Tôi Là Thợ Săn Có Sức Mạnh Của 99 Vạn Tiền Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Fantasy , Manhwa , Supernatural , Truyện Màu , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 18-06-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Gang Hyeon Joon - một thợ săn cấp F tầm thường, phế vật vẫn luôn khao khát có được thứ sức mạnh giúp anh đổi đời. Một ngày nọ, lời thỉnh cầu của anh đã được hồi đáp. 99 vạn tiền kiếp của anh đã xuất hiện! Hành trình phiêu lưu với sức mạnh từ 99 vạn tiền kiếp của Gang Hyeon Joon bắt đầu!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 98 11-06-2021 06:24:05 Tải xuống
Chapter 97 11-06-2021 06:24:05 Tải xuống
Chapter 96 11-06-2021 06:24:05 Tải xuống
Chapter 95 11-06-2021 06:24:05 Tải xuống
Chapter 94 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 24-05-2021 08:30:09 Tải xuống
Chapter 1 24-05-2021 08:30:09 Tải xuống
Chapter 2 24-05-2021 08:30:09 Tải xuống
Chapter 3 24-05-2021 08:30:10 Tải xuống
Chapter 4 24-05-2021 08:30:10 Tải xuống
Chapter 5 24-05-2021 08:30:10 Tải xuống
Chapter 6 24-05-2021 08:30:10 Tải xuống
Chapter 7 24-05-2021 08:30:10 Tải xuống
Chapter 8 24-05-2021 08:30:10 Tải xuống
Chapter 9 24-05-2021 10:12:16 Tải xuống
Chapter 10 24-05-2021 10:12:17 Tải xuống
Chapter 11 24-05-2021 10:48:18 Tải xuống
Chapter 12 24-05-2021 10:48:19 Tải xuống
Chapter 13 24-05-2021 10:48:19 Tải xuống
Chapter 14 24-05-2021 10:48:19 Tải xuống
Chapter 15 24-05-2021 10:48:19 Tải xuống
Chapter 16 24-05-2021 10:48:19 Tải xuống
Chapter 17 24-05-2021 10:48:19 Tải xuống
Chapter 18 24-05-2021 17:54:06 Tải xuống
Chapter 19 24-05-2021 17:54:06 Tải xuống
Chapter 20 24-05-2021 17:54:07 Tải xuống
Chapter 21 27-05-2021 05:24:16 Tải xuống
Chapter 22 04-06-2021 10:18:17 Tải xuống
Chapter 23 11-06-2021 08:12:07 Tải xuống
Chapter 24 18-06-2021 08:36:09 Tải xuống
Chapter 36 14-06-2021 16:36:05 Tải xuống
Chapter 51 14-06-2021 16:36:05 Tải xuống
Chapter 60 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 61 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 62 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 63 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 64 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 65 14-06-2021 16:36:05 Tải xuống
Chapter 66 14-06-2021 16:36:05 Tải xuống
Chapter 67 14-06-2021 16:36:05 Tải xuống
Chapter 68 14-06-2021 16:36:05 Tải xuống
Chapter 69 14-06-2021 16:36:05 Tải xuống
Chapter 70 14-06-2021 16:36:05 Tải xuống
Chapter 71 14-06-2021 16:36:05 Tải xuống
Chapter 72 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 73 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 74 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 75 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 76 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 77 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 78 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 79 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 80 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 81 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 82 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 83 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 84 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 85 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 86 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 87 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 88 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 89 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 90 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 91 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 92 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 93 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 94 11-06-2021 06:24:04 Tải xuống
Chapter 95 11-06-2021 06:24:05 Tải xuống
Chapter 96 11-06-2021 06:24:05 Tải xuống
Chapter 97 11-06-2021 06:24:05 Tải xuống
Chapter 98 11-06-2021 06:24:05 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh