Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta

Tác giả: Duyên Mạn Động Mạn
Thể loại: Comedy , Fantasy , Manhua , Mystery , Romance , Shoujo , Supernatural , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trạch nữ manga Diệp Ý nhát gan lại sợ quỷ, nhưng bởi vì truyền thống gia tộc cho nên không thể không giao thiệt với ma quỷ. Trong một lần tịnh hóa siêu độ, sau khi hoàn thành, lại sơ ý để máu thấm vào nhân vật chính Ninh Nghiêu trong manga mà mình đã vẽ. Không ngờ hôm sau, nhân vật chính trong manga của nàng lại sống sờ sờ xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng tên yêu quái có khuôn mặt của Ninh Nghiêu này, hình như đầu óc có vấn đề… Kể từ đó, Diệp Ý cùng nam chính Ninh Nghiêu bắt đầu cuộc sống chung đụng ầm ĩ, đồng thời nguy hiểm cũng đang vây quanh bọn họ…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 34 30-11-2018 19:08:47 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 19:08:45 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 19:08:44 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 19:08:43 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 19:08:42 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: Ma quỷ? 30-11-2018 19:08:12 Tải xuống
Chapter 2: Yêu quái ? 30-11-2018 19:08:14 Tải xuống
Chapter 3: Trời giáng mỹ nam ! 30-11-2018 19:08:14 Tải xuống
Chapter 4: Tôi muốn ăn cô ! 30-11-2018 19:08:15 Tải xuống
Chapter 5: OMG, Yêu quái chặn đường! 30-11-2018 19:08:16 Tải xuống
Chapter 6: Nữ nhân, tôi là giúp đỡ cô...... 30-11-2018 19:08:17 Tải xuống
Chapter 7: Ngày lễ tình nhân đen 30-11-2018 19:08:18 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 19:08:19 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 19:08:20 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 19:08:21 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 19:08:23 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 19:08:23 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 19:08:23 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 19:08:25 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 19:08:26 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 19:08:27 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 19:08:28 Tải xuống
Chapter 17.5 30-11-2018 19:08:29 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 19:08:30 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 19:08:31 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 19:08:32 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 19:08:33 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 19:08:34 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 19:08:35 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 19:08:36 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 19:08:37 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 19:08:38 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 19:08:39 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 19:08:40 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 19:08:41 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 19:08:42 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 19:08:43 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 19:08:44 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 19:08:45 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 19:08:47 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh