Kẻ Thách Đấu

Tác giả: Redice Studio
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Supernatural , Truyện Màu , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 28-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
‘Loser’, ‘Tên ẻo lả’, ‘Thằng cặn bã’. Đây là những cái tên mọi người gọi tôi ở thế giới thật. Tuy nhiên, đấy chỉ là ở ‘thế giới thật’ thôi. Không lý gì tôi cũng phải là một ‘kẻ thất bại’ trong game thực tế ảo hết! Tôi sẽ trở thành người vĩ đại nhất trong game!.  Hành trình của ‘Loser’ Park Noa trên con đường trở thành một game thủ chuyên nghiệp bắt đầi kể từ đây!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 30 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 29 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 28 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
Chapter 27 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
Chapter 26 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 27-03-2022 03:50:06 Tải xuống
Chapter 2 27-03-2022 03:50:06 Tải xuống
Chapter 3 27-03-2022 03:50:06 Tải xuống
Chapter 4 27-03-2022 03:50:06 Tải xuống
Chapter 5 27-03-2022 03:50:06 Tải xuống
Chapter 6 27-03-2022 03:50:06 Tải xuống
Chapter 7 27-03-2022 03:50:06 Tải xuống
Chapter 8 27-03-2022 03:50:06 Tải xuống
Chapter 9 27-03-2022 03:50:06 Tải xuống
Chapter 10 27-03-2022 03:50:06 Tải xuống
Chapter 11 27-03-2022 04:20:05 Tải xuống
Chapter 11.5 27-03-2022 04:20:05 Tải xuống
Chapter 12 27-03-2022 04:20:05 Tải xuống
Chapter 13 27-03-2022 04:20:05 Tải xuống
Chapter 14 27-03-2022 04:20:05 Tải xuống
Chapter 15 27-03-2022 04:20:05 Tải xuống
Chapter 16 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
Chapter 16.5 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
Chapter 17 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
Chapter 18 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
Chapter 19 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
Chapter 20 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
Chapter 21 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
Chapter 22 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
Chapter 23 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
Chapter 24 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
Chapter 25 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
Chapter 26 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
Chapter 27 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
Chapter 28 27-03-2022 04:10:04 Tải xuống
Chapter 29 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 30 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh