Loading...

Yuusha ga Shinda!

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Harem , Seinen , Shounen ,
Lần cập nhật cuối: 05-04-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
The Hero is Dead là một bộ manga hài kể về một anh chàng vô tình giết chết anh hùng diệt quỷ và sau đó bị hoán đổi linh hồn sang xác chết của vị anh hùng quá cố kia. Kể từ đây, huyền thoại hài về anh hùng Zombie được ra đời.
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 06-09-2019 10:18:58 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 15:58:33 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 15:58:34 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 15:58:36 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 15:58:38 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 15:58:40 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 15:58:42 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 15:58:44 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 15:58:47 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 15:58:48 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 15:58:51 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 15:58:52 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 15:58:54 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 15:58:56 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 15:58:58 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 15:59:00 Tải xuống
Chapter 16.5 29-11-2018 15:59:03 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 15:59:06 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 15:59:08 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 15:59:10 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 15:59:12 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 15:59:14 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 15:59:16 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 15:59:18 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 15:59:20 Tải xuống
Chapter 24.5 29-11-2018 15:59:22 Tải xuống
Chapter 24.6 29-11-2018 15:59:25 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 15:59:26 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 15:59:28 Tải xuống
Chapter 27 29-09-2019 14:00:22 Tải xuống
Chapter 27.1 29-11-2018 15:59:32 Tải xuống
Chapter 27.2 29-11-2018 15:59:34 Tải xuống
Chapter 27.5 29-11-2018 15:59:36 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 15:59:38 Tải xuống
Chapter 28.5 29-11-2018 15:59:39 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 15:59:42 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 15:59:44 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 15:59:46 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 15:59:48 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 15:59:50 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 15:59:52 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 15:59:53 Tải xuống
Chapter 35.1 29-11-2018 15:59:56 Tải xuống
Chapter 35.2 29-11-2018 15:59:58 Tải xuống
Chapter 35.5 29-11-2018 16:00:00 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 16:00:04 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 16:00:06 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 16:00:07 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 16:00:10 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 16:00:12 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 16:00:14 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 16:00:16 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 16:00:18 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 16:00:20 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 16:00:22 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 16:00:24 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 16:00:26 Tải xuống
Chapter 47.1 29-11-2018 16:00:28 Tải xuống
Chapter 47.2 29-11-2018 16:00:30 Tải xuống
Chapter 47.5 29-11-2018 16:00:31 Tải xuống
Chapter 47: 1 29-09-2019 14:00:20 Tải xuống
Chapter 47: 2 29-09-2019 14:00:26 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 16:00:34 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 16:00:36 Tải xuống
Chapter 49.5 29-11-2018 16:00:38 Tải xuống
Chapter 50 04-05-2019 06:35:30 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 16:00:44 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 16:00:44 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 16:00:47 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 16:00:48 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 16:00:50 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 16:00:52 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 16:00:54 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 16:00:56 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 16:00:59 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 16:01:00 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 16:01:03 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 16:01:06 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 16:01:08 Tải xuống
Chapter 63.1 29-11-2018 16:01:09 Tải xuống
Chapter 64 29-11-2018 16:01:12 Tải xuống
Chapter 65 29-11-2018 16:01:14 Tải xuống
Chapter 66 29-11-2018 16:01:16 Tải xuống
Chapter 67 29-11-2018 16:01:18 Tải xuống
Chapter 68 29-11-2018 16:01:20 Tải xuống
Chapter 69 29-11-2018 16:01:22 Tải xuống
Chapter 70 29-11-2018 16:01:24 Tải xuống
Chapter 71 29-11-2018 16:01:25 Tải xuống
Chapter 72 29-11-2018 16:01:28 Tải xuống
Chapter 73 29-11-2018 16:01:30 Tải xuống
Chapter 74 29-11-2018 16:01:32 Tải xuống
Chapter 74.5: - extra1 17-06-2019 13:18:08 Tải xuống
Chapter 75 29-11-2018 16:01:34 Tải xuống
Chapter 76 29-11-2018 16:01:36 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2018 16:01:38 Tải xuống
Chapter 78 29-11-2018 16:01:40 Tải xuống
Chapter 79 29-11-2018 16:01:42 Tải xuống
Chapter 80 29-11-2018 16:01:44 Tải xuống
Chapter 81 29-11-2018 16:01:46 Tải xuống
Chapter 82 29-11-2018 16:01:48 Tải xuống
Chapter 83 29-11-2018 16:01:50 Tải xuống
Chapter 84 29-11-2018 16:01:51 Tải xuống
Chapter 85 29-11-2018 16:01:53 Tải xuống
Chapter 85.1 29-11-2018 16:01:56 Tải xuống
Chapter 85.2 29-11-2018 16:01:58 Tải xuống
Chapter 86 29-11-2018 16:02:00 Tải xuống
Chapter 87 29-11-2018 16:02:04 Tải xuống
Chapter 88 29-11-2018 16:02:05 Tải xuống
Chapter 88.1 29-11-2018 16:02:07 Tải xuống
Chapter 88.2 29-11-2018 16:02:09 Tải xuống
Chapter 88.5 17-06-2019 13:18:13 Tải xuống
Chapter 89 29-11-2018 16:02:13 Tải xuống
Chapter 90 29-11-2018 16:02:18 Tải xuống
Chapter 91 29-11-2018 16:02:23 Tải xuống
Chapter 91.1: - Extra 17-06-2019 13:18:16 Tải xuống
Chapter 92 29-11-2018 16:02:25 Tải xuống
Chapter 93 29-11-2018 16:02:27 Tải xuống
Chapter 94 29-11-2018 16:02:27 Tải xuống
Chapter 95 29-11-2018 16:02:28 Tải xuống
Chapter 96 29-11-2018 16:02:29 Tải xuống
Chapter 97 29-11-2018 16:02:31 Tải xuống
Chapter 98 29-11-2018 16:02:34 Tải xuống
Chapter 99 29-11-2018 16:02:36 Tải xuống
Chapter 99.2 29-11-2018 16:02:37 Tải xuống
Chapter 100 29-11-2018 16:02:40 Tải xuống
Chapter 101 29-11-2018 16:02:42 Tải xuống
Chapter 102 29-11-2018 16:02:45 Tải xuống
Chapter 103 29-11-2018 16:02:48 Tải xuống
Chapter 104 29-11-2018 16:02:49 Tải xuống
Chapter 105 29-11-2018 16:02:50 Tải xuống
Chapter 106 29-11-2018 16:02:52 Tải xuống
Chapter 107 29-11-2018 16:02:53 Tải xuống
Chapter 107.2 29-11-2018 16:02:55 Tải xuống
Chapter 108 29-11-2018 16:02:57 Tải xuống
Chapter 109 18-12-2018 04:00:33 Tải xuống
Chapter 110: - bão cát 04-05-2019 01:00:08 Tải xuống
Chapter 111: - cô bé cô đơn 16-06-2019 09:01:00 Tải xuống
Chapter 112 16-06-2019 22:36:15 Tải xuống
Chapter 113: - phụ thuộc vào người khác 22-06-2019 16:18:11 Tải xuống
Chapter 114: - Neuphemphia vs rexboz 04-08-2019 01:01:48 Tải xuống
Chapter 115: - Tay trái của chúa quỷ 05-08-2019 21:55:24 Tải xuống
Chapter 116: - danh tính 30-08-2019 22:36:19 Tải xuống
Chapter 117: - 1000 năm trước 05-04-2020 04:05:08 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh