Loading...

Mao

Tác giả: Rumiko Takahashi
Thể loại: Action , Fantasy , Manga , Romance , Shounen ,
Lần cập nhật cuối: 14-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện lấy bối cảnh ở  "vùng đất nơi giao hai thế giới", xoay quanh "chuyện tình kì lạ giữa chàng trai và cô gái được định mệnh dẫn lối".
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 45 14-05-2020 17:43:37 Tải xuống
Chapter 44 14-05-2020 17:44:09 Tải xuống
Chapter 43 21-04-2020 18:40:16 Tải xuống
Chapter 42 21-04-2020 18:41:12 Tải xuống
Chapter 41 18-04-2020 03:18:42 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-05-2019 07:03:06 Tải xuống
Chapter 2 16-05-2019 04:36:18 Tải xuống
Chapter 3 28-05-2019 05:09:31 Tải xuống
Chapter 4 30-05-2019 20:45:21 Tải xuống
Chapter 5 09-06-2019 15:42:34 Tải xuống
Chapter 6 16-06-2019 08:04:06 Tải xuống
Chapter 7 22-06-2019 16:54:13 Tải xuống
Chapter 8 01-07-2019 11:00:37 Tải xuống
Chapter 9 06-07-2019 16:36:06 Tải xuống
Chapter 10 30-07-2019 15:36:11 Tải xuống
Chapter 11 09-08-2019 13:42:11 Tải xuống
Chapter 12 09-08-2019 13:42:14 Tải xuống
Chapter 13 19-08-2019 16:36:09 Tải xuống
Chapter 14 25-08-2019 14:36:22 Tải xuống
Chapter 15 03-09-2019 13:42:09 Tải xuống
Chapter 16 13-09-2019 21:42:05 Tải xuống
Chapter 17 22-09-2019 17:36:10 Tải xuống
Chapter 18 26-09-2019 18:48:13 Tải xuống
Chapter 19 07-10-2019 17:05:23 Tải xuống
Chapter 20 13-10-2019 18:37:42 Tải xuống
Chapter 21 22-10-2019 14:48:50 Tải xuống
Chapter 22 22-11-2019 18:18:13 Tải xuống
Chapter 23 24-11-2019 22:48:46 Tải xuống
Chapter 24 06-12-2019 15:13:14 Tải xuống
Chapter 25 09-12-2019 16:56:00 Tải xuống
Chapter 26 12-12-2019 17:00:13 Tải xuống
Chapter 27 16-12-2019 17:07:07 Tải xuống
Chapter 28 31-12-2019 16:50:12 Tải xuống
Chapter 29 31-12-2019 16:49:49 Tải xuống
Chapter 30 13-01-2020 16:12:43 Tải xuống
Chapter 31 23-01-2020 16:26:11 Tải xuống
Chapter 32 01-02-2020 15:59:11 Tải xuống
Chapter 33 10-02-2020 17:48:29 Tải xuống
Chapter 34 19-02-2020 15:33:13 Tải xuống
Chapter 35 27-02-2020 17:42:16 Tải xuống
Chapter 36 04-03-2020 17:01:22 Tải xuống
Chapter 37 17-03-2020 18:29:44 Tải xuống
Chapter 38 17-03-2020 18:29:16 Tải xuống
Chapter 39 24-03-2020 22:53:39 Tải xuống
Chapter 40 18-04-2020 03:52:10 Tải xuống
Chapter 41 18-04-2020 03:18:42 Tải xuống
Chapter 42 21-04-2020 18:41:12 Tải xuống
Chapter 43 21-04-2020 18:40:16 Tải xuống
Chapter 44 14-05-2020 17:44:09 Tải xuống
Chapter 45 14-05-2020 17:43:37 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh