Loading...

Danh Môn Thiên Hậu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Smut , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 10-01-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Ban ngày, cô là minh tinh thần tượng xinh đẹp lóa mắt gặp phải tổng tài cầm thú. Ban đêm, cô trở lại là cô bé với dáng dấp bình thường còn anh ta lại biến thành chú của cô??? OMG!!! Chuyện quỷ gì vậy nè?!!!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 86 10-01-2019 11:26:14 Tải xuống
Chapter 85 18-12-2018 04:10:41 Tải xuống
Chapter 84 14-12-2018 04:36:32 Tải xuống
Chapter 83 12-12-2018 08:28:38 Tải xuống
Chapter 82 07-12-2018 06:06:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-06-2019 21:58:20 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 12:52:19 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 12:52:20 Tải xuống
Chapter 4 05-06-2019 22:02:26 Tải xuống
Chapter 5 13-05-2019 05:50:44 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 12:52:23 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 12:52:24 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 12:52:25 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 12:52:26 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 12:52:27 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 12:52:28 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 12:52:29 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 12:52:30 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 12:52:31 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 12:52:32 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 12:52:33 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 12:52:34 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 12:52:35 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 12:52:36 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 12:52:37 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 12:52:38 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 12:52:39 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 12:52:40 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 12:52:41 Tải xuống
Chapter 25 26-05-2019 19:18:50 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 12:52:43 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 12:52:44 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 12:52:45 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 12:52:46 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 12:52:47 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 12:52:48 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 12:52:49 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 12:52:50 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 12:52:51 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 12:52:52 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 12:52:53 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 12:52:54 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 12:52:55 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 12:52:56 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 12:52:57 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 12:52:58 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 12:52:59 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 12:53:00 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 12:53:01 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 12:53:04 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 12:53:04 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 12:53:05 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 12:53:05 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 12:53:06 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 12:53:07 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 12:53:09 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 12:53:09 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 12:53:10 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 12:53:11 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 12:53:12 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 12:53:13 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 12:53:15 Tải xuống
Chapter 58 22-06-2019 08:53:51 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 12:53:16 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 12:53:17 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 12:53:19 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 12:53:20 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 12:53:20 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 12:53:22 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 12:53:23 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 12:53:23 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 12:53:24 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 12:53:26 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 12:53:26 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 12:53:27 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 12:53:28 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 12:53:29 Tải xuống
Chapter 73 05-06-2019 23:21:40 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 12:53:31 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 12:53:32 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 12:53:34 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 12:53:34 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 12:53:35 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 12:53:36 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 12:53:37 Tải xuống
Chapter 81 05-12-2018 05:42:12 Tải xuống
Chapter 82 07-12-2018 06:06:12 Tải xuống
Chapter 83 12-12-2018 08:28:38 Tải xuống
Chapter 84 14-12-2018 04:36:32 Tải xuống
Chapter 85 18-12-2018 04:10:41 Tải xuống
Chapter 86 10-01-2019 11:26:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM