Loading...

Hắn Ta Là Vua

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 24-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hắn ta là quân vương vạn người hành lễ, cường tráng,sôi nổi, còn là cương thi khát máu không chết không thể tiêu diệt?kiếp đó hắn nhận nhầm cô ta, kiếp này bọn họ lại gặp lại.đạo kiếm trên đường ngăn trở nhưng ngượi lại lớn mạnh, không hẹn mà gặp rốt cuộc là duyên hay là kiếp?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 50 24-12-2018 04:00:42 Tải xuống
Chapter 49 23-12-2018 15:12:35 Tải xuống
Chapter 48 21-12-2018 05:24:32 Tải xuống
Chapter 47 20-12-2018 10:22:32 Tải xuống
Chapter 46 18-12-2018 08:10:32 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 09:27:55 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 09:27:57 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 09:27:57 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 09:27:58 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 09:27:59 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 09:28:01 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 09:28:01 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 09:28:03 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 09:28:04 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 09:28:05 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 09:28:06 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 09:28:07 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 09:28:08 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 09:28:09 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 09:28:10 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 09:28:11 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 09:28:12 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 09:28:13 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 09:28:14 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 09:28:15 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 09:28:17 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 09:28:18 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 09:28:19 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 09:28:20 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 09:28:20 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 09:28:21 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 09:28:22 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 09:28:23 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 09:28:24 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 09:28:25 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 09:28:26 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 09:28:27 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 09:28:28 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 09:28:29 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 09:28:31 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 09:28:32 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 09:28:33 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 09:28:34 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 09:28:35 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 09:28:36 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 09:28:37 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 09:28:38 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 09:28:39 Tải xuống
Chapter 44 16-12-2018 03:10:32 Tải xuống
Chapter 45 17-12-2018 10:22:32 Tải xuống
Chapter 46 18-12-2018 08:10:32 Tải xuống
Chapter 47 20-12-2018 10:22:32 Tải xuống
Chapter 48 21-12-2018 05:24:32 Tải xuống
Chapter 49 23-12-2018 15:12:35 Tải xuống
Chapter 50 24-12-2018 04:00:42 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh