03-2019 04:03:45 Tải xuống
Chapter 8 12-03-2019 14:08:03 Tải xuống
Chapter 9 12-03-2019 14:08:06 Tải xuống
Chapter 10 11-03-2019 04:03:51 Tải xuống
Chapter 11 10-03-2019 16:03:59 Tải xuống
Chapter 12 12-03-2019 15:09:23 Tải xuống
Chapter 13 10-03-2019 18:02:54 Tải xuống
Chapter 14 12-03-2019 15:09:26 Tải xuống
Chapter 15 12-03-2019 14:07:54 Tải xuống
Chapter 16 12-03-2019 15:09:20 Tải xuống
Chapter 17 11-03-2019 01:04:00 Tải xuống
Chapter 18 12-03-2019 16:10:42 Tải xuống
Chapter 19 12-03-2019 15:09:17 Tải xuống
Chapter 20 12-03-2019 16:10:45 Tải xuống
Chapter 21 12-03-2019 15:09:30 Tải xuống
Chapter 22 12-03-2019 16:10:36 Tải xuống
Chapter 23 12-03-2019 16:10:48 Tải xuống
Chapter 24 12-03-2019 16:10:51 Tải xuống
Chapter 25 12-03-2019 16:10:53 Tải xuống
Chapter 25.1 11-03-2019 04:04:50 Tải xuống
Chapter 26 12-03-2019 18:04:47 Tải xuống
Chapter 27 12-03-2019 18:04:47 Tải xuống
Chapter 28 12-03-2019 18:04:53 Tải xuống
Chapter 29 12-03-2019 18:04:44 Tải xuống
Chapter 30 12-03-2019 18:04:53 Tải xuống
Chapter 31 11-03-2019 14:06:27 Tải xuống
Chapter 32 12-03-2019 18:04:38 Tải xuống
Chapter 33 12-03-2019 16:11:00 Tải xuống
Chapter 34 12-03-2019 16:11:03 Tải xuống
Chapter 35 12-03-2019 15:09:09 Tải xuống
Chapter 36 12-03-2019 18:04:35 Tải xuống
Chapter 37 12-03-2019 16:10:27 Tải xuống
Chapter 38 12-03-2019 16:11:06 Tải xuống
Chapter 39 12-03-2019 18:04:56 Tải xuống
Chapter 40 12-03-2019 15:09:50 Tải xuống
Chapter 41 12-03-2019 15:09:54 Tải xuống
Chapter 42 12-03-2019 19:04:47 Tải xuống
Chapter 43 12-03-2019 19:04:51 Tải xuống
Chapter 44 12-03-2019 19:04:54 Tải xuống
Chapter 45 12-03-2019 19:04:57 Tải xuống
Chapter 46 12-03-2019 16:10:24 Tải xuống
Chapter 47 12-03-2019 19:05:05 Tải xuống
Chapter 48 12-03-2019 19:05:03 Tải xuống
Chapter 49 12-03-2019 15:10:06 Tải xuống
Chapter 50 12-03-2019 19:04:45 Tải xuống
Chapter 51 12-03-2019 18:05:03 Tải xuống
Chapter 52 12-03-2019 16:10:18 Tải xuống
Chapter 53 12-03-2019 19:05:05 Tải xuống
Chapter 54 12-03-2019 18:05:06 Tải xuống
Chapter 55 12-03-2019 20:05:33 Tải xuống
Chapter 56 12-03-2019 20:05:36 Tải xuống
Chapter 57 12-03-2019 20:05:39 Tải xuống
Chapter 58 12-03-2019 20:05:42 Tải xuống
Chapter 59 12-03-2019 18:05:12 Tải xuống
Chapter 60 12-03-2019 18:05:15 Tải xuống
Chapter 61 12-03-2019 20:05:30 Tải xuống
Chapter 62 12-03-2019 19:05:18 Tải xuống
Chapter 63 12-03-2019 20:05:48 Tải xuống
Chapter 64 12-03-2019 18:05:24 Tải xuống
Chapter 65 12-03-2019 20:05:51 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM