Phi Lôi Đạo

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Martial Arts , Shounen , Truyện Màu , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 11-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cậu bé mồ côi Ryu-Yeon có thể điêu khắc gỗ thành những tác phẩm điêu khắc phức tạp tuyệt vời. Một ngày nọ, sau khi hoàn thành tác phẩm điêu khắc bức tượng cha mẹ mình, cậu gặp một người đàn ông lớn tuổi bí ẩn. Ông ta rất ấn tượng với tác phẩm điêu khắc của cậu.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 74 11-04-2021 09:56:45 Tải xuống
Chapter 73 10-04-2021 12:07:07 Tải xuống
Chapter 72 08-04-2021 08:09:46 Tải xuống
Chapter 71 08-04-2021 23:07:33 Tải xuống
Chapter 70 18-03-2021 19:54:03 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-10-2020 23:44:23 Tải xuống
Chapter 2 30-10-2020 22:33:36 Tải xuống
Chapter 3 30-10-2020 22:33:28 Tải xuống
Chapter 4 30-10-2020 22:33:12 Tải xuống
Chapter 5 30-10-2020 22:55:16 Tải xuống
Chapter 6 30-10-2020 22:55:09 Tải xuống
Chapter 7 30-10-2020 23:44:15 Tải xuống
Chapter 8 30-10-2020 22:54:24 Tải xuống
Chapter 9 30-10-2020 23:44:24 Tải xuống
Chapter 10 30-10-2020 22:53:45 Tải xuống
Chapter 11 31-10-2020 00:01:42 Tải xuống
Chapter 12 30-10-2020 22:54:40 Tải xuống
Chapter 13 30-10-2020 22:31:13 Tải xuống
Chapter 14 30-10-2020 23:33:57 Tải xuống
Chapter 15 30-10-2020 23:46:25 Tải xuống
Chapter 16 30-10-2020 23:46:16 Tải xuống
Chapter 17 30-10-2020 23:46:09 Tải xuống
Chapter 18 30-10-2020 23:45:59 Tải xuống
Chapter 19 30-10-2020 23:00:59 Tải xuống
Chapter 20 30-10-2020 23:00:46 Tải xuống
Chapter 21 30-10-2020 23:00:30 Tải xuống
Chapter 22 30-10-2020 23:00:18 Tải xuống
Chapter 23 08-11-2020 14:07:15 Tải xuống
Chapter 24 08-11-2020 09:42:09 Tải xuống
Chapter 25 08-11-2020 14:07:09 Tải xuống
Chapter 26 08-11-2020 10:00:25 Tải xuống
Chapter 27 08-11-2020 14:07:00 Tải xuống
Chapter 28 08-11-2020 14:06:53 Tải xuống
Chapter 29 08-11-2020 14:06:46 Tải xuống
Chapter 30 08-11-2020 14:06:26 Tải xuống
Chapter 31 08-11-2020 14:06:25 Tải xuống
Chapter 32 08-11-2020 12:25:58 Tải xuống
Chapter 33 08-11-2020 12:25:58 Tải xuống
Chapter 34 08-11-2020 12:25:50 Tải xuống
Chapter 35 08-11-2020 12:37:27 Tải xuống
Chapter 36 08-11-2020 12:25:46 Tải xuống
Chapter 37 08-11-2020 12:25:40 Tải xuống
Chapter 38 08-11-2020 12:25:30 Tải xuống
Chapter 39 08-11-2020 12:25:22 Tải xuống
Chapter 40 08-11-2020 12:25:13 Tải xuống
Chapter 41 08-11-2020 12:25:04 Tải xuống
Chapter 42 08-11-2020 12:19:03 Tải xuống
Chapter 43 08-11-2020 12:18:54 Tải xuống
Chapter 44 08-11-2020 12:18:45 Tải xuống
Chapter 45 08-11-2020 12:18:33 Tải xuống
Chapter 46 08-11-2020 12:18:32 Tải xuống
Chapter 47 08-11-2020 12:18:27 Tải xuống
Chapter 48 08-11-2020 12:18:27 Tải xuống
Chapter 49 08-11-2020 12:18:20 Tải xuống
Chapter 50 08-11-2020 12:18:16 Tải xuống
Chapter 51 11-11-2020 22:08:30 Tải xuống
Chapter 52 18-11-2020 23:06:45 Tải xuống
Chapter 52: Video 18-11-2020 22:49:22 Tải xuống
Chapter 53 02-12-2020 06:12:36 Tải xuống
Chapter 54 02-12-2020 06:12:24 Tải xuống
Chapter 55 19-12-2020 22:25:02 Tải xuống
Chapter 56 19-12-2020 21:48:13 Tải xuống
Chapter 57 19-12-2020 21:54:18 Tải xuống
Chapter 58 21-12-2020 11:42:12 Tải xuống
Chapter 59 24-12-2020 18:48:21 Tải xuống
Chapter 60 09-01-2021 23:48:25 Tải xuống
Chapter 61 13-01-2021 08:06:09 Tải xuống
Chapter 62 13-01-2021 07:54:20 Tải xuống
Chapter 63 17-01-2021 11:42:20 Tải xuống
Chapter 64 02-02-2021 11:12:14 Tải xuống
Chapter 65 10-02-2021 10:00:52 Tải xuống
Chapter 66 25-02-2021 14:07:14 Tải xuống
Chapter 67 27-02-2021 21:54:03 Tải xuống
Chapter 68 01-03-2021 22:48:05 Tải xuống
Chapter 69 06-03-2021 23:00:03 Tải xuống
Chapter 70 18-03-2021 19:54:03 Tải xuống
Chapter 71 08-04-2021 23:07:33 Tải xuống
Chapter 72 08-04-2021 08:09:46 Tải xuống
Chapter 73 10-04-2021 12:07:07 Tải xuống
Chapter 74 11-04-2021 09:56:45 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh