Loading...

Danh Môn Thiên Hậu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Smut , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Ban ngày, cô là minh tinh thần tượng xinh đẹp lóa mắt gặp phải tổng tài cầm thú. Ban đêm, cô trở lại là cô bé với dáng dấp bình thường còn anh ta lại biến thành chú của cô??? OMG!!! Chuyện quỷ gì vậy nè?!!!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 165 16-10-2019 08:43:13 Tải xuống
Chapter 164 15-10-2019 08:06:16 Tải xuống
Chapter 163 14-10-2019 10:01:13 Tải xuống
Chapter 162 13-10-2019 07:12:44 Tải xuống
Chapter 161 12-10-2019 19:31:03 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-06-2019 21:58:20 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 12:52:19 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 12:52:20 Tải xuống
Chapter 4 05-06-2019 22:02:26 Tải xuống
Chapter 5 13-05-2019 05:50:44 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 12:52:23 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 12:52:24 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 12:52:25 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 12:52:26 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 12:52:27 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 12:52:28 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 12:52:29 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 12:52:30 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 12:52:31 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 12:52:32 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 12:52:33 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 12:52:34 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 12:52:35 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 12:52:36 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 12:52:37 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 12:52:38 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 12:52:39 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 12:52:40 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 12:52:41 Tải xuống
Chapter 25 26-05-2019 19:18:50 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 12:52:43 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 12:52:44 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 12:52:45 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 12:52:46 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 12:52:47 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 12:52:48 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 12:52:49 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 12:52:50 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 12:52:51 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 12:52:52 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 12:52:53 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 12:52:54 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 12:52:55 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 12:52:56 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 12:52:57 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 12:52:58 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 12:52:59 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 12:53:00 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 12:53:01 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 12:53:04 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 12:53:04 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 12:53:05 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 12:53:05 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 12:53:06 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 12:53:07 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 12:53:09 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 12:53:09 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 12:53:10 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 12:53:11 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 12:53:12 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 12:53:13 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 12:53:15 Tải xuống
Chapter 58 22-06-2019 08:53:51 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 12:53:16 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 12:53:17 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 12:53:19 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 12:53:20 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 12:53:20 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 12:53:22 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 12:53:23 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 12:53:23 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 12:53:24 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 12:53:26 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 12:53:26 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 12:53:27 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 12:53:28 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 12:53:29 Tải xuống
Chapter 73 05-06-2019 23:21:40 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 12:53:31 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 12:53:32 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 12:53:34 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 12:53:34 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 12:53:35 Tải xuống
Chapter 79 17-08-2019 13:42:06 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 12:53:37 Tải xuống
Chapter 81 05-12-2018 05:42:12 Tải xuống
Chapter 82 07-12-2018 06:06:12 Tải xuống
Chapter 83 12-12-2018 08:28:38 Tải xuống
Chapter 84 14-12-2018 04:36:32 Tải xuống
Chapter 85 18-12-2018 04:10:41 Tải xuống
Chapter 86 10-01-2019 11:26:14 Tải xuống
Chapter 87 30-07-2019 01:03:27 Tải xuống
Chapter 88 26-07-2019 14:00:21 Tải xuống
Chapter 89 30-07-2019 10:11:23 Tải xuống
Chapter 90 30-07-2019 04:06:54 Tải xuống
Chapter 91 30-07-2019 10:45:26 Tải xuống
Chapter 92 01-08-2019 19:36:32 Tải xuống
Chapter 93 02-08-2019 20:30:19 Tải xuống
Chapter 94 03-08-2019 10:06:10 Tải xuống
Chapter 95 04-08-2019 10:36:15 Tải xuống
Chapter 96 05-08-2019 10:36:22 Tải xuống
Chapter 97 06-08-2019 09:24:34 Tải xuống
Chapter 98 07-08-2019 12:02:28 Tải xuống
Chapter 99 08-08-2019 10:48:15 Tải xuống
Chapter 100 09-08-2019 10:42:08 Tải xuống
Chapter 101 10-08-2019 08:36:09 Tải xuống
Chapter 102 12-08-2019 13:12:07 Tải xuống
Chapter 103 12-08-2019 12:18:31 Tải xuống
Chapter 104 13-08-2019 11:00:58 Tải xuống
Chapter 105 14-08-2019 08:36:14 Tải xuống
Chapter 106 15-08-2019 10:12:16 Tải xuống
Chapter 107 16-08-2019 09:12:06 Tải xuống
Chapter 108 17-08-2019 10:06:25 Tải xuống
Chapter 109 18-08-2019 09:54:12 Tải xuống
Chapter 110 19-08-2019 07:48:43 Tải xuống
Chapter 111 20-08-2019 09:36:15 Tải xuống
Chapter 112 21-08-2019 09:54:23 Tải xuống
Chapter 113 22-08-2019 10:18:11 Tải xuống
Chapter 114 23-08-2019 09:24:13 Tải xuống
Chapter 115 24-08-2019 10:12:14 Tải xuống
Chapter 116 25-08-2019 08:24:12 Tải xuống
Chapter 117 26-08-2019 10:24:17 Tải xuống
Chapter 118 27-08-2019 10:36:12 Tải xuống
Chapter 119 28-08-2019 09:42:11 Tải xuống
Chapter 120 29-08-2019 09:12:05 Tải xuống
Chapter 121 30-08-2019 10:18:14 Tải xuống
Chapter 122 31-08-2019 08:42:09 Tải xuống
Chapter 123 03-09-2019 09:48:30 Tải xuống
Chapter 124 03-09-2019 09:48:34 Tải xuống
Chapter 125 03-09-2019 09:48:37 Tải xuống
Chapter 126 04-09-2019 08:24:13 Tải xuống
Chapter 127 05-09-2019 10:00:34 Tải xuống
Chapter 128 06-09-2019 11:42:08 Tải xuống
Chapter 129 07-09-2019 17:24:12 Tải xuống
Chapter 130 08-09-2019 09:36:12 Tải xuống
Chapter 131 09-09-2019 11:24:08 Tải xuống
Chapter 132 10-09-2019 10:36:17 Tải xuống
Chapter 133 11-09-2019 10:30:20 Tải xuống
Chapter 134 12-09-2019 09:24:09 Tải xuống
Chapter 135 13-09-2019 10:00:45 Tải xuống
Chapter 136 14-09-2019 15:18:18 Tải xuống
Chapter 137 15-09-2019 08:42:16 Tải xuống
Chapter 138 16-09-2019 10:06:13 Tải xuống
Chapter 139 17-09-2019 08:18:15 Tải xuống
Chapter 140 18-09-2019 14:01:52 Tải xuống
Chapter 141 21-09-2019 11:12:12 Tải xuống
Chapter 142 22-09-2019 09:06:36 Tải xuống
Chapter 143 23-09-2019 10:48:09 Tải xuống
Chapter 144 24-09-2019 13:01:49 Tải xuống
Chapter 145 25-09-2019 09:48:08 Tải xuống
Chapter 146 26-09-2019 11:18:17 Tải xuống
Chapter 147 27-09-2019 09:36:10 Tải xuống
Chapter 148 28-09-2019 18:01:03 Tải xuống
Chapter 149 29-09-2019 20:02:54 Tải xuống
Chapter 150 30-09-2019 15:01:28 Tải xuống
Chapter 151 04-10-2019 02:33:10 Tải xuống
Chapter 152 04-10-2019 01:44:45 Tải xuống
Chapter 153 03-10-2019 23:34:48 Tải xuống
Chapter 154 04-10-2019 09:02:40 Tải xuống
Chapter 155 06-10-2019 12:30:41 Tải xuống
Chapter 156 07-10-2019 19:43:43 Tải xuống
Chapter 157 08-10-2019 11:01:12 Tải xuống
Chapter 158 09-10-2019 08:36:42 Tải xuống
Chapter 159 10-10-2019 11:06:10 Tải xuống
Chapter 160 11-10-2019 08:12:12 Tải xuống
Chapter 161 12-10-2019 19:31:03 Tải xuống
Chapter 162 13-10-2019 07:12:44 Tải xuống
Chapter 163 14-10-2019 10:01:13 Tải xuống
Chapter 164 15-10-2019 08:06:16 Tải xuống
Chapter 165 16-10-2019 08:43:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM