Kẻ Bảo Vệ Phù Thủy Là Một Orge

Tác giả: Shinohara Kenta
Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Manga , Romance , Shounen
Lần cập nhật cuối: 25-11-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Mội bộ manga cực bựa và hài hước của tác giả bộ manga đình đám Lost in space .Morihito, một thanh niên giấu sức mạnh orge vượt trội để khép mình sống một cuộc sống bình thường,rồi cô bạn thơ ấu là một phù thủy bỗng tự nhiên xuất hiện và ép cậu trở thành linh thú khế ước, nếu không thì sẽ biến cậu thành một con hổ lai bò.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 29 26-11-2021 05:00:06 Tải xuống
Chapter 28 19-11-2021 10:50:05 Tải xuống
Chapter 27 09-11-2021 15:00:04 Tải xuống
Chapter 26 29-09-2021 15:30:15 Tải xuống
Chapter 25 29-09-2021 15:30:15 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: Sự trở lại của phù thủy 29-09-2021 15:30:13 Tải xuống
Chapter 2 29-09-2021 15:30:13 Tải xuống
Chapter 3 29-09-2021 15:30:13 Tải xuống
Chapter 4 29-09-2021 15:30:13 Tải xuống
Chapter 5 29-09-2021 15:30:13 Tải xuống
Chapter 6 29-09-2021 15:30:13 Tải xuống
Chapter 7 29-09-2021 15:30:13 Tải xuống
Chapter 8 29-09-2021 15:30:13 Tải xuống
Chapter 9 29-09-2021 15:30:13 Tải xuống
Chapter 10 29-09-2021 15:30:14 Tải xuống
Chapter 11 29-09-2021 15:30:14 Tải xuống
Chapter 12 29-09-2021 15:30:14 Tải xuống
Chapter 13 29-09-2021 15:30:14 Tải xuống
Chapter 14 29-09-2021 15:30:14 Tải xuống
Chapter 15 29-09-2021 15:30:14 Tải xuống
Chapter 16 29-09-2021 15:30:14 Tải xuống
Chapter 17 29-09-2021 15:30:14 Tải xuống
Chapter 18 29-09-2021 15:30:14 Tải xuống
Chapter 19 29-09-2021 15:30:14 Tải xuống
Chapter 20 29-09-2021 15:30:14 Tải xuống
Chapter 21 29-09-2021 15:30:15 Tải xuống
Chapter 22 29-09-2021 15:30:15 Tải xuống
Chapter 23 29-09-2021 15:30:15 Tải xuống
Chapter 24 29-09-2021 15:30:15 Tải xuống
Chapter 25 29-09-2021 15:30:15 Tải xuống
Chapter 26 29-09-2021 15:30:15 Tải xuống
Chapter 27 09-11-2021 15:00:04 Tải xuống
Chapter 28 19-11-2021 10:50:05 Tải xuống
Chapter 29 26-11-2021 05:00:06 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh