Kangibanka

Tác giả: Megumi Kouji - Imamura Shougo
Thể loại: Action , Drama , Historical , Manga , Shounen
Lần cập nhật cuối: 22-07-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
"Tạo ra một "đất nước" không có cướp và bị cướp", đó là ước mơ vĩ đại và mâu thuẫn mà chàng thiếu niên đã mường tượng ra trong đầu. Bối cảnh là đầu thời kỳ chiến quốc. Những người dân thường bị thương, bị đói, chịu đau khổ trong các cuộc chiến tranh cứ xảy ra triền miên. Một thiếu niên mồ côi cả cha lẫn mẹ - Kuhee bị bán như một nô lệ đã được Tamonmaru, người cầm đầu một băng đảng cướp cứu. Nghe Tamonmaru nói về tham vọng vươn lên trong thời loạn và hướng đến vị trí Đại danh thì Kuhee đã cảm nhận được từng nhịp đập trong linh hồn mình. Một anh hùng thời chiến quốc mới đã được sinh ra từ kiệt tác tiểu thuyết lịch sử "Jinkan".
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 19 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 18 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 17 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 16 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 15 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 2 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 3 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 4 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 5 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 6 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 7 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 8 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 9 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 10 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 11 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 12 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 13 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 14 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 15 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 16 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 17 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 18 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống
Chapter 19 22-07-2021 10:00:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh