Sai rồi, sếp tây nhà tôi không phải là quý ông đâu!

Tác giả: Meg
Thể loại: 16+ , Drama , Josei , Manga , Mature , Romance , Smut
Lần cập nhật cuối: 13-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Những nụ hôn nồng cháy và dịu dàng của anh ấy làm tôi tan chảy…. Tôi không ngờ sếp tây nhà tôi lại giỏi trong chuyện đó như vậy!!
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 42 14-01-2021 05:34:56 Tải xuống
Chapter 41 29-12-2020 16:19:44 Tải xuống
Chapter 40 07-12-2020 00:12:18 Tải xuống
Chapter 39 07-12-2020 00:12:29 Tải xuống
Chapter 38 28-11-2020 10:12:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-05-2020 13:23:32 Tải xuống
Chapter 2 03-05-2020 13:21:41 Tải xuống
Chapter 3 03-05-2020 13:21:10 Tải xuống
Chapter 4 03-05-2020 12:47:38 Tải xuống
Chapter 5 03-05-2020 12:47:09 Tải xuống
Chapter 6 03-05-2020 15:42:16 Tải xuống
Chapter 7 07-05-2020 23:30:10 Tải xuống
Chapter 8 20-05-2020 19:04:08 Tải xuống
Chapter 9 20-05-2020 19:03:47 Tải xuống
Chapter 10 24-05-2020 19:30:37 Tải xuống
Chapter 11 02-07-2020 21:36:46 Tải xuống
Chapter 12 02-07-2020 21:23:12 Tải xuống
Chapter 13 07-07-2020 02:49:39 Tải xuống
Chapter 14 02-07-2020 21:00:39 Tải xuống
Chapter 15 02-07-2020 21:06:38 Tải xuống
Chapter 16 15-07-2020 02:54:44 Tải xuống
Chapter 17 15-07-2020 03:33:35 Tải xuống
Chapter 18 05-08-2020 23:16:17 Tải xuống
Chapter 19 05-08-2020 23:15:42 Tải xuống
Chapter 20 18-08-2020 01:18:03 Tải xuống
Chapter 21 18-08-2020 03:01:38 Tải xuống
Chapter 22 21-10-2020 20:43:14 Tải xuống
Chapter 23 21-10-2020 20:42:58 Tải xuống
Chapter 24 21-10-2020 20:54:23 Tải xuống
Chapter 25 21-10-2020 20:42:49 Tải xuống
Chapter 26 21-10-2020 20:42:53 Tải xuống
Chapter 27 21-10-2020 20:54:24 Tải xuống
Chapter 28 21-10-2020 20:42:40 Tải xuống
Chapter 29 21-10-2020 20:42:34 Tải xuống
Chapter 30 21-10-2020 20:42:11 Tải xuống
Chapter 31 22-10-2020 21:12:33 Tải xuống
Chapter 32 29-10-2020 20:38:52 Tải xuống
Chapter 33 31-10-2020 13:58:39 Tải xuống
Chapter 34 07-11-2020 22:48:14 Tải xuống
Chapter 35 13-11-2020 02:31:15 Tải xuống
Chapter 36 23-11-2020 10:12:48 Tải xuống
Chapter 37 27-11-2020 01:07:29 Tải xuống
Chapter 38 28-11-2020 10:12:10 Tải xuống
Chapter 39 07-12-2020 00:12:29 Tải xuống
Chapter 40 07-12-2020 00:12:18 Tải xuống
Chapter 41 29-12-2020 16:19:44 Tải xuống
Chapter 42 14-01-2021 05:34:56 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh