Túc tội chi ca

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Historical , Manhua , Romance , Supernatural , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nguyệt Thức bị phụ thân đưa đi làm con tin của Thiên giới, nhưng giữa đường thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nguyệt Thức phải làm gì để đối mặt với số phận đây?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 79 04-07-2019 00:56:39 Tải xuống
Chapter 78 04-07-2019 00:55:45 Tải xuống
Chapter 77 04-07-2019 00:54:20 Tải xuống
Chapter 76 04-07-2019 00:52:15 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 10:48:32 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-07-2019 22:35:20 Tải xuống
Chapter 2 03-07-2019 22:45:30 Tải xuống
Chapter 3 03-07-2019 22:47:18 Tải xuống
Chapter 4 03-07-2019 22:48:57 Tải xuống
Chapter 5 03-07-2019 22:51:29 Tải xuống
Chapter 6 03-07-2019 22:53:06 Tải xuống
Chapter 7 03-07-2019 22:56:11 Tải xuống
Chapter 8 03-07-2019 23:01:16 Tải xuống
Chapter 9 03-07-2019 23:04:02 Tải xuống
Chapter 10 03-07-2019 23:05:27 Tải xuống
Chapter 11 03-07-2019 23:07:03 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 10:47:27 Tải xuống
Chapter 13 03-07-2019 23:12:41 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 10:47:29 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 10:47:30 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 10:47:31 Tải xuống
Chapter 17 03-07-2019 23:18:33 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 10:47:33 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 10:47:34 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 10:47:35 Tải xuống
Chapter 21 03-07-2019 23:28:03 Tải xuống
Chapter 22 03-07-2019 23:29:51 Tải xuống
Chapter 23 03-07-2019 23:32:06 Tải xuống
Chapter 24 03-07-2019 23:33:15 Tải xuống
Chapter 25 03-07-2019 23:34:32 Tải xuống
Chapter 26 03-07-2019 23:36:09 Tải xuống
Chapter 27 03-07-2019 23:37:51 Tải xuống
Chapter 28 03-07-2019 23:39:39 Tải xuống
Chapter 29 03-07-2019 23:42:49 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 10:47:45 Tải xuống
Chapter 31 03-07-2019 23:45:57 Tải xuống
Chapter 32 03-07-2019 23:47:41 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 10:47:48 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 10:47:49 Tải xuống
Chapter 35 03-07-2019 23:51:18 Tải xuống
Chapter 36 03-07-2019 23:52:26 Tải xuống
Chapter 37 03-07-2019 23:54:24 Tải xuống
Chapter 38 03-07-2019 23:55:46 Tải xuống
Chapter 39 03-07-2019 23:57:04 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 10:47:55 Tải xuống
Chapter 41 03-07-2019 23:58:59 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 10:47:57 Tải xuống
Chapter 43 10-04-2019 07:22:15 Tải xuống
Chapter 44 04-07-2019 00:03:22 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 10:48:00 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 10:48:02 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 10:48:05 Tải xuống
Chapter 48 04-07-2019 00:09:30 Tải xuống
Chapter 49 04-07-2019 00:10:58 Tải xuống
Chapter 50 04-07-2019 00:12:04 Tải xuống
Chapter 51 04-07-2019 00:13:18 Tải xuống
Chapter 52 04-07-2019 00:15:16 Tải xuống
Chapter 53 04-07-2019 00:17:37 Tải xuống
Chapter 54 04-07-2019 00:19:21 Tải xuống
Chapter 55 04-07-2019 00:20:51 Tải xuống
Chapter 56 04-07-2019 00:23:14 Tải xuống
Chapter 57 04-07-2019 00:26:55 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 10:48:15 Tải xuống
Chapter 59 04-07-2019 00:29:16 Tải xuống
Chapter 60 04-07-2019 00:30:19 Tải xuống
Chapter 61 04-07-2019 00:31:24 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 10:48:19 Tải xuống
Chapter 63 04-07-2019 00:33:43 Tải xuống
Chapter 64 04-07-2019 00:35:09 Tải xuống
Chapter 65 04-07-2019 00:37:00 Tải xuống
Chapter 66 04-07-2019 00:38:27 Tải xuống
Chapter 67 04-07-2019 00:39:55 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 10:48:25 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 10:48:26 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 10:48:28 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 10:48:28 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 10:48:29 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 10:48:30 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 10:48:31 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 10:48:32 Tải xuống
Chapter 76 04-07-2019 00:52:15 Tải xuống
Chapter 77 04-07-2019 00:54:20 Tải xuống
Chapter 78 04-07-2019 00:55:45 Tải xuống
Chapter 79 04-07-2019 00:56:39 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh