Mushishi

Tác giả: Yuki Urushibara
Thể loại: Tragedy , Supernatural , Slice of Life , Seinen , Mystery , Historical , Fantasy , Drama
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Mushi không phải thực vật cũng không phải động vật . Ngoài ra, nó không phải vi khuẩn hoặc nấm .Nó có hình dáng giống như sự sống nguyên thuỷ. Dáng vẻ vả cách sống thì chưa rõ. Chúng ta không thể nhận xét về cách sống cho đến khi chúng ta gặp Mushi và họ cho chúng ta thấy hiện tượng thần bí. Họ đã sống như họ tồn tại.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 35: Cức Đạo (Phần 2) 30-11-2018 05:11:42 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 05:11:40 Tải xuống
Chapter 33: Duệ Lôi 30-11-2018 05:11:40 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 05:11:39 Tải xuống
Chapter 31: Ảo Mộc 30-11-2018 05:11:38 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 05:11:07 Tải xuống
Chapter 1.1 30-11-2018 05:11:07 Tải xuống
Chapter 1.2 30-11-2018 05:11:08 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 05:11:08 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 05:11:09 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 05:11:10 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 05:11:12 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 05:11:13 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 05:11:14 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 05:11:15 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 05:11:15 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 05:11:17 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 05:11:18 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 05:11:19 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 05:11:20 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 05:11:21 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 05:11:22 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 05:11:23 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 05:11:24 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 05:11:25 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 05:11:26 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 05:11:27 Tải xuống
Chapter 21: Trùng Cung 30-11-2018 05:11:28 Tải xuống
Chapter 22: Phúc Nhãn, Họa Nhãn 30-11-2018 05:11:29 Tải xuống
Chapter 23: Sơn Bão Y 30-11-2018 05:11:30 Tải xuống
Chapter 24: Câu Dã Hành 30-11-2018 05:11:31 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 05:11:32 Tải xuống
Chapter 26: Thiên Biên Mịch 30-11-2018 05:11:33 Tải xuống
Chapter 27: Chuyển Bối 30-11-2018 05:11:34 Tải xuống
Chapter 28: Dạ Phủ Thủ 30-11-2018 05:11:35 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 05:11:36 Tải xuống
Chapter 30: Dã Vị Yến 30-11-2018 05:11:37 Tải xuống
Chapter 31: Ảo Mộc 30-11-2018 05:11:38 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 05:11:39 Tải xuống
Chapter 33: Duệ Lôi 30-11-2018 05:11:40 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 05:11:40 Tải xuống
Chapter 35: Cức Đạo (Phần 2) 30-11-2018 05:11:42 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh