Ngôn Linh Vương

Tác giả: TOMOTO Sui
Thể loại: Adventure , Chuyển Sinh , Comedy , Fantasy , Shounen
Lần cập nhật cuối: 08-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một bộ manga chuyển thể từ light novel hot nhất Nhật Bản. Đã có rất nhiều cuộc xung đột giữa các chủng tộc của các 'Humas', các 'Gabranth', và 'Evila'. Để chống lại Demon King 'Evila' cuộc đua, các vương quốc triệu tập năm học sinh trung học từ thế kỷ 21 Nhật Bản những người có sức mạnh của Heroes. Tuy nhiên, chỉ có bốn trong số năm của những sinh viên đã có danh hiệu "Hero". Okamura Hiiro đã được triệu hồi do tai nạn khi cậu ngồi gần bốn học sinh khác trong lớp. Không giống như họ, cậu không có danh hiệu "Hero", nhưng thay vào đó cậu đã có được danh hiệu 'Word Master' và 'người ngoài cuộc vô tội'. Thấy được sự dối trá của Quốc Vương Humas, Hiiro quyết định rằng cậu không có ý muốn tham gia vào cuộc chiến một cách ích kỷ. Rời khỏi lâu đài, Hiiro quyết định gia nhập Guild Adventurer và làm bất cứ điều gì cậu muốn
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 58 08-04-2021 10:02:22 Tải xuống
Chapter 57 20-03-2021 08:48:04 Tải xuống
Chapter 56 04-02-2021 17:48:24 Tải xuống
Chapter 55 04-02-2021 18:25:05 Tải xuống
Chapter 54 26-01-2021 19:36:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 24-08-2019 14:12:12 Tải xuống
Chapter 2 26-08-2019 09:54:48 Tải xuống
Chapter 3 24-08-2019 14:12:19 Tải xuống
Chapter 4 24-08-2019 14:12:23 Tải xuống
Chapter 5 24-08-2019 14:12:26 Tải xuống
Chapter 6 24-08-2019 14:12:37 Tải xuống
Chapter 7 24-08-2019 14:12:33 Tải xuống
Chapter 8 24-08-2019 14:12:37 Tải xuống
Chapter 9 24-08-2019 14:12:39 Tải xuống
Chapter 9.5 24-08-2019 14:12:42 Tải xuống
Chapter 10 24-08-2019 14:12:45 Tải xuống
Chapter 11 24-08-2019 14:12:49 Tải xuống
Chapter 12 24-08-2019 14:12:52 Tải xuống
Chapter 13 24-08-2019 14:12:55 Tải xuống
Chapter 14 24-08-2019 18:19:04 Tải xuống
Chapter 15 24-08-2019 18:19:03 Tải xuống
Chapter 15.5 24-08-2019 14:13:03 Tải xuống
Chapter 16 24-08-2019 14:13:07 Tải xuống
Chapter 17 24-08-2019 14:13:10 Tải xuống
Chapter 18 24-08-2019 14:13:12 Tải xuống
Chapter 19 24-08-2019 14:13:17 Tải xuống
Chapter 20 24-08-2019 14:13:18 Tải xuống
Chapter 21 24-08-2019 14:13:21 Tải xuống
Chapter 22 24-08-2019 14:13:24 Tải xuống
Chapter 23 24-08-2019 14:13:27 Tải xuống
Chapter 24 24-08-2019 14:13:31 Tải xuống
Chapter 25 24-08-2019 14:13:35 Tải xuống
Chapter 26 24-08-2019 14:13:38 Tải xuống
Chapter 27 24-08-2019 14:13:40 Tải xuống
Chapter 28 24-08-2019 14:13:43 Tải xuống
Chapter 29 24-08-2019 14:13:45 Tải xuống
Chapter 30 24-08-2019 14:13:48 Tải xuống
Chapter 31 24-08-2019 14:13:53 Tải xuống
Chapter 32 24-08-2019 14:13:55 Tải xuống
Chapter 33 24-08-2019 14:13:57 Tải xuống
Chapter 34 24-08-2019 14:14:00 Tải xuống
Chapter 35 24-08-2019 14:14:03 Tải xuống
Chapter 36 24-08-2019 14:14:06 Tải xuống
Chapter 37 24-08-2019 14:14:09 Tải xuống
Chapter 38 24-08-2019 14:14:14 Tải xuống
Chapter 39 24-08-2019 14:14:15 Tải xuống
Chapter 40 24-08-2019 14:14:19 Tải xuống
Chapter 41 24-08-2019 14:14:23 Tải xuống
Chapter 42 24-08-2019 14:14:26 Tải xuống
Chapter 43 24-08-2019 14:14:27 Tải xuống
Chapter 44 24-08-2019 14:14:32 Tải xuống
Chapter 45 24-08-2019 14:14:33 Tải xuống
Chapter 46 10-11-2020 06:26:03 Tải xuống
Chapter 47 10-11-2020 06:26:04 Tải xuống
Chapter 48 10-11-2020 06:25:44 Tải xuống
Chapter 49 11-01-2020 12:07:47 Tải xuống
Chapter 50 02-12-2020 11:07:47 Tải xuống
Chapter 51 01-01-2021 08:48:08 Tải xuống
Chapter 52 06-01-2021 10:28:20 Tải xuống
Chapter 53 17-01-2021 18:18:50 Tải xuống
Chapter 54 26-01-2021 19:36:12 Tải xuống
Chapter 55 04-02-2021 18:25:05 Tải xuống
Chapter 56 04-02-2021 17:48:24 Tải xuống
Chapter 57 20-03-2021 08:48:04 Tải xuống
Chapter 58 08-04-2021 10:02:22 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh