Huyền Thoại Tu La Độc Long

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhwa , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 18-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một loạt các dược môn tự hào là có lịch sử lâu đời đã bị tiêu diệt toàn bộ. Giũa chốn địa ngục đầy tuyệt vọng, xác chết chất đống thành núi, máu chảy thành sông ấy Tu la cuối cùng cũng đã bừng tỉnh.- “Ta sẽ giết sách tất cả chúng, không chừa một manh xác. Tuyệt đối sẽ không dừng tay cho đến khi giết sạch bọn chúng”.Jin Cha Gang - Người còn sống duy nhất của dược môn bạch hoa tuyệt cốc.Công cuộc trả thù cô độc của chàng trai nọ được ghi chép lại như một truyền thuyết trong lịch sử võ lâm giang hồ sau này chính thức bắt đầu!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 60 14-12-2021 11:30:09 Tải xuống
Chapter 59 14-12-2021 11:30:09 Tải xuống
Chapter 58 14-12-2021 11:30:09 Tải xuống
Chapter 57 14-12-2021 11:30:09 Tải xuống
Chapter 56 14-12-2021 11:30:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 14-12-2021 11:30:03 Tải xuống
Chapter 1 14-12-2021 11:30:03 Tải xuống
Chapter 2 14-12-2021 11:30:03 Tải xuống
Chapter 3 14-12-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 4 14-12-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 5 14-12-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 6 14-12-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 7 14-12-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 8 14-12-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 9 14-12-2021 11:30:05 Tải xuống
Chapter 10 14-12-2021 11:30:05 Tải xuống
Chapter 11 14-12-2021 11:30:05 Tải xuống
Chapter 12 14-12-2021 11:30:05 Tải xuống
Chapter 13 14-12-2021 11:30:05 Tải xuống
Chapter 14 14-12-2021 11:30:05 Tải xuống
Chapter 15 14-12-2021 11:30:05 Tải xuống
Chapter 16 14-12-2021 11:30:05 Tải xuống
Chapter 17 14-12-2021 11:30:05 Tải xuống
Chapter 18 14-12-2021 11:30:05 Tải xuống
Chapter 19 14-12-2021 11:30:05 Tải xuống
Chapter 20 14-12-2021 11:30:06 Tải xuống
Chapter 21 14-12-2021 11:30:06 Tải xuống
Chapter 22 14-12-2021 11:30:06 Tải xuống
Chapter 23 14-12-2021 11:30:06 Tải xuống
Chapter 24 14-12-2021 11:30:06 Tải xuống
Chapter 25 14-12-2021 11:30:06 Tải xuống
Chapter 26 14-12-2021 11:30:06 Tải xuống
Chapter 27 14-12-2021 11:30:06 Tải xuống
Chapter 28 14-12-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 29 14-12-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 30 14-12-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 31 14-12-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 32 14-12-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 33 14-12-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 34 14-12-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 35 14-12-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 36 14-12-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 37 14-12-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 38 14-12-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 39 14-12-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 40 14-12-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 41 14-12-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 42 14-12-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 43 14-12-2021 11:30:08 Tải xuống
Chapter 44 14-12-2021 11:30:08 Tải xuống
Chapter 45 14-12-2021 11:30:08 Tải xuống
Chapter 46 14-12-2021 11:30:08 Tải xuống
Chapter 47 14-12-2021 11:30:08 Tải xuống
Chapter 48 14-12-2021 11:30:08 Tải xuống
Chapter 49 14-12-2021 11:30:08 Tải xuống
Chapter 50 14-12-2021 11:30:08 Tải xuống
Chapter 51 14-12-2021 11:30:09 Tải xuống
Chapter 52 14-12-2021 11:30:09 Tải xuống
Chapter 53 14-12-2021 11:30:09 Tải xuống
Chapter 54 14-12-2021 11:30:09 Tải xuống
Chapter 55 14-12-2021 11:30:09 Tải xuống
Chapter 56 14-12-2021 11:30:09 Tải xuống
Chapter 57 14-12-2021 11:30:09 Tải xuống
Chapter 58 14-12-2021 11:30:09 Tải xuống
Chapter 59 14-12-2021 11:30:09 Tải xuống
Chapter 60 14-12-2021 11:30:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh