Huyền Thoại Tu La Độc Long

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhwa , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 25-07-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một loạt các dược môn tự hào là có lịch sử lâu đời đã bị tiêu diệt toàn bộ. Giũa chốn địa ngục đầy tuyệt vọng, xác chết chất đống thành núi, máu chảy thành sông ấy Tu la cuối cùng cũng đã bừng tỉnh.- “Ta sẽ giết sách tất cả chúng, không chừa một manh xác. Tuyệt đối sẽ không dừng tay cho đến khi giết sạch bọn chúng”.Jin Cha Gang - Người còn sống duy nhất của dược môn bạch hoa tuyệt cốc.Công cuộc trả thù cô độc của chàng trai nọ được ghi chép lại như một truyền thuyết trong lịch sử võ lâm giang hồ sau này chính thức bắt đầu!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 46 25-07-2021 14:40:02 Tải xuống
Chapter 45 18-07-2021 16:50:02 Tải xuống
Chapter 44 11-07-2021 14:50:07 Tải xuống
Chapter 43 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 42 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 1 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 2 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 3 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 4 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 5 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 6 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 7 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 8 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 9 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 10 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 11 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 12 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 13 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 14 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 15 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 16 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 17 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 18 04-07-2021 14:20:03 Tải xuống
Chapter 19 04-07-2021 14:10:03 Tải xuống
Chapter 20 04-07-2021 14:10:03 Tải xuống
Chapter 21 04-07-2021 14:10:03 Tải xuống
Chapter 22 04-07-2021 14:10:03 Tải xuống
Chapter 23 04-07-2021 14:10:03 Tải xuống
Chapter 24 04-07-2021 14:10:03 Tải xuống
Chapter 25 04-07-2021 14:10:03 Tải xuống
Chapter 26 04-07-2021 14:10:03 Tải xuống
Chapter 27 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 28 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 29 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 30 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 31 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 32 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 33 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 34 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 35 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 36 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 37 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 38 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 39 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 40 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 41 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 42 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 43 04-07-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 44 11-07-2021 14:50:07 Tải xuống
Chapter 45 18-07-2021 16:50:02 Tải xuống
Chapter 46 25-07-2021 14:40:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh