Loading...

Thợ Săn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Live action , Manhwa , Shounen , Truyện Màu , Webtoon ,
Lần cập nhật cuối: 01-12-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một ngày nọ... đột nhiên thế giới đã bị diệt vong trước sự xuất hiển bí ẩn của chủng loại quái vật tàn ác. Chúng thống trị và chinh phục Trái Đất một cách nhanh chóng. Để tiêu diệt được chúng, phải tìm được viên bảo thạch và sử dụng được sức mạnh từ nó. Câu chuyện về Kim Tae Hun, thợ săn đầu tiên - người sẽ giải cứu thế giới đầy hỗn loạn này.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 78 02-12-2020 05:12:13 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2020 23:43:47 Tải xuống
Chapter 76 26-11-2020 23:54:25 Tải xuống
Chapter 75 25-11-2020 23:25:26 Tải xuống
Chapter 74 24-11-2020 00:00:28 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 20-10-2020 05:18:30 Tải xuống
Chapter 1 20-10-2020 05:18:23 Tải xuống
Chapter 2 20-10-2020 05:18:00 Tải xuống
Chapter 3 20-10-2020 07:30:41 Tải xuống
Chapter 4 20-10-2020 05:17:04 Tải xuống
Chapter 5 20-10-2020 05:16:40 Tải xuống
Chapter 6 20-10-2020 05:16:15 Tải xuống
Chapter 7 20-10-2020 07:30:25 Tải xuống
Chapter 8 20-10-2020 05:55:08 Tải xuống
Chapter 9 20-10-2020 05:15:10 Tải xuống
Chapter 10 20-10-2020 05:14:46 Tải xuống
Chapter 11 20-10-2020 05:14:46 Tải xuống
Chapter 12 20-10-2020 05:14:25 Tải xuống
Chapter 13 20-10-2020 05:14:02 Tải xuống
Chapter 14 20-10-2020 05:55:03 Tải xuống
Chapter 15 20-10-2020 05:54:34 Tải xuống
Chapter 16 20-10-2020 05:12:02 Tải xuống
Chapter 17 20-10-2020 05:12:01 Tải xuống
Chapter 18 19-10-2020 22:44:44 Tải xuống
Chapter 19 19-10-2020 22:44:35 Tải xuống
Chapter 20 19-10-2020 22:44:28 Tải xuống
Chapter 21 19-10-2020 22:44:05 Tải xuống
Chapter 22 19-10-2020 22:43:58 Tải xuống
Chapter 23 19-10-2020 22:42:13 Tải xuống
Chapter 24 19-10-2020 22:41:58 Tải xuống
Chapter 25 19-10-2020 22:41:47 Tải xuống
Chapter 26 19-10-2020 22:41:35 Tải xuống
Chapter 27 19-10-2020 22:41:35 Tải xuống
Chapter 28 19-10-2020 22:41:23 Tải xuống
Chapter 29 19-10-2020 22:41:23 Tải xuống
Chapter 30 19-10-2020 22:41:14 Tải xuống
Chapter 31 19-10-2020 22:41:14 Tải xuống
Chapter 32 19-10-2020 22:41:09 Tải xuống
Chapter 33 19-10-2020 22:40:55 Tải xuống
Chapter 34 19-10-2020 22:41:02 Tải xuống
Chapter 35 19-10-2020 22:40:50 Tải xuống
Chapter 36 19-10-2020 22:40:40 Tải xuống
Chapter 37 19-10-2020 22:40:12 Tải xuống
Chapter 38 19-10-2020 22:40:12 Tải xuống
Chapter 39 19-10-2020 22:36:28 Tải xuống
Chapter 40 19-10-2020 22:39:42 Tải xuống
Chapter 41 19-10-2020 22:39:37 Tải xuống
Chapter 42 19-10-2020 22:39:23 Tải xuống
Chapter 43 19-10-2020 22:39:16 Tải xuống
Chapter 44 19-10-2020 22:39:05 Tải xuống
Chapter 45 19-10-2020 22:38:58 Tải xuống
Chapter 46 19-10-2020 22:38:47 Tải xuống
Chapter 47 19-10-2020 22:38:38 Tải xuống
Chapter 48 19-10-2020 22:38:29 Tải xuống
Chapter 49 19-10-2020 22:38:23 Tải xuống
Chapter 50 22-10-2020 05:54:35 Tải xuống
Chapter 51 24-10-2020 15:36:16 Tải xuống
Chapter 52 24-10-2020 23:01:30 Tải xuống
Chapter 53 25-10-2020 23:01:41 Tải xuống
Chapter 54 26-10-2020 23:54:26 Tải xuống
Chapter 55 28-10-2020 23:55:03 Tải xuống
Chapter 56 29-10-2020 22:06:25 Tải xuống
Chapter 57 31-10-2020 23:36:15 Tải xuống
Chapter 58 02-11-2020 00:12:49 Tải xuống
Chapter 59 03-11-2020 00:36:37 Tải xuống
Chapter 60 04-11-2020 22:48:18 Tải xuống
Chapter 61 05-11-2020 23:06:18 Tải xuống
Chapter 62 07-11-2020 23:06:28 Tải xuống
Chapter 63 10-11-2020 06:26:37 Tải xuống
Chapter 64 10-11-2020 06:26:18 Tải xuống
Chapter 65 11-11-2020 00:07:06 Tải xuống
Chapter 66 14-11-2020 09:20:07 Tải xuống
Chapter 67 15-11-2020 05:08:40 Tải xuống
Chapter 68 15-11-2020 22:00:56 Tải xuống
Chapter 69 18-11-2020 23:06:38 Tải xuống
Chapter 70 20-11-2020 00:00:22 Tải xuống
Chapter 71 21-11-2020 00:14:20 Tải xuống
Chapter 72 22-11-2020 00:06:45 Tải xuống
Chapter 73 22-11-2020 22:58:36 Tải xuống
Chapter 74 24-11-2020 00:00:28 Tải xuống
Chapter 75 25-11-2020 23:25:26 Tải xuống
Chapter 76 26-11-2020 23:54:25 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2020 23:43:47 Tải xuống
Chapter 78 02-12-2020 05:12:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh