Đội trưởng lính đánh thuê

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Drama , Manhwa , School Life , Shounen , Supernatural , Webtoon
Lần cập nhật cuối: 25-09-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện về biệt đội đánh thuê Pháp, Kang Chan anh ta được gọi là God of Blackfield bởi đồng đội và kẻ thù. Tuy nhiên sau một nhiệm vụ tiêu diệt Massallan của phiến quân SISS, Kang Chan đã chết bởi một viên đạn của một kẻ phản bội trong hàng ngũ quân của anh ta, anh đã chết nhưng lại được cứu bởi một thế lực bí ẩn và tỉnh dậy sau 3 năm tại Hàn Quốc. Tuy nhiên anh lại trong cơ thể một Kang Chan khác, một học sinh trung học 19 tuổi đang bị bắt nạt. Hành trình tìm ra kẻ phản bội và tìm ra sự thật đằng sau sự tái sinh của anh chính thức bắt đầu khi bạn bấm vào xem và like.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 98 25-09-2021 18:08:54 Tải xuống
Chapter 97 25-09-2021 18:09:06 Tải xuống
Chapter 96 15-09-2021 08:03:26 Tải xuống
Chapter 95 15-09-2021 08:03:26 Tải xuống
Chapter 94 25-09-2021 05:03:35 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 25-09-2021 05:30:02 Tải xuống
Chapter 2 25-09-2021 05:29:37 Tải xuống
Chapter 3 25-09-2021 05:29:37 Tải xuống
Chapter 4 25-09-2021 05:29:27 Tải xuống
Chapter 5 25-09-2021 05:29:11 Tải xuống
Chapter 6 25-09-2021 05:28:50 Tải xuống
Chapter 7 25-09-2021 05:28:23 Tải xuống
Chapter 8 25-09-2021 06:03:10 Tải xuống
Chapter 9 25-09-2021 06:02:57 Tải xuống
Chapter 10 25-09-2021 05:27:08 Tải xuống
Chapter 11 25-09-2021 05:26:41 Tải xuống
Chapter 12 25-09-2021 05:26:38 Tải xuống
Chapter 13 25-09-2021 05:26:13 Tải xuống
Chapter 14 25-09-2021 06:02:56 Tải xuống
Chapter 15 25-09-2021 06:02:37 Tải xuống
Chapter 16 25-09-2021 05:24:51 Tải xuống
Chapter 17 25-09-2021 05:24:40 Tải xuống
Chapter 18 25-09-2021 06:02:08 Tải xuống
Chapter 19 25-09-2021 05:20:26 Tải xuống
Chapter 20 25-09-2021 05:19:54 Tải xuống
Chapter 21 25-09-2021 05:19:55 Tải xuống
Chapter 22 25-09-2021 05:19:43 Tải xuống
Chapter 23 25-09-2021 05:19:30 Tải xuống
Chapter 24 25-09-2021 05:19:30 Tải xuống
Chapter 25 25-09-2021 05:19:15 Tải xuống
Chapter 26 25-09-2021 05:19:16 Tải xuống
Chapter 27 25-09-2021 05:18:40 Tải xuống
Chapter 28 25-09-2021 05:18:39 Tải xuống
Chapter 29 25-09-2021 05:18:26 Tải xuống
Chapter 30 25-09-2021 05:18:01 Tải xuống
Chapter 31 25-09-2021 06:21:09 Tải xuống
Chapter 32 25-09-2021 05:17:14 Tải xuống
Chapter 33 25-09-2021 05:16:47 Tải xuống
Chapter 34 25-09-2021 05:16:48 Tải xuống
Chapter 35 25-09-2021 05:16:16 Tải xuống
Chapter 36 25-09-2021 05:30:48 Tải xuống
Chapter 37 25-09-2021 05:15:35 Tải xuống
Chapter 38 25-09-2021 05:15:17 Tải xuống
Chapter 39 25-09-2021 05:15:15 Tải xuống
Chapter 40 25-09-2021 05:15:05 Tải xuống
Chapter 41 25-09-2021 05:14:50 Tải xuống
Chapter 42 25-09-2021 05:14:22 Tải xuống
Chapter 43 25-09-2021 05:30:40 Tải xuống
Chapter 44 25-09-2021 05:13:46 Tải xuống
Chapter 45 25-09-2021 05:13:37 Tải xuống
Chapter 46 25-09-2021 05:13:38 Tải xuống
Chapter 47 25-09-2021 05:13:26 Tải xuống
Chapter 48 25-09-2021 05:13:17 Tải xuống
Chapter 49 25-09-2021 05:13:06 Tải xuống
Chapter 50 25-09-2021 05:12:56 Tải xuống
Chapter 51 25-09-2021 05:30:36 Tải xuống
Chapter 52 25-09-2021 18:09:29 Tải xuống
Chapter 53 25-09-2021 05:30:20 Tải xuống
Chapter 54 25-09-2021 05:12:16 Tải xuống
Chapter 55 25-09-2021 05:12:19 Tải xuống
Chapter 56 25-09-2021 05:11:50 Tải xuống
Chapter 56: - Có Chap Mới Trở Lại Rồi? 21-12-2020 14:02:00 Tải xuống
Chapter 57 25-09-2021 05:11:25 Tải xuống
Chapter 58 25-09-2021 05:11:27 Tải xuống
Chapter 59 25-09-2021 05:11:14 Tải xuống
Chapter 60 25-09-2021 05:11:14 Tải xuống
Chapter 61 25-09-2021 05:11:05 Tải xuống
Chapter 62 25-09-2021 05:10:55 Tải xuống
Chapter 63 25-09-2021 05:10:26 Tải xuống
Chapter 64 25-09-2021 05:10:16 Tải xuống
Chapter 65 25-09-2021 05:10:01 Tải xuống
Chapter 66 25-09-2021 05:10:00 Tải xuống
Chapter 67 25-09-2021 05:09:49 Tải xuống
Chapter 68 25-09-2021 05:09:40 Tải xuống
Chapter 69 25-09-2021 05:09:30 Tải xuống
Chapter 70 25-09-2021 05:09:21 Tải xuống
Chapter 71 25-09-2021 05:09:11 Tải xuống
Chapter 72 25-09-2021 05:08:58 Tải xuống
Chapter 72.5 25-09-2021 05:08:42 Tải xuống
Chapter 73 25-09-2021 05:08:43 Tải xuống
Chapter 74 25-09-2021 05:08:27 Tải xuống
Chapter 75 25-09-2021 18:09:29 Tải xuống
Chapter 76 25-09-2021 18:09:18 Tải xuống
Chapter 77 25-09-2021 05:07:31 Tải xuống
Chapter 78 25-09-2021 05:07:22 Tải xuống
Chapter 79 25-09-2021 05:07:21 Tải xuống
Chapter 80 25-09-2021 05:07:10 Tải xuống
Chapter 81 25-09-2021 05:06:41 Tải xuống
Chapter 82 25-09-2021 05:06:41 Tải xuống
Chapter 83 25-09-2021 05:06:31 Tải xuống
Chapter 84 25-09-2021 05:06:31 Tải xuống
Chapter 85 25-09-2021 05:06:22 Tải xuống
Chapter 86 25-09-2021 05:06:11 Tải xuống
Chapter 87 25-09-2021 05:23:59 Tải xuống
Chapter 88 25-09-2021 05:04:55 Tải xuống
Chapter 89 25-09-2021 06:01:37 Tải xuống
Chapter 90 25-09-2021 05:04:30 Tải xuống
Chapter 91 25-09-2021 05:04:21 Tải xuống
Chapter 92 25-09-2021 05:04:17 Tải xuống
Chapter 93 25-09-2021 05:04:04 Tải xuống
Chapter 94 25-09-2021 05:03:35 Tải xuống
Chapter 95 15-09-2021 08:03:26 Tải xuống
Chapter 96 15-09-2021 08:03:26 Tải xuống
Chapter 97 25-09-2021 18:09:06 Tải xuống
Chapter 98 25-09-2021 18:08:54 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh