Pháp sư không phép thuật

Tác giả: Tabata Yuuki
Thể loại: Action , Fantasy , Shounen , , Manga
Lần cập nhật cuối: 13-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Aster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Thế nhưng, khi cả hai lớn lên, mọi sô chuyện đã thay đổi. Yuno là thiên tài ma pháp với sức mạnh tuyệt đỉnh trong khi Aster lại không thể sử dụng ma pháp và cố gắng bù đắp bằng thể lực. Khi cả hai được nhận sách phép vào tuổi 15, Yuno đã được ban cuốn sách phép cỏ bốn bá (trong khi đa số là cỏ ba lá) mà Aster lại không có cuốn nào. Tuy nhiên, khi Yuno bị đe dọa, sự thật về sức mạnh của Aster đã được giải mã- cậu ta được ban cuốn sách phép cỏ năm lá, cuốn sách phá ma thuật màu đen. Bấy giờ, hai người bạn trẻ đang hướng ra thế giới, cùng chung mục tiêu.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 316 13-12-2021 21:01:07 Tải xuống
Chapter 315 13-12-2021 21:03:38 Tải xuống
Chapter 314 13-12-2021 21:03:48 Tải xuống
Chapter 313 13-12-2021 21:03:48 Tải xuống
Chapter 312 13-12-2021 21:04:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 14-12-2021 06:13:01 Tải xuống
Chapter 2 14-12-2021 06:12:26 Tải xuống
Chapter 3 14-12-2021 06:12:20 Tải xuống
Chapter 4 14-12-2021 06:12:20 Tải xuống
Chapter 5 14-12-2021 06:12:14 Tải xuống
Chapter 6 14-12-2021 06:12:08 Tải xuống
Chapter 7 14-12-2021 06:12:01 Tải xuống
Chapter 8 14-12-2021 06:11:54 Tải xuống
Chapter 9 14-12-2021 06:11:46 Tải xuống
Chapter 10 14-12-2021 06:11:46 Tải xuống
Chapter 11 14-12-2021 06:11:38 Tải xuống
Chapter 12 14-12-2021 06:11:31 Tải xuống
Chapter 13 14-12-2021 06:11:21 Tải xuống
Chapter 14 14-12-2021 06:11:21 Tải xuống
Chapter 15 14-12-2021 06:11:11 Tải xuống
Chapter 16 14-12-2021 06:11:02 Tải xuống
Chapter 17 14-12-2021 06:11:02 Tải xuống
Chapter 18 14-12-2021 06:10:55 Tải xuống
Chapter 19 14-12-2021 06:10:38 Tải xuống
Chapter 20 14-12-2021 06:10:32 Tải xuống
Chapter 21 14-12-2021 06:10:06 Tải xuống
Chapter 22 14-12-2021 06:10:05 Tải xuống
Chapter 23 14-12-2021 06:09:56 Tải xuống
Chapter 24 14-12-2021 06:09:49 Tải xuống
Chapter 25 14-12-2021 06:09:41 Tải xuống
Chapter 26 14-12-2021 06:09:31 Tải xuống
Chapter 27 14-12-2021 06:09:12 Tải xuống
Chapter 28 14-12-2021 06:09:11 Tải xuống
Chapter 29 14-12-2021 06:09:05 Tải xuống
Chapter 30 14-12-2021 06:09:05 Tải xuống
Chapter 31 14-12-2021 06:08:57 Tải xuống
Chapter 32 14-12-2021 06:08:50 Tải xuống
Chapter 33 14-12-2021 06:08:42 Tải xuống
Chapter 34 14-12-2021 06:08:42 Tải xuống
Chapter 35 14-12-2021 06:08:35 Tải xuống
Chapter 36 14-12-2021 06:08:28 Tải xuống
Chapter 37 14-12-2021 06:08:28 Tải xuống
Chapter 38 14-12-2021 06:08:21 Tải xuống
Chapter 39 14-12-2021 06:08:21 Tải xuống
Chapter 40 14-12-2021 06:08:14 Tải xuống
Chapter 41 14-12-2021 06:08:14 Tải xuống
Chapter 42 14-12-2021 06:08:07 Tải xuống
Chapter 43 14-12-2021 06:07:59 Tải xuống
Chapter 44 14-12-2021 06:07:51 Tải xuống
Chapter 45 14-12-2021 06:07:43 Tải xuống
Chapter 46 14-12-2021 06:07:35 Tải xuống
Chapter 47 14-12-2021 06:07:25 Tải xuống
Chapter 48 14-12-2021 06:07:12 Tải xuống
Chapter 49 14-12-2021 06:06:44 Tải xuống
Chapter 50 14-12-2021 06:06:44 Tải xuống
Chapter 51 14-12-2021 06:06:37 Tải xuống
Chapter 52 14-12-2021 06:06:31 Tải xuống
Chapter 53 14-12-2021 06:06:31 Tải xuống
Chapter 54 14-12-2021 06:06:24 Tải xuống
Chapter 55 14-12-2021 06:06:24 Tải xuống
Chapter 56 14-12-2021 06:06:18 Tải xuống
Chapter 57 14-12-2021 06:06:11 Tải xuống
Chapter 58 14-12-2021 06:06:04 Tải xuống
Chapter 59 14-12-2021 06:05:56 Tải xuống
Chapter 60 14-12-2021 06:05:48 Tải xuống
Chapter 61 14-12-2021 06:05:38 Tải xuống
Chapter 62 14-12-2021 06:05:16 Tải xuống
Chapter 63 14-12-2021 06:05:16 Tải xuống
Chapter 64 14-12-2021 06:05:09 Tải xuống
Chapter 65 14-12-2021 06:05:09 Tải xuống
Chapter 66 14-12-2021 06:05:02 Tải xuống
Chapter 67 14-12-2021 06:05:02 Tải xuống
Chapter 68 14-12-2021 06:04:54 Tải xuống
Chapter 69 14-12-2021 06:04:45 Tải xuống
Chapter 70 14-12-2021 06:04:45 Tải xuống
Chapter 71 14-12-2021 06:04:38 Tải xuống
Chapter 72 14-12-2021 06:04:31 Tải xuống
Chapter 73 14-12-2021 06:04:23 Tải xuống
Chapter 74 14-12-2021 06:04:15 Tải xuống
Chapter 75 14-12-2021 06:04:07 Tải xuống
Chapter 76 14-12-2021 06:03:56 Tải xuống
Chapter 77 14-12-2021 06:03:46 Tải xuống
Chapter 78 14-12-2021 06:03:46 Tải xuống
Chapter 79 14-12-2021 06:03:36 Tải xuống
Chapter 80 14-12-2021 06:03:15 Tải xuống
Chapter 81 14-12-2021 07:00:24 Tải xuống
Chapter 82 14-12-2021 06:02:42 Tải xuống
Chapter 83 14-12-2021 06:02:35 Tải xuống
Chapter 83.5 14-12-2021 06:02:11 Tải xuống
Chapter 84 14-12-2021 06:02:12 Tải xuống
Chapter 85 14-12-2021 06:02:06 Tải xuống
Chapter 86 14-12-2021 06:02:06 Tải xuống
Chapter 87 14-12-2021 06:01:59 Tải xuống
Chapter 88 14-12-2021 06:01:52 Tải xuống
Chapter 89 14-12-2021 06:01:52 Tải xuống
Chapter 90 14-12-2021 06:01:45 Tải xuống
Chapter 91 14-12-2021 06:01:38 Tải xuống
Chapter 92 14-12-2021 06:01:38 Tải xuống
Chapter 93 14-12-2021 06:01:30 Tải xuống
Chapter 94 14-12-2021 06:01:30 Tải xuống
Chapter 95 14-12-2021 06:01:16 Tải xuống
Chapter 96 14-12-2021 05:12:31 Tải xuống
Chapter 97 14-12-2021 05:12:22 Tải xuống
Chapter 98 14-12-2021 05:12:22 Tải xuống
Chapter 99 14-12-2021 05:12:10 Tải xuống
Chapter 100 14-12-2021 05:11:57 Tải xuống
Chapter 101 14-12-2021 05:11:45 Tải xuống
Chapter 102 14-12-2021 05:11:45 Tải xuống
Chapter 103 14-12-2021 05:11:38 Tải xuống
Chapter 104 14-12-2021 06:01:16 Tải xuống
Chapter 105 14-12-2021 06:01:10 Tải xuống
Chapter 106 14-12-2021 05:09:56 Tải xuống
Chapter 107 14-12-2021 05:09:51 Tải xuống
Chapter 108 14-12-2021 05:09:40 Tải xuống
Chapter 109 14-12-2021 05:09:40 Tải xuống
Chapter 110 14-12-2021 05:09:33 Tải xuống
Chapter 111 14-12-2021 05:09:20 Tải xuống
Chapter 112 14-12-2021 05:09:07 Tải xuống
Chapter 113 14-12-2021 05:08:55 Tải xuống
Chapter 114 14-12-2021 05:08:38 Tải xuống
Chapter 115 14-12-2021 05:08:38 Tải xuống
Chapter 116 14-12-2021 05:08:26 Tải xuống
Chapter 117 14-12-2021 05:08:13 Tải xuống
Chapter 118 14-12-2021 05:08:13 Tải xuống
Chapter 119 14-12-2021 05:08:00 Tải xuống
Chapter 120 14-12-2021 05:07:53 Tải xuống
Chapter 121 14-12-2021 05:07:47 Tải xuống
Chapter 122 14-12-2021 05:07:34 Tải xuống
Chapter 123 14-12-2021 06:01:10 Tải xuống
Chapter 124 14-12-2021 05:04:57 Tải xuống
Chapter 125 14-12-2021 05:04:50 Tải xuống
Chapter 126 14-12-2021 05:04:44 Tải xuống
Chapter 127 14-12-2021 05:04:44 Tải xuống
Chapter 128 14-12-2021 05:04:36 Tải xuống
Chapter 129 14-12-2021 05:04:14 Tải xuống
Chapter 130 14-12-2021 05:04:14 Tải xuống
Chapter 131 14-12-2021 05:04:07 Tải xuống
Chapter 132 14-12-2021 05:04:00 Tải xuống
Chapter 133 14-12-2021 05:03:53 Tải xuống
Chapter 134 14-12-2021 05:03:45 Tải xuống
Chapter 135 14-12-2021 05:03:37 Tải xuống
Chapter 136 14-12-2021 05:03:37 Tải xuống
Chapter 137 14-12-2021 06:01:03 Tải xuống
Chapter 138 14-12-2021 05:03:24 Tải xuống
Chapter 139 14-12-2021 05:03:18 Tải xuống
Chapter 140 14-12-2021 05:03:18 Tải xuống
Chapter 141 14-12-2021 05:03:12 Tải xuống
Chapter 142 14-12-2021 05:03:13 Tải xuống
Chapter 143 14-12-2021 05:03:06 Tải xuống
Chapter 144 14-12-2021 05:03:06 Tải xuống
Chapter 145 14-12-2021 05:02:59 Tải xuống
Chapter 146 14-12-2021 05:02:59 Tải xuống
Chapter 147 14-12-2021 05:02:52 Tải xuống
Chapter 148 14-12-2021 05:02:52 Tải xuống
Chapter 149 14-12-2021 05:02:45 Tải xuống
Chapter 150 14-12-2021 05:02:38 Tải xuống
Chapter 151 14-12-2021 05:02:38 Tải xuống
Chapter 152 14-12-2021 05:02:30 Tải xuống
Chapter 153 14-12-2021 05:02:30 Tải xuống
Chapter 154 14-12-2021 06:00:56 Tải xuống
Chapter 155 14-12-2021 05:02:08 Tải xuống
Chapter 156 14-12-2021 05:02:03 Tải xuống
Chapter 157 14-12-2021 05:02:03 Tải xuống
Chapter 158 14-12-2021 05:01:56 Tải xuống
Chapter 159 14-12-2021 05:01:56 Tải xuống
Chapter 160 14-12-2021 05:01:49 Tải xuống
Chapter 161 14-12-2021 05:01:41 Tải xuống
Chapter 162 14-12-2021 05:01:31 Tải xuống
Chapter 163 14-12-2021 05:01:31 Tải xuống
Chapter 164 14-12-2021 05:01:23 Tải xuống
Chapter 165 14-12-2021 05:01:23 Tải xuống
Chapter 166 14-12-2021 04:11:19 Tải xuống
Chapter 167 14-12-2021 04:11:08 Tải xuống
Chapter 168 14-12-2021 04:11:00 Tải xuống
Chapter 169 14-12-2021 04:11:00 Tải xuống
Chapter 170 14-12-2021 04:10:47 Tải xuống
Chapter 171 14-12-2021 04:10:33 Tải xuống
Chapter 172 14-12-2021 04:10:18 Tải xuống
Chapter 173 14-12-2021 04:10:04 Tải xuống
Chapter 174 14-12-2021 04:10:03 Tải xuống
Chapter 175 14-12-2021 04:09:55 Tải xuống
Chapter 176 14-12-2021 04:09:48 Tải xuống
Chapter 177 14-12-2021 05:01:11 Tải xuống
Chapter 178 14-12-2021 04:09:23 Tải xuống
Chapter 179 14-12-2021 04:09:18 Tải xuống
Chapter 180 14-12-2021 04:09:18 Tải xuống
Chapter 181 14-12-2021 04:09:12 Tải xuống
Chapter 182 14-12-2021 04:09:12 Tải xuống
Chapter 183 14-12-2021 04:09:06 Tải xuống
Chapter 184 14-12-2021 04:09:06 Tải xuống
Chapter 185 14-12-2021 04:08:59 Tải xuống
Chapter 186 14-12-2021 04:08:59 Tải xuống
Chapter 187 14-12-2021 04:08:53 Tải xuống
Chapter 188 14-12-2021 04:08:40 Tải xuống
Chapter 189 14-12-2021 04:08:33 Tải xuống
Chapter 190 14-12-2021 04:08:27 Tải xuống
Chapter 191 14-12-2021 04:08:21 Tải xuống
Chapter 192 14-12-2021 04:08:21 Tải xuống
Chapter 193 14-12-2021 04:08:15 Tải xuống
Chapter 194 14-12-2021 04:08:15 Tải xuống
Chapter 195 14-12-2021 04:08:08 Tải xuống
Chapter 196 14-12-2021 04:08:08 Tải xuống
Chapter 197 14-12-2021 04:08:01 Tải xuống
Chapter 198 14-12-2021 04:08:01 Tải xuống
Chapter 199 14-12-2021 04:07:53 Tải xuống
Chapter 200 14-12-2021 04:07:45 Tải xuống
Chapter 201 14-12-2021 04:07:37 Tải xuống
Chapter 201: Raw 17-04-2019 22:17:46 Tải xuống
Chapter 202 14-12-2021 04:07:30 Tải xuống
Chapter 202: Raw 23-04-2019 08:27:45 Tải xuống
Chapter 203 14-12-2021 04:07:22 Tải xuống
Chapter 203: Raw 28-04-2019 10:01:14 Tải xuống
Chapter 204 14-12-2021 05:01:12 Tải xuống
Chapter 204: Raw 10-05-2019 22:48:06 Tải xuống
Chapter 205 14-12-2021 04:07:01 Tải xuống
Chapter 205: Raw 21-05-2019 12:04:17 Tải xuống
Chapter 206 14-12-2021 04:06:54 Tải xuống
Chapter 206: Raw 28-05-2019 04:09:00 Tải xuống
Chapter 207 14-12-2021 04:06:54 Tải xuống
Chapter 207: Raw 04-06-2019 08:22:59 Tải xuống
Chapter 208 14-12-2021 04:06:47 Tải xuống
Chapter 208: Raw 07-06-2019 22:02:27 Tải xuống
Chapter 209 14-12-2021 04:06:41 Tải xuống
Chapter 209: Raw 17-06-2019 12:10:00 Tải xuống
Chapter 210 14-12-2021 04:06:41 Tải xuống
Chapter 210: Raw 01-07-2019 23:05:05 Tải xuống
Chapter 211 13-12-2021 21:16:24 Tải xuống
Chapter 211: Raw 08-07-2019 11:01:11 Tải xuống
Chapter 212 13-12-2021 21:16:09 Tải xuống
Chapter 213 13-12-2021 21:15:57 Tải xuống
Chapter 213: Raw 20-07-2019 22:38:04 Tải xuống
Chapter 214 13-12-2021 21:15:21 Tải xuống
Chapter 214: Raw 29-09-2019 07:13:29 Tải xuống
Chapter 215 13-12-2021 21:15:21 Tải xuống
Chapter 216: Cân Bằng Quyền Lực 13-12-2021 21:15:04 Tải xuống
Chapter 217 13-12-2021 21:15:05 Tải xuống
Chapter 217: Raw 23-08-2019 14:25:37 Tải xuống
Chapter 218 13-12-2021 21:14:58 Tải xuống
Chapter 218: Raw 31-08-2019 11:05:57 Tải xuống
Chapter 219 13-12-2021 21:14:51 Tải xuống
Chapter 220 13-12-2021 21:14:51 Tải xuống
Chapter 221 13-12-2021 21:14:45 Tải xuống
Chapter 221: Raw 21-09-2019 23:04:21 Tải xuống
Chapter 222 13-12-2021 21:14:38 Tải xuống
Chapter 222: Raw 28-09-2019 13:02:30 Tải xuống
Chapter 222: Raw - - ENG 28-09-2019 13:01:26 Tải xuống
Chapter 223 13-12-2021 21:14:31 Tải xuống
Chapter 223: Raw 04-10-2019 19:48:42 Tải xuống
Chapter 224 13-12-2021 21:14:20 Tải xuống
Chapter 224: Raw 11-10-2019 14:06:43 Tải xuống
Chapter 225 13-12-2021 21:14:12 Tải xuống
Chapter 226 14-12-2021 04:06:34 Tải xuống
Chapter 226: Raw 25-10-2019 15:00:45 Tải xuống
Chapter 226: Raw - - ENG 25-10-2019 22:25:16 Tải xuống
Chapter 227 13-12-2021 21:14:00 Tải xuống
Chapter 227: Raw 31-10-2019 16:37:14 Tải xuống
Chapter 228 13-12-2021 21:13:55 Tải xuống
Chapter 228: Raw 08-11-2019 17:30:44 Tải xuống
Chapter 229 13-12-2021 21:13:55 Tải xuống
Chapter 229: Raw 15-11-2019 23:17:31 Tải xuống
Chapter 230 13-12-2021 21:13:48 Tải xuống
Chapter 230: Raw 22-11-2019 12:54:43 Tải xuống
Chapter 231 13-12-2021 21:13:48 Tải xuống
Chapter 231: Raw 29-11-2019 15:31:08 Tải xuống
Chapter 232 13-12-2021 21:13:42 Tải xuống
Chapter 232: Raw 06-12-2019 15:36:39 Tải xuống
Chapter 233 13-12-2021 21:13:42 Tải xuống
Chapter 233: Raw 13-12-2019 17:30:39 Tải xuống
Chapter 234: Mãnh sư của vương quốc Spade 13-12-2021 21:13:35 Tải xuống
Chapter 235 13-12-2021 21:13:35 Tải xuống
Chapter 235: Raw 04-01-2020 20:37:40 Tải xuống
Chapter 236 13-12-2021 21:13:27 Tải xuống
Chapter 236: Raw 18-01-2020 08:26:09 Tải xuống
Chapter 237 13-12-2021 21:13:27 Tải xuống
Chapter 238 13-12-2021 21:13:20 Tải xuống
Chapter 238: Raw 03-02-2020 10:06:40 Tải xuống
Chapter 239 13-12-2021 21:13:12 Tải xuống
Chapter 239: Raw 09-02-2020 11:36:18 Tải xuống
Chapter 240 13-12-2021 21:13:05 Tải xuống
Chapter 241 13-12-2021 21:12:56 Tải xuống
Chapter 241: Raw 29-02-2020 18:45:09 Tải xuống
Chapter 242 13-12-2021 21:12:42 Tải xuống
Chapter 242: Raw 08-03-2020 03:12:11 Tải xuống
Chapter 243 14-12-2021 04:06:35 Tải xuống
Chapter 243: Raw 14-03-2020 11:06:41 Tải xuống
Chapter 244 13-12-2021 21:12:15 Tải xuống
Chapter 244: Raw 22-03-2020 14:25:04 Tải xuống
Chapter 245 13-12-2021 21:12:07 Tải xuống
Chapter 246 13-12-2021 21:12:08 Tải xuống
Chapter 246: Raw 04-04-2020 08:43:10 Tải xuống
Chapter 247 13-12-2021 21:11:40 Tải xuống
Chapter 247: Raw 11-04-2020 10:54:43 Tải xuống
Chapter 248 13-12-2021 21:11:40 Tải xuống
Chapter 248: Raw 26-04-2020 08:49:22 Tải xuống
Chapter 249 13-12-2021 21:11:33 Tải xuống
Chapter 249: Raw 11-05-2020 12:33:31 Tải xuống
Chapter 250 13-12-2021 21:11:33 Tải xuống
Chapter 250: Raw 18-05-2020 10:43:09 Tải xuống
Chapter 251 13-12-2021 21:11:26 Tải xuống
Chapter 251: Raw 23-05-2020 09:31:07 Tải xuống
Chapter 252 13-12-2021 21:11:26 Tải xuống
Chapter 252: Raw 31-05-2020 21:48:37 Tải xuống
Chapter 253 13-12-2021 21:11:20 Tải xuống
Chapter 254 13-12-2021 21:11:13 Tải xuống
Chapter 254: Raw 21-06-2020 23:47:07 Tải xuống
Chapter 255 13-12-2021 21:11:13 Tải xuống
Chapter 256 13-12-2021 21:11:05 Tải xuống
Chapter 257 13-12-2021 21:10:55 Tải xuống
Chapter 258 13-12-2021 21:10:42 Tải xuống
Chapter 258: Raw 24-07-2020 09:19:15 Tải xuống
Chapter 259 13-12-2021 21:10:20 Tải xuống
Chapter 260 13-12-2021 21:10:20 Tải xuống
Chapter 261 13-12-2021 21:10:12 Tải xuống
Chapter 262 13-12-2021 21:10:12 Tải xuống
Chapter 263 13-12-2021 21:10:04 Tải xuống
Chapter 264 13-12-2021 21:09:56 Tải xuống
Chapter 265 13-12-2021 21:09:48 Tải xuống
Chapter 266 13-12-2021 21:09:40 Tải xuống
Chapter 267 13-12-2021 21:09:31 Tải xuống
Chapter 268 13-12-2021 21:09:23 Tải xuống
Chapter 268: Raw 17-10-2020 06:30:30 Tải xuống
Chapter 269 13-12-2021 21:09:14 Tải xuống
Chapter 270 13-12-2021 21:09:14 Tải xuống
Chapter 271 13-12-2021 21:09:05 Tải xuống
Chapter 272 13-12-2021 21:09:05 Tải xuống
Chapter 273 13-12-2021 21:08:56 Tải xuống
Chapter 274 13-12-2021 21:08:56 Tải xuống
Chapter 275 13-12-2021 21:08:49 Tải xuống
Chapter 276 13-12-2021 21:08:41 Tải xuống
Chapter 277 13-12-2021 21:08:33 Tải xuống
Chapter 278 13-12-2021 21:08:33 Tải xuống
Chapter 279 13-12-2021 21:08:24 Tải xuống
Chapter 280 13-12-2021 21:08:15 Tải xuống
Chapter 281 13-12-2021 21:07:56 Tải xuống
Chapter 282 14-12-2021 04:06:27 Tải xuống
Chapter 283 13-12-2021 21:07:15 Tải xuống
Chapter 284 13-12-2021 21:07:08 Tải xuống
Chapter 285 13-12-2021 21:07:08 Tải xuống
Chapter 286 13-12-2021 21:07:01 Tải xuống
Chapter 287 13-12-2021 21:06:53 Tải xuống
Chapter 288 13-12-2021 21:06:53 Tải xuống
Chapter 289 13-12-2021 21:06:47 Tải xuống
Chapter 290 13-12-2021 21:06:41 Tải xuống
Chapter 290.5 13-12-2021 21:06:34 Tải xuống
Chapter 290.5: Raw 24-04-2021 12:00:06 Tải xuống
Chapter 291 13-12-2021 21:06:27 Tải xuống
Chapter 292 13-12-2021 21:06:27 Tải xuống
Chapter 293 13-12-2021 21:06:19 Tải xuống
Chapter 294 13-12-2021 21:06:19 Tải xuống
Chapter 295 13-12-2021 21:06:08 Tải xuống
Chapter 296 13-12-2021 21:06:01 Tải xuống
Chapter 297 13-12-2021 21:05:53 Tải xuống
Chapter 298 13-12-2021 21:05:33 Tải xuống
Chapter 299 13-12-2021 21:05:33 Tải xuống
Chapter 300 13-12-2021 21:05:27 Tải xuống
Chapter 301 13-12-2021 21:05:27 Tải xuống
Chapter 302 13-12-2021 21:05:21 Tải xuống
Chapter 303 13-12-2021 21:05:21 Tải xuống
Chapter 304 13-12-2021 21:05:14 Tải xuống
Chapter 305 13-12-2021 21:05:07 Tải xuống
Chapter 306 13-12-2021 21:04:58 Tải xuống
Chapter 307 13-12-2021 21:04:50 Tải xuống
Chapter 308 13-12-2021 21:04:42 Tải xuống
Chapter 309 13-12-2021 21:04:35 Tải xuống
Chapter 310 13-12-2021 21:04:27 Tải xuống
Chapter 311 13-12-2021 21:04:27 Tải xuống
Chapter 312 13-12-2021 21:04:18 Tải xuống
Chapter 313 13-12-2021 21:03:48 Tải xuống
Chapter 314 13-12-2021 21:03:48 Tải xuống
Chapter 315 13-12-2021 21:03:38 Tải xuống
Chapter 316 13-12-2021 21:01:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh