Đội trưởng lính đánh thuê

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Drama , Manhwa , School Life , Shounen , Supernatural , Webtoon ,
Lần cập nhật cuối: 18-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện về biệt đội đánh thuê Pháp, Kang Chan anh ta được gọi là God of Blackfield bởi đồng đội và kẻ thù. Tuy nhiên sau một nhiệm vụ tiêu diệt Massallan của phiến quân SISS, Kang Chan đã chết bởi một viên đạn của một kẻ phản bội trong hàng ngũ quân của anh ta, anh đã chết nhưng lại được cứu bởi một thế lực bí ẩn và tỉnh dậy sau 3 năm tại Hàn Quốc. Tuy nhiên anh lại trong cơ thể một Kang Chan khác, một học sinh trung học 19 tuổi đang bị bắt nạt. Hành trình tìm ra kẻ phản bội và tìm ra sự thật đằng sau sự tái sinh của anh chính thức bắt đầu khi bạn bấm vào xem và like.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 107 04-01-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 106 15-12-2021 17:13:40 Tải xuống
Chapter 105 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 104 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 103 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 12-12-2021 21:10:18 Tải xuống
Chapter 2 12-12-2021 21:10:18 Tải xuống
Chapter 3 12-12-2021 21:10:18 Tải xuống
Chapter 4 12-12-2021 21:10:18 Tải xuống
Chapter 5 12-12-2021 21:10:18 Tải xuống
Chapter 6 12-12-2021 21:10:18 Tải xuống
Chapter 7 12-12-2021 21:10:18 Tải xuống
Chapter 8 12-12-2021 21:10:18 Tải xuống
Chapter 9 12-12-2021 21:10:18 Tải xuống
Chapter 10 12-12-2021 21:10:40 Tải xuống
Chapter 11 12-12-2021 21:10:43 Tải xuống
Chapter 12 12-12-2021 21:10:19 Tải xuống
Chapter 13 12-12-2021 21:10:19 Tải xuống
Chapter 14 12-12-2021 21:10:19 Tải xuống
Chapter 15 12-12-2021 21:10:19 Tải xuống
Chapter 16 12-12-2021 21:10:19 Tải xuống
Chapter 17 12-12-2021 21:10:19 Tải xuống
Chapter 18 12-12-2021 21:10:19 Tải xuống
Chapter 19 12-12-2021 21:10:19 Tải xuống
Chapter 20 12-12-2021 21:10:19 Tải xuống
Chapter 21 12-12-2021 21:10:19 Tải xuống
Chapter 22 12-12-2021 21:10:19 Tải xuống
Chapter 23 12-12-2021 21:10:19 Tải xuống
Chapter 24 12-12-2021 21:10:19 Tải xuống
Chapter 25 12-12-2021 21:10:19 Tải xuống
Chapter 26 12-12-2021 21:10:19 Tải xuống
Chapter 27 12-12-2021 21:10:19 Tải xuống
Chapter 28 12-12-2021 21:10:20 Tải xuống
Chapter 29 12-12-2021 21:10:20 Tải xuống
Chapter 30 12-12-2021 21:10:20 Tải xuống
Chapter 31 12-12-2021 21:10:20 Tải xuống
Chapter 32 12-12-2021 21:10:20 Tải xuống
Chapter 33 12-12-2021 21:10:20 Tải xuống
Chapter 34 12-12-2021 21:10:20 Tải xuống
Chapter 35 12-12-2021 21:10:20 Tải xuống
Chapter 36 12-12-2021 21:10:20 Tải xuống
Chapter 37 12-12-2021 21:10:20 Tải xuống
Chapter 38 12-12-2021 21:10:20 Tải xuống
Chapter 39 12-12-2021 21:10:20 Tải xuống
Chapter 40 12-12-2021 21:10:20 Tải xuống
Chapter 41 12-12-2021 21:10:20 Tải xuống
Chapter 42 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 43 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 44 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 45 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 46 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 47 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 48 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 49 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 50 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 51 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 52 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 53 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 54 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 55 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 56 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 56: - Có Chap Mới Trở Lại Rồi? 21-12-2020 14:02:00 Tải xuống
Chapter 57 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 58 12-12-2021 21:10:21 Tải xuống
Chapter 59 12-12-2021 21:10:22 Tải xuống
Chapter 60 12-12-2021 21:10:22 Tải xuống
Chapter 61 12-12-2021 21:10:22 Tải xuống
Chapter 62 12-12-2021 21:10:22 Tải xuống
Chapter 63 12-12-2021 21:10:22 Tải xuống
Chapter 64 12-12-2021 21:10:22 Tải xuống
Chapter 65 12-12-2021 21:10:22 Tải xuống
Chapter 66 12-12-2021 21:10:22 Tải xuống
Chapter 67 12-12-2021 21:10:22 Tải xuống
Chapter 68 12-12-2021 21:10:22 Tải xuống
Chapter 69 12-12-2021 21:10:22 Tải xuống
Chapter 70 12-12-2021 21:10:22 Tải xuống
Chapter 71 12-12-2021 21:10:22 Tải xuống
Chapter 72 12-12-2021 21:10:22 Tải xuống
Chapter 72.5 12-12-2021 21:10:22 Tải xuống
Chapter 73 12-12-2021 21:10:22 Tải xuống
Chapter 74 12-12-2021 21:10:23 Tải xuống
Chapter 75 12-12-2021 21:10:23 Tải xuống
Chapter 76 12-12-2021 21:10:23 Tải xuống
Chapter 77 12-12-2021 21:10:23 Tải xuống
Chapter 78 12-12-2021 21:10:23 Tải xuống
Chapter 79 12-12-2021 21:10:23 Tải xuống
Chapter 80 12-12-2021 21:10:23 Tải xuống
Chapter 81 12-12-2021 21:10:23 Tải xuống
Chapter 82 12-12-2021 21:10:23 Tải xuống
Chapter 83 12-12-2021 21:10:23 Tải xuống
Chapter 84 12-12-2021 21:10:23 Tải xuống
Chapter 85 12-12-2021 21:10:23 Tải xuống
Chapter 86 12-12-2021 21:10:23 Tải xuống
Chapter 87 12-12-2021 21:10:23 Tải xuống
Chapter 88 12-12-2021 21:10:23 Tải xuống
Chapter 89 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 90 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 91 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 92 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 93 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 94 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 95 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 96 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 97 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 98 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 99 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 100 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 101 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 102 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 103 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 104 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 105 12-12-2021 21:10:24 Tải xuống
Chapter 106 15-12-2021 17:13:40 Tải xuống
Chapter 107 04-01-2022 16:30:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh