Sentai Dai Shikkaku

Tác giả: Haruba Negi
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manga
Lần cập nhật cuối: 01-03-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cùng tác giả với bộ truyện 5-tobun
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1.1 08-02-2021 16:02:17 Tải xuống
Chapter 1.2 08-02-2021 15:42:57 Tải xuống
Chapter 2 25-02-2021 13:53:09 Tải xuống
Chapter 3 25-02-2021 13:52:49 Tải xuống
Chapter 4 01-03-2021 17:42:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh