Loading...

Chiến Đỉnh

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 29-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Từ thời hồng hoang, hỗn độn sơ khai, thiên địa tạo ra một loại kỳ vật...... Không biết trải qua mấy đời mấy kiếp, kỳ vật này lại vỡ vụn thành mười tám phiến! Thế gian vô song thần tôn, Thần thú, dị bảo, tiên cảnh, Yêu Cơ, vậy mà đều là do mảnh vỡ củathượng cổ kỳ vật này biến thành! Từ thần làm người, lại từ người hóa thần, thần nhân nghèo túng Vân Trường Không bởi vì đạt được một tôn chiến đỉnh, bước lên con đường không tầm thường . Lại nhìn Vân Trường Không như thế nào tái hiện thời kỳ Thượng Cổ hiệu lệnh chúng Thần Ma huy hoàng! Chiến đỉnh hiển, Thần Ma xuất, trở về thượng cổ, hiệu lệnh tam giới!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 80 29-05-2020 11:42:14 Tải xuống
Chapter 79 27-05-2020 12:11:43 Tải xuống
Chapter 78 25-05-2020 12:09:19 Tải xuống
Chapter 77 23-05-2020 11:36:08 Tải xuống
Chapter 76 21-05-2020 11:36:39 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-05-2019 21:13:31 Tải xuống
Chapter 2 18-05-2019 12:00:08 Tải xuống
Chapter 3 20-05-2019 12:00:08 Tải xuống
Chapter 4 08-06-2019 11:12:11 Tải xuống
Chapter 5 10-06-2019 12:00:14 Tải xuống
Chapter 6 12-06-2019 11:42:57 Tải xuống
Chapter 7 16-06-2019 01:05:41 Tải xuống
Chapter 8 16-06-2019 12:00:12 Tải xuống
Chapter 9 18-06-2019 11:48:14 Tải xuống
Chapter 10 24-06-2019 23:31:56 Tải xuống
Chapter 11 24-06-2019 23:20:05 Tải xuống
Chapter 12 24-06-2019 11:06:08 Tải xuống
Chapter 13 26-06-2019 12:00:10 Tải xuống
Chapter 14 28-06-2019 12:00:23 Tải xuống
Chapter 15 30-06-2019 12:06:10 Tải xuống
Chapter 16 02-07-2019 11:24:24 Tải xuống
Chapter 17 04-07-2019 12:18:16 Tải xuống
Chapter 18 05-07-2019 11:42:17 Tải xuống
Chapter 19 02-07-2019 18:06:06 Tải xuống
Chapter 20 04-07-2019 20:12:16 Tải xuống
Chapter 21 06-07-2019 18:06:15 Tải xuống
Chapter 22 19-07-2019 09:06:22 Tải xuống
Chapter 23 19-07-2019 09:06:27 Tải xuống
Chapter 24 21-07-2019 09:12:11 Tải xuống
Chapter 25 24-08-2019 18:30:49 Tải xuống
Chapter 26 24-08-2019 18:30:53 Tải xuống
Chapter 27 24-08-2019 18:30:55 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2019 20:49:57 Tải xuống
Chapter 29 10-12-2019 00:53:19 Tải xuống
Chapter 30 11-02-2020 11:36:45 Tải xuống
Chapter 31 13-02-2020 11:36:45 Tải xuống
Chapter 32 15-02-2020 11:42:14 Tải xuống
Chapter 33 25-02-2020 12:03:13 Tải xuống
Chapter 34 27-02-2020 11:31:21 Tải xuống
Chapter 35 29-02-2020 11:31:12 Tải xuống
Chapter 36 02-03-2020 11:37:11 Tải xuống
Chapter 37 04-03-2020 11:36:14 Tải xuống
Chapter 38 06-03-2020 12:35:44 Tải xuống
Chapter 39 08-03-2020 11:36:13 Tải xuống
Chapter 40 10-03-2020 11:36:21 Tải xuống
Chapter 41 12-03-2020 15:34:39 Tải xuống
Chapter 42 14-03-2020 11:45:12 Tải xuống
Chapter 43 16-03-2020 11:30:32 Tải xuống
Chapter 44 18-03-2020 11:42:43 Tải xuống
Chapter 45 20-03-2020 11:37:09 Tải xuống
Chapter 46 22-03-2020 11:48:13 Tải xuống
Chapter 47 24-03-2020 23:40:39 Tải xuống
Chapter 48 17-04-2020 23:55:46 Tải xuống
Chapter 49 17-04-2020 23:55:23 Tải xuống
Chapter 50 18-04-2020 00:05:42 Tải xuống
Chapter 51 18-04-2020 00:05:36 Tải xuống
Chapter 52 17-04-2020 23:53:38 Tải xuống
Chapter 53 17-04-2020 23:52:42 Tải xuống
Chapter 54 18-04-2020 00:03:08 Tải xuống
Chapter 55 17-04-2020 23:51:41 Tải xuống
Chapter 56 17-04-2020 23:51:06 Tải xuống
Chapter 57 17-04-2020 23:50:19 Tải xuống
Chapter 58 17-04-2020 23:49:55 Tải xuống
Chapter 59 17-04-2020 11:36:45 Tải xuống
Chapter 60 19-04-2020 11:43:38 Tải xuống
Chapter 61 21-04-2020 11:42:12 Tải xuống
Chapter 62 23-04-2020 11:31:40 Tải xuống
Chapter 63 27-04-2020 11:30:20 Tải xuống
Chapter 64 27-04-2020 11:36:13 Tải xuống
Chapter 65 29-04-2020 11:30:08 Tải xuống
Chapter 66 01-05-2020 11:30:09 Tải xuống
Chapter 67 17-05-2020 11:39:41 Tải xuống
Chapter 68 05-05-2020 11:33:40 Tải xuống
Chapter 69 07-05-2020 11:30:09 Tải xuống
Chapter 70 17-05-2020 11:39:22 Tải xuống
Chapter 71 17-05-2020 11:38:49 Tải xuống
Chapter 72 13-05-2020 11:37:07 Tải xuống
Chapter 73 15-05-2020 11:36:52 Tải xuống
Chapter 74 17-05-2020 11:38:07 Tải xuống
Chapter 75 19-05-2020 11:36:39 Tải xuống
Chapter 76 21-05-2020 11:36:39 Tải xuống
Chapter 77 23-05-2020 11:36:08 Tải xuống
Chapter 78 25-05-2020 12:09:19 Tải xuống
Chapter 79 27-05-2020 12:11:43 Tải xuống
Chapter 80 29-05-2020 11:42:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh