Pháp sư không phép thuật

Tác giả: Tabata Yuuki
Thể loại: Action , Fantasy , Shounen , , Manga
Lần cập nhật cuối: 25-09-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Aster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Thế nhưng, khi cả hai lớn lên, mọi sô chuyện đã thay đổi. Yuno là thiên tài ma pháp với sức mạnh tuyệt đỉnh trong khi Aster lại không thể sử dụng ma pháp và cố gắng bù đắp bằng thể lực. Khi cả hai được nhận sách phép vào tuổi 15, Yuno đã được ban cuốn sách phép cỏ bốn bá (trong khi đa số là cỏ ba lá) mà Aster lại không có cuốn nào. Tuy nhiên, khi Yuno bị đe dọa, sự thật về sức mạnh của Aster đã được giải mã- cậu ta được ban cuốn sách phép cỏ năm lá, cuốn sách phá ma thuật màu đen. Bấy giờ, hai người bạn trẻ đang hướng ra thế giới, cùng chung mục tiêu.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 307 26-09-2021 00:00:58 Tải xuống
Chapter 306 18-09-2021 21:00:19 Tải xuống
Chapter 305 11-09-2021 23:10:48 Tải xuống
Chapter 304 11-09-2021 22:20:30 Tải xuống
Chapter 303 11-09-2021 22:20:30 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 11-09-2021 22:20:05 Tải xuống
Chapter 2 11-09-2021 22:20:05 Tải xuống
Chapter 3 11-09-2021 22:20:05 Tải xuống
Chapter 4 11-09-2021 22:20:05 Tải xuống
Chapter 5 11-09-2021 22:20:05 Tải xuống
Chapter 6 11-09-2021 22:20:05 Tải xuống
Chapter 7 11-09-2021 22:20:06 Tải xuống
Chapter 8 11-09-2021 22:20:06 Tải xuống
Chapter 9 11-09-2021 22:20:06 Tải xuống
Chapter 10 11-09-2021 22:20:06 Tải xuống
Chapter 11 11-09-2021 22:20:06 Tải xuống
Chapter 12 11-09-2021 22:20:06 Tải xuống
Chapter 13 11-09-2021 22:20:06 Tải xuống
Chapter 14 11-09-2021 22:20:06 Tải xuống
Chapter 15 11-09-2021 22:20:06 Tải xuống
Chapter 16 11-09-2021 22:20:06 Tải xuống
Chapter 17 11-09-2021 22:20:06 Tải xuống
Chapter 18 11-09-2021 22:20:06 Tải xuống
Chapter 19 11-09-2021 22:20:06 Tải xuống
Chapter 20 11-09-2021 22:20:06 Tải xuống
Chapter 21 11-09-2021 22:20:07 Tải xuống
Chapter 22 11-09-2021 22:20:07 Tải xuống
Chapter 23 11-09-2021 22:20:07 Tải xuống
Chapter 24 11-09-2021 22:20:07 Tải xuống
Chapter 25 11-09-2021 22:20:07 Tải xuống
Chapter 26 11-09-2021 22:20:07 Tải xuống
Chapter 27 11-09-2021 22:20:07 Tải xuống
Chapter 28 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 29 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 30 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 31 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 32 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 33 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 34 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 35 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 36 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 37 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 38 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 39 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 40 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 41 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 42 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 43 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 44 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 45 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 46 11-09-2021 22:20:08 Tải xuống
Chapter 47 11-09-2021 22:20:09 Tải xuống
Chapter 48 11-09-2021 22:20:09 Tải xuống
Chapter 49 11-09-2021 22:20:09 Tải xuống
Chapter 50 11-09-2021 22:20:09 Tải xuống
Chapter 51 11-09-2021 22:20:09 Tải xuống
Chapter 52 11-09-2021 22:20:09 Tải xuống
Chapter 53 11-09-2021 22:20:09 Tải xuống
Chapter 54 11-09-2021 22:20:09 Tải xuống
Chapter 55 11-09-2021 22:20:10 Tải xuống
Chapter 56 11-09-2021 22:20:10 Tải xuống
Chapter 57 11-09-2021 22:20:10 Tải xuống
Chapter 58 11-09-2021 22:20:10 Tải xuống
Chapter 59 11-09-2021 22:20:10 Tải xuống
Chapter 60 11-09-2021 22:20:10 Tải xuống
Chapter 61 11-09-2021 22:20:10 Tải xuống
Chapter 62 11-09-2021 22:20:11 Tải xuống
Chapter 63 11-09-2021 22:20:11 Tải xuống
Chapter 64 11-09-2021 22:20:11 Tải xuống
Chapter 65 11-09-2021 22:20:11 Tải xuống
Chapter 66 11-09-2021 22:20:11 Tải xuống
Chapter 67 11-09-2021 22:20:11 Tải xuống
Chapter 68 11-09-2021 22:20:11 Tải xuống
Chapter 69 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 70 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 71 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 72 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 73 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 74 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 75 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 76 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 77 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 78 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 79 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 80 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 81 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 82 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 83 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 83.5 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 84 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 85 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 86 11-09-2021 22:20:12 Tải xuống
Chapter 87 11-09-2021 22:20:13 Tải xuống
Chapter 88 11-09-2021 22:20:13 Tải xuống
Chapter 89 11-09-2021 22:20:13 Tải xuống
Chapter 90 11-09-2021 22:20:13 Tải xuống
Chapter 91 11-09-2021 22:20:13 Tải xuống
Chapter 92 11-09-2021 22:20:13 Tải xuống
Chapter 93 11-09-2021 22:20:13 Tải xuống
Chapter 94 11-09-2021 22:20:13 Tải xuống
Chapter 95 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 96 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 97 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 98 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 99 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 100 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 101 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 102 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 103 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 104 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 105 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 106 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 107 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 108 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 109 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 110 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 111 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 112 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 113 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 114 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 115 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 116 11-09-2021 22:20:14 Tải xuống
Chapter 117 11-09-2021 22:20:15 Tải xuống
Chapter 118 11-09-2021 22:20:15 Tải xuống
Chapter 119 11-09-2021 22:20:15 Tải xuống
Chapter 120 11-09-2021 22:20:15 Tải xuống
Chapter 121 11-09-2021 22:20:15 Tải xuống
Chapter 122 11-09-2021 22:20:15 Tải xuống
Chapter 123 11-09-2021 22:20:15 Tải xuống
Chapter 124 11-09-2021 22:20:15 Tải xuống
Chapter 125 11-09-2021 22:20:15 Tải xuống
Chapter 126 11-09-2021 22:20:15 Tải xuống
Chapter 127 11-09-2021 22:20:15 Tải xuống
Chapter 128 11-09-2021 22:20:15 Tải xuống
Chapter 129 11-09-2021 22:20:15 Tải xuống
Chapter 130 11-09-2021 22:20:15 Tải xuống
Chapter 131 11-09-2021 22:20:16 Tải xuống
Chapter 132 11-09-2021 22:20:16 Tải xuống
Chapter 133 11-09-2021 22:20:16 Tải xuống
Chapter 134 11-09-2021 22:20:16 Tải xuống
Chapter 135 11-09-2021 22:20:16 Tải xuống
Chapter 136 11-09-2021 22:20:16 Tải xuống
Chapter 137 11-09-2021 22:20:16 Tải xuống
Chapter 138 11-09-2021 22:20:16 Tải xuống
Chapter 139 11-09-2021 22:20:16 Tải xuống
Chapter 140 11-09-2021 22:20:16 Tải xuống
Chapter 141 11-09-2021 22:20:16 Tải xuống
Chapter 142 11-09-2021 22:20:16 Tải xuống
Chapter 143 11-09-2021 22:20:17 Tải xuống
Chapter 144 11-09-2021 22:20:17 Tải xuống
Chapter 145 11-09-2021 22:20:17 Tải xuống
Chapter 146 11-09-2021 22:20:17 Tải xuống
Chapter 147 11-09-2021 22:20:17 Tải xuống
Chapter 148 11-09-2021 22:20:17 Tải xuống
Chapter 149 11-09-2021 22:20:17 Tải xuống
Chapter 150 11-09-2021 22:20:17 Tải xuống
Chapter 151 11-09-2021 22:20:17 Tải xuống
Chapter 152 11-09-2021 22:20:18 Tải xuống
Chapter 153 11-09-2021 22:20:18 Tải xuống
Chapter 154 11-09-2021 22:20:18 Tải xuống
Chapter 155 11-09-2021 22:20:18 Tải xuống
Chapter 156 11-09-2021 22:20:18 Tải xuống
Chapter 157 11-09-2021 22:20:18 Tải xuống
Chapter 158 11-09-2021 22:20:18 Tải xuống
Chapter 159 11-09-2021 22:20:18 Tải xuống
Chapter 160 11-09-2021 22:20:18 Tải xuống
Chapter 161 11-09-2021 22:20:18 Tải xuống
Chapter 162 11-09-2021 22:20:19 Tải xuống
Chapter 163 11-09-2021 22:20:19 Tải xuống
Chapter 164 11-09-2021 22:20:19 Tải xuống
Chapter 165 11-09-2021 22:20:19 Tải xuống
Chapter 166 11-09-2021 22:20:19 Tải xuống
Chapter 167 11-09-2021 22:20:19 Tải xuống
Chapter 168 11-09-2021 22:20:19 Tải xuống
Chapter 169 11-09-2021 22:20:19 Tải xuống
Chapter 170 11-09-2021 22:20:19 Tải xuống
Chapter 171 11-09-2021 22:20:19 Tải xuống
Chapter 172 11-09-2021 22:20:19 Tải xuống
Chapter 173 11-09-2021 22:20:19 Tải xuống
Chapter 174 11-09-2021 22:20:19 Tải xuống
Chapter 175 11-09-2021 22:20:20 Tải xuống
Chapter 176 11-09-2021 22:20:20 Tải xuống
Chapter 177 11-09-2021 22:20:20 Tải xuống
Chapter 178 11-09-2021 22:20:20 Tải xuống
Chapter 179 11-09-2021 22:20:20 Tải xuống
Chapter 180 11-09-2021 22:20:20 Tải xuống
Chapter 181 11-09-2021 22:20:20 Tải xuống
Chapter 182 11-09-2021 22:20:20 Tải xuống
Chapter 183 11-09-2021 22:20:21 Tải xuống
Chapter 184 11-09-2021 22:20:21 Tải xuống
Chapter 185 11-09-2021 22:20:21 Tải xuống
Chapter 186 11-09-2021 22:20:21 Tải xuống
Chapter 187 11-09-2021 22:20:21 Tải xuống
Chapter 188 11-09-2021 22:20:21 Tải xuống
Chapter 189 11-09-2021 22:20:21 Tải xuống
Chapter 190 11-09-2021 22:20:21 Tải xuống
Chapter 191 11-09-2021 22:20:21 Tải xuống
Chapter 192 11-09-2021 22:20:21 Tải xuống
Chapter 193 11-09-2021 22:20:21 Tải xuống
Chapter 194 11-09-2021 22:20:21 Tải xuống
Chapter 195 11-09-2021 22:20:21 Tải xuống
Chapter 196 11-09-2021 22:20:21 Tải xuống
Chapter 197 11-09-2021 22:20:21 Tải xuống
Chapter 198 11-09-2021 22:20:21 Tải xuống
Chapter 199 11-09-2021 22:20:22 Tải xuống
Chapter 200 11-09-2021 22:20:22 Tải xuống
Chapter 201 11-09-2021 22:20:22 Tải xuống
Chapter 201: Raw 17-04-2019 22:17:46 Tải xuống
Chapter 202 11-09-2021 22:20:22 Tải xuống
Chapter 202: Raw 23-04-2019 08:27:45 Tải xuống
Chapter 203 11-09-2021 22:20:22 Tải xuống
Chapter 203: Raw 28-04-2019 10:01:14 Tải xuống
Chapter 204 11-09-2021 22:20:22 Tải xuống
Chapter 204: Raw 10-05-2019 22:48:06 Tải xuống
Chapter 205 11-09-2021 22:20:22 Tải xuống
Chapter 205: Raw 21-05-2019 12:04:17 Tải xuống
Chapter 206 11-09-2021 22:20:22 Tải xuống
Chapter 206: Raw 28-05-2019 04:09:00 Tải xuống
Chapter 207 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 207: Raw 04-06-2019 08:22:59 Tải xuống
Chapter 208 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 208: Raw 07-06-2019 22:02:27 Tải xuống
Chapter 209 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 209: Raw 17-06-2019 12:10:00 Tải xuống
Chapter 210 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 210: Raw 01-07-2019 23:05:05 Tải xuống
Chapter 211 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 211: Raw 08-07-2019 11:01:11 Tải xuống
Chapter 212 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 213 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 213: Raw 20-07-2019 22:38:04 Tải xuống
Chapter 214 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 214: Raw 29-09-2019 07:13:29 Tải xuống
Chapter 215 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 216: Cân Bằng Quyền Lực 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 217 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 217: Raw 23-08-2019 14:25:37 Tải xuống
Chapter 218 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 218: Raw 31-08-2019 11:05:57 Tải xuống
Chapter 219 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 220 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 221 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 221: Raw 21-09-2019 23:04:21 Tải xuống
Chapter 222 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 222: Raw 28-09-2019 13:02:30 Tải xuống
Chapter 222: Raw - - ENG 28-09-2019 13:01:26 Tải xuống
Chapter 223 11-09-2021 22:20:23 Tải xuống
Chapter 223: Raw 04-10-2019 19:48:42 Tải xuống
Chapter 224 11-09-2021 22:20:24 Tải xuống
Chapter 224: Raw 11-10-2019 14:06:43 Tải xuống
Chapter 225 11-09-2021 22:20:24 Tải xuống
Chapter 226 11-09-2021 22:20:24 Tải xuống
Chapter 226: Raw 25-10-2019 15:00:45 Tải xuống
Chapter 226: Raw - - ENG 25-10-2019 22:25:16 Tải xuống
Chapter 227 11-09-2021 22:20:24 Tải xuống
Chapter 227: Raw 31-10-2019 16:37:14 Tải xuống
Chapter 228 11-09-2021 22:20:24 Tải xuống
Chapter 228: Raw 08-11-2019 17:30:44 Tải xuống
Chapter 229 11-09-2021 22:20:24 Tải xuống
Chapter 229: Raw 15-11-2019 23:17:31 Tải xuống
Chapter 230 11-09-2021 22:20:24 Tải xuống
Chapter 230: Raw 22-11-2019 12:54:43 Tải xuống
Chapter 231 11-09-2021 22:20:24 Tải xuống
Chapter 231: Raw 29-11-2019 15:31:08 Tải xuống
Chapter 232 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 232: Raw 06-12-2019 15:36:39 Tải xuống
Chapter 233 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 233: Raw 13-12-2019 17:30:39 Tải xuống
Chapter 234: Mãnh sư của vương quốc Spade 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 235 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 235: Raw 04-01-2020 20:37:40 Tải xuống
Chapter 236 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 236: Raw 18-01-2020 08:26:09 Tải xuống
Chapter 237 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 238 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 238: Raw 03-02-2020 10:06:40 Tải xuống
Chapter 239 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 239: Raw 09-02-2020 11:36:18 Tải xuống
Chapter 240 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 241 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 241: Raw 29-02-2020 18:45:09 Tải xuống
Chapter 242 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 242: Raw 08-03-2020 03:12:11 Tải xuống
Chapter 243 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 243: Raw 14-03-2020 11:06:41 Tải xuống
Chapter 244 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 244: Raw 22-03-2020 14:25:04 Tải xuống
Chapter 245 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 246 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 246: Raw 04-04-2020 08:43:10 Tải xuống
Chapter 247 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 247: Raw 11-04-2020 10:54:43 Tải xuống
Chapter 248 11-09-2021 22:20:25 Tải xuống
Chapter 248: Raw 26-04-2020 08:49:22 Tải xuống
Chapter 249 11-09-2021 22:20:26 Tải xuống
Chapter 249: Raw 11-05-2020 12:33:31 Tải xuống
Chapter 250 11-09-2021 22:20:26 Tải xuống
Chapter 250: Raw 18-05-2020 10:43:09 Tải xuống
Chapter 251 11-09-2021 22:20:26 Tải xuống
Chapter 251: Raw 23-05-2020 09:31:07 Tải xuống
Chapter 252 11-09-2021 22:20:26 Tải xuống
Chapter 252: Raw 31-05-2020 21:48:37 Tải xuống
Chapter 253 11-09-2021 22:20:26 Tải xuống
Chapter 254 11-09-2021 22:20:26 Tải xuống
Chapter 254: Raw 21-06-2020 23:47:07 Tải xuống
Chapter 255 11-09-2021 22:20:26 Tải xuống
Chapter 256 11-09-2021 22:20:26 Tải xuống
Chapter 257 11-09-2021 22:20:27 Tải xuống
Chapter 258 11-09-2021 22:20:27 Tải xuống
Chapter 258: Raw 24-07-2020 09:19:15 Tải xuống
Chapter 259 11-09-2021 22:20:27 Tải xuống
Chapter 260 11-09-2021 22:20:27 Tải xuống
Chapter 261 11-09-2021 22:20:27 Tải xuống
Chapter 262 11-09-2021 22:20:27 Tải xuống
Chapter 263 11-09-2021 22:20:27 Tải xuống
Chapter 264 11-09-2021 22:20:27 Tải xuống
Chapter 265 11-09-2021 22:20:27 Tải xuống
Chapter 266 11-09-2021 22:20:27 Tải xuống
Chapter 267 11-09-2021 22:20:27 Tải xuống
Chapter 268 11-09-2021 22:20:27 Tải xuống
Chapter 268: Raw 17-10-2020 06:30:30 Tải xuống
Chapter 269 11-09-2021 22:20:27 Tải xuống
Chapter 270 11-09-2021 22:20:27 Tải xuống
Chapter 271 11-09-2021 22:20:27 Tải xuống
Chapter 272 11-09-2021 22:20:27 Tải xuống
Chapter 273 11-09-2021 22:20:28 Tải xuống
Chapter 274 11-09-2021 22:20:28 Tải xuống
Chapter 275 11-09-2021 22:20:28 Tải xuống
Chapter 276 11-09-2021 22:20:28 Tải xuống
Chapter 277 11-09-2021 22:20:28 Tải xuống
Chapter 278 11-09-2021 22:20:28 Tải xuống
Chapter 279 11-09-2021 22:20:28 Tải xuống
Chapter 280 11-09-2021 22:20:28 Tải xuống
Chapter 281 11-09-2021 22:20:28 Tải xuống
Chapter 282 11-09-2021 22:20:28 Tải xuống
Chapter 283 11-09-2021 22:20:28 Tải xuống
Chapter 284 11-09-2021 22:20:29 Tải xuống
Chapter 285 11-09-2021 22:20:29 Tải xuống
Chapter 286 11-09-2021 22:20:29 Tải xuống
Chapter 287 11-09-2021 22:20:29 Tải xuống
Chapter 288 11-09-2021 22:20:29 Tải xuống
Chapter 289 11-09-2021 22:20:29 Tải xuống
Chapter 290 11-09-2021 22:20:29 Tải xuống
Chapter 290.5 11-09-2021 22:20:29 Tải xuống
Chapter 290.5: Raw 24-04-2021 12:00:06 Tải xuống
Chapter 291 11-09-2021 22:20:29 Tải xuống
Chapter 292 11-09-2021 22:20:29 Tải xuống
Chapter 293 11-09-2021 22:20:29 Tải xuống
Chapter 294 11-09-2021 22:20:29 Tải xuống
Chapter 295 11-09-2021 22:20:29 Tải xuống
Chapter 296 11-09-2021 22:20:29 Tải xuống
Chapter 297 11-09-2021 22:20:29 Tải xuống
Chapter 298 11-09-2021 22:20:29 Tải xuống
Chapter 299 11-09-2021 22:20:30 Tải xuống
Chapter 300 11-09-2021 22:20:30 Tải xuống
Chapter 301 11-09-2021 22:20:30 Tải xuống
Chapter 302 11-09-2021 22:20:30 Tải xuống
Chapter 303 11-09-2021 22:20:30 Tải xuống
Chapter 304 11-09-2021 22:20:30 Tải xuống
Chapter 305 11-09-2021 23:10:48 Tải xuống
Chapter 306 18-09-2021 21:00:19 Tải xuống
Chapter 307 26-09-2021 00:00:58 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh