Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Cổ Đại , Manhua , Romance , Shoujo , Truyện Màu , Xuyên Không ,
Lần cập nhật cuối: 11-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vì anh, tôi không tiếc làm trái sứ mệnh của mình, còn nghĩ mọi cách bảo vệ anh an toàn. Nhưng cuối cùng… là tôi đã đánh giá quá cao tình cảm giữa chúng ta.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 66 11-04-2021 23:13:30 Tải xuống
Chapter 65 08-04-2021 14:03:33 Tải xuống
Chapter 64 07-04-2021 18:21:59 Tải xuống
Chapter 63 02-04-2021 05:46:20 Tải xuống
Chapter 62 02-04-2021 05:32:38 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-09-2020 02:02:04 Tải xuống
Chapter 2 28-09-2020 02:01:59 Tải xuống
Chapter 3 22-09-2020 18:51:00 Tải xuống
Chapter 4 22-09-2020 18:50:59 Tải xuống
Chapter 5 22-09-2020 18:50:53 Tải xuống
Chapter 6 22-09-2020 18:50:53 Tải xuống
Chapter 7 22-09-2020 18:50:52 Tải xuống
Chapter 8 22-09-2020 19:01:36 Tải xuống
Chapter 9 27-09-2020 12:48:54 Tải xuống
Chapter 10 12-10-2020 22:06:24 Tải xuống
Chapter 11 13-10-2020 09:30:13 Tải xuống
Chapter 12 14-10-2020 09:30:13 Tải xuống
Chapter 13 15-10-2020 09:48:11 Tải xuống
Chapter 14 16-10-2020 10:24:17 Tải xuống
Chapter 15 17-10-2020 10:06:10 Tải xuống
Chapter 16 19-10-2020 06:30:13 Tải xuống
Chapter 17 17-11-2020 12:18:24 Tải xuống
Chapter 18 18-11-2020 10:00:11 Tải xuống
Chapter 19 19-11-2020 11:30:21 Tải xuống
Chapter 20 20-11-2020 08:48:11 Tải xuống
Chapter 21 21-11-2020 08:24:13 Tải xuống
Chapter 22 22-11-2020 07:48:11 Tải xuống
Chapter 23 23-11-2020 10:54:27 Tải xuống
Chapter 24 24-11-2020 09:55:02 Tải xuống
Chapter 25 25-11-2020 09:36:14 Tải xuống
Chapter 26 27-11-2020 23:24:30 Tải xuống
Chapter 27 28-11-2020 09:30:19 Tải xuống
Chapter 28 02-01-2021 10:12:40 Tải xuống
Chapter 29 03-01-2021 11:24:11 Tải xuống
Chapter 30 04-01-2021 14:18:24 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2021 09:36:53 Tải xuống
Chapter 32 06-01-2021 09:07:04 Tải xuống
Chapter 33 07-01-2021 09:42:15 Tải xuống
Chapter 34 08-01-2021 10:06:13 Tải xuống
Chapter 35 09-01-2021 09:36:14 Tải xuống
Chapter 36 10-01-2021 10:47:14 Tải xuống
Chapter 37 11-01-2021 10:48:46 Tải xuống
Chapter 38 12-01-2021 14:39:32 Tải xuống
Chapter 39 02-02-2021 12:07:55 Tải xuống
Chapter 40 03-02-2021 08:48:17 Tải xuống
Chapter 41 04-02-2021 09:12:21 Tải xuống
Chapter 42 05-02-2021 10:18:35 Tải xuống
Chapter 43 06-02-2021 09:30:10 Tải xuống
Chapter 44 07-02-2021 10:36:15 Tải xuống
Chapter 45 07-02-2021 12:12:14 Tải xuống
Chapter 46 08-02-2021 12:42:13 Tải xuống
Chapter 47 09-02-2021 08:42:16 Tải xuống
Chapter 48 10-02-2021 09:36:21 Tải xuống
Chapter 49 14-02-2021 11:00:38 Tải xuống
Chapter 50 14-02-2021 11:18:19 Tải xuống
Chapter 51 14-02-2021 11:30:07 Tải xuống
Chapter 52 14-02-2021 11:18:10 Tải xuống
Chapter 53 17-02-2021 08:00:26 Tải xuống
Chapter 54 17-02-2021 08:18:25 Tải xuống
Chapter 55 17-02-2021 08:00:14 Tải xuống
Chapter 56 18-02-2021 10:55:31 Tải xuống
Chapter 57 26-02-2021 06:10:35 Tải xuống
Chapter 58 25-02-2021 16:48:51 Tải xuống
Chapter 59 25-02-2021 12:10:34 Tải xuống
Chapter 60 10-03-2021 11:36:08 Tải xuống
Chapter 61 03-04-2021 17:45:57 Tải xuống
Chapter 62 02-04-2021 05:32:38 Tải xuống
Chapter 63 02-04-2021 05:46:20 Tải xuống
Chapter 64 07-04-2021 18:21:59 Tải xuống
Chapter 65 08-04-2021 14:03:33 Tải xuống
Chapter 66 11-04-2021 23:13:30 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh