Loading...

Cạm Bẫy Lửa Tình

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 23-01-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tác giả: 极漫文化 Trans: Ánh Em Edit: Nhóm Minh Nguyệt Lầu Nội dung: Nghiêu Cẩm Khê, cô gái yếu đuối bị lăng mạ, được gả cho tổng tài Tần thị Tần Dập, nhưng anh ta không thèm liếc nhìn cô một cái, cuối cùng cô chết thảm do chính tay em gái Nghiêu Tình Tình. Quen nhượng bộ và lùi bước ngược lại cái gì cũng không thể bảo vệ? Trọng sinh trở về thời điểm 3 năm trước cô với Tần Dập gặp gỡ. Lần này cô sẽ không giống như trước nữa, sống theo ý mình thích, không cần nhìn mặt anh ta mà sống, không muốn nỗ lực đốt lên ngọn lửa tình nơi anh, “Tôi giúp em loại trừ vạn sự gian nan, ngược lại, em, chỉ cần gả cho tôi”.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 80 22-01-2020 23:01:14 Tải xuống
Chapter 79 04-01-2020 04:41:14 Tải xuống
Chapter 78 29-12-2019 15:52:55 Tải xuống
Chapter 77 25-12-2019 20:01:42 Tải xuống
Chapter 76 24-12-2019 05:14:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 15-06-2019 06:39:28 Tải xuống
Chapter 1 10-08-2019 14:15:15 Tải xuống
Chapter 2 03-12-2019 19:15:54 Tải xuống
Chapter 3 14-05-2019 14:48:15 Tải xuống
Chapter 4 14-05-2019 14:48:18 Tải xuống
Chapter 5 14-05-2019 14:48:22 Tải xuống
Chapter 6 14-05-2019 14:48:24 Tải xuống
Chapter 7 14-05-2019 14:48:29 Tải xuống
Chapter 8 14-05-2019 14:48:31 Tải xuống
Chapter 9 14-05-2019 14:48:33 Tải xuống
Chapter 10 14-05-2019 14:48:37 Tải xuống
Chapter 11 19-05-2019 12:02:27 Tải xuống
Chapter 12 28-05-2019 10:25:59 Tải xuống
Chapter 13 24-05-2019 05:12:15 Tải xuống
Chapter 14 28-05-2019 17:08:06 Tải xuống
Chapter 15 01-06-2019 10:55:14 Tải xuống
Chapter 16 07-06-2019 11:00:27 Tải xuống
Chapter 17 07-06-2019 11:00:30 Tải xuống
Chapter 18 09-06-2019 09:48:38 Tải xuống
Chapter 19 11-06-2019 17:01:09 Tải xuống
Chapter 20 12-06-2019 16:48:15 Tải xuống
Chapter 21 16-06-2019 08:04:27 Tải xuống
Chapter 22 17-06-2019 11:09:13 Tải xuống
Chapter 23 19-06-2019 15:31:02 Tải xuống
Chapter 24 24-06-2019 01:42:37 Tải xuống
Chapter 25 24-06-2019 01:42:39 Tải xuống
Chapter 26 24-06-2019 01:42:42 Tải xuống
Chapter 27 24-06-2019 01:42:46 Tải xuống
Chapter 28 26-06-2019 11:00:38 Tải xuống
Chapter 29 28-06-2019 11:15:15 Tải xuống
Chapter 30 28-06-2019 11:18:50 Tải xuống
Chapter 31 30-06-2019 09:48:29 Tải xuống
Chapter 32 10-07-2019 21:18:17 Tải xuống
Chapter 33 30-06-2019 09:48:33 Tải xuống
Chapter 34 02-07-2019 11:06:21 Tải xuống
Chapter 35 06-07-2019 17:48:12 Tải xuống
Chapter 36 07-07-2019 11:12:07 Tải xuống
Chapter 37 12-07-2019 14:27:56 Tải xuống
Chapter 38 19-07-2019 12:00:15 Tải xuống
Chapter 39 19-07-2019 12:00:16 Tải xuống
Chapter 40 28-07-2019 05:22:33 Tải xuống
Chapter 41 29-07-2019 23:05:07 Tải xuống
Chapter 42 31-07-2019 22:18:11 Tải xuống
Chapter 43 03-08-2019 09:02:19 Tải xuống
Chapter 44 05-08-2019 20:36:16 Tải xuống
Chapter 45 10-08-2019 11:00:12 Tải xuống
Chapter 46 14-08-2019 09:30:16 Tải xuống
Chapter 47 17-08-2019 11:18:52 Tải xuống
Chapter 48 20-08-2019 09:36:34 Tải xuống
Chapter 49 25-08-2019 10:00:39 Tải xuống
Chapter 50 30-08-2019 23:36:07 Tải xuống
Chapter 51 31-08-2019 09:12:30 Tải xuống
Chapter 52 03-09-2019 09:37:00 Tải xuống
Chapter 53 06-09-2019 09:18:34 Tải xuống
Chapter 54 13-09-2019 08:48:12 Tải xuống
Chapter 55 17-09-2019 22:01:05 Tải xuống
Chapter 56 22-09-2019 08:48:18 Tải xuống
Chapter 57 22-09-2019 21:48:16 Tải xuống
Chapter 58 24-09-2019 20:36:21 Tải xuống
Chapter 59 28-09-2019 09:03:00 Tải xuống
Chapter 60 04-10-2019 07:55:15 Tải xuống
Chapter 61 05-10-2019 08:07:20 Tải xuống
Chapter 62 11-10-2019 07:30:43 Tải xuống
Chapter 63 12-10-2019 08:08:51 Tải xuống
Chapter 64 17-10-2019 20:26:12 Tải xuống
Chapter 65 18-10-2019 21:20:46 Tải xuống
Chapter 66 24-10-2019 21:08:16 Tải xuống
Chapter 67 25-10-2019 20:30:52 Tải xuống
Chapter 68 01-11-2019 22:08:18 Tải xuống
Chapter 69 06-11-2019 20:49:12 Tải xuống
Chapter 70 07-11-2019 19:28:22 Tải xuống
Chapter 71 09-11-2019 20:31:43 Tải xuống
Chapter 72 17-11-2019 20:49:49 Tải xuống
Chapter 73 03-12-2019 16:25:23 Tải xuống
Chapter 74 03-12-2019 16:24:53 Tải xuống
Chapter 75 09-12-2019 18:07:13 Tải xuống
Chapter 76 24-12-2019 05:14:14 Tải xuống
Chapter 77 25-12-2019 20:01:42 Tải xuống
Chapter 78 29-12-2019 15:52:55 Tải xuống
Chapter 79 04-01-2020 04:41:14 Tải xuống
Chapter 80 22-01-2020 23:01:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh