Enen no Shouboutai

Tác giả: Ookubo Atsushi
Thể loại: Action , Adult , Adventure , Fantasy , Manga , Mature , Sci-fi , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 28-06-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thanh niên nghịch lửa
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 193 28-06-2020 22:03:11 Tải xuống
Chapter 192 28-06-2020 22:03:43 Tải xuống
Chapter 191 31-05-2020 12:12:44 Tải xuống
Chapter 190 24-05-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 189 18-05-2020 18:28:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 07-11-2019 19:32:32 Tải xuống
Chapter 1 07-11-2019 19:20:31 Tải xuống
Chapter 2 07-11-2019 19:09:21 Tải xuống
Chapter 3 07-11-2019 19:19:53 Tải xuống
Chapter 4 07-11-2019 19:19:21 Tải xuống
Chapter 5 07-11-2019 19:27:21 Tải xuống
Chapter 6 07-11-2019 19:05:15 Tải xuống
Chapter 7 07-11-2019 19:11:11 Tải xuống
Chapter 8 07-11-2019 19:04:46 Tải xuống
Chapter 9 07-11-2019 18:52:49 Tải xuống
Chapter 10 07-11-2019 18:52:16 Tải xuống
Chapter 11 07-11-2019 18:50:47 Tải xuống
Chapter 12 07-11-2019 18:49:47 Tải xuống
Chapter 13 07-11-2019 18:49:25 Tải xuống
Chapter 14 07-11-2019 18:47:44 Tải xuống
Chapter 15 07-11-2019 18:41:49 Tải xuống
Chapter 16 07-11-2019 18:51:51 Tải xuống
Chapter 17 07-11-2019 19:14:44 Tải xuống
Chapter 18 07-11-2019 18:39:58 Tải xuống
Chapter 19 07-11-2019 18:50:18 Tải xuống
Chapter 20 07-11-2019 18:38:38 Tải xuống
Chapter 21 07-11-2019 18:36:42 Tải xuống
Chapter 22 07-11-2019 18:59:03 Tải xuống
Chapter 23 07-11-2019 18:34:46 Tải xuống
Chapter 24 07-11-2019 18:58:15 Tải xuống
Chapter 25 07-11-2019 18:33:41 Tải xuống
Chapter 26 07-11-2019 18:32:46 Tải xuống
Chapter 27 07-11-2019 18:31:56 Tải xuống
Chapter 28 07-11-2019 18:42:17 Tải xuống
Chapter 29 07-11-2019 18:41:16 Tải xuống
Chapter 30 07-11-2019 18:30:14 Tải xuống
Chapter 31 07-11-2019 18:29:46 Tải xuống
Chapter 32 07-11-2019 18:29:19 Tải xuống
Chapter 33 07-11-2019 18:28:46 Tải xuống
Chapter 34 07-11-2019 18:28:08 Tải xuống
Chapter 35 07-11-2019 18:27:51 Tải xuống
Chapter 36 07-11-2019 19:10:17 Tải xuống
Chapter 37 07-11-2019 18:36:16 Tải xuống
Chapter 38 07-11-2019 18:25:20 Tải xuống
Chapter 39 07-11-2019 18:57:49 Tải xuống
Chapter 40 07-11-2019 18:23:46 Tải xuống
Chapter 41 07-11-2019 18:20:49 Tải xuống
Chapter 42 07-11-2019 18:20:24 Tải xuống
Chapter 43 07-11-2019 18:19:47 Tải xuống
Chapter 44 07-11-2019 18:19:17 Tải xuống
Chapter 45 07-11-2019 18:18:44 Tải xuống
Chapter 46: Truy đuổi kẻ bắn tỉa 07-11-2019 18:18:16 Tải xuống
Chapter 47: 2v2 07-11-2019 18:17:46 Tải xuống
Chapter 48: Niềm kiêu hãnh của Asakusa 07-11-2019 18:16:59 Tải xuống
Chapter 49: Lễ hội giác đấu 07-11-2019 18:14:45 Tải xuống
Chapter 50 07-11-2019 18:14:02 Tải xuống
Chapter 51 07-11-2019 18:23:13 Tải xuống
Chapter 52 07-11-2019 18:22:57 Tải xuống
Chapter 53 07-11-2019 18:33:20 Tải xuống
Chapter 54 07-11-2019 18:32:19 Tải xuống
Chapter 55 07-11-2019 18:21:31 Tải xuống
Chapter 56 07-11-2019 18:09:45 Tải xuống
Chapter 57 07-11-2019 18:07:45 Tải xuống
Chapter 58 07-11-2019 18:06:02 Tải xuống
Chapter 59 07-11-2019 18:14:16 Tải xuống
Chapter 60 07-11-2019 18:03:20 Tải xuống
Chapter 61 07-11-2019 18:24:17 Tải xuống
Chapter 62 07-11-2019 18:12:10 Tải xuống
Chapter 63 07-11-2019 18:01:58 Tải xuống
Chapter 64 07-11-2019 18:00:46 Tải xuống
Chapter 65 07-11-2019 18:00:18 Tải xuống
Chapter 66 07-11-2019 17:59:49 Tải xuống
Chapter 67 07-11-2019 17:59:19 Tải xuống
Chapter 68 07-11-2019 18:09:25 Tải xuống
Chapter 69 07-11-2019 17:58:23 Tải xuống
Chapter 70 07-11-2019 18:08:46 Tải xuống
Chapter 71 07-11-2019 18:08:22 Tải xuống
Chapter 72 07-11-2019 18:07:27 Tải xuống
Chapter 73 07-11-2019 17:55:47 Tải xuống
Chapter 74 07-11-2019 17:54:26 Tải xuống
Chapter 75 07-11-2019 17:52:46 Tải xuống
Chapter 76 07-11-2019 17:52:16 Tải xuống
Chapter 77 07-11-2019 17:51:44 Tải xuống
Chapter 78 07-11-2019 17:51:17 Tải xuống
Chapter 79 07-11-2019 17:50:45 Tải xuống
Chapter 80 07-11-2019 18:01:15 Tải xuống
Chapter 81 07-11-2019 17:49:47 Tải xuống
Chapter 82 07-11-2019 17:49:34 Tải xuống
Chapter 83 07-11-2019 17:48:47 Tải xuống
Chapter 84 07-11-2019 17:47:51 Tải xuống
Chapter 85 07-11-2019 17:47:23 Tải xuống
Chapter 86 07-11-2019 17:46:54 Tải xuống
Chapter 87 07-11-2019 17:45:52 Tải xuống
Chapter 88 07-11-2019 17:43:50 Tải xuống
Chapter 89 07-11-2019 17:43:19 Tải xuống
Chapter 90 07-11-2019 18:59:18 Tải xuống
Chapter 91 07-11-2019 17:40:48 Tải xuống
Chapter 92 07-11-2019 17:28:19 Tải xuống
Chapter 93 07-11-2019 17:27:55 Tải xuống
Chapter 94 07-11-2019 17:39:46 Tải xuống
Chapter 95 07-11-2019 17:39:33 Tải xuống
Chapter 96 07-11-2019 17:38:46 Tải xuống
Chapter 97 07-11-2019 17:25:44 Tải xuống
Chapter 98 07-11-2019 17:25:27 Tải xuống
Chapter 99 07-11-2019 17:24:49 Tải xuống
Chapter 100 07-11-2019 17:24:16 Tải xuống
Chapter 101 07-11-2019 17:38:18 Tải xuống
Chapter 102 07-11-2019 17:37:51 Tải xuống
Chapter 103 07-11-2019 17:22:49 Tải xuống
Chapter 104 07-11-2019 17:11:17 Tải xuống
Chapter 105 07-11-2019 17:10:42 Tải xuống
Chapter 106 07-11-2019 17:48:10 Tải xuống
Chapter 107 07-11-2019 17:36:21 Tải xuống
Chapter 108 07-11-2019 17:46:29 Tải xuống
Chapter 109 07-11-2019 17:41:48 Tải xuống
Chapter 110 07-11-2019 16:59:38 Tải xuống
Chapter 111 07-11-2019 16:59:07 Tải xuống
Chapter 112 07-11-2019 16:58:37 Tải xuống
Chapter 113 07-11-2019 16:58:07 Tải xuống
Chapter 114 07-11-2019 16:56:38 Tải xuống
Chapter 115 07-11-2019 16:56:10 Tải xuống
Chapter 116 07-11-2019 16:55:52 Tải xuống
Chapter 117 07-11-2019 16:55:07 Tải xuống
Chapter 118 07-11-2019 16:53:38 Tải xuống
Chapter 119 07-11-2019 16:53:08 Tải xuống
Chapter 120 07-11-2019 16:52:37 Tải xuống
Chapter 121 07-11-2019 16:52:08 Tải xuống
Chapter 122 07-11-2019 16:50:37 Tải xuống
Chapter 123 07-11-2019 16:50:19 Tải xuống
Chapter 124 07-11-2019 16:49:37 Tải xuống
Chapter 125 07-11-2019 16:49:07 Tải xuống
Chapter 126 07-11-2019 16:48:39 Tải xuống
Chapter 127 07-11-2019 16:48:08 Tải xuống
Chapter 128 07-11-2019 16:47:37 Tải xuống
Chapter 129 07-11-2019 16:47:08 Tải xuống
Chapter 130 07-11-2019 16:57:37 Tải xuống
Chapter 131 07-11-2019 16:57:07 Tải xuống
Chapter 132 07-11-2019 16:45:38 Tải xuống
Chapter 133 07-11-2019 16:45:11 Tải xuống
Chapter 134 07-11-2019 16:44:38 Tải xuống
Chapter 135 07-11-2019 16:44:07 Tải xuống
Chapter 136 07-11-2019 16:43:38 Tải xuống
Chapter 137 07-11-2019 16:43:07 Tải xuống
Chapter 138 07-11-2019 16:42:38 Tải xuống
Chapter 139 07-11-2019 16:41:37 Tải xuống
Chapter 140 07-11-2019 16:41:08 Tải xuống
Chapter 141 07-11-2019 17:41:19 Tải xuống
Chapter 142 07-11-2019 17:40:14 Tải xuống
Chapter 143 07-11-2019 16:39:37 Tải xuống
Chapter 144 07-11-2019 16:39:07 Tải xuống
Chapter 145 07-11-2019 16:38:37 Tải xuống
Chapter 146 07-11-2019 16:38:07 Tải xuống
Chapter 147 07-11-2019 16:37:39 Tải xuống
Chapter 148 07-11-2019 16:37:08 Tải xuống
Chapter 149 07-11-2019 16:36:38 Tải xuống
Chapter 150 07-11-2019 16:36:07 Tải xuống
Chapter 151 07-11-2019 16:35:37 Tải xuống
Chapter 152 07-11-2019 16:35:08 Tải xuống
Chapter 153 07-11-2019 16:34:42 Tải xuống
Chapter 154 07-11-2019 16:23:37 Tải xuống
Chapter 155 07-11-2019 16:23:08 Tải xuống
Chapter 156 07-11-2019 16:22:37 Tải xuống
Chapter 157 07-11-2019 16:22:07 Tải xuống
Chapter 158 07-11-2019 16:21:38 Tải xuống
Chapter 159 07-11-2019 16:21:08 Tải xuống
Chapter 160 07-11-2019 16:20:37 Tải xuống
Chapter 161 07-11-2019 16:20:08 Tải xuống
Chapter 162 07-11-2019 16:19:37 Tải xuống
Chapter 163 07-11-2019 16:19:07 Tải xuống
Chapter 164 16-11-2019 12:23:13 Tải xuống
Chapter 165 29-11-2019 14:12:39 Tải xuống
Chapter 166 12-12-2019 12:39:09 Tải xuống
Chapter 167 23-12-2019 16:23:09 Tải xuống
Chapter 168 04-01-2020 14:40:19 Tải xuống
Chapter 169 22-01-2020 14:12:39 Tải xuống
Chapter 170 23-01-2020 12:12:41 Tải xuống
Chapter 171 24-01-2020 16:06:39 Tải xuống
Chapter 172 22-03-2020 14:23:24 Tải xuống
Chapter 173 22-03-2020 14:22:41 Tải xuống
Chapter 174 21-02-2020 20:08:14 Tải xuống
Chapter 175 22-03-2020 14:22:23 Tải xuống
Chapter 176 22-03-2020 14:21:36 Tải xuống
Chapter 177 13-03-2020 14:12:40 Tải xuống
Chapter 179 29-03-2020 12:07:12 Tải xuống
Chapter 180 31-03-2020 12:08:44 Tải xuống
Chapter 181 05-04-2020 12:19:53 Tải xuống
Chapter 182 05-04-2020 12:19:12 Tải xuống
Chapter 183 14-04-2020 16:06:40 Tải xuống
Chapter 184 17-04-2020 14:12:25 Tải xuống
Chapter 185 26-04-2020 12:09:07 Tải xuống
Chapter 186 27-04-2020 16:43:37 Tải xuống
Chapter 187 14-05-2020 12:12:38 Tải xuống
Chapter 188 16-05-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 189 18-05-2020 18:28:07 Tải xuống
Chapter 190 24-05-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 191 31-05-2020 12:12:44 Tải xuống
Chapter 192 28-06-2020 22:03:43 Tải xuống
Chapter 193 28-06-2020 22:03:11 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh