Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Shoujo Ai , Smut , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 26-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Ngọc nữ bị lừa gả vào một gia đình giàu có. Bị quay video lên trang nhất. Nam nhân hao phí hết tâm tư khiến cho nàng không thể chịu đựng nổi, càng mạnh mẽ muốn chiếm lấy nàng làm của riêng ... lẽ nào, nàng sẽ phải nhận lấy kết thúc bằng huyết lệ. Không thể! Để xem ai chinh phục ai ...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 85 26-09-2019 15:36:30 Tải xuống
Chapter 84 26-09-2019 15:36:27 Tải xuống
Chapter 83 26-09-2019 15:36:23 Tải xuống
Chapter 82 26-09-2019 15:36:21 Tải xuống
Chapter 81 26-09-2019 15:36:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-05-2019 21:01:11 Tải xuống
Chapter 2 28-07-2021 15:23:47 Tải xuống
Chapter 3 04-05-2019 22:01:19 Tải xuống
Chapter 4 14-08-2019 00:54:21 Tải xuống
Chapter 5 16-04-2019 12:55:30 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 13:21:40 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 13:21:43 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 13:21:44 Tải xuống
Chapter 9 08-01-2019 10:58:30 Tải xuống
Chapter 10 08-01-2019 10:58:33 Tải xuống
Chapter 11 08-01-2019 10:58:36 Tải xuống
Chapter 12 08-01-2019 10:58:39 Tải xuống
Chapter 13 08-01-2019 10:58:42 Tải xuống
Chapter 14 08-01-2019 10:58:45 Tải xuống
Chapter 15 08-01-2019 10:58:48 Tải xuống
Chapter 16 08-01-2019 10:58:51 Tải xuống
Chapter 17 08-01-2019 10:58:54 Tải xuống
Chapter 18 08-01-2019 10:58:57 Tải xuống
Chapter 19 08-01-2019 10:59:00 Tải xuống
Chapter 20 08-01-2019 10:59:03 Tải xuống
Chapter 21 08-01-2019 10:59:06 Tải xuống
Chapter 22 08-01-2019 10:59:09 Tải xuống
Chapter 23 08-01-2019 10:59:12 Tải xuống
Chapter 24 08-01-2019 10:59:15 Tải xuống
Chapter 25 08-01-2019 10:59:18 Tải xuống
Chapter 26 08-01-2019 10:59:21 Tải xuống
Chapter 27 08-01-2019 10:59:24 Tải xuống
Chapter 28 08-01-2019 10:59:27 Tải xuống
Chapter 29 08-01-2019 10:59:30 Tải xuống
Chapter 30 08-01-2019 10:59:33 Tải xuống
Chapter 31 08-01-2019 10:59:36 Tải xuống
Chapter 32 08-01-2019 10:59:39 Tải xuống
Chapter 33 08-01-2019 10:59:42 Tải xuống
Chapter 34 08-01-2019 10:59:45 Tải xuống
Chapter 35 08-01-2019 10:59:48 Tải xuống
Chapter 36 08-01-2019 10:59:54 Tải xuống
Chapter 37 08-01-2019 10:59:56 Tải xuống
Chapter 38 08-01-2019 10:59:57 Tải xuống
Chapter 39 08-01-2019 11:00:00 Tải xuống
Chapter 40 08-01-2019 11:00:03 Tải xuống
Chapter 41 08-01-2019 11:00:06 Tải xuống
Chapter 42 08-01-2019 11:00:09 Tải xuống
Chapter 43 08-01-2019 11:00:12 Tải xuống
Chapter 44 08-01-2019 11:00:16 Tải xuống
Chapter 45 08-01-2019 11:00:18 Tải xuống
Chapter 46 08-01-2019 11:00:21 Tải xuống
Chapter 47 08-01-2019 11:00:24 Tải xuống
Chapter 48 08-01-2019 11:00:27 Tải xuống
Chapter 49 08-01-2019 11:00:30 Tải xuống
Chapter 50 08-01-2019 11:00:33 Tải xuống
Chapter 51 08-01-2019 11:00:36 Tải xuống
Chapter 52 22-01-2019 07:48:05 Tải xuống
Chapter 53 22-01-2019 07:50:03 Tải xuống
Chapter 54 29-01-2019 13:06:07 Tải xuống
Chapter 55 12-02-2019 05:47:15 Tải xuống
Chapter 56 12-02-2019 05:47:18 Tải xuống
Chapter 57 26-02-2019 16:03:08 Tải xuống
Chapter 58 25-02-2019 20:30:11 Tải xuống
Chapter 59 25-02-2019 20:30:14 Tải xuống
Chapter 60 04-03-2019 18:42:05 Tải xuống
Chapter 61 04-03-2019 18:42:08 Tải xuống
Chapter 62 13-03-2019 14:06:50 Tải xuống
Chapter 63 26-03-2019 04:24:29 Tải xuống
Chapter 64 26-03-2019 04:24:32 Tải xuống
Chapter 65 26-03-2019 04:24:35 Tải xuống
Chapter 66 26-03-2019 04:24:38 Tải xuống
Chapter 67 26-03-2019 04:24:45 Tải xuống
Chapter 68 04-04-2019 20:01:23 Tải xuống
Chapter 69 07-04-2019 21:19:28 Tải xuống
Chapter 70 04-06-2019 22:14:56 Tải xuống
Chapter 71 28-04-2019 11:48:32 Tải xuống
Chapter 72 28-04-2019 11:48:35 Tải xuống
Chapter 73 06-06-2019 08:18:06 Tải xuống
Chapter 74 06-06-2019 08:34:18 Tải xuống
Chapter 75 30-06-2019 08:24:09 Tải xuống
Chapter 76 30-06-2019 08:24:11 Tải xuống
Chapter 77 26-09-2019 15:36:05 Tải xuống
Chapter 78 26-09-2019 15:36:08 Tải xuống
Chapter 79 26-09-2019 15:36:11 Tải xuống
Chapter 80 26-09-2019 15:36:15 Tải xuống
Chapter 81 26-09-2019 15:36:18 Tải xuống
Chapter 82 26-09-2019 15:36:21 Tải xuống
Chapter 83 26-09-2019 15:36:23 Tải xuống
Chapter 84 26-09-2019 15:36:27 Tải xuống
Chapter 85 26-09-2019 15:36:30 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh