Loading...

Pháp sư không phép thuật

Tác giả: Tabata Yuuki
Thể loại: Action , Fantasy , Shounen , , Manga
Lần cập nhật cuối: 16-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Aster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Thế nhưng, khi cả hai lớn lên, mọi sô chuyện đã thay đổi. Yuno là thiên tài ma pháp với sức mạnh tuyệt đỉnh trong khi Aster lại không thể sử dụng ma pháp và cố gắng bù đắp bằng thể lực. Khi cả hai được nhận sách phép vào tuổi 15, Yuno đã được ban cuốn sách phép cỏ bốn bá (trong khi đa số là cỏ ba lá) mà Aster lại không có cuốn nào. Tuy nhiên, khi Yuno bị đe dọa, sự thật về sức mạnh của Aster đã được giải mã- cậu ta được ban cuốn sách phép cỏ năm lá, cuốn sách phá ma thuật màu đen. Bấy giờ, hai người bạn trẻ đang hướng ra thế giới, cùng chung mục tiêu.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 264 16-09-2020 15:38:01 Tải xuống
Chapter 263 16-09-2020 15:39:01 Tải xuống
Chapter 262 16-09-2020 15:39:01 Tải xuống
Chapter 261 16-09-2020 15:40:01 Tải xuống
Chapter 260 16-09-2020 15:40:01 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 2 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 3 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 4 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 5 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 6 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 7 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 8 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 9 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 10 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 11 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 12 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 13 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 14 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 15 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 16 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 17 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 18 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 19 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 20 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 21 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 22 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 23 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 24 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 25 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 26 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 27 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 28 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 29 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 30 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 31 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 32 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 33 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 34 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 35 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 36 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 37 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 38 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 39 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 40 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 41 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 42 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 43 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 44 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 45 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 46 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 47 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 48 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 49 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 50 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 51 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 52 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 53 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 54 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 55 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 56 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 57 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 58 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 59 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 60 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 61 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 62 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 63 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 64 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 65 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 66 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 67 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 68 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 69 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 70 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 71 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 72 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 73 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 74 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 75 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 76 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 77 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 78 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 79 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 80 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 81 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 82 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 83 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 83.5 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 84 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 85 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 86 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 87 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 88 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 89 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 90 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 91 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 92 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 93 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 94 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 95 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 96 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 97 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 98 16-09-2020 14:06:07 Tải xuống
Chapter 99 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 100 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 101 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 102 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 103 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 104 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 105 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 106 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 107 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 108 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 109 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 110 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 111 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 112 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 113 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 114 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 115 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 116 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 117 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 118 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 119 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 120 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 121 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 122 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 123 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 124 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 125 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 126 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 127 16-09-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 128 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 129 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 130 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 131 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 132 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 133 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 134 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 135 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 136 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 137 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 138 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 139 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 140 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 141 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 142 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 143 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 144 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 145 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 146 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 147 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 148 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 149 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 150 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 151 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 152 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 153 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 154 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 155 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 156 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 157 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 158 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 159 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 160 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 161 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 162 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 163 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 164 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 165 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 166 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 167 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 168 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 169 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 170 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 171 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 172 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 173 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 174 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 175 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 176 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 177 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 178 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 179 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 180 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 181 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 182 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 183 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 184 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 185 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 186 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 187 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 188 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 189 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 190 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 191 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 192 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 193 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 194 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 195 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 196 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 197 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 198 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 199 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 200 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 201 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 201: Raw 17-04-2019 22:17:46 Tải xuống
Chapter 202 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 202: Raw 23-04-2019 08:27:45 Tải xuống
Chapter 203 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 203: Raw 28-04-2019 10:01:14 Tải xuống
Chapter 204 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 204: Raw 10-05-2019 22:48:06 Tải xuống
Chapter 205 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 205: Raw 21-05-2019 12:04:17 Tải xuống
Chapter 206 16-09-2020 14:06:09 Tải xuống
Chapter 206: Raw 28-05-2019 04:09:00 Tải xuống
Chapter 207 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 207: Raw 04-06-2019 08:22:59 Tải xuống
Chapter 208 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 208: Raw 07-06-2019 22:02:27 Tải xuống
Chapter 209 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 209: Raw 17-06-2019 12:10:00 Tải xuống
Chapter 210 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 210: Raw 01-07-2019 23:05:05 Tải xuống
Chapter 211 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 211: Raw 08-07-2019 11:01:11 Tải xuống
Chapter 212 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 213 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 213: Raw 20-07-2019 22:38:04 Tải xuống
Chapter 214 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 214: Raw 29-09-2019 07:13:29 Tải xuống
Chapter 215 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 216: Cân Bằng Quyền Lực 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 217 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 217: Raw 23-08-2019 14:25:37 Tải xuống
Chapter 218 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 218: Raw 31-08-2019 11:05:57 Tải xuống
Chapter 219 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 220 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 221 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 221: Raw 21-09-2019 23:04:21 Tải xuống
Chapter 222 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 222: Raw 28-09-2019 13:02:30 Tải xuống
Chapter 222: Raw - - ENG 28-09-2019 13:01:26 Tải xuống
Chapter 223 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 223: Raw 04-10-2019 19:48:42 Tải xuống
Chapter 224 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 224: Raw 11-10-2019 14:06:43 Tải xuống
Chapter 225 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 226 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 226: Raw 25-10-2019 15:00:45 Tải xuống
Chapter 226: Raw - - ENG 25-10-2019 22:25:16 Tải xuống
Chapter 227 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 227: Raw 31-10-2019 16:37:14 Tải xuống
Chapter 228 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 228: Raw 08-11-2019 17:30:44 Tải xuống
Chapter 229 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 229: Raw 15-11-2019 23:17:31 Tải xuống
Chapter 230 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 230: Raw 22-11-2019 12:54:43 Tải xuống
Chapter 231 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 231: Raw 29-11-2019 15:31:08 Tải xuống
Chapter 232 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 232: Raw 06-12-2019 15:36:39 Tải xuống
Chapter 233 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 233: Raw 13-12-2019 17:30:39 Tải xuống
Chapter 234: Mãnh sư của vương quốc Spade 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 235 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 235: Raw 04-01-2020 20:37:40 Tải xuống
Chapter 236 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 236: Raw 18-01-2020 08:26:09 Tải xuống
Chapter 237 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 238 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 238: Raw 03-02-2020 10:06:40 Tải xuống
Chapter 239 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 239: Raw 09-02-2020 11:36:18 Tải xuống
Chapter 240 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 241 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 241: Raw 29-02-2020 18:45:09 Tải xuống
Chapter 242 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 242: Raw 08-03-2020 03:12:11 Tải xuống
Chapter 243 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 243: Raw 14-03-2020 11:06:41 Tải xuống
Chapter 244 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 244: Raw 22-03-2020 14:25:04 Tải xuống
Chapter 245 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 246 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 246: Raw 04-04-2020 08:43:10 Tải xuống
Chapter 247 16-09-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 247: Raw 11-04-2020 10:54:43 Tải xuống
Chapter 248 16-09-2020 14:54:02 Tải xuống
Chapter 248: Raw 26-04-2020 08:49:22 Tải xuống
Chapter 249 16-09-2020 14:51:02 Tải xuống
Chapter 249: Raw 11-05-2020 12:33:31 Tải xuống
Chapter 250 16-09-2020 14:58:50 Tải xuống
Chapter 250: Raw 18-05-2020 10:43:09 Tải xuống
Chapter 251 16-09-2020 15:34:38 Tải xuống
Chapter 251: Raw 23-05-2020 09:31:07 Tải xuống
Chapter 252 16-09-2020 15:36:01 Tải xuống
Chapter 252: Raw 31-05-2020 21:48:37 Tải xuống
Chapter 253 16-09-2020 15:47:01 Tải xuống
Chapter 254 16-09-2020 15:46:01 Tải xuống
Chapter 254: Raw 21-06-2020 23:47:07 Tải xuống
Chapter 255 16-09-2020 15:45:02 Tải xuống
Chapter 256 16-09-2020 14:22:38 Tải xuống
Chapter 257 16-09-2020 15:33:40 Tải xuống
Chapter 258 16-09-2020 15:32:46 Tải xuống
Chapter 258: Raw 24-07-2020 09:19:15 Tải xuống
Chapter 259 16-09-2020 15:42:02 Tải xuống
Chapter 260 16-09-2020 15:40:01 Tải xuống
Chapter 261 16-09-2020 15:40:01 Tải xuống
Chapter 262 16-09-2020 15:39:01 Tải xuống
Chapter 263 16-09-2020 15:39:01 Tải xuống
Chapter 264 16-09-2020 15:38:01 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh