Loading...

Pháp sư không phép thuật

Tác giả: Tabata Yuuki
Thể loại: Action , Fantasy , Shounen , , Manga
Lần cập nhật cuối: 27-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Aster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Thế nhưng, khi cả hai lớn lên, mọi sô chuyện đã thay đổi. Yuno là thiên tài ma pháp với sức mạnh tuyệt đỉnh trong khi Aster lại không thể sử dụng ma pháp và cố gắng bù đắp bằng thể lực. Khi cả hai được nhận sách phép vào tuổi 15, Yuno đã được ban cuốn sách phép cỏ bốn bá (trong khi đa số là cỏ ba lá) mà Aster lại không có cuốn nào. Tuy nhiên, khi Yuno bị đe dọa, sự thật về sức mạnh của Aster đã được giải mã- cậu ta được ban cuốn sách phép cỏ năm lá, cuốn sách phá ma thuật màu đen. Bấy giờ, hai người bạn trẻ đang hướng ra thế giới, cùng chung mục tiêu.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 251: Raw 23-05-2020 09:31:07 Tải xuống
Chapter 251 23-05-2020 09:13:06 Tải xuống
Chapter 250: Raw 18-05-2020 10:43:09 Tải xuống
Chapter 250 22-05-2020 16:06:06 Tải xuống
Chapter 249: Raw 11-05-2020 12:33:31 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 2 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 3 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 4 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 5 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 6 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 7 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 8 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 9 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 10 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 11 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 12 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 13 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 14 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 15 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 16 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 17 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 18 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 19 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 20 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 21 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 22 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 23 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 24 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 25 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 26 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 27 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 28 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 29 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 30 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 31 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 32 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 33 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 34 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 35 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 36 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 37 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 38 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 39 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 40 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 41 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 42 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 43 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 44 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 45 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 46 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 47 22-03-2020 14:24:26 Tải xuống
Chapter 48 22-03-2020 18:09:38 Tải xuống
Chapter 49 22-03-2020 18:19:02 Tải xuống
Chapter 50 22-03-2020 18:18:02 Tải xuống
Chapter 51 22-03-2020 18:17:02 Tải xuống
Chapter 52 22-03-2020 18:15:02 Tải xuống
Chapter 53 22-03-2020 18:14:02 Tải xuống
Chapter 54 22-03-2020 18:14:02 Tải xuống
Chapter 55 22-03-2020 18:13:01 Tải xuống
Chapter 56 22-03-2020 19:10:02 Tải xuống
Chapter 57 22-03-2020 19:20:33 Tải xuống
Chapter 58 22-03-2020 18:09:14 Tải xuống
Chapter 59 22-03-2020 17:58:28 Tải xuống
Chapter 60 22-03-2020 17:57:37 Tải xuống
Chapter 61 22-03-2020 18:07:13 Tải xuống
Chapter 62 22-03-2020 17:55:38 Tải xuống
Chapter 63 22-03-2020 18:48:41 Tải xuống
Chapter 64 22-03-2020 17:53:42 Tải xuống
Chapter 65 22-03-2020 18:48:12 Tải xuống
Chapter 66 22-03-2020 18:10:37 Tải xuống
Chapter 67 22-03-2020 17:47:03 Tải xuống
Chapter 68 22-03-2020 17:56:08 Tải xuống
Chapter 69 22-03-2020 17:45:08 Tải xuống
Chapter 70 22-03-2020 19:20:33 Tải xuống
Chapter 71 22-03-2020 18:04:13 Tải xuống
Chapter 72 22-03-2020 17:52:45 Tải xuống
Chapter 73 22-03-2020 17:40:39 Tải xuống
Chapter 74 22-03-2020 17:51:07 Tải xuống
Chapter 75 22-03-2020 17:50:40 Tải xuống
Chapter 76 22-03-2020 17:49:41 Tải xuống
Chapter 77 22-03-2020 17:49:14 Tải xuống
Chapter 78 22-03-2020 17:35:38 Tải xuống
Chapter 79 22-03-2020 17:34:41 Tải xuống
Chapter 80 22-03-2020 18:06:08 Tải xuống
Chapter 81 22-03-2020 17:44:08 Tải xuống
Chapter 82 22-03-2020 17:32:40 Tải xuống
Chapter 83 22-03-2020 17:43:08 Tải xuống
Chapter 83.5 22-03-2020 17:42:07 Tải xuống
Chapter 84 22-03-2020 17:31:11 Tải xuống
Chapter 85 22-03-2020 17:09:38 Tải xuống
Chapter 86 22-03-2020 17:52:13 Tải xuống
Chapter 87 22-03-2020 17:30:31 Tải xuống
Chapter 88 22-03-2020 17:03:08 Tải xuống
Chapter 89 22-03-2020 17:29:43 Tải xuống
Chapter 90 22-03-2020 17:29:07 Tải xuống
Chapter 91 22-03-2020 17:28:38 Tải xuống
Chapter 92 22-03-2020 16:59:42 Tải xuống
Chapter 93 22-03-2020 16:59:09 Tải xuống
Chapter 94 22-03-2020 16:58:41 Tải xuống
Chapter 95 22-03-2020 16:58:11 Tải xuống
Chapter 96 22-03-2020 16:57:40 Tải xuống
Chapter 97 22-03-2020 16:57:10 Tải xuống
Chapter 98 22-03-2020 16:56:41 Tải xuống
Chapter 99 22-03-2020 17:28:11 Tải xuống
Chapter 100 22-03-2020 17:50:10 Tải xuống
Chapter 101 22-03-2020 16:54:51 Tải xuống
Chapter 102 22-03-2020 16:54:17 Tải xuống
Chapter 103 22-03-2020 17:27:38 Tải xuống
Chapter 104 22-03-2020 17:04:11 Tải xuống
Chapter 105 22-03-2020 17:37:39 Tải xuống
Chapter 106 22-03-2020 16:52:11 Tải xuống
Chapter 107 22-03-2020 16:51:42 Tải xuống
Chapter 108 22-03-2020 16:51:16 Tải xuống
Chapter 109 22-03-2020 16:50:40 Tải xuống
Chapter 110 22-03-2020 17:01:31 Tải xuống
Chapter 111 22-03-2020 16:47:40 Tải xuống
Chapter 112 22-03-2020 16:41:41 Tải xuống
Chapter 113 22-03-2020 16:41:12 Tải xuống
Chapter 114 22-03-2020 16:40:37 Tải xuống
Chapter 115 22-03-2020 16:40:07 Tải xuống
Chapter 116 22-03-2020 16:39:40 Tải xuống
Chapter 117 22-03-2020 16:39:08 Tải xuống
Chapter 118 22-03-2020 16:38:40 Tải xuống
Chapter 119 22-03-2020 16:38:11 Tải xuống
Chapter 120 22-03-2020 16:37:37 Tải xuống
Chapter 121 22-03-2020 16:37:10 Tải xuống
Chapter 122 22-03-2020 16:36:41 Tải xuống
Chapter 123 22-03-2020 16:36:11 Tải xuống
Chapter 124 22-03-2020 16:47:11 Tải xuống
Chapter 125 22-03-2020 16:35:07 Tải xuống
Chapter 126 22-03-2020 16:28:39 Tải xuống
Chapter 127 22-03-2020 16:28:09 Tải xuống
Chapter 128 22-03-2020 16:27:45 Tải xuống
Chapter 129 22-03-2020 16:26:39 Tải xuống
Chapter 130 22-03-2020 16:26:20 Tải xuống
Chapter 131 22-03-2020 16:25:41 Tải xuống
Chapter 132 22-03-2020 16:25:07 Tải xuống
Chapter 133 22-03-2020 16:24:42 Tải xuống
Chapter 134 22-03-2020 16:24:11 Tải xuống
Chapter 135 22-03-2020 16:23:41 Tải xuống
Chapter 136 22-03-2020 16:34:41 Tải xuống
Chapter 137 22-03-2020 16:34:14 Tải xuống
Chapter 138 22-03-2020 16:46:48 Tải xuống
Chapter 139 22-03-2020 16:46:21 Tải xuống
Chapter 140 22-03-2020 16:30:08 Tải xuống
Chapter 141 22-03-2020 16:29:37 Tải xuống
Chapter 142 22-03-2020 16:29:15 Tải xuống
Chapter 143 22-03-2020 16:17:45 Tải xuống
Chapter 144 22-03-2020 16:27:07 Tải xuống
Chapter 145 22-03-2020 16:15:39 Tải xuống
Chapter 146 22-03-2020 16:14:54 Tải xuống
Chapter 147 22-03-2020 16:14:20 Tải xuống
Chapter 148 22-03-2020 16:13:38 Tải xuống
Chapter 149 22-03-2020 16:13:26 Tải xuống
Chapter 150 22-03-2020 16:12:40 Tải xuống
Chapter 151 22-03-2020 16:11:42 Tải xuống
Chapter 152 22-03-2020 16:10:39 Tải xuống
Chapter 153 22-03-2020 16:05:43 Tải xuống
Chapter 154 22-03-2020 16:15:08 Tải xuống
Chapter 155 22-03-2020 16:04:11 Tải xuống
Chapter 156 22-03-2020 16:03:40 Tải xuống
Chapter 157 22-03-2020 16:03:11 Tải xuống
Chapter 158 22-03-2020 16:02:46 Tải xuống
Chapter 159 22-03-2020 16:01:40 Tải xuống
Chapter 160 22-03-2020 16:12:11 Tải xuống
Chapter 161 22-03-2020 15:58:42 Tải xuống
Chapter 162 22-03-2020 16:10:29 Tải xuống
Chapter 163 22-03-2020 15:57:37 Tải xuống
Chapter 164 22-03-2020 16:20:42 Tải xuống
Chapter 165 22-03-2020 15:54:54 Tải xuống
Chapter 166 22-03-2020 15:53:40 Tải xuống
Chapter 167 22-03-2020 15:52:37 Tải xuống
Chapter 168 22-03-2020 15:52:16 Tải xuống
Chapter 169 22-03-2020 15:51:43 Tải xuống
Chapter 170 22-03-2020 15:50:41 Tải xuống
Chapter 171 22-03-2020 15:50:12 Tải xuống
Chapter 172 22-03-2020 15:49:43 Tải xuống
Chapter 173 22-03-2020 15:47:44 Tải xuống
Chapter 174 22-03-2020 15:57:13 Tải xuống
Chapter 175 22-03-2020 16:32:10 Tải xuống
Chapter 176 22-03-2020 15:56:09 Tải xuống
Chapter 177 22-03-2020 16:08:37 Tải xuống
Chapter 178 22-03-2020 15:44:10 Tải xuống
Chapter 179 22-03-2020 15:43:41 Tải xuống
Chapter 180 22-03-2020 15:42:42 Tải xuống
Chapter 181 22-03-2020 15:41:46 Tải xuống
Chapter 182 22-03-2020 16:02:26 Tải xuống
Chapter 183 22-03-2020 15:36:10 Tải xuống
Chapter 184 22-03-2020 15:46:10 Tải xuống
Chapter 185 22-03-2020 15:35:26 Tải xuống
Chapter 186 22-03-2020 15:34:40 Tải xuống
Chapter 187 22-03-2020 15:34:21 Tải xuống
Chapter 188 22-03-2020 15:33:47 Tải xuống
Chapter 189 22-03-2020 15:33:10 Tải xuống
Chapter 190 22-03-2020 15:32:48 Tải xuống
Chapter 191 22-03-2020 15:11:46 Tải xuống
Chapter 192 22-03-2020 15:10:11 Tải xuống
Chapter 193 22-03-2020 15:43:18 Tải xuống
Chapter 194 22-03-2020 15:32:06 Tải xuống
Chapter 195 22-03-2020 15:53:11 Tải xuống
Chapter 196 22-03-2020 15:05:37 Tải xuống
Chapter 197 22-03-2020 15:05:07 Tải xuống
Chapter 198 22-03-2020 15:04:41 Tải xuống
Chapter 199 22-03-2020 15:40:20 Tải xuống
Chapter 200 22-03-2020 15:03:16 Tải xuống
Chapter 201 22-03-2020 15:29:11 Tải xuống
Chapter 201: Raw 17-04-2019 22:17:46 Tải xuống
Chapter 202 22-03-2020 15:28:51 Tải xuống
Chapter 202: Raw 23-04-2019 08:27:45 Tải xuống
Chapter 203 22-03-2020 15:11:11 Tải xuống
Chapter 203: Raw 28-04-2019 10:01:14 Tải xuống
Chapter 204 22-03-2020 14:59:42 Tải xuống
Chapter 204: Raw 10-05-2019 22:48:06 Tải xuống
Chapter 205 22-03-2020 14:58:41 Tải xuống
Chapter 205: Raw 21-05-2019 12:04:17 Tải xuống
Chapter 206 22-03-2020 14:56:39 Tải xuống
Chapter 206: Raw 28-05-2019 04:09:00 Tải xuống
Chapter 207 22-03-2020 14:56:04 Tải xuống
Chapter 207: Raw 04-06-2019 08:22:59 Tải xuống
Chapter 208 22-03-2020 15:39:39 Tải xuống
Chapter 208: Raw 07-06-2019 22:02:27 Tải xuống
Chapter 209 22-03-2020 14:55:00 Tải xuống
Chapter 209: Raw 17-06-2019 12:10:00 Tải xuống
Chapter 210 22-03-2020 14:53:40 Tải xuống
Chapter 210: Raw 01-07-2019 23:05:05 Tải xuống
Chapter 211 22-03-2020 15:39:21 Tải xuống
Chapter 211: Raw 08-07-2019 11:01:11 Tải xuống
Chapter 212 22-03-2020 14:52:37 Tải xuống
Chapter 213 22-03-2020 14:41:52 Tải xuống
Chapter 213: Raw 20-07-2019 22:38:04 Tải xuống
Chapter 214 22-03-2020 14:41:26 Tải xuống
Chapter 214: Raw 29-09-2019 07:13:29 Tải xuống
Chapter 215 22-03-2020 14:52:07 Tải xuống
Chapter 216: Cân Bằng Quyền Lực 22-03-2020 14:39:41 Tải xuống
Chapter 217 22-03-2020 14:39:11 Tải xuống
Chapter 217: Raw 23-08-2019 14:25:37 Tải xuống
Chapter 218 22-03-2020 14:51:58 Tải xuống
Chapter 218: Raw 31-08-2019 11:05:57 Tải xuống
Chapter 219 22-03-2020 15:14:40 Tải xuống
Chapter 220 22-03-2020 14:50:40 Tải xuống
Chapter 221 22-03-2020 14:36:41 Tải xuống
Chapter 221: Raw 21-09-2019 23:04:21 Tải xuống
Chapter 222 22-03-2020 14:35:42 Tải xuống
Chapter 222: Raw 28-09-2019 13:02:30 Tải xuống
Chapter 222: Raw - - ENG 28-09-2019 13:01:26 Tải xuống
Chapter 223 22-03-2020 14:50:11 Tải xuống
Chapter 223: Raw 04-10-2019 19:48:42 Tải xuống
Chapter 224 22-03-2020 14:34:40 Tải xuống
Chapter 224: Raw 11-10-2019 14:06:43 Tải xuống
Chapter 225 22-03-2020 15:10:43 Tải xuống
Chapter 226 22-03-2020 14:34:01 Tải xuống
Chapter 226: Raw 25-10-2019 15:00:45 Tải xuống
Chapter 226: Raw - - ENG 25-10-2019 22:25:16 Tải xuống
Chapter 227 22-03-2020 14:33:11 Tải xuống
Chapter 227: Raw 31-10-2019 16:37:14 Tải xuống
Chapter 228 22-03-2020 14:49:10 Tải xuống
Chapter 228: Raw 08-11-2019 17:30:44 Tải xuống
Chapter 229 22-03-2020 14:48:58 Tải xuống
Chapter 229: Raw 15-11-2019 23:17:31 Tải xuống
Chapter 230 22-03-2020 14:42:11 Tải xuống
Chapter 230: Raw 22-11-2019 12:54:43 Tải xuống
Chapter 231 22-03-2020 14:31:24 Tải xuống
Chapter 231: Raw 29-11-2019 15:31:08 Tải xuống
Chapter 232 22-03-2020 14:30:55 Tải xuống
Chapter 232: Raw 06-12-2019 15:36:39 Tải xuống
Chapter 233 22-03-2020 14:30:26 Tải xuống
Chapter 233: Raw 13-12-2019 17:30:39 Tải xuống
Chapter 234: Mãnh sư của vương quốc Spade 22-03-2020 14:40:10 Tải xuống
Chapter 235 22-03-2020 14:29:23 Tải xuống
Chapter 235: Raw 04-01-2020 20:37:40 Tải xuống
Chapter 236 22-03-2020 14:28:37 Tải xuống
Chapter 236: Raw 18-01-2020 08:26:09 Tải xuống
Chapter 237 22-03-2020 14:28:28 Tải xuống
Chapter 238 22-03-2020 14:27:40 Tải xuống
Chapter 238: Raw 03-02-2020 10:06:40 Tải xuống
Chapter 239 22-03-2020 14:27:10 Tải xuống
Chapter 239: Raw 09-02-2020 11:36:18 Tải xuống
Chapter 240 22-03-2020 14:37:27 Tải xuống
Chapter 241 22-03-2020 14:26:11 Tải xuống
Chapter 241: Raw 29-02-2020 18:45:09 Tải xuống
Chapter 242 22-03-2020 14:36:12 Tải xuống
Chapter 242: Raw 08-03-2020 03:12:11 Tải xuống
Chapter 243 22-03-2020 14:25:28 Tải xuống
Chapter 243: Raw 14-03-2020 11:06:41 Tải xuống
Chapter 244 27-03-2020 09:45:39 Tải xuống
Chapter 244: Raw 22-03-2020 14:25:04 Tải xuống
Chapter 245 31-03-2020 09:24:42 Tải xuống
Chapter 246 04-04-2020 07:55:10 Tải xuống
Chapter 246: Raw 04-04-2020 08:43:10 Tải xuống
Chapter 247 11-04-2020 10:50:14 Tải xuống
Chapter 247: Raw 11-04-2020 10:54:43 Tải xuống
Chapter 248 26-04-2020 08:18:07 Tải xuống
Chapter 248: Raw 26-04-2020 08:49:22 Tải xuống
Chapter 249 11-05-2020 12:07:07 Tải xuống
Chapter 249: Raw 11-05-2020 12:33:31 Tải xuống
Chapter 250 22-05-2020 16:06:06 Tải xuống
Chapter 250: Raw 18-05-2020 10:43:09 Tải xuống
Chapter 251 23-05-2020 09:13:06 Tải xuống
Chapter 251: Raw 23-05-2020 09:31:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh