Siêu Đạo Thần Thuật

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 24-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Bạch Tử Nhạc vì một lí do không rõ đã xuyên không đến một thế giới nơi người, quỷ, yêu, tiên cùng tồn tại. Hơn nữa, cậu còn thức tỉnh được một hệ thống có thể gia tăng thuộc tính của bản thân. Nghiền ngẫm hàng ngàn công pháp, yếu quyết; hấp thu lý luận và kinh nghiệm tu hành; tự sáng tạo võ công; dấn thân vào con đường giết quỷ trừ yêu! Trở thành người mạnh nhất!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 69 24-03-2022 12:40:03 Tải xuống
Chapter 68 24-03-2022 12:40:03 Tải xuống
Chapter 67 17-03-2022 07:30:07 Tải xuống
Chapter 66 17-03-2022 07:30:07 Tải xuống
Chapter 65 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 11-03-2022 03:30:03 Tải xuống
Chapter 2 11-03-2022 03:30:03 Tải xuống
Chapter 3 11-03-2022 03:30:03 Tải xuống
Chapter 4 11-03-2022 03:30:03 Tải xuống
Chapter 5 11-03-2022 03:30:03 Tải xuống
Chapter 6 11-03-2022 03:30:03 Tải xuống
Chapter 7 11-03-2022 03:30:03 Tải xuống
Chapter 8 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 9 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 10 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 11 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 12 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 13 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 14 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 15 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 16 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 17 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 18 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 19 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 20 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 21 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 22 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 22: Must be checked 17-10-2021 23:20:10 Tải xuống
Chapter 23 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 24 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 25 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 26 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 27 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 28 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 29 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 30 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 31 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 32 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 33 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 34 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 35 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 36 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 37 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 38 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 39 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 40 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 41 11-03-2022 03:30:04 Tải xuống
Chapter 42 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 43 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 44 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 45 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 46 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 47 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 48 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 49 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 50 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 51 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 52 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 53 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 54 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 55 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 56 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 57 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 58 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 59 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 60 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 61 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 62 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 63 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 64 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 65 11-03-2022 03:30:05 Tải xuống
Chapter 66 17-03-2022 07:30:07 Tải xuống
Chapter 67 17-03-2022 07:30:07 Tải xuống
Chapter 68 24-03-2022 12:40:03 Tải xuống
Chapter 69 24-03-2022 12:40:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh