Giáo chủ tân nhiệm muốn hoàn lương

Tác giả: Tân Truyền Văn Hóa
Thể loại: Adventure , Comedy , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Mecha , Sci-fi , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hai nhân vật chính trao đổi thân xác cho nhau, cùng phá tan trận địa địch.
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 14-01-2021 05:45:57 Tải xuống
Chapter 1 14-01-2021 13:36:14 Tải xuống
Chapter 2 16-01-2021 17:06:26 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh