One Piece - Đảo Hải Tặc

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Manga , Shounen ,
Lần cập nhật cuối: 30-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
One Piece xoay quanh 1 nhóm cướp biển được gọi là Băng Hải tặc Mũ Rơm - Straw Hat Pirates - được thành lập và lãnh đạo bởi thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Cậu bé Luffy có ước mơ tìm thấy kho báu vĩ đại nhất, One Piece, của Vua Hải Tặc đời trước Gold D. Roger và trở thành Vua Hải Tặc đời kế tiếp. Ở Việt Nam hiện nay, truyện đang được Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản nhưng không có bản quyền, với tên gọi là Đảo Hải tặc Cốt truyện: Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 08-05-2019 17:07:29 Tải xuống
Chapter 1 23-04-2019 05:15:43 Tải xuống
Chapter 2 23-04-2019 07:35:48 Tải xuống
Chapter 3 23-04-2019 01:21:17 Tải xuống
Chapter 4 23-04-2019 07:35:51 Tải xuống
Chapter 5 23-04-2019 04:16:44 Tải xuống
Chapter 6 23-04-2019 07:35:54 Tải xuống
Chapter 7 23-04-2019 07:35:57 Tải xuống
Chapter 8 23-04-2019 07:36:00 Tải xuống
Chapter 9 23-04-2019 07:36:03 Tải xuống
Chapter 10 23-04-2019 07:36:07 Tải xuống
Chapter 11 23-04-2019 05:15:37 Tải xuống
Chapter 12 23-04-2019 07:36:10 Tải xuống
Chapter 13 23-04-2019 07:36:13 Tải xuống
Chapter 14 22-04-2019 20:09:29 Tải xuống
Chapter 15 23-04-2019 07:36:16 Tải xuống
Chapter 16 23-04-2019 07:36:19 Tải xuống
Chapter 17 23-04-2019 05:15:30 Tải xuống
Chapter 18 23-04-2019 07:36:22 Tải xuống
Chapter 19 23-04-2019 07:36:25 Tải xuống
Chapter 20 23-04-2019 07:36:28 Tải xuống
Chapter 21 22-04-2019 21:26:38 Tải xuống
Chapter 22 23-04-2019 07:36:31 Tải xuống
Chapter 23 23-04-2019 07:36:34 Tải xuống
Chapter 24 23-04-2019 07:36:37 Tải xuống
Chapter 25 23-04-2019 05:15:28 Tải xuống
Chapter 26 23-04-2019 04:16:32 Tải xuống
Chapter 27 23-04-2019 07:36:40 Tải xuống
Chapter 28 23-04-2019 07:36:43 Tải xuống
Chapter 29 23-04-2019 07:36:46 Tải xuống
Chapter 30 23-04-2019 01:20:54 Tải xuống
Chapter 31 23-04-2019 07:36:49 Tải xuống
Chapter 32 23-04-2019 07:36:52 Tải xuống
Chapter 33 23-04-2019 07:36:55 Tải xuống
Chapter 34 23-04-2019 07:36:58 Tải xuống
Chapter 35 23-04-2019 07:37:01 Tải xuống
Chapter 36 23-04-2019 07:37:04 Tải xuống
Chapter 37 23-04-2019 07:37:06 Tải xuống
Chapter 38 23-04-2019 07:37:09 Tải xuống
Chapter 39 23-04-2019 07:37:12 Tải xuống
Chapter 40 23-04-2019 07:37:15 Tải xuống
Chapter 41 23-04-2019 06:14:19 Tải xuống
Chapter 42 23-04-2019 07:37:18 Tải xuống
Chapter 43 23-04-2019 07:37:21 Tải xuống
Chapter 44 23-04-2019 07:37:24 Tải xuống
Chapter 45 23-04-2019 07:37:27 Tải xuống
Chapter 46 23-04-2019 05:15:21 Tải xuống
Chapter 47 23-04-2019 01:20:52 Tải xuống
Chapter 48 23-04-2019 07:37:30 Tải xuống
Chapter 49 23-04-2019 07:37:33 Tải xuống
Chapter 50 23-04-2019 07:37:36 Tải xuống
Chapter 51 23-04-2019 07:37:39 Tải xuống
Chapter 52 30-08-2019 21:52:04 Tải xuống
Chapter 53 23-04-2019 07:37:42 Tải xuống
Chapter 54 23-04-2019 07:37:45 Tải xuống
Chapter 55 23-04-2019 07:37:48 Tải xuống
Chapter 56 23-04-2019 07:37:51 Tải xuống
Chapter 57 23-04-2019 07:37:54 Tải xuống
Chapter 58 23-04-2019 07:37:57 Tải xuống
Chapter 59 23-04-2019 01:20:45 Tải xuống
Chapter 60 23-04-2019 01:20:48 Tải xuống
Chapter 61 23-04-2019 05:15:13 Tải xuống
Chapter 62 23-04-2019 07:38:00 Tải xuống
Chapter 63 23-04-2019 07:38:03 Tải xuống
Chapter 64 23-04-2019 07:38:07 Tải xuống
Chapter 65 23-04-2019 07:38:09 Tải xuống
Chapter 66 23-04-2019 06:14:06 Tải xuống
Chapter 67 23-04-2019 07:38:13 Tải xuống
Chapter 68 23-04-2019 01:20:37 Tải xuống
Chapter 69 23-04-2019 07:38:16 Tải xuống
Chapter 70 23-04-2019 07:38:19 Tải xuống
Chapter 71: chúa tể của tất cả sáng tạo 23-04-2019 07:38:22 Tải xuống
Chapter 72 23-04-2019 06:14:04 Tải xuống
Chapter 73 23-04-2019 07:38:25 Tải xuống
Chapter 74 23-04-2019 07:38:28 Tải xuống
Chapter 75 23-04-2019 07:38:31 Tải xuống
Chapter 76 23-04-2019 07:38:34 Tải xuống
Chapter 77 23-04-2019 07:38:40 Tải xuống
Chapter 78 23-04-2019 07:38:43 Tải xuống
Chapter 79 23-04-2019 04:16:04 Tải xuống
Chapter 80 23-04-2019 05:15:07 Tải xuống
Chapter 81 23-04-2019 07:38:46 Tải xuống
Chapter 82 23-04-2019 07:38:49 Tải xuống
Chapter 83 23-04-2019 07:38:51 Tải xuống
Chapter 84 23-04-2019 06:14:01 Tải xuống
Chapter 85 23-04-2019 07:38:52 Tải xuống
Chapter 86 23-04-2019 07:38:55 Tải xuống
Chapter 87 23-04-2019 07:38:58 Tải xuống
Chapter 88 23-04-2019 07:39:01 Tải xuống
Chapter 89 31-08-2019 22:51:22 Tải xuống
Chapter 90 23-04-2019 07:39:04 Tải xuống
Chapter 91 23-04-2019 07:39:06 Tải xuống
Chapter 92 23-04-2019 07:39:09 Tải xuống
Chapter 93 23-04-2019 06:13:58 Tải xuống
Chapter 94 22-04-2019 20:06:52 Tải xuống
Chapter 95 23-04-2019 07:39:12 Tải xuống
Chapter 96 23-04-2019 07:39:15 Tải xuống
Chapter 97 22-04-2019 21:24:37 Tải xuống
Chapter 98 23-04-2019 07:39:18 Tải xuống
Chapter 99 23-04-2019 06:13:52 Tải xuống
Chapter 100 23-04-2019 07:39:21 Tải xuống
Chapter 101 23-04-2019 07:39:24 Tải xuống
Chapter 102 23-04-2019 07:39:27 Tải xuống
Chapter 103 23-04-2019 07:39:30 Tải xuống
Chapter 104 23-04-2019 07:39:33 Tải xuống
Chapter 105 23-04-2019 07:39:36 Tải xuống
Chapter 106 23-04-2019 07:39:42 Tải xuống
Chapter 107 23-04-2019 07:39:45 Tải xuống
Chapter 108 23-04-2019 05:14:55 Tải xuống
Chapter 109 23-04-2019 07:39:48 Tải xuống
Chapter 110 23-04-2019 07:39:51 Tải xuống
Chapter 111 23-04-2019 07:39:54 Tải xuống
Chapter 112 23-04-2019 07:39:54 Tải xuống
Chapter 113 23-04-2019 07:39:57 Tải xuống
Chapter 114 23-04-2019 07:40:00 Tải xuống
Chapter 115 23-04-2019 07:40:03 Tải xuống
Chapter 116 23-04-2019 07:40:06 Tải xuống
Chapter 117 23-04-2019 07:40:10 Tải xuống
Chapter 118 23-04-2019 02:16:33 Tải xuống
Chapter 119 23-04-2019 07:40:13 Tải xuống
Chapter 120 23-04-2019 07:40:16 Tải xuống
Chapter 121 23-04-2019 07:40:19 Tải xuống
Chapter 122 23-04-2019 04:15:49 Tải xuống
Chapter 123 23-04-2019 07:40:22 Tải xuống
Chapter 124 23-04-2019 07:40:25 Tải xuống
Chapter 125 23-04-2019 05:14:46 Tải xuống
Chapter 126 23-04-2019 07:40:28 Tải xuống
Chapter 127 23-04-2019 07:40:30 Tải xuống
Chapter 128 23-04-2019 07:40:34 Tải xuống
Chapter 129 23-04-2019 07:40:37 Tải xuống
Chapter 130 23-04-2019 07:40:40 Tải xuống
Chapter 131 23-04-2019 07:40:43 Tải xuống
Chapter 132 23-04-2019 07:40:46 Tải xuống
Chapter 133 23-04-2019 07:40:49 Tải xuống
Chapter 134 23-04-2019 07:40:52 Tải xuống
Chapter 135 23-04-2019 07:40:54 Tải xuống
Chapter 136 23-04-2019 07:40:58 Tải xuống
Chapter 137 23-04-2019 07:41:01 Tải xuống
Chapter 138 23-04-2019 04:15:45 Tải xuống
Chapter 139 22-04-2019 20:00:25 Tải xuống
Chapter 140 06-09-2019 10:21:50 Tải xuống
Chapter 141 23-04-2019 04:15:43 Tải xuống
Chapter 142 23-04-2019 07:41:04 Tải xuống
Chapter 143 23-04-2019 07:41:06 Tải xuống
Chapter 144 23-04-2019 07:41:09 Tải xuống
Chapter 145 23-04-2019 07:41:12 Tải xuống
Chapter 146 23-04-2019 07:41:15 Tải xuống
Chapter 147 23-04-2019 07:41:18 Tải xuống
Chapter 148 23-04-2019 07:41:21 Tải xuống
Chapter 149 23-04-2019 07:41:24 Tải xuống
Chapter 150 23-04-2019 07:41:27 Tải xuống
Chapter 151 23-04-2019 07:41:30 Tải xuống
Chapter 152 23-04-2019 07:41:33 Tải xuống
Chapter 153 23-04-2019 07:41:36 Tải xuống
Chapter 154 23-04-2019 07:41:39 Tải xuống
Chapter 155 23-04-2019 07:41:42 Tải xuống
Chapter 156 23-04-2019 07:41:45 Tải xuống
Chapter 157 23-04-2019 07:41:51 Tải xuống
Chapter 158 23-04-2019 07:41:54 Tải xuống
Chapter 159 23-04-2019 07:41:57 Tải xuống
Chapter 160 22-04-2019 22:31:01 Tải xuống
Chapter 161 23-04-2019 07:42:00 Tải xuống
Chapter 162 23-04-2019 07:42:03 Tải xuống
Chapter 163 23-04-2019 07:42:07 Tải xuống
Chapter 164 23-04-2019 07:42:07 Tải xuống
Chapter 165 23-04-2019 01:19:51 Tải xuống
Chapter 166 23-04-2019 07:42:10 Tải xuống
Chapter 167 23-04-2019 07:42:13 Tải xuống
Chapter 168 23-04-2019 07:42:16 Tải xuống
Chapter 169 23-04-2019 07:42:19 Tải xuống
Chapter 170 23-04-2019 07:42:22 Tải xuống
Chapter 171 23-04-2019 07:42:25 Tải xuống
Chapter 172 23-04-2019 02:16:52 Tải xuống
Chapter 173 23-04-2019 07:42:30 Tải xuống
Chapter 174 23-04-2019 07:42:31 Tải xuống
Chapter 175 23-04-2019 07:42:34 Tải xuống
Chapter 176 23-04-2019 07:42:37 Tải xuống
Chapter 177 23-04-2019 07:42:40 Tải xuống
Chapter 178 23-04-2019 05:14:28 Tải xuống
Chapter 179 23-04-2019 07:42:43 Tải xuống
Chapter 180 23-04-2019 07:42:46 Tải xuống
Chapter 181 23-04-2019 07:42:49 Tải xuống
Chapter 182 23-04-2019 07:42:52 Tải xuống
Chapter 183 23-04-2019 07:42:55 Tải xuống
Chapter 184 23-04-2019 07:42:58 Tải xuống
Chapter 185 23-04-2019 07:43:01 Tải xuống
Chapter 186 23-04-2019 07:43:04 Tải xuống
Chapter 187 23-04-2019 07:43:06 Tải xuống
Chapter 188 23-04-2019 07:43:09 Tải xuống
Chapter 189 23-04-2019 07:43:12 Tải xuống
Chapter 190 22-04-2019 20:02:46 Tải xuống
Chapter 191 23-04-2019 07:43:15 Tải xuống
Chapter 192 23-04-2019 07:43:18 Tải xuống
Chapter 193 23-04-2019 07:43:21 Tải xuống
Chapter 194 23-04-2019 07:43:24 Tải xuống
Chapter 195 23-04-2019 05:14:25 Tải xuống
Chapter 196 23-04-2019 07:43:27 Tải xuống
Chapter 197 23-04-2019 07:43:30 Tải xuống
Chapter 198 23-04-2019 07:43:33 Tải xuống
Chapter 199 23-04-2019 07:43:36 Tải xuống
Chapter 200 23-04-2019 07:43:40 Tải xuống
Chapter 201 23-04-2019 01:20:22 Tải xuống
Chapter 202 23-04-2019 07:43:42 Tải xuống
Chapter 203 23-04-2019 07:43:45 Tải xuống
Chapter 204 23-04-2019 07:43:48 Tải xuống
Chapter 205 22-04-2019 21:21:53 Tải xuống
Chapter 206 23-04-2019 04:15:19 Tải xuống
Chapter 207 23-04-2019 07:43:51 Tải xuống
Chapter 208 23-04-2019 07:43:54 Tải xuống
Chapter 209 23-04-2019 07:43:57 Tải xuống
Chapter 210 23-04-2019 07:44:00 Tải xuống
Chapter 211 23-04-2019 07:44:03 Tải xuống
Chapter 212 23-04-2019 07:44:07 Tải xuống
Chapter 213 23-04-2019 07:44:10 Tải xuống
Chapter 214 23-04-2019 07:44:13 Tải xuống
Chapter 215 23-04-2019 07:44:16 Tải xuống
Chapter 216 23-04-2019 07:44:19 Tải xuống
Chapter 217 23-04-2019 07:44:22 Tải xuống
Chapter 218 22-04-2019 13:29:07 Tải xuống
Chapter 219 23-04-2019 07:44:25 Tải xuống
Chapter 220 23-04-2019 07:44:28 Tải xuống
Chapter 221 23-04-2019 07:44:34 Tải xuống
Chapter 222 23-04-2019 07:44:37 Tải xuống
Chapter 223 23-04-2019 07:44:40 Tải xuống
Chapter 224 23-04-2019 07:44:43 Tải xuống
Chapter 225 23-04-2019 07:44:46 Tải xuống
Chapter 226 23-04-2019 07:44:46 Tải xuống
Chapter 227 23-04-2019 07:44:49 Tải xuống
Chapter 228 23-04-2019 07:44:52 Tải xuống
Chapter 229 23-04-2019 06:13:16 Tải xuống
Chapter 230 22-04-2019 21:21:16 Tải xuống
Chapter 231 23-04-2019 07:44:55 Tải xuống
Chapter 232 23-04-2019 00:23:33 Tải xuống
Chapter 233 23-04-2019 00:24:00 Tải xuống
Chapter 234 23-04-2019 07:44:58 Tải xuống
Chapter 235 23-04-2019 07:45:01 Tải xuống
Chapter 236 23-04-2019 07:45:04 Tải xuống
Chapter 237 23-04-2019 07:45:06 Tải xuống
Chapter 238 23-04-2019 04:15:06 Tải xuống
Chapter 239 23-04-2019 07:45:09 Tải xuống
Chapter 240 23-04-2019 01:19:12 Tải xuống
Chapter 241 23-04-2019 05:14:04 Tải xuống
Chapter 242 22-04-2019 21:20:57 Tải xuống
Chapter 243 23-04-2019 07:45:12 Tải xuống
Chapter 244 23-04-2019 07:45:15 Tải xuống
Chapter 245 23-04-2019 07:45:18 Tải xuống
Chapter 246 23-04-2019 07:45:21 Tải xuống
Chapter 247 23-04-2019 07:45:24 Tải xuống
Chapter 248 23-04-2019 07:45:27 Tải xuống
Chapter 249 23-04-2019 07:45:30 Tải xuống
Chapter 250 23-04-2019 07:45:33 Tải xuống
Chapter 251 23-04-2019 07:45:36 Tải xuống
Chapter 252 23-04-2019 04:15:04 Tải xuống
Chapter 253 23-04-2019 07:45:39 Tải xuống
Chapter 254 23-04-2019 07:45:42 Tải xuống
Chapter 255 23-04-2019 05:14:00 Tải xuống
Chapter 256 23-04-2019 07:45:45 Tải xuống
Chapter 257 23-04-2019 07:45:48 Tải xuống
Chapter 258 23-04-2019 07:45:51 Tải xuống
Chapter 259 23-04-2019 07:45:54 Tải xuống
Chapter 260 22-04-2019 20:05:58 Tải xuống
Chapter 261 23-04-2019 07:45:57 Tải xuống
Chapter 262 23-04-2019 07:46:00 Tải xuống
Chapter 263 23-04-2019 07:46:03 Tải xuống
Chapter 264 23-04-2019 01:18:49 Tải xuống
Chapter 265 23-04-2019 04:14:52 Tải xuống
Chapter 266 23-04-2019 07:46:07 Tải xuống
Chapter 267 23-04-2019 07:46:10 Tải xuống
Chapter 268 23-04-2019 07:46:13 Tải xuống
Chapter 269 23-04-2019 07:46:16 Tải xuống
Chapter 270 23-04-2019 07:46:19 Tải xuống
Chapter 271 23-04-2019 07:46:22 Tải xuống
Chapter 272 23-04-2019 07:46:25 Tải xuống
Chapter 273 23-04-2019 07:46:28 Tải xuống
Chapter 274 23-04-2019 07:46:31 Tải xuống
Chapter 275 23-04-2019 07:46:34 Tải xuống
Chapter 276 23-04-2019 07:46:37 Tải xuống
Chapter 277 23-04-2019 07:46:40 Tải xuống
Chapter 278 23-04-2019 07:46:43 Tải xuống
Chapter 279 23-04-2019 07:46:46 Tải xuống
Chapter 280 22-04-2019 18:08:58 Tải xuống
Chapter 281 23-04-2019 07:46:49 Tải xuống
Chapter 282 23-04-2019 06:12:51 Tải xuống
Chapter 283 23-04-2019 07:46:52 Tải xuống
Chapter 284 23-04-2019 07:46:55 Tải xuống
Chapter 285 23-04-2019 07:46:58 Tải xuống
Chapter 286 23-04-2019 04:14:45 Tải xuống
Chapter 287 23-04-2019 07:47:01 Tải xuống
Chapter 288 23-04-2019 07:47:04 Tải xuống
Chapter 289 23-04-2019 07:47:06 Tải xuống
Chapter 290 23-04-2019 04:14:48 Tải xuống
Chapter 291 23-04-2019 07:47:09 Tải xuống
Chapter 292 23-04-2019 07:47:12 Tải xuống
Chapter 293 23-04-2019 07:47:15 Tải xuống
Chapter 294 23-04-2019 07:47:21 Tải xuống
Chapter 295 23-04-2019 07:47:24 Tải xuống
Chapter 296 23-04-2019 07:47:27 Tải xuống
Chapter 297 23-04-2019 06:12:49 Tải xuống
Chapter 298 23-04-2019 01:18:43 Tải xuống
Chapter 299 23-04-2019 01:18:52 Tải xuống
Chapter 300 23-04-2019 07:47:30 Tải xuống
Chapter 301 23-04-2019 07:47:33 Tải xuống
Chapter 302 23-04-2019 07:47:33 Tải xuống
Chapter 303 23-04-2019 07:47:36 Tải xuống
Chapter 304 23-04-2019 07:47:39 Tải xuống
Chapter 305 23-04-2019 07:47:42 Tải xuống
Chapter 306 23-04-2019 02:15:15 Tải xuống
Chapter 307 23-04-2019 07:47:45 Tải xuống
Chapter 308 23-04-2019 07:47:48 Tải xuống
Chapter 309 23-04-2019 07:47:51 Tải xuống
Chapter 310 23-04-2019 07:47:54 Tải xuống
Chapter 311 23-04-2019 02:15:12 Tải xuống
Chapter 312 23-04-2019 07:47:57 Tải xuống
Chapter 313 23-04-2019 07:48:00 Tải xuống
Chapter 314 23-04-2019 06:12:42 Tải xuống
Chapter 315 23-04-2019 07:48:04 Tải xuống
Chapter 316 23-04-2019 07:48:07 Tải xuống
Chapter 317 23-04-2019 07:48:10 Tải xuống
Chapter 318 23-04-2019 07:48:13 Tải xuống
Chapter 319 23-04-2019 07:48:16 Tải xuống
Chapter 320 23-04-2019 07:48:19 Tải xuống
Chapter 321 23-04-2019 07:48:22 Tải xuống
Chapter 322 23-04-2019 07:48:25 Tải xuống
Chapter 323 23-04-2019 07:48:28 Tải xuống
Chapter 324 23-04-2019 07:48:31 Tải xuống
Chapter 325 23-04-2019 07:48:34 Tải xuống
Chapter 326 23-04-2019 07:48:37 Tải xuống
Chapter 327 23-04-2019 07:48:40 Tải xuống
Chapter 328 23-04-2019 07:48:43 Tải xuống
Chapter 329 23-04-2019 07:48:46 Tải xuống
Chapter 330 23-04-2019 07:48:49 Tải xuống
Chapter 331 23-04-2019 07:48:52 Tải xuống
Chapter 332 23-04-2019 07:48:55 Tải xuống
Chapter 333 23-04-2019 07:48:58 Tải xuống
Chapter 334 23-04-2019 07:49:01 Tải xuống
Chapter 335 22-04-2019 22:28:46 Tải xuống
Chapter 336 23-04-2019 07:49:06 Tải xuống
Chapter 337 23-04-2019 07:49:09 Tải xuống
Chapter 338 23-04-2019 07:49:12 Tải xuống
Chapter 339 23-04-2019 07:49:15 Tải xuống
Chapter 340 23-04-2019 05:13:30 Tải xuống
Chapter 341 23-04-2019 07:49:18 Tải xuống
Chapter 342 23-04-2019 07:49:19 Tải xuống
Chapter 343 23-04-2019 07:49:21 Tải xuống
Chapter 344 23-04-2019 07:49:24 Tải xuống
Chapter 345 22-04-2019 21:19:43 Tải xuống
Chapter 346 23-04-2019 07:49:27 Tải xuống
Chapter 347 23-04-2019 02:15:48 Tải xuống
Chapter 348 23-04-2019 07:49:30 Tải xuống
Chapter 349 23-04-2019 05:13:24 Tải xuống
Chapter 350 23-04-2019 07:49:33 Tải xuống
Chapter 351 23-04-2019 05:13:27 Tải xuống
Chapter 352 23-04-2019 07:49:36 Tải xuống
Chapter 353 23-04-2019 07:49:39 Tải xuống
Chapter 354 23-04-2019 07:49:42 Tải xuống
Chapter 355 23-04-2019 07:49:45 Tải xuống
Chapter 356 23-04-2019 02:15:00 Tải xuống
Chapter 357 23-04-2019 07:49:48 Tải xuống
Chapter 358 23-04-2019 05:13:22 Tải xuống
Chapter 359 22-04-2019 21:18:11 Tải xuống
Chapter 360 23-04-2019 07:49:51 Tải xuống
Chapter 361 23-04-2019 07:49:54 Tải xuống
Chapter 362 23-04-2019 07:49:57 Tải xuống
Chapter 363 23-04-2019 07:50:00 Tải xuống
Chapter 364 23-04-2019 07:50:03 Tải xuống
Chapter 365 23-04-2019 07:50:07 Tải xuống
Chapter 366 23-04-2019 06:12:22 Tải xuống
Chapter 367 23-04-2019 07:50:10 Tải xuống
Chapter 368 23-04-2019 06:12:19 Tải xuống
Chapter 369 23-04-2019 07:50:13 Tải xuống
Chapter 370 23-04-2019 00:21:59 Tải xuống
Chapter 371 23-04-2019 07:50:16 Tải xuống
Chapter 372 23-04-2019 07:50:19 Tải xuống
Chapter 373 23-04-2019 05:13:12 Tải xuống
Chapter 374 23-04-2019 07:50:22 Tải xuống
Chapter 375 23-04-2019 07:50:25 Tải xuống
Chapter 376 23-04-2019 06:12:16 Tải xuống
Chapter 377 23-04-2019 06:12:12 Tải xuống
Chapter 378 23-04-2019 07:50:27 Tải xuống
Chapter 379 23-04-2019 06:12:24 Tải xuống
Chapter 380 23-04-2019 01:17:48 Tải xuống
Chapter 381 23-04-2019 07:50:31 Tải xuống
Chapter 382 23-04-2019 07:50:34 Tải xuống
Chapter 383 23-04-2019 02:14:42 Tải xuống
Chapter 384 23-04-2019 07:50:37 Tải xuống
Chapter 385 23-04-2019 07:50:40 Tải xuống
Chapter 386 22-04-2019 22:27:47 Tải xuống
Chapter 387 23-04-2019 07:50:43 Tải xuống
Chapter 388 23-04-2019 07:50:46 Tải xuống
Chapter 389 23-04-2019 07:50:49 Tải xuống
Chapter 390 23-04-2019 07:50:52 Tải xuống
Chapter 391 23-04-2019 07:50:55 Tải xuống
Chapter 392 23-04-2019 07:50:58 Tải xuống
Chapter 393 23-04-2019 07:51:01 Tải xuống
Chapter 394 23-04-2019 07:51:04 Tải xuống
Chapter 395 23-04-2019 07:51:06 Tải xuống
Chapter 396 23-04-2019 07:51:09 Tải xuống
Chapter 397 23-04-2019 02:14:37 Tải xuống
Chapter 398 23-04-2019 07:51:12 Tải xuống
Chapter 399 23-04-2019 07:51:15 Tải xuống
Chapter 400 23-04-2019 07:51:18 Tải xuống
Chapter 401 23-04-2019 07:51:24 Tải xuống
Chapter 402 23-04-2019 07:51:27 Tải xuống
Chapter 403 23-04-2019 07:51:30 Tải xuống
Chapter 404 23-04-2019 05:13:01 Tải xuống
Chapter 405 23-04-2019 07:51:33 Tải xuống
Chapter 406 23-04-2019 07:51:36 Tải xuống
Chapter 407 23-04-2019 01:17:57 Tải xuống
Chapter 408 23-04-2019 07:51:36 Tải xuống
Chapter 409 23-04-2019 07:51:39 Tải xuống
Chapter 410 23-04-2019 07:51:42 Tải xuống
Chapter 411 23-04-2019 07:51:45 Tải xuống
Chapter 412 23-04-2019 07:51:48 Tải xuống
Chapter 413 23-04-2019 07:51:51 Tải xuống
Chapter 414 23-04-2019 07:51:54 Tải xuống
Chapter 415 23-04-2019 07:51:57 Tải xuống
Chapter 416 23-04-2019 07:52:00 Tải xuống
Chapter 417 22-04-2019 20:25:10 Tải xuống
Chapter 418 23-04-2019 07:52:03 Tải xuống
Chapter 419 23-04-2019 07:52:06 Tải xuống
Chapter 420 23-04-2019 07:52:09 Tải xuống
Chapter 421 23-04-2019 07:52:12 Tải xuống
Chapter 422 23-04-2019 07:52:15 Tải xuống
Chapter 423 23-04-2019 04:13:46 Tải xuống
Chapter 424 23-04-2019 07:52:18 Tải xuống
Chapter 425 23-04-2019 00:21:25 Tải xuống
Chapter 426 23-04-2019 07:52:21 Tải xuống
Chapter 427 23-04-2019 07:52:24 Tải xuống
Chapter 428 23-04-2019 07:52:27 Tải xuống
Chapter 429 23-04-2019 07:52:30 Tải xuống
Chapter 430 23-04-2019 01:17:27 Tải xuống
Chapter 431 23-04-2019 02:14:27 Tải xuống
Chapter 432 22-04-2019 21:16:27 Tải xuống
Chapter 433 23-04-2019 07:52:34 Tải xuống
Chapter 434 23-04-2019 02:14:24 Tải xuống
Chapter 435 23-04-2019 07:52:36 Tải xuống
Chapter 436 23-04-2019 02:14:22 Tải xuống
Chapter 437 23-04-2019 07:52:39 Tải xuống
Chapter 438 23-04-2019 07:52:42 Tải xuống
Chapter 439 23-04-2019 07:52:45 Tải xuống
Chapter 440 23-04-2019 07:52:48 Tải xuống
Chapter 441 23-04-2019 07:52:51 Tải xuống
Chapter 442 23-04-2019 07:52:54 Tải xuống
Chapter 443 23-04-2019 07:52:57 Tải xuống
Chapter 444 23-04-2019 07:53:00 Tải xuống
Chapter 445 23-04-2019 07:53:03 Tải xuống
Chapter 446 23-04-2019 07:53:10 Tải xuống
Chapter 447 23-04-2019 07:53:13 Tải xuống
Chapter 448 22-04-2019 17:10:09 Tải xuống
Chapter 449 23-04-2019 07:53:19 Tải xuống
Chapter 450 23-04-2019 07:53:22 Tải xuống
Chapter 451 23-04-2019 07:53:22 Tải xuống
Chapter 452 23-04-2019 07:53:25 Tải xuống
Chapter 453 23-04-2019 07:53:28 Tải xuống
Chapter 454 23-04-2019 07:53:30 Tải xuống
Chapter 455 23-04-2019 07:53:31 Tải xuống
Chapter 456 23-04-2019 06:11:46 Tải xuống
Chapter 457 23-04-2019 07:53:34 Tải xuống
Chapter 458 23-04-2019 04:13:28 Tải xuống
Chapter 459 23-04-2019 02:14:12 Tải xuống
Chapter 460 23-04-2019 07:53:37 Tải xuống
Chapter 461 23-04-2019 07:53:40 Tải xuống
Chapter 462 23-04-2019 07:53:43 Tải xuống
Chapter 463 23-04-2019 07:53:46 Tải xuống
Chapter 464 23-04-2019 07:53:52 Tải xuống
Chapter 465 23-04-2019 07:53:55 Tải xuống
Chapter 466 23-04-2019 07:53:58 Tải xuống
Chapter 467 23-04-2019 07:54:01 Tải xuống
Chapter 468 23-04-2019 07:54:03 Tải xuống
Chapter 469 23-04-2019 05:12:34 Tải xuống
Chapter 470 23-04-2019 07:54:04 Tải xuống
Chapter 471 23-04-2019 07:54:06 Tải xuống
Chapter 472 23-04-2019 07:54:09 Tải xuống
Chapter 473 23-04-2019 07:54:12 Tải xuống
Chapter 474 23-04-2019 07:54:15 Tải xuống
Chapter 475 23-04-2019 07:54:18 Tải xuống
Chapter 476 23-04-2019 07:54:21 Tải xuống
Chapter 477 23-04-2019 05:12:47 Tải xuống
Chapter 478 23-04-2019 07:54:24 Tải xuống
Chapter 479 23-04-2019 07:54:27 Tải xuống
Chapter 480 23-04-2019 07:54:30 Tải xuống
Chapter 481 23-04-2019 07:54:33 Tải xuống
Chapter 482 23-04-2019 07:54:36 Tải xuống
Chapter 483 23-04-2019 07:54:39 Tải xuống
Chapter 484 23-04-2019 07:54:42 Tải xuống
Chapter 485 23-04-2019 07:54:45 Tải xuống
Chapter 486 23-04-2019 07:54:48 Tải xuống
Chapter 487 23-04-2019 07:54:51 Tải xuống
Chapter 488 23-04-2019 07:54:54 Tải xuống
Chapter 489 23-04-2019 07:54:57 Tải xuống
Chapter 490 23-04-2019 07:55:00 Tải xuống
Chapter 491 23-04-2019 07:55:03 Tải xuống
Chapter 492 23-04-2019 07:55:06 Tải xuống
Chapter 493 23-04-2019 07:55:09 Tải xuống
Chapter 494 23-04-2019 07:55:12 Tải xuống
Chapter 495 23-04-2019 07:55:15 Tải xuống
Chapter 496 23-04-2019 07:55:18 Tải xuống
Chapter 497 23-04-2019 07:55:21 Tải xuống
Chapter 498 23-04-2019 07:55:24 Tải xuống
Chapter 499 23-04-2019 07:55:27 Tải xuống
Chapter 500 23-04-2019 07:55:30 Tải xuống
Chapter 501 22-04-2019 22:26:04 Tải xuống
Chapter 502 23-04-2019 07:55:33 Tải xuống
Chapter 503 23-04-2019 07:55:36 Tải xuống
Chapter 504 23-04-2019 07:55:39 Tải xuống
Chapter 505 23-04-2019 07:55:45 Tải xuống
Chapter 506 23-04-2019 02:14:01 Tải xuống
Chapter 507 23-04-2019 07:55:48 Tải xuống
Chapter 508 23-04-2019 07:55:51 Tải xuống
Chapter 509 23-04-2019 07:55:54 Tải xuống
Chapter 510 23-04-2019 07:55:56 Tải xuống
Chapter 511 23-04-2019 07:55:57 Tải xuống
Chapter 512 23-04-2019 07:56:00 Tải xuống
Chapter 513 23-04-2019 05:12:25 Tải xuống
Chapter 514 23-04-2019 02:13:58 Tải xuống
Chapter 515 23-04-2019 07:56:03 Tải xuống
Chapter 516 23-04-2019 07:56:06 Tải xuống
Chapter 517 23-04-2019 07:56:10 Tải xuống
Chapter 518 23-04-2019 07:56:13 Tải xuống
Chapter 519 23-04-2019 01:16:50 Tải xuống
Chapter 520 23-04-2019 06:11:26 Tải xuống
Chapter 521 23-04-2019 07:56:15 Tải xuống
Chapter 522 23-04-2019 07:56:19 Tải xuống
Chapter 523 23-04-2019 07:56:22 Tải xuống
Chapter 524 23-04-2019 07:56:24 Tải xuống
Chapter 525 23-04-2019 07:56:27 Tải xuống
Chapter 526 23-04-2019 07:56:30 Tải xuống
Chapter 527 23-04-2019 07:56:34 Tải xuống
Chapter 528 23-04-2019 07:56:36 Tải xuống
Chapter 529 23-04-2019 04:13:03 Tải xuống
Chapter 530 23-04-2019 07:56:40 Tải xuống
Chapter 531 23-04-2019 07:56:42 Tải xuống
Chapter 532 23-04-2019 02:13:52 Tải xuống
Chapter 533 23-04-2019 07:56:45 Tải xuống
Chapter 534 23-04-2019 07:56:48 Tải xuống
Chapter 535 23-04-2019 07:56:51 Tải xuống
Chapter 536 23-04-2019 05:12:16 Tải xuống
Chapter 537 23-04-2019 07:56:54 Tải xuống
Chapter 538 23-04-2019 06:11:19 Tải xuống
Chapter 539 23-04-2019 06:11:22 Tải xuống
Chapter 540 23-04-2019 02:14:58 Tải xuống
Chapter 541 23-04-2019 05:12:07 Tải xuống
Chapter 542 23-04-2019 07:56:57 Tải xuống
Chapter 543 23-04-2019 07:57:00 Tải xuống
Chapter 544 23-04-2019 07:57:04 Tải xuống
Chapter 545 23-04-2019 07:57:07 Tải xuống
Chapter 546 23-04-2019 07:57:10 Tải xuống
Chapter 547 23-04-2019 07:57:13 Tải xuống
Chapter 548 23-04-2019 05:12:15 Tải xuống
Chapter 549 23-04-2019 07:57:16 Tải xuống
Chapter 550 23-04-2019 07:57:19 Tải xuống
Chapter 551 23-04-2019 04:12:48 Tải xuống
Chapter 552 23-04-2019 07:57:22 Tải xuống
Chapter 553 23-04-2019 06:11:08 Tải xuống
Chapter 554 23-04-2019 07:57:25 Tải xuống
Chapter 555 22-04-2019 22:24:56 Tải xuống
Chapter 556 23-04-2019 07:57:28 Tải xuống
Chapter 557 23-04-2019 07:57:34 Tải xuống
Chapter 558 23-04-2019 07:57:37 Tải xuống
Chapter 559 23-04-2019 07:57:40 Tải xuống
Chapter 560 23-04-2019 07:57:43 Tải xuống
Chapter 561 23-04-2019 07:57:46 Tải xuống
Chapter 562 23-04-2019 07:57:47 Tải xuống
Chapter 563 23-04-2019 02:13:34 Tải xuống
Chapter 564 23-04-2019 07:57:49 Tải xuống
Chapter 565 23-04-2019 07:57:52 Tải xuống
Chapter 566 23-04-2019 07:57:55 Tải xuống
Chapter 567 23-04-2019 07:57:58 Tải xuống
Chapter 568 23-04-2019 04:12:42 Tải xuống
Chapter 569 23-04-2019 07:58:01 Tải xuống
Chapter 570 23-04-2019 02:13:30 Tải xuống
Chapter 571 23-04-2019 07:58:04 Tải xuống
Chapter 572 23-04-2019 07:58:06 Tải xuống
Chapter 573 23-04-2019 07:58:09 Tải xuống
Chapter 574 23-04-2019 07:58:12 Tải xuống
Chapter 575 23-04-2019 05:11:54 Tải xuống
Chapter 576 23-04-2019 07:58:15 Tải xuống
Chapter 577 23-04-2019 00:19:48 Tải xuống
Chapter 578 23-04-2019 07:58:18 Tải xuống
Chapter 579 23-04-2019 05:11:52 Tải xuống
Chapter 580 23-04-2019 07:58:24 Tải xuống
Chapter 581 23-04-2019 07:58:27 Tải xuống
Chapter 582 23-04-2019 07:58:30 Tải xuống
Chapter 583 23-04-2019 07:58:33 Tải xuống
Chapter 584 23-04-2019 07:58:36 Tải xuống
Chapter 585 23-04-2019 01:16:13 Tải xuống
Chapter 586 22-04-2019 21:11:22 Tải xuống
Chapter 587 23-04-2019 07:58:37 Tải xuống
Chapter 588 23-04-2019 07:58:39 Tải xuống
Chapter 589 23-04-2019 05:11:45 Tải xuống
Chapter 590 23-04-2019 07:58:42 Tải xuống
Chapter 591 23-04-2019 07:58:45 Tải xuống
Chapter 592 23-04-2019 07:58:48 Tải xuống
Chapter 593 23-04-2019 07:58:51 Tải xuống
Chapter 594 23-04-2019 07:58:54 Tải xuống
Chapter 595 23-04-2019 07:58:57 Tải xuống
Chapter 596 23-04-2019 01:16:00 Tải xuống
Chapter 597 23-04-2019 07:59:00 Tải xuống
Chapter 598 23-04-2019 07:59:03 Tải xuống
Chapter 599 23-04-2019 07:59:07 Tải xuống
Chapter 600 23-04-2019 07:59:10 Tải xuống
Chapter 601 23-04-2019 07:59:13 Tải xuống
Chapter 602 23-04-2019 07:59:16 Tải xuống
Chapter 603 23-04-2019 07:59:19 Tải xuống
Chapter 604 23-04-2019 02:13:16 Tải xuống
Chapter 605 23-04-2019 07:59:22 Tải xuống
Chapter 606 23-04-2019 07:59:25 Tải xuống
Chapter 607 23-04-2019 02:13:21 Tải xuống
Chapter 608 23-04-2019 07:59:28 Tải xuống
Chapter 609 22-04-2019 23:24:18 Tải xuống
Chapter 610 23-04-2019 07:59:31 Tải xuống
Chapter 611 23-04-2019 07:59:34 Tải xuống
Chapter 612 23-04-2019 07:59:37 Tải xuống
Chapter 613 23-04-2019 07:59:40 Tải xuống
Chapter 614 23-04-2019 07:59:43 Tải xuống
Chapter 615 23-04-2019 07:59:46 Tải xuống
Chapter 616 23-04-2019 04:12:22 Tải xuống
Chapter 617 23-04-2019 07:59:49 Tải xuống
Chapter 618 23-04-2019 07:59:52 Tải xuống
Chapter 619 23-04-2019 07:59:55 Tải xuống
Chapter 620 23-04-2019 07:59:58 Tải xuống
Chapter 621 23-04-2019 08:00:01 Tải xuống
Chapter 622 23-04-2019 08:00:04 Tải xuống
Chapter 623 23-04-2019 08:00:06 Tải xuống
Chapter 624 23-04-2019 08:00:09 Tải xuống
Chapter 625 23-04-2019 08:00:12 Tải xuống
Chapter 626 23-04-2019 06:10:43 Tải xuống
Chapter 627 23-04-2019 08:00:15 Tải xuống
Chapter 628 23-04-2019 08:00:18 Tải xuống
Chapter 629 23-04-2019 08:00:21 Tải xuống
Chapter 630 23-04-2019 05:11:31 Tải xuống
Chapter 631 23-04-2019 08:00:24 Tải xuống
Chapter 632 23-04-2019 08:00:30 Tải xuống
Chapter 633 23-04-2019 08:00:33 Tải xuống
Chapter 634 23-04-2019 08:00:36 Tải xuống
Chapter 635 23-04-2019 08:00:39 Tải xuống
Chapter 636 23-04-2019 08:00:42 Tải xuống
Chapter 637 23-04-2019 08:00:43 Tải xuống
Chapter 638 23-04-2019 08:00:45 Tải xuống
Chapter 639 23-04-2019 08:00:48 Tải xuống
Chapter 640 23-04-2019 08:00:51 Tải xuống
Chapter 640.5 23-04-2019 04:12:20 Tải xuống
Chapter 641 23-04-2019 08:00:54 Tải xuống
Chapter 642 23-04-2019 08:00:57 Tải xuống
Chapter 643 23-04-2019 08:01:00 Tải xuống
Chapter 644 23-04-2019 08:01:03 Tải xuống
Chapter 645 23-04-2019 08:01:07 Tải xuống
Chapter 646 23-04-2019 08:01:10 Tải xuống
Chapter 647 23-04-2019 08:01:13 Tải xuống
Chapter 648 23-04-2019 08:01:16 Tải xuống
Chapter 649 23-04-2019 05:11:28 Tải xuống
Chapter 650 23-04-2019 08:01:19 Tải xuống
Chapter 651 23-04-2019 08:01:22 Tải xuống
Chapter 652 23-04-2019 08:01:25 Tải xuống
Chapter 653 23-04-2019 01:15:39 Tải xuống
Chapter 654 23-04-2019 08:01:28 Tải xuống
Chapter 655 23-04-2019 08:01:31 Tải xuống
Chapter 656 23-04-2019 06:10:31 Tải xuống
Chapter 657 23-04-2019 08:01:34 Tải xuống
Chapter 658 23-04-2019 08:01:37 Tải xuống
Chapter 659 23-04-2019 08:01:40 Tải xuống
Chapter 660 23-04-2019 08:01:43 Tải xuống
Chapter 661 23-04-2019 08:01:46 Tải xuống
Chapter 662 23-04-2019 08:01:49 Tải xuống
Chapter 663 23-04-2019 08:01:52 Tải xuống
Chapter 664 23-04-2019 08:01:55 Tải xuống
Chapter 665 23-04-2019 08:01:58 Tải xuống
Chapter 666 23-04-2019 08:02:01 Tải xuống
Chapter 667 23-04-2019 08:02:04 Tải xuống
Chapter 668 23-04-2019 08:02:06 Tải xuống
Chapter 669 23-04-2019 08:02:09 Tải xuống
Chapter 670 23-04-2019 08:02:12 Tải xuống
Chapter 671 23-04-2019 08:02:15 Tải xuống
Chapter 672 23-04-2019 08:02:18 Tải xuống
Chapter 673 23-04-2019 08:02:21 Tải xuống
Chapter 674 23-04-2019 08:02:24 Tải xuống
Chapter 675 23-04-2019 08:02:27 Tải xuống
Chapter 676 23-04-2019 08:02:30 Tải xuống
Chapter 677 23-04-2019 08:02:33 Tải xuống
Chapter 678 23-04-2019 08:02:36 Tải xuống
Chapter 679 22-04-2019 23:23:36 Tải xuống
Chapter 680 23-04-2019 08:02:39 Tải xuống
Chapter 681 23-04-2019 08:02:42 Tải xuống
Chapter 682 23-04-2019 08:02:45 Tải xuống
Chapter 683 23-04-2019 04:12:04 Tải xuống
Chapter 684 23-04-2019 05:11:16 Tải xuống
Chapter 685 23-04-2019 08:02:48 Tải xuống
Chapter 686 23-04-2019 08:02:51 Tải xuống
Chapter 687 22-04-2019 22:23:01 Tải xuống
Chapter 688 23-04-2019 08:02:54 Tải xuống
Chapter 689 22-04-2019 21:09:04 Tải xuống
Chapter 690 23-04-2019 08:02:57 Tải xuống
Chapter 691 23-04-2019 02:12:49 Tải xuống
Chapter 692 23-04-2019 08:03:00 Tải xuống
Chapter 693 23-04-2019 08:03:03 Tải xuống
Chapter 694 23-04-2019 08:03:07 Tải xuống
Chapter 695 23-04-2019 08:03:10 Tải xuống
Chapter 696 23-04-2019 06:10:22 Tải xuống
Chapter 697 23-04-2019 00:18:31 Tải xuống
Chapter 698 23-04-2019 08:03:13 Tải xuống
Chapter 699 23-04-2019 08:03:16 Tải xuống
Chapter 700 23-04-2019 08:03:22 Tải xuống
Chapter 701 23-04-2019 06:10:19 Tải xuống
Chapter 702 23-04-2019 08:03:25 Tải xuống
Chapter 703 23-04-2019 08:03:28 Tải xuống
Chapter 704 23-04-2019 08:03:31 Tải xuống
Chapter 705 23-04-2019 08:03:34 Tải xuống
Chapter 706 23-04-2019 08:03:34 Tải xuống
Chapter 707 23-04-2019 08:03:37 Tải xuống
Chapter 708 23-04-2019 08:03:40 Tải xuống
Chapter 709 23-04-2019 08:03:43 Tải xuống
Chapter 710 22-04-2019 21:10:33 Tải xuống
Chapter 711 23-04-2019 08:03:46 Tải xuống
Chapter 712 23-04-2019 08:03:49 Tải xuống
Chapter 713 23-04-2019 08:03:52 Tải xuống
Chapter 714 23-04-2019 08:03:55 Tải xuống
Chapter 715 23-04-2019 08:03:58 Tải xuống
Chapter 716 23-04-2019 08:04:01 Tải xuống
Chapter 717 23-04-2019 08:04:04 Tải xuống
Chapter 718 23-04-2019 08:04:06 Tải xuống
Chapter 719 23-04-2019 08:04:09 Tải xuống
Chapter 720 23-04-2019 08:04:12 Tải xuống
Chapter 721 23-04-2019 08:04:15 Tải xuống
Chapter 722 23-04-2019 08:04:18 Tải xuống
Chapter 723 23-04-2019 08:04:21 Tải xuống
Chapter 724 23-04-2019 06:10:16 Tải xuống
Chapter 725 23-04-2019 08:04:24 Tải xuống
Chapter 726 23-04-2019 08:04:27 Tải xuống
Chapter 727 23-04-2019 08:04:30 Tải xuống
Chapter 728 23-04-2019 08:04:33 Tải xuống
Chapter 729 23-04-2019 06:10:25 Tải xuống
Chapter 730 23-04-2019 08:04:36 Tải xuống
Chapter 731 23-04-2019 08:04:39 Tải xuống
Chapter 732 23-04-2019 08:04:42 Tải xuống
Chapter 733 23-04-2019 08:04:45 Tải xuống
Chapter 734 23-04-2019 08:04:48 Tải xuống
Chapter 735 23-04-2019 08:04:54 Tải xuống
Chapter 736 23-04-2019 08:04:57 Tải xuống
Chapter 737 23-04-2019 08:05:00 Tải xuống
Chapter 738 23-04-2019 08:05:04 Tải xuống
Chapter 739 23-04-2019 08:05:07 Tải xuống
Chapter 740 23-04-2019 08:05:07 Tải xuống
Chapter 741 23-04-2019 08:05:10 Tải xuống
Chapter 742 23-04-2019 08:05:13 Tải xuống
Chapter 743 23-04-2019 08:05:16 Tải xuống
Chapter 744 23-04-2019 08:05:19 Tải xuống
Chapter 745 22-04-2019 22:22:01 Tải xuống
Chapter 746: TV 23-04-2019 08:05:22 Tải xuống
Chapter 747: TV 23-04-2019 08:05:25 Tải xuống
Chapter 748: TV 23-04-2019 08:05:28 Tải xuống
Chapter 749 23-04-2019 08:05:31 Tải xuống
Chapter 750 23-04-2019 08:05:34 Tải xuống
Chapter 751 23-04-2019 06:10:12 Tải xuống
Chapter 752 23-04-2019 08:05:37 Tải xuống
Chapter 753 23-04-2019 08:05:40 Tải xuống
Chapter 754 23-04-2019 06:10:10 Tải xuống
Chapter 755 23-04-2019 08:05:43 Tải xuống
Chapter 756 22-04-2019 20:47:04 Tải xuống
Chapter 757 23-04-2019 05:10:51 Tải xuống
Chapter 758 23-04-2019 08:05:46 Tải xuống
Chapter 759 23-04-2019 06:10:07 Tải xuống
Chapter 760 23-04-2019 08:05:49 Tải xuống
Chapter 761 23-04-2019 08:05:52 Tải xuống
Chapter 762 23-04-2019 08:05:55 Tải xuống
Chapter 763 23-04-2019 08:05:58 Tải xuống
Chapter 764 23-04-2019 08:06:01 Tải xuống
Chapter 765 23-04-2019 08:06:04 Tải xuống
Chapter 766 23-04-2019 01:15:12 Tải xuống
Chapter 767 23-04-2019 08:06:07 Tải xuống
Chapter 768 23-04-2019 05:10:45 Tải xuống
Chapter 769 23-04-2019 08:06:09 Tải xuống
Chapter 770 23-04-2019 08:06:12 Tải xuống
Chapter 771 23-04-2019 08:06:15 Tải xuống
Chapter 772 23-04-2019 04:11:28 Tải xuống
Chapter 773 23-04-2019 08:06:18 Tải xuống
Chapter 774 23-04-2019 08:06:21 Tải xuống
Chapter 775 23-04-2019 08:06:24 Tải xuống
Chapter 776 23-04-2019 08:06:27 Tải xuống
Chapter 777 23-04-2019 06:10:00 Tải xuống
Chapter 778 23-04-2019 08:06:30 Tải xuống
Chapter 779 23-04-2019 08:06:33 Tải xuống
Chapter 780 23-04-2019 08:06:36 Tải xuống
Chapter 781 23-04-2019 08:06:39 Tải xuống
Chapter 782 23-04-2019 06:09:57 Tải xuống
Chapter 783 23-04-2019 08:06:42 Tải xuống
Chapter 784 23-04-2019 08:06:45 Tải xuống
Chapter 785 23-04-2019 08:06:48 Tải xuống
Chapter 786 23-04-2019 08:06:52 Tải xuống
Chapter 787 23-04-2019 08:06:55 Tải xuống
Chapter 788 22-04-2019 22:20:55 Tải xuống
Chapter 789 22-04-2019 20:48:38 Tải xuống
Chapter 790 23-04-2019 05:10:36 Tải xuống
Chapter 791 23-04-2019 08:06:58 Tải xuống
Chapter 792 23-04-2019 08:07:01 Tải xuống
Chapter 793 23-04-2019 08:07:04 Tải xuống
Chapter 794 23-04-2019 08:07:06 Tải xuống
Chapter 794.5 23-04-2019 08:07:10 Tải xuống
Chapter 795 23-04-2019 08:07:12 Tải xuống
Chapter 796 23-04-2019 00:18:19 Tải xuống
Chapter 797 23-04-2019 08:07:15 Tải xuống
Chapter 798 23-04-2019 05:10:33 Tải xuống
Chapter 799 23-04-2019 08:07:18 Tải xuống
Chapter 799.5 23-04-2019 08:07:21 Tải xuống
Chapter 800 23-04-2019 08:07:24 Tải xuống
Chapter 801 23-04-2019 08:07:27 Tải xuống
Chapter 802 23-04-2019 08:07:30 Tải xuống
Chapter 802.1: Màu 23-04-2019 08:07:33 Tải xuống
Chapter 803 23-04-2019 08:07:36 Tải xuống
Chapter 804 23-04-2019 01:14:41 Tải xuống
Chapter 805 07-05-2019 20:49:53 Tải xuống
Chapter 806 23-04-2019 08:07:42 Tải xuống
Chapter 806.5 23-04-2019 08:07:45 Tải xuống
Chapter 807 23-04-2019 08:07:48 Tải xuống
Chapter 808 23-04-2019 08:07:51 Tải xuống
Chapter 809 23-04-2019 08:07:54 Tải xuống
Chapter 810 23-04-2019 08:07:57 Tải xuống
Chapter 811 23-04-2019 08:08:00 Tải xuống
Chapter 812 23-04-2019 05:10:30 Tải xuống
Chapter 813 23-04-2019 08:08:03 Tải xuống
Chapter 814 23-04-2019 08:08:07 Tải xuống
Chapter 815 23-04-2019 08:08:10 Tải xuống
Chapter 816 23-04-2019 08:08:13 Tải xuống
Chapter 817 23-04-2019 06:09:46 Tải xuống
Chapter 818 23-04-2019 08:08:16 Tải xuống
Chapter 819 23-04-2019 08:08:19 Tải xuống
Chapter 820 23-04-2019 08:08:22 Tải xuống
Chapter 821 23-04-2019 08:08:25 Tải xuống
Chapter 822 23-04-2019 08:08:28 Tải xuống
Chapter 823 23-04-2019 08:08:31 Tải xuống
Chapter 824 23-04-2019 08:08:34 Tải xuống
Chapter 825 23-04-2019 08:08:37 Tải xuống
Chapter 826 23-04-2019 08:08:40 Tải xuống
Chapter 827 23-04-2019 08:08:43 Tải xuống
Chapter 828 23-04-2019 08:08:46 Tải xuống
Chapter 829 22-04-2019 23:21:39 Tải xuống
Chapter 830 23-04-2019 01:15:21 Tải xuống
Chapter 831 23-04-2019 08:08:49 Tải xuống
Chapter 832 23-04-2019 01:14:32 Tải xuống
Chapter 833 23-04-2019 08:08:52 Tải xuống
Chapter 834 23-04-2019 08:08:55 Tải xuống
Chapter 835 23-04-2019 08:08:58 Tải xuống
Chapter 836 23-04-2019 08:09:01 Tải xuống
Chapter 837 23-04-2019 08:09:04 Tải xuống
Chapter 838 23-04-2019 06:09:39 Tải xuống
Chapter 839 23-04-2019 08:09:06 Tải xuống
Chapter 840 23-04-2019 08:09:09 Tải xuống
Chapter 841 23-04-2019 08:09:12 Tải xuống
Chapter 842 23-04-2019 08:09:15 Tải xuống
Chapter 843 23-04-2019 05:10:21 Tải xuống
Chapter 844 23-04-2019 08:09:18 Tải xuống
Chapter 845 23-04-2019 08:09:21 Tải xuống
Chapter 846 23-04-2019 08:09:24 Tải xuống
Chapter 847 23-04-2019 08:09:27 Tải xuống
Chapter 848 23-04-2019 08:09:30 Tải xuống
Chapter 849 23-04-2019 08:09:33 Tải xuống
Chapter 850 23-04-2019 08:09:36 Tải xuống
Chapter 851 23-04-2019 08:09:39 Tải xuống
Chapter 852 23-04-2019 08:09:42 Tải xuống
Chapter 853 23-04-2019 08:09:45 Tải xuống
Chapter 854 23-04-2019 08:09:48 Tải xuống
Chapter 855 23-04-2019 08:09:51 Tải xuống
Chapter 856 23-04-2019 08:09:54 Tải xuống
Chapter 857 23-04-2019 08:09:57 Tải xuống
Chapter 858 23-04-2019 08:10:00 Tải xuống
Chapter 859 23-04-2019 02:11:51 Tải xuống
Chapter 860 23-04-2019 08:10:03 Tải xuống
Chapter 861 23-04-2019 08:10:07 Tải xuống
Chapter 862 23-04-2019 08:10:10 Tải xuống
Chapter 863 23-04-2019 08:10:13 Tải xuống
Chapter 864 23-04-2019 08:10:16 Tải xuống
Chapter 865 23-04-2019 08:10:19 Tải xuống
Chapter 866 23-04-2019 08:10:22 Tải xuống
Chapter 867 23-04-2019 08:10:25 Tải xuống
Chapter 868 23-04-2019 08:10:28 Tải xuống
Chapter 869 23-04-2019 08:10:31 Tải xuống
Chapter 870 23-04-2019 08:10:34 Tải xuống
Chapter 871 23-04-2019 08:10:37 Tải xuống
Chapter 872 23-04-2019 08:10:40 Tải xuống
Chapter 873 23-04-2019 08:10:43 Tải xuống
Chapter 874 23-04-2019 08:10:46 Tải xuống
Chapter 875 23-04-2019 04:11:13 Tải xuống
Chapter 876 23-04-2019 08:10:49 Tải xuống
Chapter 877 23-04-2019 08:10:52 Tải xuống
Chapter 878 23-04-2019 02:11:39 Tải xuống
Chapter 879 23-04-2019 08:10:55 Tải xuống
Chapter 880 23-04-2019 05:10:12 Tải xuống
Chapter 881 23-04-2019 06:09:27 Tải xuống
Chapter 882 23-04-2019 08:10:57 Tải xuống
Chapter 883 23-04-2019 05:10:09 Tải xuống
Chapter 884 23-04-2019 08:11:01 Tải xuống
Chapter 885 23-04-2019 08:11:04 Tải xuống
Chapter 886 23-04-2019 08:11:06 Tải xuống
Chapter 887 23-04-2019 08:11:09 Tải xuống
Chapter 888 23-04-2019 08:11:12 Tải xuống
Chapter 889 23-04-2019 08:11:15 Tải xuống
Chapter 890 23-04-2019 08:11:18 Tải xuống
Chapter 891 23-04-2019 08:11:21 Tải xuống
Chapter 892 23-04-2019 08:11:27 Tải xuống
Chapter 893 23-04-2019 05:10:18 Tải xuống
Chapter 894 23-04-2019 08:11:30 Tải xuống
Chapter 895 23-04-2019 08:11:33 Tải xuống
Chapter 896 23-04-2019 08:11:36 Tải xuống
Chapter 897 23-04-2019 08:11:39 Tải xuống
Chapter 898 23-04-2019 08:11:40 Tải xuống
Chapter 899 23-04-2019 08:11:42 Tải xuống
Chapter 900 23-04-2019 08:11:45 Tải xuống
Chapter 901 23-04-2019 08:11:48 Tải xuống
Chapter 902 23-04-2019 08:11:54 Tải xuống
Chapter 903 07-05-2019 20:56:29 Tải xuống
Chapter 904 23-04-2019 08:12:00 Tải xuống
Chapter 905 23-04-2019 05:10:27 Tải xuống
Chapter 906 23-04-2019 08:12:03 Tải xuống
Chapter 906.1: Bản chưa dịch (ngoại truyện bựa) 23-04-2019 08:12:07 Tải xuống
Chapter 907 23-04-2019 06:09:25 Tải xuống
Chapter 908 23-04-2019 08:12:07 Tải xuống
Chapter 909 23-04-2019 08:12:09 Tải xuống
Chapter 910 23-04-2019 08:12:12 Tải xuống
Chapter 911 23-04-2019 08:12:15 Tải xuống
Chapter 912 23-04-2019 08:12:18 Tải xuống
Chapter 912.5 23-04-2019 08:12:22 Tải xuống
Chapter 913 23-04-2019 08:12:24 Tải xuống
Chapter 914 23-04-2019 08:12:27 Tải xuống
Chapter 915 23-04-2019 08:12:30 Tải xuống
Chapter 916 23-04-2019 08:12:33 Tải xuống
Chapter 917 23-04-2019 08:12:36 Tải xuống
Chapter 918 23-04-2019 08:12:39 Tải xuống
Chapter 919 23-04-2019 01:13:54 Tải xuống
Chapter 920 22-04-2019 22:18:36 Tải xuống
Chapter 921 23-04-2019 01:14:01 Tải xuống
Chapter 922 22-04-2019 21:04:28 Tải xuống
Chapter 923 23-04-2019 08:12:42 Tải xuống
Chapter 924 23-04-2019 08:12:45 Tải xuống
Chapter 925 23-04-2019 05:09:58 Tải xuống
Chapter 926 23-04-2019 08:12:48 Tải xuống
Chapter 927 23-04-2019 08:12:51 Tải xuống
Chapter 928 23-04-2019 08:12:54 Tải xuống
Chapter 929 23-04-2019 08:12:57 Tải xuống
Chapter 930 23-04-2019 08:13:00 Tải xuống
Chapter 931 23-04-2019 08:13:03 Tải xuống
Chapter 932 12-05-2019 20:40:53 Tải xuống
Chapter 933 23-04-2019 08:13:07 Tải xuống
Chapter 934 23-04-2019 08:13:10 Tải xuống
Chapter 935 23-04-2019 08:13:13 Tải xuống
Chapter 936 23-04-2019 06:09:09 Tải xuống
Chapter 937 23-04-2019 05:09:55 Tải xuống
Chapter 938 23-04-2019 08:13:16 Tải xuống
Chapter 940: Raw 23-04-2019 08:27:27 Tải xuống
Chapter 940: Raw - - Tiếng Anh 23-04-2019 08:27:33 Tải xuống
Chapter 940: Raw - - Tóm Tắt 23-04-2019 08:17:58 Tải xuống
Chapter 941 26-04-2019 17:18:44 Tải xuống
Chapter 941: - Tiếng Anh 26-04-2019 15:01:59 Tải xuống
Chapter 941: - Tóm Tắt 26-04-2019 20:39:02 Tải xuống
Chapter 941: Raw - - Tiếng Anh 26-04-2019 20:53:48 Tải xuống
Chapter 941: Raw - - Tóm Tắt 26-04-2019 20:52:53 Tải xuống
Chapter 942 11-05-2019 00:24:23 Tải xuống
Chapter 942: - Tiếng Anh 10-05-2019 23:00:42 Tải xuống
Chapter 942: Raw - - Tiếng Anh 10-05-2019 23:02:14 Tải xuống
Chapter 942: Raw - - Tóm Tắt 10-05-2019 23:02:03 Tải xuống
Chapter 943: - Tiếng Anh 28-05-2019 13:11:28 Tải xuống
Chapter 943: Raw - - Tiếng Anh 28-05-2019 13:11:29 Tải xuống
Chapter 943: Raw - - Tóm Tắt 28-05-2019 12:12:14 Tải xuống
Chapter 944 31-05-2019 22:34:53 Tải xuống
Chapter 944: - Tiếng Anh 04-06-2019 04:21:32 Tải xuống
Chapter 944: Raw - - Tiếng Anh 04-06-2019 02:27:56 Tải xuống
Chapter 945 07-06-2019 13:03:03 Tải xuống
Chapter 945: - Tiếng Anh 07-06-2019 12:42:16 Tải xuống
Chapter 945: - Tóm Tắt 07-06-2019 13:02:29 Tải xuống
Chapter 945: Raw - - Tiếng Anh 07-06-2019 12:54:15 Tải xuống
Chapter 945: Raw - - Tóm Tắt 07-06-2019 13:02:24 Tải xuống
Chapter 946 21-06-2019 13:05:21 Tải xuống
Chapter 946: - Cập Nhật Tóm Tắt 21-06-2019 12:54:12 Tải xuống
Chapter 946: - Tóm Tắt 21-06-2019 13:05:15 Tải xuống
Chapter 946: Raw - - Cập Nhật Tóm Tắt 21-06-2019 13:04:25 Tải xuống
Chapter 946: Raw - - Tiếng Anh 21-06-2019 13:19:22 Tải xuống
Chapter 946: Raw - - Tóm Tắt 21-06-2019 13:04:49 Tải xuống
Chapter 947 28-06-2019 14:05:49 Tải xuống
Chapter 947: - Tiếng Anh 28-06-2019 14:13:01 Tải xuống
Chapter 947: Raw - - Tiếng Anh 28-06-2019 13:01:00 Tải xuống
Chapter 947: Raw - - Tóm Tắt 28-06-2019 14:05:29 Tải xuống
Chapter 948 05-07-2019 15:01:28 Tải xuống
Chapter 948: - Tóm Tắt 05-07-2019 13:30:31 Tải xuống
Chapter 948: Raw - - Tiếng Anh 05-07-2019 13:48:30 Tải xuống
Chapter 948: Raw - - Tóm Tắt 05-07-2019 14:03:46 Tải xuống
Chapter 949 25-07-2019 11:48:25 Tải xuống
Chapter 949: - Tiếng Anh 19-07-2019 12:18:08 Tải xuống
Chapter 949: Raw - - Tiếng Anh 19-07-2019 13:13:00 Tải xuống
Chapter 950 26-07-2019 16:42:19 Tải xuống
Chapter 950: Raw - - Tiếng Anh 26-07-2019 15:06:53 Tải xuống
Chapter 950: Raw - - Tiếng Trung 26-07-2019 12:54:09 Tải xuống
Chapter 950: Raw - - Tóm Tắt 26-07-2019 13:10:51 Tải xuống
Chapter 951 02-08-2019 13:12:13 Tải xuống
Chapter 951: - Tiếng Anh 02-08-2019 12:24:21 Tải xuống
Chapter 951: Raw 02-08-2019 13:11:55 Tải xuống
Chapter 951: Raw - - Tiếng Anh 02-08-2019 12:42:18 Tải xuống
Chapter 951: Raw - - Tóm Tắt 02-08-2019 13:11:47 Tải xuống
Chapter 952 15-08-2019 17:06:29 Tải xuống
Chapter 952: - Tiếng Anh 17-08-2019 10:24:19 Tải xuống
Chapter 952: - Tiếng Hàn 16-08-2019 23:36:22 Tải xuống
Chapter 952: Raw - - Tiếng Anh 17-08-2019 05:50:17 Tải xuống
Chapter 952: Raw - - Tóm Tắt 15-08-2019 19:18:51 Tải xuống
Chapter 953 23-08-2019 14:11:16 Tải xuống
Chapter 953: - Tiếng Anh 23-08-2019 13:48:17 Tải xuống
Chapter 953: Raw - - Tiếng Anh 23-08-2019 12:36:16 Tải xuống
Chapter 953: Raw - - Tóm Tắt 23-08-2019 14:11:02 Tải xuống
Chapter 954: Raw 01-09-2019 03:57:49 Tải xuống
Chapter 954: Raw - - Tiếng Anh 04-10-2019 11:35:47 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh