The Swordsman Called The Countless Swords Sorcerer

Tác giả: Takamitsu Akira
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manga , Romance
Lần cập nhật cuối: 15-09-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu truyện kể về chàng kiếm sĩ may mắn lượm được 2 bé loli khi đang làm nhiệm vụ. . . Muốn biết diễn biến như thế nào, đợi hồi sau sẽ rõ :v
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 26 24-09-2021 21:31:51 Tải xuống
Chapter 25 24-09-2021 23:25:02 Tải xuống
Chapter 24 24-09-2021 23:25:12 Tải xuống
Chapter 23 24-09-2021 23:25:21 Tải xuống
Chapter 22 24-09-2021 23:25:21 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: - Chap 1 25-09-2021 00:04:44 Tải xuống
Chapter 2 25-09-2021 00:04:42 Tải xuống
Chapter 3 24-09-2021 23:29:28 Tải xuống
Chapter 4 25-09-2021 00:04:20 Tải xuống
Chapter 5 24-09-2021 23:29:20 Tải xuống
Chapter 6 24-09-2021 23:29:20 Tải xuống
Chapter 7 24-09-2021 23:29:10 Tải xuống
Chapter 8 24-09-2021 23:29:01 Tải xuống
Chapter 9 24-09-2021 23:28:50 Tải xuống
Chapter 10 24-09-2021 23:28:28 Tải xuống
Chapter 11 24-09-2021 23:28:14 Tải xuống
Chapter 12 24-09-2021 23:28:13 Tải xuống
Chapter 13 25-09-2021 00:04:20 Tải xuống
Chapter 14 25-09-2021 00:04:11 Tải xuống
Chapter 15 24-09-2021 23:27:17 Tải xuống
Chapter 16 24-09-2021 23:27:04 Tải xuống
Chapter 17 25-09-2021 00:04:03 Tải xuống
Chapter 18 24-09-2021 23:26:03 Tải xuống
Chapter 19 24-09-2021 23:25:55 Tải xuống
Chapter 20 25-09-2021 00:04:02 Tải xuống
Chapter 21 24-09-2021 23:25:28 Tải xuống
Chapter 22 24-09-2021 23:25:21 Tải xuống
Chapter 23 24-09-2021 23:25:21 Tải xuống
Chapter 24 24-09-2021 23:25:12 Tải xuống
Chapter 25 24-09-2021 23:25:02 Tải xuống
Chapter 26 24-09-2021 21:31:51 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh