Samurai 8: Hành trình của Hachimaru

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Drama , Manga , Martial Arts , Mature , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 27-04-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Seri tiếp nối của tác giả Naruto đã lên sóng!!!
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 36 22-03-2020 05:49:41 Tải xuống
Chapter 35 22-03-2020 06:01:26 Tải xuống
Chapter 34 22-03-2020 06:01:48 Tải xuống
Chapter 33 22-03-2020 05:51:38 Tải xuống
Chapter 32 16-02-2020 11:06:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 27-04-2020 08:48:40 Tải xuống
Chapter 1.1 05-11-2019 19:24:40 Tải xuống
Chapter 1.2 05-11-2019 19:24:11 Tải xuống
Chapter 1.3 05-11-2019 19:23:40 Tải xuống
Chapter 2 05-11-2019 19:23:10 Tải xuống
Chapter 2: Raw 18-05-2019 06:00:28 Tải xuống
Chapter 3 05-11-2019 19:22:40 Tải xuống
Chapter 3: Raw 28-05-2019 03:27:31 Tải xuống
Chapter 4 05-11-2019 19:22:10 Tải xuống
Chapter 5 05-11-2019 19:21:41 Tải xuống
Chapter 6 05-11-2019 19:21:10 Tải xuống
Chapter 7 05-11-2019 19:20:40 Tải xuống
Chapter 7: Raw 22-06-2019 16:21:40 Tải xuống
Chapter 8 05-11-2019 19:20:11 Tải xuống
Chapter 9 05-11-2019 19:19:40 Tải xuống
Chapter 10 05-11-2019 19:18:40 Tải xuống
Chapter 11 05-11-2019 19:18:10 Tải xuống
Chapter 12 05-11-2019 19:17:41 Tải xuống
Chapter 13 05-11-2019 19:16:40 Tải xuống
Chapter 14 05-11-2019 19:14:41 Tải xuống
Chapter 15 05-11-2019 19:14:11 Tải xuống
Chapter 16 05-11-2019 19:13:40 Tải xuống
Chapter 17 05-11-2019 19:13:11 Tải xuống
Chapter 18 05-11-2019 19:12:40 Tải xuống
Chapter 19 05-11-2019 19:12:10 Tải xuống
Chapter 20 05-11-2019 19:11:41 Tải xuống
Chapter 21 24-11-2019 15:05:45 Tải xuống
Chapter 21: Raw 05-11-2019 19:11:11 Tải xuống
Chapter 22 05-11-2019 19:10:41 Tải xuống
Chapter 23 05-11-2019 19:10:10 Tải xuống
Chapter 24 15-11-2019 13:32:41 Tải xuống
Chapter 25 24-11-2019 14:42:09 Tải xuống
Chapter 26 28-11-2019 15:36:17 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2019 15:42:49 Tải xuống
Chapter 28 03-01-2020 21:07:10 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2020 13:19:38 Tải xuống
Chapter 30 14-01-2020 03:49:26 Tải xuống
Chapter 31 16-01-2020 14:24:39 Tải xuống
Chapter 32 16-02-2020 11:06:07 Tải xuống
Chapter 33 22-03-2020 05:51:38 Tải xuống
Chapter 34 22-03-2020 06:01:48 Tải xuống
Chapter 35 22-03-2020 06:01:26 Tải xuống
Chapter 36 22-03-2020 05:49:41 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh