Ngã lão ma thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhwa , Martial Arts , Supernatural , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 25-11-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một trong những Ma thần mạnh nhất lịch sử võ lâm xuất hiện, là kỳ tài võ học kinh người, nhưng khởi nguồn lại là do ... thằng chút chít cách đó cả ngàn năm bay về can thiệp, câu chuyện hư cmn cấu này rồi sẽ đi đâu về đâu =))
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 81 25-11-2021 21:40:03 Tải xuống
Chapter 80 21-11-2021 17:40:04 Tải xuống
Chapter 79 15-11-2021 14:00:15 Tải xuống
Chapter 78 06-11-2021 14:00:06 Tải xuống
Chapter 77 30-10-2021 15:50:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 09-09-2021 15:40:15 Tải xuống
Chapter 2 09-09-2021 15:40:15 Tải xuống
Chapter 3 09-09-2021 15:40:15 Tải xuống
Chapter 4 09-09-2021 15:40:15 Tải xuống
Chapter 5 09-09-2021 15:40:15 Tải xuống
Chapter 6 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 7 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 8 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 8.2: (truyện chữ) - tự dịch từ bản Hàn 27-12-2020 09:39:30 Tải xuống
Chapter 8.3 27-12-2020 09:39:29 Tải xuống
Chapter 8.4 27-12-2020 09:39:18 Tải xuống
Chapter 9 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 9.1 27-12-2020 09:39:08 Tải xuống
Chapter 9.2 27-12-2020 09:38:58 Tải xuống
Chapter 9.3 27-12-2020 09:39:07 Tải xuống
Chapter 10 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 10.1 27-12-2020 09:38:49 Tải xuống
Chapter 10.2 27-12-2020 09:50:32 Tải xuống
Chapter 10.3 27-12-2020 09:50:31 Tải xuống
Chapter 11 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 12 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 13 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 14 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 15 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 16 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 17 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 18 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 19 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 20 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 21 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 22 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 23 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 24 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 25 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 26 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 27 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 28 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 29 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 30 09-09-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 31 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 32 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 33 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 34 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 35 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 36 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 37 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 38 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 39 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 40 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 41 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 42 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 43 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 44 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 45 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 46 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 47 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 48 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 49 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 50 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 51 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 52 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 53 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 54 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 55 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 56 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 57 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 58 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 59 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 60 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 61 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 62 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 63 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 64 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 65 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 66 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 67 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 68 09-09-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 69 09-09-2021 16:30:03 Tải xuống
Chapter 70 30-09-2021 22:20:03 Tải xuống
Chapter 71 30-09-2021 22:20:03 Tải xuống
Chapter 72 30-09-2021 22:20:03 Tải xuống
Chapter 73 30-09-2021 23:20:03 Tải xuống
Chapter 74 07-10-2021 05:30:03 Tải xuống
Chapter 75 16-10-2021 19:20:03 Tải xuống
Chapter 76 23-10-2021 20:30:05 Tải xuống
Chapter 77 30-10-2021 15:50:07 Tải xuống
Chapter 78 06-11-2021 14:00:06 Tải xuống
Chapter 79 15-11-2021 14:00:15 Tải xuống
Chapter 80 21-11-2021 17:40:04 Tải xuống
Chapter 81 25-11-2021 21:40:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh