Komi-san wa Komyusho desu

Tác giả: Tomohito Oda
Thể loại: Comedy , Comic , One shot , School Life , Shoujo , Shounen , Slice of Life ,
Lần cập nhật cuối: 01-06-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một em dở giao tiếp, nhưng 1 khi đã nói thì.......
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 01-06-2020 16:24:45 Tải xuống
Chapter 1 01-06-2020 16:45:08 Tải xuống
Chapter 1: One shot 15-01-2019 00:02:27 Tải xuống
Chapter 2 14-01-2019 13:58:18 Tải xuống
Chapter 3 14-01-2019 13:58:21 Tải xuống
Chapter 4 14-01-2019 13:58:24 Tải xuống
Chapter 5 14-01-2019 13:58:27 Tải xuống
Chapter 6 14-01-2019 13:58:30 Tải xuống
Chapter 7 15-01-2019 00:02:24 Tải xuống
Chapter 8 15-01-2019 00:02:30 Tải xuống
Chapter 9 15-01-2019 00:02:33 Tải xuống
Chapter 10 15-01-2019 00:02:21 Tải xuống
Chapter 11 15-01-2019 00:02:36 Tải xuống
Chapter 12 14-01-2019 13:58:48 Tải xuống
Chapter 13 14-01-2019 13:58:51 Tải xuống
Chapter 14 14-01-2019 13:58:54 Tải xuống
Chapter 14.1 01-06-2020 16:33:38 Tải xuống
Chapter 14.2 01-06-2020 16:21:37 Tải xuống
Chapter 14.5 14-01-2019 13:59:03 Tải xuống
Chapter 15 15-01-2019 00:02:18 Tải xuống
Chapter 16 14-01-2019 13:59:09 Tải xuống
Chapter 17 14-01-2019 13:59:12 Tải xuống
Chapter 18 14-01-2019 13:59:15 Tải xuống
Chapter 19 14-01-2019 13:59:18 Tải xuống
Chapter 20 14-01-2019 13:59:21 Tải xuống
Chapter 21 14-01-2019 13:59:24 Tải xuống
Chapter 22 14-01-2019 13:59:27 Tải xuống
Chapter 23 14-01-2019 13:59:30 Tải xuống
Chapter 24 14-01-2019 13:59:33 Tải xuống
Chapter 25: - Tớ là Ren! 3 14-01-2019 13:59:36 Tải xuống
Chapter 26 14-01-2019 13:59:39 Tải xuống
Chapter 27 14-01-2019 13:59:42 Tải xuống
Chapter 28 14-01-2019 13:59:45 Tải xuống
Chapter 29 14-01-2019 13:59:48 Tải xuống
Chapter 30 14-01-2019 13:59:51 Tải xuống
Chapter 31: - Lời thề máu 14-01-2019 13:59:54 Tải xuống
Chapter 32 14-01-2019 13:59:57 Tải xuống
Chapter 33 14-01-2019 14:00:00 Tải xuống
Chapter 34 14-01-2019 14:00:04 Tải xuống
Chapter 35 14-01-2019 14:00:07 Tải xuống
Chapter 36 14-01-2019 14:00:10 Tải xuống
Chapter 37 14-01-2019 14:00:37 Tải xuống
Chapter 38 14-01-2019 14:00:40 Tải xuống
Chapter 39 14-01-2019 14:00:43 Tải xuống
Chapter 40 14-01-2019 14:00:46 Tải xuống
Chapter 41 14-01-2019 14:00:49 Tải xuống
Chapter 42 14-01-2019 14:00:51 Tải xuống
Chapter 43 14-01-2019 14:00:55 Tải xuống
Chapter 44 14-01-2019 14:00:57 Tải xuống
Chapter 45 14-01-2019 14:01:01 Tải xuống
Chapter 46: - Lễ hội mùa hè 14-01-2019 14:01:04 Tải xuống
Chapter 47 14-01-2019 14:01:06 Tải xuống
Chapter 48 14-01-2019 14:01:09 Tải xuống
Chapter 49 14-01-2019 14:01:12 Tải xuống
Chapter 50: - Kì nghỉ hè kết thúc 14-01-2019 14:01:15 Tải xuống
Chapter 51 14-01-2019 14:01:18 Tải xuống
Chapter 52 14-01-2019 14:01:21 Tải xuống
Chapter 53 14-01-2019 14:01:24 Tải xuống
Chapter 54: - Đại hội thể thao phần 1 14-01-2019 14:01:27 Tải xuống
Chapter 55 14-01-2019 14:01:30 Tải xuống
Chapter 56 14-01-2019 14:01:33 Tải xuống
Chapter 57 14-01-2019 14:01:36 Tải xuống
Chapter 58 14-01-2019 14:01:39 Tải xuống
Chapter 59: - Bão 14-01-2019 14:01:42 Tải xuống
Chapter 60: - Sau cơn bão 14-01-2019 14:01:45 Tải xuống
Chapter 61 14-01-2019 14:01:51 Tải xuống
Chapter 62 14-01-2019 14:01:51 Tải xuống
Chapter 63 14-01-2019 14:01:53 Tải xuống
Chapter 64 14-01-2019 14:01:57 Tải xuống
Chapter 65: - Phân phát tờ tơi 14-01-2019 14:02:00 Tải xuống
Chapter 66 14-01-2019 14:02:03 Tải xuống
Chapter 67 14-01-2019 14:02:06 Tải xuống
Chapter 68 14-01-2019 14:02:09 Tải xuống
Chapter 69: - Cà phê hầu gái Najimi 14-01-2019 14:02:12 Tải xuống
Chapter 70 14-01-2019 14:02:15 Tải xuống
Chapter 71 14-01-2019 14:02:18 Tải xuống
Chapter 72 14-01-2019 14:02:21 Tải xuống
Chapter 73 14-01-2019 14:02:24 Tải xuống
Chapter 74 14-01-2019 14:02:27 Tải xuống
Chapter 75: - Ảo tưởng 14-01-2019 14:02:30 Tải xuống
Chapter 76: - Tội phạm 14-01-2019 14:02:33 Tải xuống
Chapter 77 14-01-2019 14:02:36 Tải xuống
Chapter 78: - Mùa đông đến rồi 14-01-2019 14:02:39 Tải xuống
Chapter 79 14-01-2019 14:02:42 Tải xuống
Chapter 80: - Lời mời ăn trưa 14-01-2019 14:02:45 Tải xuống
Chapter 81: - Cà phê mều 14-01-2019 14:02:48 Tải xuống
Chapter 82: - Kì thi kết thúc 14-01-2019 14:02:51 Tải xuống
Chapter 83 14-01-2019 14:02:54 Tải xuống
Chapter 84: - Khoai lang nướng 14-01-2019 14:02:57 Tải xuống
Chapter 85 14-01-2019 14:03:00 Tải xuống
Chapter 86 14-01-2019 14:03:03 Tải xuống
Chapter 87 14-01-2019 14:03:06 Tải xuống
Chapter 88: - Lại tiếp tục chọn quà 14-01-2019 14:03:09 Tải xuống
Chapter 89.5 14-01-2019 14:03:15 Tải xuống
Chapter 89: - Người tuyết 14-01-2019 14:03:12 Tải xuống
Chapter 90 14-01-2019 14:03:17 Tải xuống
Chapter 91: - Cuối năm 14-01-2019 14:03:21 Tải xuống
Chapter 92: - Năm mới dzồi 14-01-2019 14:03:24 Tải xuống
Chapter 93: - Miko-san 14-01-2019 14:03:27 Tải xuống
Chapter 94: - Năm mới của mọi người 14-01-2019 14:03:30 Tải xuống
Chapter 95: - Trượt băng 14-01-2019 14:03:33 Tải xuống
Chapter 96: - Mua sắm cho bữa tối 14-01-2019 14:03:36 Tải xuống
Chapter 97: - Chỗ để ngồi 14-01-2019 14:03:38 Tải xuống
Chapter 98: - Vua 14-01-2019 14:03:42 Tải xuống
Chapter 99 14-01-2019 14:03:45 Tải xuống
Chapter 100: - Hiểu lầm 14-01-2019 14:03:48 Tải xuống
Chapter 101: - Ảo giác 14-01-2019 14:03:51 Tải xuống
Chapter 102: - Một kẻ tự kiêu 14-01-2019 14:03:54 Tải xuống
Chapter 103: - Chia nhóm cho chuyến đi thực địa 14-01-2019 14:03:57 Tải xuống
Chapter 104: - Chuyến đi thực địa 14-01-2019 14:04:00 Tải xuống
Chapter 105: - Hướng dẫn viên-san 14-01-2019 14:04:03 Tải xuống
Chapter 106: - Đi tắm 14-01-2019 14:04:06 Tải xuống
Chapter 107: - Cuộc chiến gối 14-01-2019 14:04:09 Tải xuống
Chapter 108: - Thời gian rảnh 14-01-2019 14:04:12 Tải xuống
Chapter 109: - Làng phim 14-01-2019 14:04:15 Tải xuống
Chapter 110: - Vũ trụ 14-01-2019 14:04:18 Tải xuống
Chapter 111: - Yoyo Hannya 14-01-2019 14:04:21 Tải xuống
Chapter 112: - Đêm thứ hai 14-01-2019 14:04:24 Tải xuống
Chapter 113.5 14-01-2019 14:04:30 Tải xuống
Chapter 113: - Chuyến tàu về nhà 14-01-2019 14:04:27 Tải xuống
Chapter 114: - cách giao tiếp của mọi người 14-01-2019 14:04:33 Tải xuống
Chapter 115: - Tẩy và đi 14-01-2019 14:04:36 Tải xuống
Chapter 116: - Chuẩn bị cho Valentine 14-01-2019 14:04:39 Tải xuống
Chapter 117: - Ngày Valentine 14-01-2019 14:04:42 Tải xuống
Chapter 118: - Ngày Valentine 2 14-01-2019 14:04:45 Tải xuống
Chapter 119: - Hậu Valentine 14-01-2019 14:04:48 Tải xuống
Chapter 120: Tất chân bị rách 14-01-2019 14:04:51 Tải xuống
Chapter 121: - Chày sắt cho một con quỷ 14-01-2019 14:04:54 Tải xuống
Chapter 122: - Sự ngọt ngào 14-01-2019 14:04:57 Tải xuống
Chapter 123: - Son dưỡng môi 14-01-2019 14:05:00 Tải xuống
Chapter 124: - Cãi nhau 14-01-2019 14:05:03 Tải xuống
Chapter 125.5 14-01-2019 14:05:09 Tải xuống
Chapter 125: - Bố(17) và Mẹ(17) 14-01-2019 14:05:06 Tải xuống
Chapter 126: - Socola tình bạn 14-01-2019 14:05:12 Tải xuống
Chapter 127: - Thứ 6 ngày 13 14-01-2019 14:05:15 Tải xuống
Chapter 128: - White day 14-01-2019 14:05:18 Tải xuống
Chapter 129: - Một năm 14-01-2019 14:05:21 Tải xuống
Chapter 130: - Lớp học mới 14-01-2019 14:05:24 Tải xuống
Chapter 131: - Gyaru 14-01-2019 14:05:27 Tải xuống
Chapter 132: - Tớ cũng vậy 14-01-2019 14:05:30 Tải xuống
Chapter 133: - Komi-kun 14-01-2019 14:05:33 Tải xuống
Chapter 134: - Lại là Manbagi đây 14-01-2019 14:05:36 Tải xuống
Chapter 135: - Manbagi-san và Tadano-kun 14-01-2019 14:05:39 Tải xuống
Chapter 136: - Trang điểm 14-01-2019 14:05:42 Tải xuống
Chapter 137: - Kiểm tra thể chất 2 14-01-2019 14:05:45 Tải xuống
Chapter 138: - Dị ứng 14-01-2019 14:05:48 Tải xuống
Chapter 139: - Đột nhiên 14-01-2019 14:05:51 Tải xuống
Chapter 140: - Bạn của Manbagi-san 14-01-2019 14:05:54 Tải xuống
Chapter 141: - Con bọ 14-01-2019 14:05:57 Tải xuống
Chapter 142: - Ngủ qua đêm 14-01-2019 14:06:00 Tải xuống
Chapter 143: - Đá banh 14-01-2019 14:06:03 Tải xuống
Chapter 144: - Điền kinh 14-01-2019 14:06:06 Tải xuống
Chapter 145.5: - Những ngôi sao 2 14-01-2019 14:06:12 Tải xuống
Chapter 145: - Những ngôi sao 14-01-2019 14:06:09 Tải xuống
Chapter 146: - Đầu gấu 2 14-01-2019 14:06:15 Tải xuống
Chapter 147: - Đầu gấu 3 14-01-2019 14:06:18 Tải xuống
Chapter 148: - Đầu gấu 4 14-01-2019 14:06:21 Tải xuống
Chapter 149: - Nhà của Katou-san 14-01-2019 14:06:24 Tải xuống
Chapter 150: - Giải quán quân đồng phục hè? 14-01-2019 14:06:27 Tải xuống
Chapter 151: - Mồ hôi 14-01-2019 14:06:30 Tải xuống
Chapter 152: - Ma sói 14-01-2019 14:06:33 Tải xuống
Chapter 153: - Cuộc tỉnh tò của bố và mẹ 14-01-2019 14:06:36 Tải xuống
Chapter 154: - Mùa mưa 1 14-01-2019 14:06:39 Tải xuống
Chapter 155: - Mùa mưa 2 14-01-2019 14:06:42 Tải xuống
Chapter 156: - Câu chuyện về Nakanaka-san 14-01-2019 14:06:45 Tải xuống
Chapter 157: - Lộn xà 14-01-2019 14:06:48 Tải xuống
Chapter 158: - Sensei 14-01-2019 14:06:51 Tải xuống
Chapter 159: - Đại chiến dịch "Không được làm ồn khi đang ôn tập" lần 4 14-01-2019 14:06:54 Tải xuống
Chapter 160: - Danh sách những thứ mà tớ muốn làm 14-01-2019 14:06:57 Tải xuống
Chapter 161: - Cà chua bi 14-01-2019 14:07:00 Tải xuống
Chapter 162: - Lời mời 14-01-2019 14:07:03 Tải xuống
Chapter 163: - Chọn đồ bơi 14-01-2019 14:07:06 Tải xuống
Chapter 164: - Biển kìa! 14-01-2019 14:07:09 Tải xuống
Chapter 165: - Bạn trai 14-01-2019 14:07:12 Tải xuống
Chapter 166: Bố và mẹ ở bãi biển 14-01-2019 14:07:15 Tải xuống
Chapter 167: - Tập thể dục với radio 14-01-2019 14:07:18 Tải xuống
Chapter 168: - Sữa nóng 14-01-2019 14:07:22 Tải xuống
Chapter 169: - Chơi với búp bê 14-01-2019 14:07:24 Tải xuống
Chapter 170: - Wacca 14-01-2019 14:07:27 Tải xuống
Chapter 171: - Một ngày không có mẹ 14-01-2019 14:07:31 Tải xuống
Chapter 172: - Rei-chan 14-01-2019 14:07:34 Tải xuống
Chapter 173: - Rei-chan bám đuôi 14-01-2019 14:07:36 Tải xuống
Chapter 174: - Mùa hè tuyệt vời của Nakanaka-san 14-01-2019 14:07:39 Tải xuống
Chapter 175: - Cỏ bốn lá 14-01-2019 14:07:42 Tải xuống
Chapter 176: - Tắm cùng Rei-chan 14-01-2019 14:07:45 Tải xuống
Chapter 177: - Tạm biệt, Rei-chan 14-01-2019 14:07:48 Tải xuống
Chapter 178: - Điểm hẹn mùa hè 17-01-2019 14:26:00 Tải xuống
Chapter 179: - Hãy run sợ đi! Gia tộc nhà Katai! 04-02-2019 12:20:24 Tải xuống
Chapter 180: - Cuộc thi gan dạ 04-02-2019 12:20:30 Tải xuống
Chapter 181: - Cuộc thi gan dạ 2 04-02-2019 12:20:36 Tải xuống
Chapter 182 16-02-2019 01:04:26 Tải xuống
Chapter 183: - Xe buýt tốc hành 25-03-2019 22:36:08 Tải xuống
Chapter 184: - Vui chơi ở vùng quê 25-03-2019 22:36:11 Tải xuống
Chapter 185: - Sumo mã đề 25-03-2019 22:36:14 Tải xuống
Chapter 186: - Lễ Obon của mọi người 26-03-2019 15:18:26 Tải xuống
Chapter 187: - Tập chạy xe đạp 26-03-2019 15:18:29 Tải xuống
Chapter 188 20-05-2019 07:51:44 Tải xuống
Chapter 189 26-04-2019 12:07:23 Tải xuống
Chapter 190 23-04-2019 11:06:18 Tải xuống
Chapter 191 25-04-2019 18:10:56 Tải xuống
Chapter 192 26-04-2019 05:43:12 Tải xuống
Chapter 193 26-04-2019 13:31:38 Tải xuống
Chapter 194 26-04-2019 05:43:14 Tải xuống
Chapter 195: 3 người 06-06-2019 10:06:13 Tải xuống
Chapter 196.2: Thanh khiết (Phần tiếp) 16-06-2019 09:00:10 Tải xuống
Chapter 196.5 10-11-2019 13:31:12 Tải xuống
Chapter 196: Thanh khiết 12-06-2019 18:35:42 Tải xuống
Chapter 197: Twister game 30-06-2019 12:48:26 Tải xuống
Chapter 198: Out & Law ~The Movie~ 30-06-2019 12:48:29 Tải xuống
Chapter 199: Oẳn tù tì đập đầu 04-07-2019 11:04:17 Tải xuống
Chapter 200: Hội học sinh 04-07-2019 11:36:13 Tải xuống
Chapter 201: Nụ cười 10-07-2019 11:06:27 Tải xuống
Chapter 202: Cổ vũ viên 10-07-2019 11:06:31 Tải xuống
Chapter 203: Cổ vũ viên 2 10-07-2019 11:06:35 Tải xuống
Chapter 204: Chiều cao 10-07-2019 11:06:37 Tải xuống
Chapter 205: Chiều cao 2 10-07-2019 21:02:08 Tải xuống
Chapter 206: Tềnh iu 07-08-2019 13:03:19 Tải xuống
Chapter 207: Ăn tiệc 07-08-2019 13:01:59 Tải xuống
Chapter 208: Đại hội thể thao năm 2 07-08-2019 13:02:00 Tải xuống
Chapter 209: Đại hội thể thao năm 2 (2) 07-08-2019 13:02:05 Tải xuống
Chapter 210: Nói aaa nào~ 07-08-2019 13:02:07 Tải xuống
Chapter 211: Nước 13-08-2019 14:36:13 Tải xuống
Chapter 212: Đại hội thể thao năm 2 (3) 13-08-2019 14:36:16 Tải xuống
Chapter 213: Pat Pat 13-08-2019 16:00:37 Tải xuống
Chapter 214: Đạp xe đi dạo 29-09-2019 14:03:07 Tải xuống
Chapter 215: Một ngày của 2 bố con 29-09-2019 14:03:11 Tải xuống
Chapter 216: Emoyama-san thích những thứ emo 29-09-2019 14:03:04 Tải xuống
Chapter 217: Cá vàng 29-09-2019 14:03:14 Tải xuống
Chapter 218: Nụ hôn của bố và mẹ 29-09-2019 14:03:00 Tải xuống
Chapter 219: Đồng phục mùa đông 29-09-2019 14:02:56 Tải xuống
Chapter 220: Đồng phục mùa đông 2 29-09-2019 14:02:54 Tải xuống
Chapter 221: Tập luyện cho lễ hội văn hóa 20-10-2019 14:48:48 Tải xuống
Chapter 222: Sắp xếp cho lễ hội văn hóa 20-10-2019 14:48:16 Tải xuống
Chapter 223: Ngày đầu tiên của lễ hội văn hóa 20-10-2019 14:47:17 Tải xuống
Chapter 224: Tóc giả 10-11-2019 11:08:45 Tải xuống
Chapter 225: Tớ ổn mà 10-11-2019 11:08:11 Tải xuống
Chapter 226: Một người như tớ 10-11-2019 11:07:44 Tải xuống
Chapter 227: Tất nhiên rồi 10-12-2019 14:26:22 Tải xuống
Chapter 228: Không thể 10-12-2019 14:14:43 Tải xuống
Chapter 229: FBI 10-12-2019 14:25:15 Tải xuống
Chapter 230: Kịch trường 10-12-2019 14:02:50 Tải xuống
Chapter 231: Lời mời 22-01-2020 13:16:40 Tải xuống
Chapter 232: Bí mật 22-01-2020 13:16:10 Tải xuống
Chapter 233: Ngày thứ 2 của lễ hội văn hóa 22-01-2020 13:15:47 Tải xuống
Chapter 234: Afterparty 22-01-2020 13:15:32 Tải xuống
Chapter 236: Hậu After party 22-03-2020 14:00:22 Tải xuống
Chapter 237: Hậu After party (2) 22-03-2020 13:49:09 Tải xuống
Chapter 238: Nhìn lại lễ hội văn hóa 22-03-2020 13:58:42 Tải xuống
Chapter 239: Cơm nắm và Miso 22-03-2020 13:58:09 Tải xuống
Chapter 240: Kĩ năng 22-03-2020 18:17:40 Tải xuống
Chapter 241: Trốn thoát 22-03-2020 13:41:39 Tải xuống
Chapter 242: Cuống 22-03-2020 13:41:24 Tải xuống
Chapter 243: Nụ hôn của bố và mẹ 2 22-03-2020 13:40:41 Tải xuống
Chapter 244: Lễ hội văn hóa của em trai 22-03-2020 13:40:24 Tải xuống
Chapter 245: Chuyện tình bên lề 01-06-2020 16:31:08 Tải xuống
Chapter 246: Phòng dụng cụ 01-06-2020 16:30:08 Tải xuống
Chapter 247: Đi ngang qua 01-06-2020 16:19:07 Tải xuống
Chapter 248: Đôi tai bị chiếm lấy 01-06-2020 16:39:06 Tải xuống
Chapter 249: Skipping 01-06-2020 16:28:08 Tải xuống
Chapter 250: Ảo tưởng (3) 01-06-2020 16:14:38 Tải xuống
Chapter 251: Hẹn hò giấu mặt? 01-06-2020 16:25:10 Tải xuống
Chapter 252: Hẹn hò giấu mặt? (2) 01-06-2020 16:13:39 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh