Công Tước, Loạn Vừa Thôi!

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Comedy , Comic , Doujinshi , Drama , Fantasy , Manga , Manhua , Manhwa , Ngôn Tình , Romance , Slice of Life , Tạp chí truyện tranh , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 28-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Công tước của tôi, tình yêu của tôi. Người mà tôi đã trao tình yêu và tâm hồn mình - Tại sao bạn trông buồn thế?. Mỗi khi Công tước của tôi chán nản, thế giới của tôi rơi vào tình trạng lấp lửng. Mọi thứ trở nên tối tăm và ảm đạm như thể cơn mưa lớn che khuất trên nó. Một tháng trước, cuộc sống của tôi được cho là kết thúc bởi bàn tay của bạn. Trước khi tôi biết bạn đã trở thành chồng tôi!? Nó vượt quá tầm hiểu biết của tôi nhưng Erin của bạn bây giờ là một tín đồ. Tôi ước nó là thật, thật tuyệt nếu nó là tình yêu thực sự. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là một ảo ảnh của ma thuật hắc ám. Bây giờ ngay cả phép thuật cũng vượt khỏi tầm kiểm soát. Một tính cách chia rẽ? Như thể tôi đã kết hôn với hai người chồng khác nhau? Tại sao?? Tại sao bạn làm điều này, Công tước của tôi!?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 127 28-03-2022 12:40:13 Tải xuống
Chapter 126 28-03-2022 12:40:13 Tải xuống
Chapter 125 28-03-2022 12:40:13 Tải xuống
Chapter 124 28-03-2022 12:40:13 Tải xuống
Chapter 123 28-03-2022 12:40:13 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: Prologue (1) 11-12-2022 11:28:49 Tải xuống
Chapter 2 28-03-2022 12:40:04 Tải xuống
Chapter 3 28-03-2022 12:40:04 Tải xuống
Chapter 4 28-03-2022 12:40:04 Tải xuống
Chapter 5 28-03-2022 12:40:04 Tải xuống
Chapter 6 28-03-2022 12:40:05 Tải xuống
Chapter 7 28-03-2022 12:40:05 Tải xuống
Chapter 8 28-03-2022 12:40:05 Tải xuống
Chapter 9 28-03-2022 12:40:05 Tải xuống
Chapter 10 28-03-2022 12:40:05 Tải xuống
Chapter 11 28-03-2022 12:40:05 Tải xuống
Chapter 12 28-03-2022 12:40:05 Tải xuống
Chapter 13 28-03-2022 12:40:05 Tải xuống
Chapter 14 28-03-2022 12:40:05 Tải xuống
Chapter 15 28-03-2022 12:40:05 Tải xuống
Chapter 16 28-03-2022 12:40:05 Tải xuống
Chapter 17 28-03-2022 12:40:05 Tải xuống
Chapter 18 28-03-2022 12:40:05 Tải xuống
Chapter 19 28-03-2022 12:40:05 Tải xuống
Chapter 20 28-03-2022 12:40:06 Tải xuống
Chapter 21 28-03-2022 12:40:06 Tải xuống
Chapter 22 28-03-2022 12:40:06 Tải xuống
Chapter 23 28-03-2022 12:40:06 Tải xuống
Chapter 24 28-03-2022 12:40:06 Tải xuống
Chapter 25 28-03-2022 12:40:06 Tải xuống
Chapter 25.1 28-03-2022 12:40:06 Tải xuống
Chapter 25.2 28-03-2022 12:40:06 Tải xuống
Chapter 25.3 28-03-2022 12:40:06 Tải xuống
Chapter 25.4 28-03-2022 12:40:06 Tải xuống
Chapter 25.5 28-03-2022 12:40:06 Tải xuống
Chapter 25.6 28-03-2022 12:40:06 Tải xuống
Chapter 25.7 28-03-2022 12:40:06 Tải xuống
Chapter 25.8 28-03-2022 12:40:06 Tải xuống
Chapter 25.9 28-03-2022 12:40:06 Tải xuống
Chapter 26 28-03-2022 12:40:06 Tải xuống
Chapter 27 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 28 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 29 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 30 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 31 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 32 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 33 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 34 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 35 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 36 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 37 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 38 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 39 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 40 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 41 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 42 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 43 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 44 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 45 28-03-2022 12:40:07 Tải xuống
Chapter 46 28-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 47 28-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 48 28-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 49 28-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 50 28-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 51 28-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 52 28-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 53 28-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 54 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 55 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 56 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 57 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 58 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 59 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 60 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 61 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 62 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 63 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 64 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 65 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 66 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 67 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 68 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 69 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 70 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 71 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 72 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 73 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 74 28-03-2022 12:40:09 Tải xuống
Chapter 75 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 76 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 77 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 78 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 79 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 80 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 81 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 82 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 83 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 84 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 85 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 86 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 87 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 88 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 89 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 90 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 91 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 92 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 93 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 94 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 95 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 96 28-03-2022 12:40:10 Tải xuống
Chapter 97 28-03-2022 12:40:11 Tải xuống
Chapter 98 28-03-2022 12:40:11 Tải xuống
Chapter 99 28-03-2022 12:40:11 Tải xuống
Chapter 100 28-03-2022 12:40:11 Tải xuống
Chapter 101 28-03-2022 12:40:11 Tải xuống
Chapter 102 28-03-2022 12:40:11 Tải xuống
Chapter 103 28-03-2022 12:40:11 Tải xuống
Chapter 104 28-03-2022 12:40:11 Tải xuống
Chapter 105 28-03-2022 12:40:11 Tải xuống
Chapter 106 28-03-2022 12:40:11 Tải xuống
Chapter 107 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 108 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 109 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 110 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 111 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 112 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 112.5 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 113 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 113.5 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 114 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 114.5 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 115 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 115.5 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 116 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 116.5 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 117 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 117.5 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 118 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 119 28-03-2022 12:40:12 Tải xuống
Chapter 120 28-03-2022 12:40:13 Tải xuống
Chapter 121 28-03-2022 12:40:13 Tải xuống
Chapter 122 28-03-2022 12:40:13 Tải xuống
Chapter 123 28-03-2022 12:40:13 Tải xuống
Chapter 124 28-03-2022 12:40:13 Tải xuống
Chapter 125 28-03-2022 12:40:13 Tải xuống
Chapter 126 28-03-2022 12:40:13 Tải xuống
Chapter 127 28-03-2022 12:40:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh