Nghịch Thiên Tiên Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Horror , Manhua , Mystery , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 04-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một thiếu niên bị người ta lừa, bị đánh hằng ngày, trong một lần vô tình nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi, nhưng đứa bé đó không bình thường...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 76 12-05-2021 00:07:34 Tải xuống
Chapter 75 24-02-2021 05:13:44 Tải xuống
Chapter 74 21-02-2021 17:23:23 Tải xuống
Chapter 73 25-02-2021 15:02:26 Tải xuống
Chapter 72 26-02-2021 06:09:59 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 26-11-2019 17:24:23 Tải xuống
Chapter 1.2 02-07-2020 21:55:40 Tải xuống
Chapter 2 16-01-2020 14:45:12 Tải xuống
Chapter 2.2 02-07-2020 21:55:10 Tải xuống
Chapter 3 16-01-2020 14:44:42 Tải xuống
Chapter 3.2 02-07-2020 21:54:42 Tải xuống
Chapter 4 16-01-2020 15:08:13 Tải xuống
Chapter 4.2 03-07-2020 04:32:54 Tải xuống
Chapter 5 16-01-2020 14:43:47 Tải xuống
Chapter 5.2 03-07-2020 04:32:13 Tải xuống
Chapter 6 31-05-2020 08:16:20 Tải xuống
Chapter 6.2 03-07-2020 04:31:39 Tải xuống
Chapter 7 31-05-2020 08:14:44 Tải xuống
Chapter 7.2 31-05-2020 08:14:09 Tải xuống
Chapter 8 31-05-2020 08:13:37 Tải xuống
Chapter 8.2 31-05-2020 08:13:12 Tải xuống
Chapter 9 31-05-2020 08:12:39 Tải xuống
Chapter 9.2 31-05-2020 08:12:07 Tải xuống
Chapter 10 31-05-2020 08:11:37 Tải xuống
Chapter 10.2 31-05-2020 08:11:11 Tải xuống
Chapter 11 31-05-2020 08:09:37 Tải xuống
Chapter 11.2 31-05-2020 07:00:16 Tải xuống
Chapter 12 31-05-2020 06:59:36 Tải xuống
Chapter 13 31-05-2020 06:59:07 Tải xuống
Chapter 14 31-05-2020 06:58:36 Tải xuống
Chapter 15 31-05-2020 06:58:06 Tải xuống
Chapter 16 31-05-2020 06:57:37 Tải xuống
Chapter 17 31-05-2020 06:57:07 Tải xuống
Chapter 18 31-05-2020 06:56:37 Tải xuống
Chapter 19 31-05-2020 06:56:07 Tải xuống
Chapter 20 31-05-2020 06:55:36 Tải xuống
Chapter 21 31-05-2020 06:55:06 Tải xuống
Chapter 22 31-05-2020 06:54:37 Tải xuống
Chapter 23 31-05-2020 06:53:36 Tải xuống
Chapter 24 31-05-2020 06:53:07 Tải xuống
Chapter 25 31-05-2020 06:52:38 Tải xuống
Chapter 26 31-05-2020 06:52:06 Tải xuống
Chapter 27 31-05-2020 06:51:37 Tải xuống
Chapter 28 31-05-2020 06:51:06 Tải xuống
Chapter 29 31-05-2020 06:50:37 Tải xuống
Chapter 30 31-05-2020 06:49:36 Tải xuống
Chapter 31 31-05-2020 06:49:06 Tải xuống
Chapter 32 31-05-2020 06:48:38 Tải xuống
Chapter 33 31-05-2020 06:47:37 Tải xuống
Chapter 34 31-05-2020 06:47:07 Tải xuống
Chapter 35 31-05-2020 06:44:58 Tải xuống
Chapter 36 31-05-2020 06:43:46 Tải xuống
Chapter 37 31-05-2020 06:43:06 Tải xuống
Chapter 38 31-05-2020 06:42:37 Tải xuống
Chapter 39 31-05-2020 06:41:54 Tải xuống
Chapter 40 31-05-2020 06:40:36 Tải xuống
Chapter 41 31-05-2020 06:40:10 Tải xuống
Chapter 42 31-05-2020 06:39:37 Tải xuống
Chapter 43 31-05-2020 06:50:08 Tải xuống
Chapter 44 31-05-2020 06:38:37 Tải xuống
Chapter 45 31-05-2020 06:38:11 Tải xuống
Chapter 46 31-05-2020 06:37:37 Tải xuống
Chapter 47 31-05-2020 06:37:18 Tải xuống
Chapter 48 31-05-2020 06:36:16 Tải xuống
Chapter 49 02-07-2020 13:07:39 Tải xuống
Chapter 50 02-07-2020 13:07:09 Tải xuống
Chapter 51 02-07-2020 13:06:42 Tải xuống
Chapter 52 02-07-2020 13:06:10 Tải xuống
Chapter 53 02-07-2020 13:05:40 Tải xuống
Chapter 54 02-07-2020 12:05:41 Tải xuống
Chapter 55 02-07-2020 12:05:13 Tải xuống
Chapter 56 02-07-2020 13:05:11 Tải xuống
Chapter 57 11-07-2020 14:39:41 Tải xuống
Chapter 58 11-07-2020 14:06:14 Tải xuống
Chapter 59 11-07-2020 13:27:00 Tải xuống
Chapter 60 11-07-2020 13:26:13 Tải xuống
Chapter 61 22-07-2020 23:15:57 Tải xuống
Chapter 62 22-07-2020 23:41:54 Tải xuống
Chapter 63 22-07-2020 22:44:55 Tải xuống
Chapter 64 26-01-2021 12:12:55 Tải xuống
Chapter 65 04-02-2021 13:18:19 Tải xuống
Chapter 66 05-02-2021 17:12:13 Tải xuống
Chapter 67 08-02-2021 14:12:18 Tải xuống
Chapter 68 09-02-2021 18:36:12 Tải xuống
Chapter 69 10-02-2021 17:24:11 Tải xuống
Chapter 70 15-02-2021 15:18:24 Tải xuống
Chapter 71 16-02-2021 17:12:13 Tải xuống
Chapter 72 26-02-2021 06:09:59 Tải xuống
Chapter 73 25-02-2021 15:02:26 Tải xuống
Chapter 74 21-02-2021 17:23:23 Tải xuống
Chapter 75 24-02-2021 05:13:44 Tải xuống
Chapter 76 12-05-2021 00:07:34 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh