Chiến Đỉnh

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 02-03-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Từ thời hồng hoang, hỗn độn sơ khai, thiên địa tạo ra một loại kỳ vật...... Không biết trải qua mấy đời mấy kiếp, kỳ vật này lại vỡ vụn thành mười tám phiến! Thế gian vô song thần tôn, Thần thú, dị bảo, tiên cảnh, Yêu Cơ, vậy mà đều là do mảnh vỡ củathượng cổ kỳ vật này biến thành! Từ thần làm người, lại từ người hóa thần, thần nhân nghèo túng Vân Trường Không bởi vì đạt được một tôn chiến đỉnh, bước lên con đường không tầm thường . Lại nhìn Vân Trường Không như thế nào tái hiện thời kỳ Thượng Cổ hiệu lệnh chúng Thần Ma huy hoàng! Chiến đỉnh hiển, Thần Ma xuất, trở về thượng cổ, hiệu lệnh tam giới!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 254 02-03-2021 18:30:03 Tải xuống
Chapter 253 02-03-2021 18:30:03 Tải xuống
Chapter 252 01-03-2021 14:48:10 Tải xuống
Chapter 251 01-03-2021 14:48:10 Tải xuống
Chapter 250 01-03-2021 14:48:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-05-2019 21:13:31 Tải xuống
Chapter 2 26-09-2020 03:59:11 Tải xuống
Chapter 3 26-09-2020 03:58:55 Tải xuống
Chapter 4 26-09-2020 03:58:56 Tải xuống
Chapter 5 26-09-2020 03:58:50 Tải xuống
Chapter 6 26-09-2020 03:58:50 Tải xuống
Chapter 7 26-09-2020 03:58:46 Tải xuống
Chapter 8 26-09-2020 03:58:42 Tải xuống
Chapter 9 26-09-2020 03:58:38 Tải xuống
Chapter 10 26-09-2020 03:58:35 Tải xuống
Chapter 11 26-09-2020 03:58:31 Tải xuống
Chapter 12 26-09-2020 03:58:28 Tải xuống
Chapter 13 26-09-2020 03:58:24 Tải xuống
Chapter 14 26-09-2020 03:58:23 Tải xuống
Chapter 15 26-09-2020 03:58:16 Tải xuống
Chapter 16 26-09-2020 03:58:11 Tải xuống
Chapter 17 26-09-2020 03:58:17 Tải xuống
Chapter 18 26-09-2020 03:58:05 Tải xuống
Chapter 19 26-09-2020 03:58:01 Tải xuống
Chapter 20 26-09-2020 03:58:00 Tải xuống
Chapter 21 26-09-2020 03:57:55 Tải xuống
Chapter 22 26-09-2020 03:57:55 Tải xuống
Chapter 23 26-09-2020 03:57:48 Tải xuống
Chapter 24 26-09-2020 03:57:47 Tải xuống
Chapter 25 26-09-2020 03:57:42 Tải xuống
Chapter 26 26-09-2020 03:57:40 Tải xuống
Chapter 27 26-09-2020 03:57:35 Tải xuống
Chapter 28 26-09-2020 03:57:32 Tải xuống
Chapter 29 26-09-2020 03:57:17 Tải xuống
Chapter 30 26-09-2020 03:56:55 Tải xuống
Chapter 31 26-09-2020 03:56:50 Tải xuống
Chapter 32 26-09-2020 03:57:13 Tải xuống
Chapter 33 26-09-2020 03:56:44 Tải xuống
Chapter 34 26-09-2020 03:56:44 Tải xuống
Chapter 35 26-09-2020 03:56:37 Tải xuống
Chapter 36 26-09-2020 03:56:38 Tải xuống
Chapter 37 26-09-2020 03:56:31 Tải xuống
Chapter 38 26-09-2020 03:56:26 Tải xuống
Chapter 39 26-09-2020 03:56:20 Tải xuống
Chapter 40 26-09-2020 03:56:21 Tải xuống
Chapter 41 26-09-2020 03:56:14 Tải xuống
Chapter 42 26-09-2020 03:56:13 Tải xuống
Chapter 43 26-09-2020 03:56:09 Tải xuống
Chapter 44 26-09-2020 03:56:08 Tải xuống
Chapter 45 26-09-2020 03:56:03 Tải xuống
Chapter 46 26-09-2020 03:56:01 Tải xuống
Chapter 47 26-09-2020 03:55:54 Tải xuống
Chapter 48 26-09-2020 03:55:57 Tải xuống
Chapter 49 26-09-2020 03:55:48 Tải xuống
Chapter 50 26-09-2020 03:55:33 Tải xuống
Chapter 51 26-09-2020 03:55:29 Tải xuống
Chapter 52 26-09-2020 03:55:24 Tải xuống
Chapter 53 26-09-2020 03:55:20 Tải xuống
Chapter 54 26-09-2020 03:55:16 Tải xuống
Chapter 55 26-09-2020 03:55:28 Tải xuống
Chapter 56 26-09-2020 03:55:13 Tải xuống
Chapter 57 26-09-2020 03:55:10 Tải xuống
Chapter 58 26-09-2020 03:55:08 Tải xuống
Chapter 59 26-09-2020 03:55:05 Tải xuống
Chapter 60 26-09-2020 03:55:02 Tải xuống
Chapter 61 26-09-2020 03:54:59 Tải xuống
Chapter 62 26-09-2020 03:54:56 Tải xuống
Chapter 63 26-09-2020 03:54:54 Tải xuống
Chapter 64 26-09-2020 03:54:32 Tải xuống
Chapter 65 26-09-2020 03:54:27 Tải xuống
Chapter 66 26-09-2020 03:54:22 Tải xuống
Chapter 67 26-09-2020 03:54:31 Tải xuống
Chapter 68 26-09-2020 03:54:11 Tải xuống
Chapter 69 26-09-2020 03:54:04 Tải xuống
Chapter 70 26-09-2020 03:54:01 Tải xuống
Chapter 71 26-09-2020 03:53:56 Tải xuống
Chapter 72 26-09-2020 03:53:52 Tải xuống
Chapter 73 26-09-2020 03:53:48 Tải xuống
Chapter 74 26-09-2020 03:53:45 Tải xuống
Chapter 75 26-09-2020 03:53:58 Tải xuống
Chapter 76 26-09-2020 03:53:33 Tải xuống
Chapter 77 26-09-2020 03:53:29 Tải xuống
Chapter 78 26-09-2020 03:53:26 Tải xuống
Chapter 79 26-09-2020 03:53:41 Tải xuống
Chapter 80 26-09-2020 03:53:20 Tải xuống
Chapter 81 26-09-2020 03:53:17 Tải xuống
Chapter 82 26-09-2020 03:53:15 Tải xuống
Chapter 83 26-09-2020 03:53:12 Tải xuống
Chapter 84 26-09-2020 03:53:10 Tải xuống
Chapter 85 26-09-2020 03:53:07 Tải xuống
Chapter 86 26-09-2020 03:53:05 Tải xuống
Chapter 87 26-09-2020 03:53:01 Tải xuống
Chapter 88 26-09-2020 03:52:56 Tải xuống
Chapter 89 26-09-2020 03:52:51 Tải xuống
Chapter 90 26-09-2020 03:52:46 Tải xuống
Chapter 91 26-09-2020 03:52:43 Tải xuống
Chapter 92 26-09-2020 03:52:38 Tải xuống
Chapter 93 26-09-2020 03:52:34 Tải xuống
Chapter 94 26-09-2020 03:52:59 Tải xuống
Chapter 95 26-09-2020 03:52:30 Tải xuống
Chapter 96 26-09-2020 03:52:28 Tải xuống
Chapter 97 26-09-2020 03:52:24 Tải xuống
Chapter 98 26-09-2020 03:52:18 Tải xuống
Chapter 99 26-09-2020 03:52:13 Tải xuống
Chapter 100 26-09-2020 03:52:09 Tải xuống
Chapter 101 26-09-2020 03:52:05 Tải xuống
Chapter 102 26-09-2020 03:52:00 Tải xuống
Chapter 103 26-09-2020 03:52:23 Tải xuống
Chapter 104 26-09-2020 03:51:53 Tải xuống
Chapter 105 26-09-2020 03:51:49 Tải xuống
Chapter 106 26-09-2020 03:51:44 Tải xuống
Chapter 107 26-09-2020 03:51:40 Tải xuống
Chapter 108 26-09-2020 03:51:36 Tải xuống
Chapter 109 26-09-2020 03:51:30 Tải xuống
Chapter 110 26-09-2020 03:51:55 Tải xuống
Chapter 111 26-09-2020 03:51:03 Tải xuống
Chapter 112 26-09-2020 03:50:57 Tải xuống
Chapter 113 26-09-2020 03:50:53 Tải xuống
Chapter 114 26-09-2020 03:50:48 Tải xuống
Chapter 115 26-09-2020 03:50:44 Tải xuống
Chapter 116 26-09-2020 03:51:08 Tải xuống
Chapter 117 26-09-2020 03:50:39 Tải xuống
Chapter 118 26-09-2020 03:50:36 Tải xuống
Chapter 119 26-09-2020 03:50:33 Tải xuống
Chapter 120 26-09-2020 03:50:31 Tải xuống
Chapter 121 26-09-2020 03:50:26 Tải xuống
Chapter 122 26-09-2020 03:50:22 Tải xuống
Chapter 123 26-09-2020 03:50:27 Tải xuống
Chapter 124 26-09-2020 03:50:04 Tải xuống
Chapter 125 26-09-2020 03:50:17 Tải xuống
Chapter 126 26-09-2020 03:49:54 Tải xuống
Chapter 127 26-09-2020 03:49:50 Tải xuống
Chapter 128 26-09-2020 03:49:46 Tải xuống
Chapter 129 26-09-2020 03:49:59 Tải xuống
Chapter 130 26-09-2020 03:49:41 Tải xuống
Chapter 131 26-09-2020 03:49:18 Tải xuống
Chapter 132 26-09-2020 03:49:29 Tải xuống
Chapter 133 26-09-2020 03:49:06 Tải xuống
Chapter 134 26-09-2020 03:49:01 Tải xuống
Chapter 135 26-09-2020 03:48:57 Tải xuống
Chapter 136 26-09-2020 03:48:52 Tải xuống
Chapter 137 26-09-2020 03:49:13 Tải xuống
Chapter 138 26-09-2020 03:48:08 Tải xuống
Chapter 139 26-09-2020 03:48:05 Tải xuống
Chapter 140 26-09-2020 03:47:38 Tải xuống
Chapter 141 26-09-2020 03:47:35 Tải xuống
Chapter 142 26-09-2020 03:47:33 Tải xuống
Chapter 143 26-09-2020 03:47:30 Tải xuống
Chapter 144 26-09-2020 03:47:24 Tải xuống
Chapter 145 26-09-2020 03:57:28 Tải xuống
Chapter 146 26-09-2020 03:46:53 Tải xuống
Chapter 147 26-09-2020 03:47:19 Tải xuống
Chapter 148 26-09-2020 03:46:49 Tải xuống
Chapter 149 26-09-2020 03:46:46 Tải xuống
Chapter 150 26-09-2020 03:46:41 Tải xuống
Chapter 151 26-09-2020 03:46:36 Tải xuống
Chapter 152 26-09-2020 03:57:26 Tải xuống
Chapter 153 26-09-2020 03:45:48 Tải xuống
Chapter 154 26-09-2020 03:45:45 Tải xuống
Chapter 155 26-09-2020 03:45:42 Tải xuống
Chapter 156 26-09-2020 03:45:39 Tải xuống
Chapter 157 26-09-2020 03:45:35 Tải xuống
Chapter 158 26-09-2020 03:57:22 Tải xuống
Chapter 159 22-09-2020 13:23:25 Tải xuống
Chapter 160 22-09-2020 13:58:56 Tải xuống
Chapter 161 22-09-2020 13:22:33 Tải xuống
Chapter 162 22-09-2020 13:22:33 Tải xuống
Chapter 163 22-09-2020 14:10:10 Tải xuống
Chapter 164 22-09-2020 13:58:29 Tải xuống
Chapter 165 22-09-2020 13:58:28 Tải xuống
Chapter 166 22-09-2020 13:21:50 Tải xuống
Chapter 167 28-09-2020 21:50:04 Tải xuống
Chapter 168 28-09-2020 21:49:39 Tải xuống
Chapter 169 01-10-2020 05:55:21 Tải xuống
Chapter 170 01-10-2020 05:55:16 Tải xuống
Chapter 171 03-10-2020 21:49:40 Tải xuống
Chapter 172 02-12-2020 10:26:25 Tải xuống
Chapter 173 02-12-2020 10:26:21 Tải xuống
Chapter 174 02-12-2020 10:12:19 Tải xuống
Chapter 175 02-12-2020 10:12:18 Tải xuống
Chapter 176 02-12-2020 10:12:15 Tải xuống
Chapter 177 02-12-2020 10:10:11 Tải xuống
Chapter 178 02-12-2020 10:10:05 Tải xuống
Chapter 179 02-12-2020 10:10:05 Tải xuống
Chapter 180 02-12-2020 10:09:58 Tải xuống
Chapter 181 02-12-2020 10:10:00 Tải xuống
Chapter 182 02-12-2020 10:09:54 Tải xuống
Chapter 183 02-12-2020 10:09:51 Tải xuống
Chapter 184 02-12-2020 10:09:48 Tải xuống
Chapter 185 02-12-2020 10:09:45 Tải xuống
Chapter 186 02-12-2020 10:09:43 Tải xuống
Chapter 187 02-12-2020 10:09:40 Tải xuống
Chapter 188 02-12-2020 10:09:38 Tải xuống
Chapter 189 02-12-2020 10:09:34 Tải xuống
Chapter 190 02-12-2020 10:09:32 Tải xuống
Chapter 191 02-12-2020 10:09:27 Tải xuống
Chapter 192 02-12-2020 10:09:22 Tải xuống
Chapter 193 02-12-2020 10:09:16 Tải xuống
Chapter 194 02-12-2020 10:09:10 Tải xuống
Chapter 195 02-12-2020 10:09:06 Tải xuống
Chapter 196 02-12-2020 10:09:16 Tải xuống
Chapter 197 02-12-2020 10:09:03 Tải xuống
Chapter 198 02-12-2020 10:09:00 Tải xuống
Chapter 199 02-12-2020 10:08:58 Tải xuống
Chapter 200 02-12-2020 10:08:56 Tải xuống
Chapter 201 02-12-2020 10:08:53 Tải xuống
Chapter 202 02-12-2020 10:08:50 Tải xuống
Chapter 203 01-12-2020 05:09:12 Tải xuống
Chapter 204 01-12-2020 05:08:56 Tải xuống
Chapter 205 02-12-2020 13:06:07 Tải xuống
Chapter 206 04-12-2020 18:01:07 Tải xuống
Chapter 207 07-12-2020 14:00:26 Tải xuống
Chapter 208 07-12-2020 13:30:09 Tải xuống
Chapter 209 11-12-2020 11:12:08 Tải xuống
Chapter 210 13-12-2020 05:54:36 Tải xuống
Chapter 211 15-12-2020 15:24:30 Tải xuống
Chapter 212 15-12-2020 15:24:26 Tải xuống
Chapter 213 17-12-2020 11:06:35 Tải xuống
Chapter 214 22-12-2020 17:24:25 Tải xuống
Chapter 215 21-12-2020 15:18:13 Tải xuống
Chapter 216 22-12-2020 13:42:11 Tải xuống
Chapter 217 26-12-2020 13:24:14 Tải xuống
Chapter 218 26-12-2020 13:24:13 Tải xuống
Chapter 219 30-12-2020 14:54:20 Tải xuống
Chapter 220 30-12-2020 17:12:27 Tải xuống
Chapter 221 30-12-2020 17:12:32 Tải xuống
Chapter 222 02-01-2021 18:36:21 Tải xuống
Chapter 223 02-01-2021 18:36:13 Tải xuống
Chapter 224 05-01-2021 11:30:12 Tải xuống
Chapter 225 11-01-2021 11:27:53 Tải xuống
Chapter 226 11-01-2021 11:27:46 Tải xuống
Chapter 227 11-01-2021 11:27:39 Tải xuống
Chapter 228 19-01-2021 12:07:29 Tải xuống
Chapter 229 19-01-2021 12:07:28 Tải xuống
Chapter 230 19-01-2021 12:07:24 Tải xuống
Chapter 231 19-01-2021 12:06:23 Tải xuống
Chapter 232 26-01-2021 09:09:11 Tải xuống
Chapter 233 26-01-2021 09:08:37 Tải xuống
Chapter 234 26-01-2021 09:08:36 Tải xuống
Chapter 235 26-01-2021 09:21:43 Tải xuống
Chapter 236 26-01-2021 09:08:10 Tải xuống
Chapter 237 26-01-2021 10:55:29 Tải xuống
Chapter 238 27-01-2021 14:01:44 Tải xuống
Chapter 239 02-02-2021 18:42:20 Tải xuống
Chapter 240 02-02-2021 18:42:16 Tải xuống
Chapter 241 02-02-2021 18:42:13 Tải xuống
Chapter 242 03-02-2021 17:12:13 Tải xuống
Chapter 243 06-02-2021 15:24:19 Tải xuống
Chapter 244 01-03-2021 14:30:11 Tải xuống
Chapter 245 01-03-2021 14:30:11 Tải xuống
Chapter 246 01-03-2021 14:48:08 Tải xuống
Chapter 247 01-03-2021 14:48:10 Tải xuống
Chapter 248 01-03-2021 14:48:10 Tải xuống
Chapter 249 01-03-2021 14:48:10 Tải xuống
Chapter 250 01-03-2021 14:48:10 Tải xuống
Chapter 251 01-03-2021 14:48:10 Tải xuống
Chapter 252 01-03-2021 14:48:10 Tải xuống
Chapter 253 02-03-2021 18:30:03 Tải xuống
Chapter 254 02-03-2021 18:30:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh