Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Tác giả: Kỳ Miêu Ốc Mạn Họa Công Tá Thất - Melody Happy Group
Thể loại: Cổ Đại , Manhua , NetTruyen , Ngôn Tình , Romance , Supernatural , Truyện Màu , Xuyên Không , , Chuyển Sinh , Đam Mỹ
Lần cập nhật cuối: 28-07-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
[CẬP NHẬT MỚI HẰNG NGÀY] Dịch giả: Melody Happy Group Đăng tải: MH Channel Phát hành: Nettruyen.com ND: Người đầu tiên trong giới siêu nhiên của thế kỷ 24 - Lạc Thanh Đồng thần kỳ xuyên không đến dị thế chân diễn đại lục, từ đây bắt đầu con đường phục thù của đích nữ bị phế phủ Quốc Hầu. Lựa chọn cho mình phái phản diện, hành hạ cặn bã, hành hạ người tâm địa xấu, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta bèn trảm cỏ diệt gốc! Thoải mái thì thoải mái thật, nhưng lại vô tình chọc phải tên mỹ nam tuyệt thế yêu nghiệp, đánh không lại mà còn trêu chọc, bắt đầu chuỗi ngày ngươi rượt ta trốn, trốn dần trốn dần trốn ra cảm tình?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 229 28-07-2021 23:00:04 Tải xuống
Chapter 228 27-07-2021 11:50:04 Tải xuống
Chapter 227 26-07-2021 14:30:02 Tải xuống
Chapter 226 24-07-2021 11:30:18 Tải xuống
Chapter 225 23-07-2021 11:20:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 17-07-2021 15:50:18 Tải xuống
Chapter 2 17-07-2021 15:50:18 Tải xuống
Chapter 3 17-07-2021 15:50:18 Tải xuống
Chapter 4 17-07-2021 15:50:18 Tải xuống
Chapter 5 17-07-2021 15:50:18 Tải xuống
Chapter 6 17-07-2021 15:50:19 Tải xuống
Chapter 7 17-07-2021 15:50:19 Tải xuống
Chapter 8 17-07-2021 15:50:19 Tải xuống
Chapter 9 17-07-2021 15:50:19 Tải xuống
Chapter 10 17-07-2021 15:50:19 Tải xuống
Chapter 11 17-07-2021 15:50:19 Tải xuống
Chapter 11: Video 25-11-2019 04:25:55 Tải xuống
Chapter 12 17-07-2021 15:50:19 Tải xuống
Chapter 13 17-07-2021 15:50:19 Tải xuống
Chapter 14 17-07-2021 16:10:03 Tải xuống
Chapter 15 17-07-2021 15:50:19 Tải xuống
Chapter 16 17-07-2021 15:50:19 Tải xuống
Chapter 17 17-07-2021 15:50:20 Tải xuống
Chapter 18 17-07-2021 15:50:20 Tải xuống
Chapter 18.5 09-04-2021 08:00:42 Tải xuống
Chapter 19 17-07-2021 15:50:20 Tải xuống
Chapter 20 17-07-2021 15:50:20 Tải xuống
Chapter 21 17-07-2021 15:50:20 Tải xuống
Chapter 22 17-07-2021 15:50:20 Tải xuống
Chapter 23 17-07-2021 15:50:20 Tải xuống
Chapter 24 17-07-2021 15:50:20 Tải xuống
Chapter 24: Video 21-12-2019 00:14:32 Tải xuống
Chapter 25 17-07-2021 15:50:20 Tải xuống
Chapter 26 17-07-2021 15:50:20 Tải xuống
Chapter 27 17-07-2021 15:50:20 Tải xuống
Chapter 28 17-07-2021 15:50:21 Tải xuống
Chapter 29 17-07-2021 15:50:21 Tải xuống
Chapter 30 17-07-2021 15:50:21 Tải xuống
Chapter 31 17-07-2021 15:50:21 Tải xuống
Chapter 32 17-07-2021 15:50:21 Tải xuống
Chapter 33 17-07-2021 15:50:21 Tải xuống
Chapter 34 17-07-2021 15:50:21 Tải xuống
Chapter 35: Đứa trẻ huyết đồng máu lạnh? 17-07-2021 15:50:21 Tải xuống
Chapter 36 17-07-2021 15:50:21 Tải xuống
Chapter 36.5: Đội bút trên đầu~ 17-07-2021 15:50:21 Tải xuống
Chapter 37 17-07-2021 15:50:22 Tải xuống
Chapter 38 17-07-2021 15:50:22 Tải xuống
Chapter 39 17-07-2021 15:50:22 Tải xuống
Chapter 40 17-07-2021 15:50:22 Tải xuống
Chapter 41 17-07-2021 15:50:22 Tải xuống
Chapter 42 17-07-2021 15:50:22 Tải xuống
Chapter 43 17-07-2021 15:50:22 Tải xuống
Chapter 44 17-07-2021 15:50:22 Tải xuống
Chapter 45 17-07-2021 15:50:22 Tải xuống
Chapter 46 17-07-2021 15:50:22 Tải xuống
Chapter 47 17-07-2021 15:50:23 Tải xuống
Chapter 47.5 17-07-2021 15:50:23 Tải xuống
Chapter 48 17-07-2021 15:50:23 Tải xuống
Chapter 49 17-07-2021 15:50:23 Tải xuống
Chapter 50 17-07-2021 15:50:23 Tải xuống
Chapter 51 17-07-2021 15:50:23 Tải xuống
Chapter 51: VIDEO 09-02-2020 03:36:10 Tải xuống
Chapter 51: VIDEO (Đổi tranh sau 12 giờ) 09-02-2020 03:34:10 Tải xuống
Chapter 52 17-07-2021 15:50:23 Tải xuống
Chapter 52: VIDEO (Đổi tranh sau 24 giờ) 10-02-2020 18:44:32 Tải xuống
Chapter 53 17-07-2021 15:50:23 Tải xuống
Chapter 53: VIDEO (Phát trong 12 giờ - Xem tại Nettruyen.com) 15-02-2020 11:37:12 Tải xuống
Chapter 54 17-07-2021 15:50:23 Tải xuống
Chapter 54: TRANH 21-02-2020 02:00:12 Tải xuống
Chapter 55 17-07-2021 15:50:23 Tải xuống
Chapter 55: (TRANH) 23-02-2020 08:42:39 Tải xuống
Chapter 55: Video - Đổi tranh sau 24 giờ 21-02-2020 21:41:13 Tải xuống
Chapter 55: Đổi tranh sau 24 giờ 21-02-2020 21:53:13 Tải xuống
Chapter 56 17-07-2021 15:50:23 Tải xuống
Chapter 56: VIDEO đổi tranh sau 24 giờ 23-02-2020 18:43:15 Tải xuống
Chapter 57 17-07-2021 15:50:23 Tải xuống
Chapter 58 17-07-2021 15:50:24 Tải xuống
Chapter 59 17-07-2021 15:50:24 Tải xuống
Chapter 60 17-07-2021 15:50:24 Tải xuống
Chapter 61 17-07-2021 15:50:24 Tải xuống
Chapter 62 17-07-2021 15:50:24 Tải xuống
Chapter 63 17-07-2021 15:50:24 Tải xuống
Chapter 64 17-07-2021 15:50:24 Tải xuống
Chapter 65 17-07-2021 15:50:24 Tải xuống
Chapter 66 17-07-2021 15:50:24 Tải xuống
Chapter 67 17-07-2021 15:50:24 Tải xuống
Chapter 68 17-07-2021 15:50:24 Tải xuống
Chapter 69 17-07-2021 15:50:24 Tải xuống
Chapter 70 17-07-2021 15:50:24 Tải xuống
Chapter 71 17-07-2021 15:50:24 Tải xuống
Chapter 72 17-07-2021 15:50:24 Tải xuống
Chapter 73 17-07-2021 15:50:24 Tải xuống
Chapter 74 17-07-2021 15:50:25 Tải xuống
Chapter 75 17-07-2021 15:50:25 Tải xuống
Chapter 76 17-07-2021 15:50:25 Tải xuống
Chapter 77 17-07-2021 15:50:25 Tải xuống
Chapter 78 17-07-2021 15:50:25 Tải xuống
Chapter 79 17-07-2021 15:50:25 Tải xuống
Chapter 79: Xem truyện tại NetTruyen.com & MH Channel 18-05-2020 20:37:38 Tải xuống
Chapter 80 17-07-2021 15:50:25 Tải xuống
Chapter 80: Xem truyện tại NetTruyen.com & MH Channel 18-05-2020 20:37:08 Tải xuống
Chapter 81 17-07-2021 15:50:25 Tải xuống
Chapter 81: Xem truyện nhanh tại NetTruyen.com 22-05-2020 15:36:07 Tải xuống
Chapter 82 17-07-2021 15:50:25 Tải xuống
Chapter 82: Xem truyện nhanh tại NetTruyen.com 24-05-2020 08:18:41 Tải xuống
Chapter 83 17-07-2021 15:50:25 Tải xuống
Chapter 83: Xem truyện nhanh tại NetTruyen.com 29-05-2020 05:54:39 Tải xuống
Chapter 84 17-07-2021 15:50:25 Tải xuống
Chapter 84: Xem truyện nhanh tại NetTruyen.com 04-06-2020 04:30:11 Tải xuống
Chapter 85 17-07-2021 15:50:25 Tải xuống
Chapter 85: Xem truyện nhanh tại NetTruyen.com 08-06-2020 07:56:06 Tải xuống
Chapter 86 17-07-2021 15:50:26 Tải xuống
Chapter 86: Xem truyện tại NetTruyen.com 10-06-2020 19:04:14 Tải xuống
Chapter 87 17-07-2021 15:50:26 Tải xuống
Chapter 87: Xem truyện tại NetTruyen.com 12-06-2020 21:24:37 Tải xuống
Chapter 88 17-07-2021 15:50:26 Tải xuống
Chapter 88: Xem truyện tại NetTruyen.com 17-06-2020 03:36:39 Tải xuống
Chapter 89 17-07-2021 15:50:26 Tải xuống
Chapter 89: Xem truyện tại NetTruyen.com 26-06-2020 10:12:41 Tải xuống
Chapter 90 17-07-2021 15:50:26 Tải xuống
Chapter 90: Xem truyện tại NetTruyen.com 26-06-2020 10:12:11 Tải xuống
Chapter 91 17-07-2021 15:50:26 Tải xuống
Chapter 91: Xem truyện tại NetTruyen.com 19-07-2020 08:43:51 Tải xuống
Chapter 92 17-07-2021 15:50:26 Tải xuống
Chapter 93 17-07-2021 15:50:26 Tải xuống
Chapter 94 17-07-2021 15:50:26 Tải xuống
Chapter 95 17-07-2021 15:50:26 Tải xuống
Chapter 96 17-07-2021 15:50:26 Tải xuống
Chapter 97 17-07-2021 15:50:27 Tải xuống
Chapter 97.5: Video 98 07-08-2020 07:21:10 Tải xuống
Chapter 97: Video 07-08-2020 07:01:40 Tải xuống
Chapter 98 17-07-2021 15:50:27 Tải xuống
Chapter 99 17-07-2021 15:50:27 Tải xuống
Chapter 100 17-07-2021 15:50:27 Tải xuống
Chapter 101 17-07-2021 15:50:27 Tải xuống
Chapter 102 17-07-2021 15:50:27 Tải xuống
Chapter 103 17-07-2021 15:50:27 Tải xuống
Chapter 104 17-07-2021 15:50:27 Tải xuống
Chapter 105 17-07-2021 15:50:27 Tải xuống
Chapter 106 17-07-2021 15:50:28 Tải xuống
Chapter 107 17-07-2021 15:50:28 Tải xuống
Chapter 108 17-07-2021 15:50:28 Tải xuống
Chapter 109 17-07-2021 15:50:28 Tải xuống
Chapter 110 17-07-2021 15:50:28 Tải xuống
Chapter 111 17-07-2021 15:50:28 Tải xuống
Chapter 112 17-07-2021 15:50:28 Tải xuống
Chapter 113 17-07-2021 15:50:28 Tải xuống
Chapter 114 17-07-2021 15:50:28 Tải xuống
Chapter 115 17-07-2021 15:50:29 Tải xuống
Chapter 116 17-07-2021 15:50:29 Tải xuống
Chapter 117 17-07-2021 15:50:29 Tải xuống
Chapter 118 17-07-2021 15:50:29 Tải xuống
Chapter 119 17-07-2021 15:50:29 Tải xuống
Chapter 120 17-07-2021 15:50:29 Tải xuống
Chapter 121 17-07-2021 15:50:29 Tải xuống
Chapter 122 17-07-2021 15:50:29 Tải xuống
Chapter 123 17-07-2021 15:50:29 Tải xuống
Chapter 124 17-07-2021 15:50:29 Tải xuống
Chapter 125 17-07-2021 15:50:29 Tải xuống
Chapter 126 17-07-2021 15:50:29 Tải xuống
Chapter 127 17-07-2021 15:50:30 Tải xuống
Chapter 128 17-07-2021 15:50:30 Tải xuống
Chapter 129 17-07-2021 15:50:30 Tải xuống
Chapter 130 17-07-2021 15:50:30 Tải xuống
Chapter 131 17-07-2021 15:50:30 Tải xuống
Chapter 132 17-07-2021 15:50:30 Tải xuống
Chapter 133 17-07-2021 15:50:30 Tải xuống
Chapter 134 17-07-2021 15:50:30 Tải xuống
Chapter 135 17-07-2021 15:50:30 Tải xuống
Chapter 136 17-07-2021 15:50:30 Tải xuống
Chapter 137 17-07-2021 15:50:30 Tải xuống
Chapter 138 17-07-2021 15:50:31 Tải xuống
Chapter 139 17-07-2021 15:50:31 Tải xuống
Chapter 140 17-07-2021 15:50:31 Tải xuống
Chapter 141 17-07-2021 15:50:31 Tải xuống
Chapter 142 17-07-2021 15:50:31 Tải xuống
Chapter 143 17-07-2021 15:50:31 Tải xuống
Chapter 144 17-07-2021 15:50:31 Tải xuống
Chapter 145 17-07-2021 15:50:31 Tải xuống
Chapter 146 17-07-2021 15:50:31 Tải xuống
Chapter 147 17-07-2021 15:50:31 Tải xuống
Chapter 148 17-07-2021 15:50:31 Tải xuống
Chapter 149 17-07-2021 15:50:32 Tải xuống
Chapter 150 17-07-2021 15:50:32 Tải xuống
Chapter 151 17-07-2021 15:50:32 Tải xuống
Chapter 152 17-07-2021 15:50:32 Tải xuống
Chapter 153 17-07-2021 15:50:32 Tải xuống
Chapter 154 17-07-2021 15:50:32 Tải xuống
Chapter 155 17-07-2021 15:50:32 Tải xuống
Chapter 156 17-07-2021 15:50:32 Tải xuống
Chapter 157 17-07-2021 15:50:32 Tải xuống
Chapter 158 17-07-2021 15:50:32 Tải xuống
Chapter 159 17-07-2021 15:50:32 Tải xuống
Chapter 160 17-07-2021 15:50:32 Tải xuống
Chapter 161 17-07-2021 15:50:32 Tải xuống
Chapter 162 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 163 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 164 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 165 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 166 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 167 02-04-2021 15:03:36 Tải xuống
Chapter 167: Chap 166 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 168 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 169 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 170 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 171 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 172 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 173 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 174 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 175 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 176 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 177 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 178 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 179 17-07-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 180 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 181 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 182 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 183 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 184 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 185 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 186 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 187 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 188 17-07-2021 15:50:33 Tải xuống
Chapter 189 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 190 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 191 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 192 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 193 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 194 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 195 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 196 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 197 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 198 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 199 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 200 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 201 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 202 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 203 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 204 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 205 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 206 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 207 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 208 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 209 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 210 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 211 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 212 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 213 17-07-2021 15:50:34 Tải xuống
Chapter 214 17-07-2021 15:50:35 Tải xuống
Chapter 215 17-07-2021 15:50:35 Tải xuống
Chapter 216 17-07-2021 15:50:35 Tải xuống
Chapter 217 17-07-2021 15:50:35 Tải xuống
Chapter 218 19-07-2021 13:45:08 Tải xuống
Chapter 219 20-07-2021 17:53:01 Tải xuống
Chapter 220 20-07-2021 17:53:02 Tải xuống
Chapter 221 20-07-2021 17:53:02 Tải xuống
Chapter 222 20-07-2021 17:53:02 Tải xuống
Chapter 223 21-07-2021 11:30:47 Tải xuống
Chapter 224 22-07-2021 12:40:01 Tải xuống
Chapter 225 23-07-2021 11:20:10 Tải xuống
Chapter 226 24-07-2021 11:30:18 Tải xuống
Chapter 227 26-07-2021 14:30:02 Tải xuống
Chapter 228 27-07-2021 11:50:04 Tải xuống
Chapter 229 28-07-2021 23:00:04 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh