Chiến Đỉnh

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 22-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Từ thời hồng hoang, hỗn độn sơ khai, thiên địa tạo ra một loại kỳ vật...... Không biết trải qua mấy đời mấy kiếp, kỳ vật này lại vỡ vụn thành mười tám phiến! Thế gian vô song thần tôn, Thần thú, dị bảo, tiên cảnh, Yêu Cơ, vậy mà đều là do mảnh vỡ củathượng cổ kỳ vật này biến thành! Từ thần làm người, lại từ người hóa thần, thần nhân nghèo túng Vân Trường Không bởi vì đạt được một tôn chiến đỉnh, bước lên con đường không tầm thường . Lại nhìn Vân Trường Không như thế nào tái hiện thời kỳ Thượng Cổ hiệu lệnh chúng Thần Ma huy hoàng! Chiến đỉnh hiển, Thần Ma xuất, trở về thượng cổ, hiệu lệnh tam giới!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 330 22-03-2022 13:20:02 Tải xuống
Chapter 329 22-03-2022 13:20:02 Tải xuống
Chapter 328 22-03-2022 13:20:02 Tải xuống
Chapter 327 22-03-2022 13:20:02 Tải xuống
Chapter 326 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 22-03-2022 11:50:19 Tải xuống
Chapter 2 22-03-2022 11:50:19 Tải xuống
Chapter 3 22-03-2022 11:50:19 Tải xuống
Chapter 4 22-03-2022 11:50:19 Tải xuống
Chapter 5 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 6 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 7 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 8 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 9 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 10 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 11 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 12 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 13 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 14 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 15 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 16 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 17 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 18 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 19 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 20 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 21 22-03-2022 11:50:20 Tải xuống
Chapter 22 22-03-2022 11:50:21 Tải xuống
Chapter 23 22-03-2022 11:50:21 Tải xuống
Chapter 24 22-03-2022 11:50:21 Tải xuống
Chapter 25 22-03-2022 11:50:21 Tải xuống
Chapter 26 22-03-2022 11:50:21 Tải xuống
Chapter 27 22-03-2022 11:50:21 Tải xuống
Chapter 28 22-03-2022 11:50:21 Tải xuống
Chapter 29 22-03-2022 11:50:21 Tải xuống
Chapter 30 22-03-2022 11:50:21 Tải xuống
Chapter 31 22-03-2022 11:50:21 Tải xuống
Chapter 32 22-03-2022 11:50:21 Tải xuống
Chapter 33 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 34 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 35 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 36 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 37 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 38 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 39 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 40 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 41 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 42 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 43 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 44 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 45 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 46 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 47 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 48 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 49 22-03-2022 11:50:22 Tải xuống
Chapter 50 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 51 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 52 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 53 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 54 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 55 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 56 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 57 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 58 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 59 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 60 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 61 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 62 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 63 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 64 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 65 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 66 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 67 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 68 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 69 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 70 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 71 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 72 22-03-2022 11:50:23 Tải xuống
Chapter 73 22-03-2022 11:50:24 Tải xuống
Chapter 74 22-03-2022 11:50:24 Tải xuống
Chapter 75 22-03-2022 11:50:24 Tải xuống
Chapter 76 22-03-2022 11:50:24 Tải xuống
Chapter 77 22-03-2022 11:50:24 Tải xuống
Chapter 78 22-03-2022 11:50:24 Tải xuống
Chapter 79 22-03-2022 11:50:24 Tải xuống
Chapter 80 22-03-2022 11:50:24 Tải xuống
Chapter 81 22-03-2022 11:50:24 Tải xuống
Chapter 82 22-03-2022 11:50:24 Tải xuống
Chapter 83 22-03-2022 11:50:24 Tải xuống
Chapter 84 22-03-2022 11:50:24 Tải xuống
Chapter 85 22-03-2022 11:50:25 Tải xuống
Chapter 86 22-03-2022 11:50:25 Tải xuống
Chapter 87 22-03-2022 11:50:25 Tải xuống
Chapter 88 22-03-2022 11:50:25 Tải xuống
Chapter 89 22-03-2022 11:50:25 Tải xuống
Chapter 90 22-03-2022 11:50:25 Tải xuống
Chapter 91 22-03-2022 11:50:25 Tải xuống
Chapter 92 22-03-2022 11:50:25 Tải xuống
Chapter 93 22-03-2022 11:50:25 Tải xuống
Chapter 94 22-03-2022 11:50:25 Tải xuống
Chapter 95 22-03-2022 11:50:25 Tải xuống
Chapter 96 22-03-2022 11:50:25 Tải xuống
Chapter 97 22-03-2022 11:50:25 Tải xuống
Chapter 98 22-03-2022 11:50:25 Tải xuống
Chapter 99 22-03-2022 11:50:25 Tải xuống
Chapter 100 22-03-2022 11:50:25 Tải xuống
Chapter 101 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 102 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 103 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 104 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 105 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 106 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 107 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 108 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 109 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 110 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 111 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 112 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 113 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 114 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 115 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 116 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 117 22-03-2022 11:50:26 Tải xuống
Chapter 118 22-03-2022 11:50:27 Tải xuống
Chapter 119 22-03-2022 11:50:27 Tải xuống
Chapter 120 22-03-2022 11:50:27 Tải xuống
Chapter 121 22-03-2022 11:50:27 Tải xuống
Chapter 122 22-03-2022 11:50:27 Tải xuống
Chapter 123 22-03-2022 11:50:27 Tải xuống
Chapter 124 22-03-2022 11:50:27 Tải xuống
Chapter 125 22-03-2022 11:50:27 Tải xuống
Chapter 126 22-03-2022 11:50:27 Tải xuống
Chapter 127 22-03-2022 11:50:27 Tải xuống
Chapter 128 22-03-2022 11:50:28 Tải xuống
Chapter 129 22-03-2022 11:50:28 Tải xuống
Chapter 130 22-03-2022 11:50:28 Tải xuống
Chapter 131 22-03-2022 11:50:28 Tải xuống
Chapter 132 22-03-2022 11:50:28 Tải xuống
Chapter 133 22-03-2022 11:50:28 Tải xuống
Chapter 134 22-03-2022 11:50:28 Tải xuống
Chapter 135 22-03-2022 11:50:28 Tải xuống
Chapter 136 22-03-2022 11:50:28 Tải xuống
Chapter 137 22-03-2022 11:50:28 Tải xuống
Chapter 138 22-03-2022 11:50:28 Tải xuống
Chapter 139 22-03-2022 11:50:28 Tải xuống
Chapter 140 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 141 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 142 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 143 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 144 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 145 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 146 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 147 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 148 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 149 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 150 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 151 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 152 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 153 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 154 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 155 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 156 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 157 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 158 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 159 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 160 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 161 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 162 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 163 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 164 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 165 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 166 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 167 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 168 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 169 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 170 22-03-2022 11:50:29 Tải xuống
Chapter 171 22-03-2022 11:50:30 Tải xuống
Chapter 172 22-03-2022 11:50:30 Tải xuống
Chapter 173 22-03-2022 11:50:30 Tải xuống
Chapter 174 22-03-2022 11:50:30 Tải xuống
Chapter 175 22-03-2022 11:50:30 Tải xuống
Chapter 176 22-03-2022 11:50:30 Tải xuống
Chapter 177 22-03-2022 11:50:30 Tải xuống
Chapter 178 22-03-2022 11:50:30 Tải xuống
Chapter 179 22-03-2022 11:50:30 Tải xuống
Chapter 180 22-03-2022 11:50:30 Tải xuống
Chapter 181 22-03-2022 11:50:30 Tải xuống
Chapter 182 22-03-2022 11:50:30 Tải xuống
Chapter 183 22-03-2022 11:50:30 Tải xuống
Chapter 184 22-03-2022 11:50:30 Tải xuống
Chapter 185 22-03-2022 11:50:31 Tải xuống
Chapter 186 22-03-2022 11:50:31 Tải xuống
Chapter 187 22-03-2022 11:50:31 Tải xuống
Chapter 188 22-03-2022 11:50:31 Tải xuống
Chapter 189 22-03-2022 11:50:31 Tải xuống
Chapter 190 22-03-2022 11:50:31 Tải xuống
Chapter 191 22-03-2022 11:50:31 Tải xuống
Chapter 192 22-03-2022 11:50:31 Tải xuống
Chapter 193 22-03-2022 11:50:31 Tải xuống
Chapter 194 22-03-2022 11:50:31 Tải xuống
Chapter 195 22-03-2022 11:50:31 Tải xuống
Chapter 196 22-03-2022 11:50:31 Tải xuống
Chapter 197 22-03-2022 11:50:31 Tải xuống
Chapter 198 22-03-2022 11:50:31 Tải xuống
Chapter 199 22-03-2022 11:50:32 Tải xuống
Chapter 200 22-03-2022 11:50:32 Tải xuống
Chapter 201 22-03-2022 11:50:32 Tải xuống
Chapter 202 22-03-2022 11:50:32 Tải xuống
Chapter 203 22-03-2022 11:50:32 Tải xuống
Chapter 204 22-03-2022 11:50:32 Tải xuống
Chapter 205 22-03-2022 11:50:32 Tải xuống
Chapter 206 22-03-2022 11:50:32 Tải xuống
Chapter 207 22-03-2022 11:50:32 Tải xuống
Chapter 208 22-03-2022 11:50:32 Tải xuống
Chapter 209 22-03-2022 11:50:32 Tải xuống
Chapter 210 22-03-2022 11:50:32 Tải xuống
Chapter 211 22-03-2022 11:50:32 Tải xuống
Chapter 212 22-03-2022 11:50:32 Tải xuống
Chapter 213 22-03-2022 11:50:32 Tải xuống
Chapter 214 22-12-2020 10:24:25 Tải xuống
Chapter 215 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 216 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 217 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 218 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 219 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 220 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 221 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 222 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 223 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 224 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 225 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 226 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 227 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 228 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 229 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 230 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 231 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 232 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 233 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 234 22-03-2022 11:50:33 Tải xuống
Chapter 235 22-03-2022 11:50:34 Tải xuống
Chapter 236 22-03-2022 11:50:34 Tải xuống
Chapter 237 22-03-2022 11:50:34 Tải xuống
Chapter 238 22-03-2022 11:50:34 Tải xuống
Chapter 239 22-03-2022 11:50:34 Tải xuống
Chapter 240 22-03-2022 11:50:34 Tải xuống
Chapter 241 22-03-2022 11:50:34 Tải xuống
Chapter 242 22-03-2022 11:50:34 Tải xuống
Chapter 243 22-03-2022 11:50:34 Tải xuống
Chapter 244 22-03-2022 11:50:34 Tải xuống
Chapter 245 22-03-2022 11:50:35 Tải xuống
Chapter 246 22-03-2022 11:50:35 Tải xuống
Chapter 247 22-03-2022 11:50:35 Tải xuống
Chapter 248 22-03-2022 11:50:35 Tải xuống
Chapter 249 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 250 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 251 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 252 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 253 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 254 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 255 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 256 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 257 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 258 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 259 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 260 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 261 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 262 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 263 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 264 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 265 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 266 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 267 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 268 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 269 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 270 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 271 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 272 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 273 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 274 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 275 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 276 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 277 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 278 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 279 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 280 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 281 22-03-2022 12:30:02 Tải xuống
Chapter 282 22-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 283 22-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 284 22-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 285 22-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 286 22-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 287 22-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 288 22-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 289 22-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 290 22-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 291 22-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 292 22-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 293 22-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 294 22-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 295 22-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 296 22-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 297 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 298 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 299 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 300 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 301 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 302 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 303 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 304 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 305 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 306 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 307 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 308 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 309 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 310 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 311 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 312 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 313 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 314 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 315 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 316 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 317 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 318 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 319 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 320 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 321 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 322 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 323 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 324 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 325 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 326 22-03-2022 13:30:02 Tải xuống
Chapter 327 22-03-2022 13:20:02 Tải xuống
Chapter 328 22-03-2022 13:20:02 Tải xuống
Chapter 329 22-03-2022 13:20:02 Tải xuống
Chapter 330 22-03-2022 13:20:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh