Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Chuyển Sinh , Comedy , Comic , Drama ,
Lần cập nhật cuối: 02-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nội Dung : Mẹ kế ức hiếp, đàn ông cặn bã bạc tình bạc nghĩa, nghiêm sắt sắt trọng sinh trở về ngăn cơn sóng dữ! Ài?phó đại thiếu này làm sao suốt ngày lẽo đẽo theo tôi? Một nghiêm sắt sắt trong tưởng tượng trọng sinh treo lên đánh kịch bản quả thực là thành cao Lãnh tổng tài sủng thê vô hạn !
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 204 02-12-2021 19:40:03 Tải xuống
Chapter 203 02-12-2021 19:40:03 Tải xuống
Chapter 202 26-11-2021 13:50:10 Tải xuống
Chapter 201 26-11-2021 13:50:10 Tải xuống
Chapter 200 26-11-2021 13:50:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 29-01-2020 08:07:11 Tải xuống
Chapter 0: Giới Thiệu 09-09-2021 14:40:25 Tải xuống
Chapter 1: Trúng Đoàn tụ cực phẩm 09-09-2021 14:40:25 Tải xuống
Chapter 2: Trả Ơn Anh 09-09-2021 14:40:25 Tải xuống
Chapter 3: Ngu ngốc chính là thông minh 09-09-2021 14:40:25 Tải xuống
Chapter 4: Cười như một con điên 09-09-2021 14:40:25 Tải xuống
Chapter 5: Thật ấm áp.... 09-09-2021 14:40:25 Tải xuống
Chapter 6: Bất Ngờ.... 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 7: Bí mật.... 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 8: Đàn violon... 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 8: Đàn violon.... 13-02-2020 19:42:15 Tải xuống
Chapter 9: thuốc độc mãn tính.... 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 10: Không cho phép.... 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 11: Không sao rồi..... 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 12: Người quan trọng.... 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 13: BÁ ĐẠO LÀ ĐÂY.... 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 14: NUÔI VỢ.... 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 15: LẤY THÂN EM ĐỔI.... 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 16: Muốn ăn em..... 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 17 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 18 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 19 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 20 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 21 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 22 09-09-2021 14:40:26 Tải xuống
Chapter 23 09-09-2021 14:40:27 Tải xuống
Chapter 24 09-09-2021 14:40:27 Tải xuống
Chapter 25 09-09-2021 14:40:27 Tải xuống
Chapter 26 09-09-2021 14:40:27 Tải xuống
Chapter 28 09-09-2021 14:40:27 Tải xuống
Chapter 29 09-09-2021 14:40:27 Tải xuống
Chapter 30 09-09-2021 14:40:27 Tải xuống
Chapter 31 09-09-2021 14:40:27 Tải xuống
Chapter 32 09-09-2021 14:40:27 Tải xuống
Chapter 33 09-09-2021 14:40:27 Tải xuống
Chapter 34 09-09-2021 14:40:27 Tải xuống
Chapter 35 09-09-2021 14:40:27 Tải xuống
Chapter 36 09-09-2021 14:40:28 Tải xuống
Chapter 37 09-09-2021 14:40:28 Tải xuống
Chapter 38 09-09-2021 14:40:28 Tải xuống
Chapter 39 09-09-2021 14:40:28 Tải xuống
Chapter 40 09-09-2021 14:40:28 Tải xuống
Chapter 41 09-09-2021 14:40:28 Tải xuống
Chapter 42 09-09-2021 14:40:28 Tải xuống
Chapter 43 09-09-2021 14:40:28 Tải xuống
Chapter 44 09-09-2021 14:40:28 Tải xuống
Chapter 45 09-09-2021 14:40:28 Tải xuống
Chapter 46 09-09-2021 14:40:28 Tải xuống
Chapter 47 09-09-2021 14:40:28 Tải xuống
Chapter 48 09-09-2021 14:40:28 Tải xuống
Chapter 49 09-09-2021 14:40:28 Tải xuống
Chapter 50 09-09-2021 14:40:28 Tải xuống
Chapter 51 09-09-2021 14:40:28 Tải xuống
Chapter 52 09-09-2021 14:40:29 Tải xuống
Chapter 53 09-09-2021 14:40:29 Tải xuống
Chapter 54 09-09-2021 14:40:29 Tải xuống
Chapter 55 09-09-2021 14:40:29 Tải xuống
Chapter 56 09-09-2021 14:40:29 Tải xuống
Chapter 57 09-09-2021 14:40:29 Tải xuống
Chapter 58 09-09-2021 14:40:29 Tải xuống
Chapter 59 09-09-2021 14:40:29 Tải xuống
Chapter 60 09-09-2021 14:40:29 Tải xuống
Chapter 61 09-09-2021 14:40:29 Tải xuống
Chapter 62 09-09-2021 14:40:29 Tải xuống
Chapter 63 09-09-2021 14:40:29 Tải xuống
Chapter 64 09-09-2021 14:40:30 Tải xuống
Chapter 65 09-09-2021 14:40:30 Tải xuống
Chapter 66 09-09-2021 14:40:30 Tải xuống
Chapter 67 09-09-2021 14:40:30 Tải xuống
Chapter 68 09-09-2021 14:40:30 Tải xuống
Chapter 69 09-09-2021 14:40:30 Tải xuống
Chapter 70 09-09-2021 14:40:30 Tải xuống
Chapter 71 09-09-2021 14:40:30 Tải xuống
Chapter 72 09-09-2021 14:40:30 Tải xuống
Chapter 73 09-09-2021 14:40:30 Tải xuống
Chapter 74 09-09-2021 14:40:30 Tải xuống
Chapter 75 09-09-2021 14:40:30 Tải xuống
Chapter 76 09-09-2021 14:40:31 Tải xuống
Chapter 77 09-09-2021 14:40:31 Tải xuống
Chapter 78 09-09-2021 14:40:31 Tải xuống
Chapter 79 09-09-2021 14:40:31 Tải xuống
Chapter 80 09-09-2021 14:40:31 Tải xuống
Chapter 81 09-09-2021 14:40:31 Tải xuống
Chapter 82 09-09-2021 14:40:31 Tải xuống
Chapter 83 09-09-2021 14:40:31 Tải xuống
Chapter 84 09-09-2021 14:40:31 Tải xuống
Chapter 85 09-09-2021 14:40:31 Tải xuống
Chapter 86 09-09-2021 14:40:31 Tải xuống
Chapter 87 09-09-2021 14:40:31 Tải xuống
Chapter 88 09-09-2021 14:40:31 Tải xuống
Chapter 89 09-09-2021 14:40:31 Tải xuống
Chapter 90 09-09-2021 14:40:32 Tải xuống
Chapter 91 09-09-2021 14:40:32 Tải xuống
Chapter 92 09-09-2021 14:40:32 Tải xuống
Chapter 93 09-09-2021 14:40:32 Tải xuống
Chapter 94 09-09-2021 14:40:32 Tải xuống
Chapter 95 09-09-2021 14:40:32 Tải xuống
Chapter 96 09-09-2021 14:40:32 Tải xuống
Chapter 97 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 98 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 99 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 100 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 101 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 102 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 103 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 104 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 105 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 106 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 107 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 108 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 109 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 110 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 111 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 112 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 113 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 114 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 115 09-09-2021 14:40:33 Tải xuống
Chapter 116 09-09-2021 14:40:34 Tải xuống
Chapter 117 09-09-2021 14:40:34 Tải xuống
Chapter 118 09-09-2021 14:40:34 Tải xuống
Chapter 119 09-09-2021 14:40:34 Tải xuống
Chapter 120 09-09-2021 14:40:34 Tải xuống
Chapter 121 09-09-2021 14:40:34 Tải xuống
Chapter 122 09-09-2021 14:40:34 Tải xuống
Chapter 123 09-09-2021 14:40:34 Tải xuống
Chapter 124 09-09-2021 14:40:35 Tải xuống
Chapter 125 09-09-2021 14:40:35 Tải xuống
Chapter 126 09-09-2021 14:40:35 Tải xuống
Chapter 127 09-09-2021 14:40:35 Tải xuống
Chapter 128 09-09-2021 14:40:35 Tải xuống
Chapter 129 09-09-2021 14:40:35 Tải xuống
Chapter 130 09-09-2021 14:40:35 Tải xuống
Chapter 131 09-09-2021 14:40:35 Tải xuống
Chapter 132 09-09-2021 15:10:01 Tải xuống
Chapter 133 09-09-2021 15:09:46 Tải xuống
Chapter 134 09-09-2021 15:09:18 Tải xuống
Chapter 135 09-09-2021 15:09:10 Tải xuống
Chapter 136 09-09-2021 15:09:01 Tải xuống
Chapter 137 09-09-2021 15:20:03 Tải xuống
Chapter 138 09-09-2021 15:08:31 Tải xuống
Chapter 139 09-09-2021 15:08:24 Tải xuống
Chapter 140 09-09-2021 15:07:57 Tải xuống
Chapter 141 09-09-2021 15:07:57 Tải xuống
Chapter 142 09-09-2021 15:07:43 Tải xuống
Chapter 143 09-09-2021 15:07:43 Tải xuống
Chapter 144 09-09-2021 15:07:27 Tải xuống
Chapter 145 09-09-2021 15:07:27 Tải xuống
Chapter 146 09-09-2021 15:07:08 Tải xuống
Chapter 147 09-09-2021 15:07:08 Tải xuống
Chapter 148 09-09-2021 15:06:59 Tải xuống
Chapter 149 09-09-2021 15:06:59 Tải xuống
Chapter 150 09-09-2021 15:06:49 Tải xuống
Chapter 151 09-09-2021 15:06:17 Tải xuống
Chapter 152 09-09-2021 15:06:07 Tải xuống
Chapter 152.1 09-09-2021 15:05:57 Tải xuống
Chapter 152.2 09-09-2021 15:05:49 Tải xuống
Chapter 153.1 09-09-2021 15:05:40 Tải xuống
Chapter 153.2 09-09-2021 15:20:03 Tải xuống
Chapter 154.1 09-09-2021 15:05:08 Tải xuống
Chapter 154.2 09-09-2021 15:04:57 Tải xuống
Chapter 155.1 09-09-2021 15:04:58 Tải xuống
Chapter 155.2 09-09-2021 15:04:50 Tải xuống
Chapter 156.1 09-09-2021 15:04:50 Tải xuống
Chapter 156.2 09-09-2021 15:04:43 Tải xuống
Chapter 157.1 09-09-2021 15:04:35 Tải xuống
Chapter 157.2 17-07-2021 16:50:04 Tải xuống
Chapter 158 09-09-2021 15:04:25 Tải xuống
Chapter 158.1 17-07-2021 16:50:04 Tải xuống
Chapter 158.2 17-07-2021 16:50:04 Tải xuống
Chapter 159.1 09-09-2021 15:04:17 Tải xuống
Chapter 159.2 09-09-2021 15:04:17 Tải xuống
Chapter 160.1 09-09-2021 15:04:08 Tải xuống
Chapter 160.2 09-09-2021 15:04:08 Tải xuống
Chapter 161 09-09-2021 15:03:59 Tải xuống
Chapter 162 09-09-2021 15:03:33 Tải xuống
Chapter 163 09-09-2021 15:03:33 Tải xuống
Chapter 164 09-09-2021 15:03:23 Tải xuống
Chapter 165 09-09-2021 15:03:24 Tải xuống
Chapter 166 09-09-2021 15:03:14 Tải xuống
Chapter 167 09-09-2021 15:03:14 Tải xuống
Chapter 168 09-09-2021 15:03:04 Tải xuống
Chapter 169 09-09-2021 15:02:53 Tải xuống
Chapter 169.1 04-09-2021 17:50:02 Tải xuống
Chapter 170 09-09-2021 15:02:42 Tải xuống
Chapter 170.1 04-09-2021 17:50:02 Tải xuống
Chapter 170.2 04-09-2021 17:50:02 Tải xuống
Chapter 171 09-09-2021 15:02:28 Tải xuống
Chapter 172.1 09-09-2021 15:20:03 Tải xuống
Chapter 173.1 09-09-2021 15:01:55 Tải xuống
Chapter 174 09-09-2021 15:01:47 Tải xuống
Chapter 177 09-09-2021 15:20:03 Tải xuống
Chapter 178 09-09-2021 15:01:24 Tải xuống
Chapter 179 09-09-2021 15:01:11 Tải xuống
Chapter 180 09-09-2021 15:01:09 Tải xuống
Chapter 181 17-09-2021 08:19:35 Tải xuống
Chapter 182.1 17-09-2021 08:19:09 Tải xuống
Chapter 182.2 17-09-2021 08:00:16 Tải xuống
Chapter 183 22-10-2021 10:20:05 Tải xuống
Chapter 184 22-10-2021 10:20:05 Tải xuống
Chapter 185 22-10-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 186 22-10-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 187 22-10-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 188 22-10-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 189 22-10-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 190 22-10-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 191 22-10-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 192 22-10-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 194 26-11-2021 14:00:12 Tải xuống
Chapter 195 26-11-2021 14:00:12 Tải xuống
Chapter 196 26-11-2021 14:00:12 Tải xuống
Chapter 197 26-11-2021 14:00:12 Tải xuống
Chapter 198 26-11-2021 14:00:12 Tải xuống
Chapter 199 26-11-2021 13:50:10 Tải xuống
Chapter 200 26-11-2021 13:50:10 Tải xuống
Chapter 201 26-11-2021 13:50:10 Tải xuống
Chapter 202 26-11-2021 13:50:10 Tải xuống
Chapter 203 02-12-2021 19:40:03 Tải xuống
Chapter 204 02-12-2021 19:40:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh