Kẻ Thách Đấu

Tác giả: Redice Studio
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Supernatural , Truyện Màu , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 18-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
‘Loser’, ‘Tên ẻo lả’, ‘Thằng cặn bã’. Đây là những cái tên mọi người gọi tôi ở thế giới thật. Tuy nhiên, đấy chỉ là ở ‘thế giới thật’ thôi. Không lý gì tôi cũng phải là một ‘kẻ thất bại’ trong game thực tế ảo hết! Tôi sẽ trở thành người vĩ đại nhất trong game!.  Hành trình của ‘Loser’ Park Noa trên con đường trở thành một game thủ chuyên nghiệp bắt đầi kể từ đây!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 20 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống
Chapter 19 10-12-2021 22:20:02 Tải xuống
Chapter 18 10-12-2021 21:20:29 Tải xuống
Chapter 17 10-12-2021 21:20:28 Tải xuống
Chapter 16.5 10-12-2021 21:20:28 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-12-2021 21:20:26 Tải xuống
Chapter 2 10-12-2021 21:20:26 Tải xuống
Chapter 3 10-12-2021 21:20:26 Tải xuống
Chapter 4 10-12-2021 21:20:26 Tải xuống
Chapter 5 10-12-2021 21:20:26 Tải xuống
Chapter 6 10-12-2021 21:20:26 Tải xuống
Chapter 7 10-12-2021 21:20:27 Tải xuống
Chapter 8 10-12-2021 21:20:27 Tải xuống
Chapter 9 10-12-2021 21:20:27 Tải xuống
Chapter 10 10-12-2021 21:20:27 Tải xuống
Chapter 11 10-12-2021 21:20:27 Tải xuống
Chapter 11.5 10-12-2021 21:20:28 Tải xuống
Chapter 12 10-12-2021 21:20:28 Tải xuống
Chapter 13 10-12-2021 21:20:28 Tải xuống
Chapter 14 10-12-2021 21:20:28 Tải xuống
Chapter 15 10-12-2021 21:20:28 Tải xuống
Chapter 16 10-12-2021 21:20:28 Tải xuống
Chapter 16.5 10-12-2021 21:20:28 Tải xuống
Chapter 17 10-12-2021 21:20:28 Tải xuống
Chapter 18 10-12-2021 21:20:29 Tải xuống
Chapter 19 10-12-2021 22:20:02 Tải xuống
Chapter 20 04-01-2022 18:20:01 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh