Loading...

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 02-12-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Ninh Phàm trùng sinh trở về, là một giáo viên cấp S, lại bị phân đến lớp D kém nhất. Nhưng không sao, vì ta đã có cuồng sư hệ thống trong tay, hãy xem ta làm thế nào chinh phục học sinh, đánh bại phản phái, cướp đoạt học viện, khai tông lập phái, đi lên đỉnh cao của đại lục.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 146 02-12-2020 16:30:30 Tải xuống
Chapter 145 29-11-2020 10:25:21 Tải xuống
Chapter 144 24-11-2020 09:54:48 Tải xuống
Chapter 143 21-11-2020 23:48:17 Tải xuống
Chapter 142 16-11-2020 20:06:48 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 23-09-2020 18:41:03 Tải xuống
Chapter 2 23-09-2020 18:52:34 Tải xuống
Chapter 3 23-09-2020 18:40:30 Tải xuống
Chapter 4 23-09-2020 18:40:30 Tải xuống
Chapter 5 23-09-2020 18:40:17 Tải xuống
Chapter 6 23-09-2020 18:39:06 Tải xuống
Chapter 7 23-09-2020 18:39:06 Tải xuống
Chapter 8 23-09-2020 18:38:44 Tải xuống
Chapter 9 23-09-2020 18:52:33 Tải xuống
Chapter 10 23-09-2020 18:51:06 Tải xuống
Chapter 11 23-09-2020 18:37:40 Tải xuống
Chapter 12 23-09-2020 18:37:39 Tải xuống
Chapter 13 23-09-2020 18:37:32 Tải xuống
Chapter 14 23-09-2020 18:37:31 Tải xuống
Chapter 15 23-09-2020 18:51:07 Tải xuống
Chapter 16 23-09-2020 18:50:59 Tải xuống
Chapter 17 23-09-2020 18:35:14 Tải xuống
Chapter 18 23-09-2020 18:35:08 Tải xuống
Chapter 19 23-09-2020 18:35:07 Tải xuống
Chapter 20 23-09-2020 18:34:44 Tải xuống
Chapter 21 23-09-2020 18:33:10 Tải xuống
Chapter 22 23-09-2020 18:32:36 Tải xuống
Chapter 23 23-09-2020 18:32:27 Tải xuống
Chapter 24 23-09-2020 18:32:26 Tải xuống
Chapter 25 23-09-2020 18:32:28 Tải xuống
Chapter 26 23-09-2020 18:32:09 Tải xuống
Chapter 27 23-09-2020 18:30:05 Tải xuống
Chapter 28 23-09-2020 18:30:05 Tải xuống
Chapter 29 23-09-2020 18:29:55 Tải xuống
Chapter 30 23-09-2020 18:29:55 Tải xuống
Chapter 31 23-09-2020 18:29:55 Tải xuống
Chapter 32 23-09-2020 18:29:45 Tải xuống
Chapter 33 23-09-2020 18:29:45 Tải xuống
Chapter 34 23-09-2020 18:29:34 Tải xuống
Chapter 35 23-09-2020 18:29:33 Tải xuống
Chapter 36 23-09-2020 18:29:24 Tải xuống
Chapter 37 23-09-2020 18:29:01 Tải xuống
Chapter 38 23-09-2020 18:52:24 Tải xuống
Chapter 39 23-09-2020 18:28:54 Tải xuống
Chapter 40 23-09-2020 18:28:49 Tải xuống
Chapter 41 23-09-2020 18:28:49 Tải xuống
Chapter 42 23-09-2020 18:28:40 Tải xuống
Chapter 43 23-09-2020 18:28:16 Tải xuống
Chapter 44 23-09-2020 18:28:16 Tải xuống
Chapter 45 23-09-2020 18:27:55 Tải xuống
Chapter 46 23-09-2020 18:27:55 Tải xuống
Chapter 47 23-09-2020 18:27:10 Tải xuống
Chapter 48 23-09-2020 18:27:10 Tải xuống
Chapter 49 23-09-2020 18:26:42 Tải xuống
Chapter 50 23-09-2020 18:39:36 Tải xuống
Chapter 51 23-09-2020 18:26:35 Tải xuống
Chapter 52 23-09-2020 18:26:35 Tải xuống
Chapter 53 23-09-2020 18:52:16 Tải xuống
Chapter 54 23-09-2020 18:26:20 Tải xuống
Chapter 55 23-09-2020 18:37:06 Tải xuống
Chapter 56 23-09-2020 18:25:57 Tải xuống
Chapter 57 23-09-2020 18:25:53 Tải xuống
Chapter 58 23-09-2020 18:25:47 Tải xuống
Chapter 59 23-09-2020 18:25:47 Tải xuống
Chapter 60 23-09-2020 18:25:41 Tải xuống
Chapter 61 23-09-2020 18:25:25 Tải xuống
Chapter 62 23-09-2020 18:25:19 Tải xuống
Chapter 63 23-09-2020 18:25:19 Tải xuống
Chapter 64 23-09-2020 18:25:11 Tải xuống
Chapter 65 23-09-2020 18:24:52 Tải xuống
Chapter 66 23-09-2020 18:24:08 Tải xuống
Chapter 67 23-09-2020 18:24:08 Tải xuống
Chapter 68 23-09-2020 18:37:06 Tải xuống
Chapter 69 23-09-2020 18:23:26 Tải xuống
Chapter 70 23-09-2020 18:23:22 Tải xuống
Chapter 71 23-09-2020 18:23:17 Tải xuống
Chapter 72 23-09-2020 18:22:55 Tải xuống
Chapter 73 23-09-2020 18:22:55 Tải xuống
Chapter 74 23-09-2020 18:34:43 Tải xuống
Chapter 75 23-09-2020 18:34:28 Tải xuống
Chapter 76 23-09-2020 18:22:16 Tải xuống
Chapter 77 23-09-2020 18:33:50 Tải xuống
Chapter 78 23-09-2020 18:21:52 Tải xuống
Chapter 79 23-09-2020 18:21:18 Tải xuống
Chapter 80 23-09-2020 18:20:50 Tải xuống
Chapter 81 23-09-2020 18:20:27 Tải xuống
Chapter 82 23-09-2020 18:18:29 Tải xuống
Chapter 83 23-09-2020 18:17:55 Tải xuống
Chapter 84 23-09-2020 18:17:42 Tải xuống
Chapter 85 23-09-2020 18:32:08 Tải xuống
Chapter 86 23-09-2020 18:31:59 Tải xuống
Chapter 87 23-09-2020 18:17:18 Tải xuống
Chapter 88 23-09-2020 18:17:11 Tải xuống
Chapter 89 23-09-2020 18:17:12 Tải xuống
Chapter 90 23-09-2020 18:16:36 Tải xuống
Chapter 91 23-09-2020 18:16:34 Tải xuống
Chapter 92 23-09-2020 18:16:20 Tải xuống
Chapter 93 23-09-2020 18:27:47 Tải xuống
Chapter 94 23-09-2020 18:15:03 Tải xuống
Chapter 95 23-09-2020 18:14:56 Tải xuống
Chapter 96 23-09-2020 18:14:44 Tải xuống
Chapter 97 23-09-2020 18:14:55 Tải xuống
Chapter 98 23-09-2020 18:14:37 Tải xuống
Chapter 99 23-09-2020 18:14:19 Tải xuống
Chapter 100 23-09-2020 18:14:18 Tải xuống
Chapter 101 23-09-2020 18:14:00 Tải xuống
Chapter 102 23-09-2020 18:13:59 Tải xuống
Chapter 103 23-09-2020 18:13:24 Tải xuống
Chapter 104 23-09-2020 18:13:24 Tải xuống
Chapter 105 23-09-2020 18:13:15 Tải xuống
Chapter 106 23-09-2020 18:12:08 Tải xuống
Chapter 107 23-09-2020 18:11:53 Tải xuống
Chapter 108 23-09-2020 18:11:19 Tải xuống
Chapter 109 23-09-2020 18:11:26 Tải xuống
Chapter 110 23-09-2020 18:11:26 Tải xuống
Chapter 111 23-09-2020 18:33:51 Tải xuống
Chapter 112 23-09-2020 18:11:05 Tải xuống
Chapter 113 23-09-2020 18:10:32 Tải xuống
Chapter 114 23-09-2020 18:21:47 Tải xuống
Chapter 115 23-09-2020 18:10:31 Tải xuống
Chapter 116 23-09-2020 18:10:24 Tải xuống
Chapter 117 23-09-2020 18:33:40 Tải xuống
Chapter 118 23-09-2020 18:09:54 Tải xuống
Chapter 119 23-09-2020 18:21:47 Tải xuống
Chapter 120 23-09-2020 18:33:16 Tải xuống
Chapter 121 23-09-2020 18:08:39 Tải xuống
Chapter 122 22-09-2020 17:11:48 Tải xuống
Chapter 123 22-09-2020 17:11:48 Tải xuống
Chapter 124 22-09-2020 17:11:46 Tải xuống
Chapter 125 22-09-2020 17:08:10 Tải xuống
Chapter 126 30-09-2020 09:13:16 Tải xuống
Chapter 127 30-09-2020 09:12:53 Tải xuống
Chapter 128 03-10-2020 11:55:41 Tải xuống
Chapter 129 10-10-2020 21:48:23 Tải xuống
Chapter 130 10-10-2020 21:48:21 Tải xuống
Chapter 131 10-10-2020 21:48:07 Tải xuống
Chapter 132 22-10-2020 10:48:22 Tải xuống
Chapter 133 23-10-2020 12:48:18 Tải xuống
Chapter 134 24-10-2020 22:24:12 Tải xuống
Chapter 135 26-10-2020 17:42:11 Tải xuống
Chapter 136 27-10-2020 22:38:22 Tải xuống
Chapter 137 30-10-2020 21:12:55 Tải xuống
Chapter 138 02-11-2020 20:48:11 Tải xuống
Chapter 139 05-11-2020 22:36:36 Tải xuống
Chapter 140 10-11-2020 20:48:22 Tải xuống
Chapter 141 16-11-2020 20:06:50 Tải xuống
Chapter 142 16-11-2020 20:06:48 Tải xuống
Chapter 143 21-11-2020 23:48:17 Tải xuống
Chapter 144 24-11-2020 09:54:48 Tải xuống
Chapter 145 29-11-2020 10:25:21 Tải xuống
Chapter 146 02-12-2020 16:30:30 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh